Giáo Dục

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 7 (có đáp án)

Bài 7. Liên kết giữa các bảng

Câu hỏi 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:

A. Tránh dư thừa dữ liệu

B. Thông tin tổng hợp có thể được lấy từ nhiều bảng

C. Tính nhất quán của dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu trả lời: Liên kết giữa các bảng cho phép:

+ Thông tin tổng hợp có thể được lấy từ nhiều bảng

+ Tránh dư thừa dữ liệu (dữ liệu không bị lặp lại)

+ Tính nhất quán về dữ liệu (ví dụ về các khách hàng ở các đơn hàng khác nhau là như nhau).

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 7 (có đáp án)

Câu hỏi 3: Trong Access, để tạo liên kết giữa hai bảng, hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn các điều kiện sau:

A. Có cùng tên

B. Có cùng kiểu dữ liệu

C. Có ít nhất một trường làm khóa chính

D. Cả A, B, C

Câu trả lời:

Trong Access, để tạo liên kết giữa hai bảng, hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Có cùng kiểu dữ liệu

+ Có tên giống nhau

+ Có ít nhất một trường là khóa chính

Câu hỏi 4: Các điều kiện cần thiết để tạo liên kết là:

A. Phải có ít nhất hai bảng

B. Phải có ít nhất một bảng và một bảng câu hỏi

C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu

D. Tổng số bảng và phiếu câu hỏi ít nhất là 2

Câu trả lời: Điều kiện cần thiết để tạo liên kết là phải có ít nhất hai bảng và các trường liên kết của hai bảng phải có cùng kiểu dữ liệu.

Câu hỏi 5: Điều kiện để tạo liên kết giữa hai bảng là:

A. Trường liên kết của hai bảng phải có cùng kiểu dữ liệu

B. Các trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

C. Trường nối của hai bảng phải thuộc kiểu dữ liệu số

D. Trường nối của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu

Câu trả lời: Điều kiện để tạo liên kết giữa 2 bảng là trường liên kết của 2 bảng phải có cùng kiểu dữ liệu, có ít nhất 2 bảng.

Câu hỏi 6: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

1. Kéo và thả trường khóa dưới dạng liên kết từ bảng phụ đến bảng chính (trường khóa là khóa chính)

2. Chọn các tham số ràng buộc

3. Hiển thị hai bảng (trường) bạn muốn liên kết

4. Mở cửa sổ Mối quan hệ

A. 2 → 4 → 1 → 3 B. 4 → 1 → 2 C. 4 → 2 → 3 → 1 D. 3 → 1 → 4 → 2

Câu trả lời: Các bước để tạo liên kết giữa hai bảng:

+ Mở cửa sổ Mối quan hệ

+ Hiển thị hai bảng (trường) bạn muốn tạo liên kết

+ Kéo thả trường khóa dưới dạng liên kết từ bảng phụ sang bảng chính (trường khóa là khóa chính)

+ Chọn tham số liên kết

Câu 7: Khi liên kết bị sai, chúng tôi có thể sửa nó bằng cách chọn liên kết để sửa, sau đó:

A. Nhấp đúp vào liên kết chọn trường để liên kết lại

B. Chỉnh sửa → RelationShip

C. Tools → RelationShip → Change Field

D. Chọn liên kết giữa hai bảng và nhấn phím Delete

Câu trả lời: Khi liên kết bị sai, bạn có thể sửa nó bằng cách chọn liên kết để sửa, sau đó bấm đúp vào liên kết  chọn lại trường được liên kết trong hộp thoại Chỉnh sửa Mối quan hệ.

Câu 8: Để xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Mối quan hệ, chúng ta thực hiện:

A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete

D. Tất cả A, B, C đều sai

Câu trả lời: Để xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Mối quan hệ, nhấp vào liên kết giữa hai bảng và nhấn phím Xóa hoặc Nhấp chuột phải, chọn Xóa → Có.

Câu 9: Để xóa một liên kết, trước tiên hãy chọn liên kết để xóa. Thao tác nào sau đây không đúng?

A. Nhấn phím Xóa → Có

B. Nhấp chuột phải, chọn Xóa Có

C. Chỉnh sửa → Xóa → Có

D. Tools → RelationShip → Delete → Yes

Câu trả lời: Để xóa một liên kết, trước tiên hãy chọn liên kết để xóa. Hành động tiếp theo là:

+ Nhấp chuột phải, chọn Xóa → Có

+ Nhấn phím Xóa → Có

+ Chỉnh sửa → Xóa → Có.

Câu 10: Tại sao Access không chấp nhận khi tạo mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng?

A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu

B. Bởi vì một hoặc hai trong số các bảng này đang được sử dụng (mở cửa sổ bảng)

C. Vì hai trường liên quan trong mối quan hệ là kiểu dữ liệu khác nhau, độ dài (kích thước trường) khác nhau

D. Câu B và C đúng

Câu trả lời: khi thiết lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access không chấp nhận vì một hoặc hai trong hai bảng này đang được sử dụng (mở cửa sổ bảng), do hai trường tham gia quan hệ có kiểu dữ liệu khác nhau, độ dài khác nhau ( kích thước trường).

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button