Giáo Dục

Giải chi tiết Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49

Tên bài thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Trả lời câu hỏi

Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi tự do?

GIẢI CHI TIẾT

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

– Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

+ Là chuyển động nhanh dần đều.

+ Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.

Công thức tính gia tốc rơi tự do:

Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49

Trong đó:

+ s: quãng đường đi được của vật rơi tự do (m).

+ t: thời gian rơi tự do.

Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi tự do: Đo thời gian rơi cho các quãng đường s khác nhau.

Vị trí đầu của vật rơi: s0 = 0 (mm).

Vẽ đồ thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, chọn tỷ lệ thích hợp trên trục tung và trục hoành để vẽ biểu đồ s = s (t2).

a) Ta có: s = (gt2) / 2 = s (t)

Bài toán hỏi dạng đồ thị của s trong hàm ẩn (t2), vì vậy chúng ta nên cẩn thận.

Từ s = (gt2) / 2 → s = (g.X) / 2 trong đó X = t2ở đây t là một biến nên X cũng là một biến.

Chúng ta thấy rằng sự phụ thuộc của s theo ẩn X là một hàm bậc nhất:

Y = A.X + B (với A = g / 2, B = 0) nên đồ thị s = s (t2) = s (X) có dạng là một đường thẳng. Như vậy, chuyển động của một vật rơi tự do là gia tốc biến đổi đều.

Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49 (ảnh 2)

b) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là gia tốc biến đổi đều thì có thể xác định các giá trị của g theo công thức g = 2S / t2 và vận tốc rơi tại cửa E theo công thức: v = 2S / t cho mỗi lần đo. Tính các giá trị trên và ghi vào bảng 8.1.

c) Vẽ đồ thị v = v

Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49 (ảnh 3)

Đồ thị v = v

d) Chúng tôi có:

Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49 (ảnh 4)

e, Kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do là:

Báo cáo thực hành Vật lý 10 trang 49 (ảnh 5)

 

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Báo #cáo #thực #hành #Vật #lý #trang

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button