Giáo Dục

Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 9.1 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu trả lời:


Câu trả lời là không

Bài 9.2 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ngắn mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. dùng dây dẫn ngắn để làm mạch điện.

B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không có cầu chì đối với một mạch điện kín.

D. dùng pin hoặc ắc quy để nối thành mạch điện kín.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 9.3 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tổng trở của toàn mạch là

A. tất cả các điện trở của nó.

B. tổng các điện trở của nó.

C. tổng giá trị của các điện trở mạch ngoài của nó.

D. tổng các giá trị của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.4 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.1. Suất điện động ξ của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào sau đây?

A. 12Ω

B. 11Ω

C. 1,2Ω

D. 5Ω

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.5 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với toàn mạch, suất điện động của nguồn điện luôn bằng

A. độ giảm điện áp của mạch ngoài.

B. độ giảm điện áp trong mạch trong.

C. tổng của các hiệu điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 9.6 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bộ pin được kết nối với một bộ khuếch đại. Khi điện trở của biến trở mắc trong mạch là 1,65 Ω thì hiệu điện thế ở hai đầu của nó là 3,3V; và khi điện trở là 3,5 Ω thì hiệu điện thế là 3,5V. Emf của bộ pin này là

A. 2V

B. 1V

C. 3V

D. 3,7V

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.7 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.2, trong đó nguồn điện có emf E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, điện trở ở mạch ngoài là RĐầu tiên = 3, R2 = 4 và R3 = 5.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở?

c) Tính công do nguồn điện thực hiện trong 10 min và công suất tỏa nhiệt ở biến trở R3?

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch |  Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


b) Ư2= IR2= 4 V.

c) Đổi t = 10 phút = 600s

Sản lượng điện trong 10 phút: Ang = EIt = 7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 là: P = I2RẺ3 = 5W.

Bài 9.8 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Khi điện trở làĐầu tiên = 4 vào hai cực của một nguồn điện thì cường độ dòng điện trong mạch là I.Đầu tiên = 0,5 A. Khi điện trở R. đã kết nối2 = 10 thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Tính emf E và điện trở trong r của nguồn điện.

Câu trả lời:

Áp dụng định luật Ôm dưới dạng UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = IR = E – Ir, chúng ta nhận được hai phương trình:

2 = E – 0,5r (1)

2,5 = E – 0,25r (2)

Giải hệ hai phương trình này, ta thấy suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

E = 3V; r = 2Ω.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Video về Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Wiki về Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch -

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 9.1 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu trả lời:


Câu trả lời là không

Bài 9.2 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ngắn mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. dùng dây dẫn ngắn để làm mạch điện.

B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không có cầu chì đối với một mạch điện kín.

D. dùng pin hoặc ắc quy để nối thành mạch điện kín.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 9.3 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tổng trở của toàn mạch là

A. tất cả các điện trở của nó.

B. tổng các điện trở của nó.

C. tổng giá trị của các điện trở mạch ngoài của nó.

D. tổng các giá trị của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.4 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.1. Suất điện động ξ của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào sau đây?

A. 12Ω

B. 11Ω

C. 1,2Ω

D. 5Ω

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.5 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với toàn mạch, suất điện động của nguồn điện luôn bằng

A. độ giảm điện áp của mạch ngoài.

B. độ giảm điện áp trong mạch trong.

C. tổng của các hiệu điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 9.6 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bộ pin được kết nối với một bộ khuếch đại. Khi điện trở của biến trở mắc trong mạch là 1,65 Ω thì hiệu điện thế ở hai đầu của nó là 3,3V; và khi điện trở là 3,5 Ω thì hiệu điện thế là 3,5V. Emf của bộ pin này là

A. 2V

B. 1V

C. 3V

D. 3,7V

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.7 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.2, trong đó nguồn điện có emf E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, điện trở ở mạch ngoài là RĐầu tiên = 3, R2 = 4 và R3 = 5.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở?

c) Tính công do nguồn điện thực hiện trong 10 min và công suất tỏa nhiệt ở biến trở R3?

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch |  Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


b) Ư2= IR2= 4 V.

c) Đổi t = 10 phút = 600s

Sản lượng điện trong 10 phút: Ang = EIt = 7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 là: P = I2RẺ3 = 5W.

Bài 9.8 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Khi điện trở làĐầu tiên = 4 vào hai cực của một nguồn điện thì cường độ dòng điện trong mạch là I.Đầu tiên = 0,5 A. Khi điện trở R. đã kết nối2 = 10 thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Tính emf E và điện trở trong r của nguồn điện.

Câu trả lời:

Áp dụng định luật Ôm dưới dạng UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = IR = E - Ir, chúng ta nhận được hai phương trình:

2 = E - 0,5r (1)

2,5 = E - 0,25r (2)

Giải hệ hai phương trình này, ta thấy suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

E = 3V; r = 2Ω.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 9.1 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu trả lời:


Câu trả lời là không

Bài 9.2 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ngắn mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. dùng dây dẫn ngắn để làm mạch điện.

B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

C. không có cầu chì đối với một mạch điện kín.

D. dùng pin hoặc ắc quy để nối thành mạch điện kín.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 9.3 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tổng trở của toàn mạch là

A. tất cả các điện trở của nó.

B. tổng các điện trở của nó.

C. tổng giá trị của các điện trở mạch ngoài của nó.

D. tổng các giá trị của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài của nó

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.4 trang 24 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.1. Suất điện động ξ của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào sau đây?

A. 12Ω

B. 11Ω

C. 1,2Ω

D. 5Ω

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.5 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đối với toàn mạch, suất điện động của nguồn điện luôn bằng

A. độ giảm điện áp của mạch ngoài.

B. độ giảm điện áp trong mạch trong.

C. tổng của các hiệu điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. hiệu điện thế giữa hai đầu của nó.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 9.6 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bộ pin được kết nối với một bộ khuếch đại. Khi điện trở của biến trở mắc trong mạch là 1,65 Ω thì hiệu điện thế ở hai đầu của nó là 3,3V; và khi điện trở là 3,5 Ω thì hiệu điện thế là 3,5V. Emf của bộ pin này là

A. 2V

B. 1V

C. 3V

D. 3,7V

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 9.7 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 9.2, trong đó nguồn điện có emf E = 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, điện trở ở mạch ngoài là RĐầu tiên = 3, R2 = 4 và R3 = 5.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở?

c) Tính công do nguồn điện thực hiện trong 10 min và công suất tỏa nhiệt ở biến trở R3?

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch |  Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


b) Ư2= IR2= 4 V.

c) Đổi t = 10 phút = 600s

Sản lượng điện trong 10 phút: Ang = EIt = 7200 J

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 là: P = I2RẺ3 = 5W.

Bài 9.8 trang 25 Sách bài tập Vật Lí 11:

Khi điện trở làĐầu tiên = 4 vào hai cực của một nguồn điện thì cường độ dòng điện trong mạch là I.Đầu tiên = 0,5 A. Khi điện trở R. đã kết nối2 = 10 thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Tính emf E và điện trở trong r của nguồn điện.

Câu trả lời:

Áp dụng định luật Ôm dưới dạng UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ = IR = E – Ir, chúng ta nhận được hai phương trình:

2 = E – 0,5r (1)

2,5 = E – 0,25r (2)

Giải hệ hai phương trình này, ta thấy suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

E = 3V; r = 2Ω.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Bạn thấy bài viết Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Vật lí 11 Bài: Định luật Ôm đối với toàn mạch bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Vật #lí #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button