Giáo Dục

Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 40, 41 bài tập ôn tập chương I SGK Toán 9 tập 1. Câu 74: Tìm x, biết…

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

a) (sqrt {{{left( {2{rm{x}} – 1} right)}^2}} = 3)

Bạn đang xem: Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

b) ({5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – 2 = {1 over 3}sqrt {15{ rm{x}}} )

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

Một)

(eqalign{ & sqrt {{{left( {2{rm{x}} – 1} right)}^2}} = 3 cr & Leftrightarrow left| {2{rm{ x}} – 1} right| = 3 cr & Leftrightarrow left{ matrix{ 3 ge 0 hfill cr left[ matrix{ 2{rm{x}} – 1 = 3 hfill cr 2{rm{x}} – 1 = – 3 hfill cr} right. hfill cr} right. cr & Leftrightarrow left[ matrix{ 2{rm{x}} = 4 hfill cr 2{rm{x}} = – 2 hfill cr} right. cr & Leftrightarrow left[ matrix{ x = 2 hfill cr x = – 1 hfill cr} right. cr} )                

b) 

(eqalign{ & {5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – 2 = {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} cr & Leftrightarrow {5 over 3}sqrt {15{rm{x}}} – sqrt {15{rm{x}}} – {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} = 2 cr & Leftrightarrow left( {{5 over 3} – 1 – {1 over 3}} right)sqrt {15} x = 2 cr & Leftrightarrow {1 over 3}sqrt {15{rm{x}}} = 2 cr & Leftrightarrow sqrt {15{rm{x}}} = 6 cr & Leftrightarrow 15{rm{x}} = {6^2} cr & Leftrightarrow x = {{12} over 5} cr} )

 

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (left( {{{2sqrt 3  – sqrt 6 } over {sqrt 8  – 2}} – {{sqrt {216} } over 3}} right).{1 over {sqrt 6 }} =  – 1,5)

b) (left( {{{sqrt {14}  – sqrt 7 } over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {15}  – sqrt 5 } over {1 – sqrt 3 }}} right):{1 over {sqrt 7  – sqrt 5 }} =  – 2)

c) ({{asqrt b  + bsqrt a } over {sqrt {ab} }}:{1 over {sqrt a  – sqrt b }} = a – b) với a, b dương và a ≠ b

d) (left( {1 + {{a + sqrt a } over {sqrt a  + 1}}} right)left( {1 – {{a – sqrt a } over {sqrt a  – 1}}} right) = 1 – a) với a ≥ 0 và a ≠ 1

Hướng dẫn làm bài:

a)

(eqalign{ & left( {{{2sqrt 3 – sqrt 6 } over {sqrt 8 – 2}} – {{sqrt {216} } over 3}} right).{1 over {sqrt 6 }} cr & = left[ {{{sqrt 6 left( {sqrt 2 – 1} right)} over {2left( {sqrt 2 – 1} right)}} – {{6sqrt 6 } over 3}} right]. {1 over {sqrt 6 }} cr & = left( {{{sqrt 6 } over 2} – 2sqrt 6 } right). {1 over {sqrt 6 }} cr & = left( {{{ – 3} over 2}sqrt 6 } right). {1 over {sqrt 6 }} cr & = – {3 over 2} = – 1.5 cr} )

b)

(eqalign{ & left( {{{sqrt {14} – sqrt 7 } over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {15} – sqrt 5 } over {1 – ) sqrt 3 }}} right):{1 over {sqrt 7 – sqrt 5 }} cr & = left[ {{{sqrt 7 left( {sqrt 2 – 1} right)} over {1 – sqrt 2 }} + {{sqrt {5left( {sqrt 3 – 1} right)} } over {1 – sqrt 3 }}} right]:{1 over {sqrt 7 – sqrt 5 }} cr & = left( { – sqrt 7 – sqrt 5 } right)left( {sqrt 7 – sqrt 5 } right) cr & = – left( {sqrt 7 + sqrt 5 } right)left( {sqrt 7 – sqrt 5 } right) cr & = – left( {7 – 5} right ) = – 2 cr} )

c)

(eqalign{ & {{asqrt b + bsqrt a } over {sqrt {ab} }}:{1 over {sqrt a – sqrt b }} cr & = {{ sqrt {ab} left( {sqrt a + sqrt b } right)} over {sqrt {ab} }}.left( {sqrt a – sqrt b } right) cr & = a – b cr} )

d)

(eqalign{ & left( {1 + {{a + sqrt a } over {sqrt a + 1}}} right)left( {1 – {{a – sqrt a } over {sqrt a – 1}}} right) cr & = left[ {1 + {{sqrt a left( {sqrt a + 1} right)} over {sqrt a + 1}}} right]bên trái[ {1 – {{sqrt a left( {sqrt a – 1} right)} over {sqrt a – 1}}} right] cr & = left( {1 + sqrt a } right)left( {1 – sqrt a } right) = 1 – a cr} )

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Đối với biểu thức

(Q = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – left( {1 + {a over {sqrt {{a^2} – {b^ ) 2}} }}} right):{b over {a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }}) với a > b > 0

a) Rút gọn Q

b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

Một)

(eqalign{ & Q = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – left( {1 + {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }}} right):{b over {a – sqrt {{a^2} – {b^2}} }} cr & = {a over {sqrt { {a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – left( {{a^2} – {b^2}} right)} over {bsqrt { {a^2} – {b^2}} }} cr & = {a over {sqrt {{a^2} – {b^2}} }} – {{{a^2} – { a^2} + {b^2}} over {bsqrt {{a^2} – {b^2}} }} cr & = {{a – b} over {sqrt {{a ^2} – {b^2}} }} = {{sqrt {a – b} sqrt {a – b} } over {sqrt {a + b} sqrt {a – b} }} cr & = {{sqrt {a – b} } over {sqrt {a + b} }} cr})

b) Khi a = 3b. Giá trị của Q là

({{sqrt {3b – b} } over {sqrt {3b + b} }} = {{sqrt {2b} } over {4b}} = {{sqrt {2b} } } over {sqrt {2b} sqrt 2 }} = {1 over {sqrt 2 }} = {{sqrt 2 } over 2})

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải toán 9 SGK

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Video Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tin tức Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Review Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tham khảo Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Mới nhất Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

Wiki về Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 74, 75, 76 trang 40, 41 SGK Toán 9 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #SGK #Toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button