Giáo Dục

Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 7. Dòng điện không đổi. Cung cấp điện

Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đoạn mạch nào sau đây không phải là dòng điện không đổi?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn xe đạp có nguồn điện là đinamô.

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín, thắp sáng đèn với nguồn điện là nguồn điện.

D. Trong mạch điện kín, thắp sáng một đèn bằng nguồn điện pin mặt trời.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 7.2 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Công thức cho dòng điện không đổi là gì?

A. I = q2/ t

B. I = qt

C. I = q2t

D. I = q / t

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Điều kiện cho hiện tại là

Miễn là các vật dẫn có cùng nhiệt độ được nối với nhau tạo thành mạch kín.

Chỉ cần duy trì một sự khác biệt tiềm năng giữa hai dây dẫn.

chỉ cần điện áp.

chỉ cần một nguồn điện.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.4 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 1 V trong thời gian 20 s. Khi đó điện tích sẽ di chuyển qua điện trở này bằng bao nhiêu?

A. 200 C.

B. 20 C

C. 2 C.

D. 0,005 C.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho công suất

A. tạo ra điện tích dương trong một giây.

B. tạo ra các điện tích trong một giây.

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.

D. làm công của nguồn điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương so với điện trường bên trong nguồn điện.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.6 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đơn vị của suất điện động là.

A. amps (A).

B. vôn (V).

C. coulomb (C).

D. oát (W).

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.7 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nguồn điện duy trì điện tích khác nhau ở hai cực của nguồn điện do

A. sự có mặt của lực điện trường bên trong nguồn điện

B. sự xuất hiện của ngoại lực bên trong nguồn điện

C. các hạt mang điện chuyển động không ngừng bên trong nguồn điện

D. các hạt mang điện đều chuyển động theo một chiều bên trong nguồn điện

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một pin có định mức 1,5V được mắc theo sơ đồ mạch điện trên hình 7.1. Vôn kế trong sơ đồ có số đọc là 1,5V

A. Sơ đồ A

B. Sơ đồ BUG

C. Sơ đồ CŨ

D. Sơ đồ DỄ DÀNG

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nếu đặt một hiệu điện thế 2V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là 0,1A. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở lên 3V thì điện lượng dịch chuyển qua điện trở này trong 1 phút là

A. 0,15C

B. 6C

C. 9C

D. 18C

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 min.

b) Tính số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên.

Chúng ta biết điện tích của một electron là – 1,6.10-19 C.

Câu trả lời:

a) Điện tích chuyển động qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It = 0,273. 60 = 16,38 C

b) Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của pin là 6 V. Tính công do lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm sang cực dương của nó.

Câu trả lời:

Công của lực lạ là:

Mộtng = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Video về Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Wiki về Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện -

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 7. Dòng điện không đổi. Cung cấp điện

Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đoạn mạch nào sau đây không phải là dòng điện không đổi?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn xe đạp có nguồn điện là đinamô.

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín, thắp sáng đèn với nguồn điện là nguồn điện.

D. Trong mạch điện kín, thắp sáng một đèn bằng nguồn điện pin mặt trời.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 7.2 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Công thức cho dòng điện không đổi là gì?

A. I = q2/ t

B. I = qt

C. I = q2t

D. I = q / t

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Điều kiện cho hiện tại là

Miễn là các vật dẫn có cùng nhiệt độ được nối với nhau tạo thành mạch kín.

Chỉ cần duy trì một sự khác biệt tiềm năng giữa hai dây dẫn.

chỉ cần điện áp.

chỉ cần một nguồn điện.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.4 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 1 V trong thời gian 20 s. Khi đó điện tích sẽ di chuyển qua điện trở này bằng bao nhiêu?

A. 200 C.

B. 20 C

C. 2 C.

D. 0,005 C.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho công suất

A. tạo ra điện tích dương trong một giây.

B. tạo ra các điện tích trong một giây.

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.

D. làm công của nguồn điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương so với điện trường bên trong nguồn điện.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.6 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đơn vị của suất điện động là.

A. amps (A).

B. vôn (V).

C. coulomb (C).

D. oát (W).

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.7 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nguồn điện duy trì điện tích khác nhau ở hai cực của nguồn điện do

A. sự có mặt của lực điện trường bên trong nguồn điện

B. sự xuất hiện của ngoại lực bên trong nguồn điện

C. các hạt mang điện chuyển động không ngừng bên trong nguồn điện

D. các hạt mang điện đều chuyển động theo một chiều bên trong nguồn điện

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một pin có định mức 1,5V được mắc theo sơ đồ mạch điện trên hình 7.1. Vôn kế trong sơ đồ có số đọc là 1,5V

A. Sơ đồ A

B. Sơ đồ BUG

C. Sơ đồ CŨ

D. Sơ đồ DỄ DÀNG

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nếu đặt một hiệu điện thế 2V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là 0,1A. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở lên 3V thì điện lượng dịch chuyển qua điện trở này trong 1 phút là

A. 0,15C

B. 6C

C. 9C

D. 18C

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 min.

b) Tính số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên.

Chúng ta biết điện tích của một electron là - 1,6.10-19 C.

Câu trả lời:

a) Điện tích chuyển động qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It = 0,273. 60 = 16,38 C

b) Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của pin là 6 V. Tính công do lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm sang cực dương của nó.

Câu trả lời:

Công của lực lạ là:

Mộtng = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 7. Dòng điện không đổi. Cung cấp điện

Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đoạn mạch nào sau đây không phải là dòng điện không đổi?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn xe đạp có nguồn điện là đinamô.

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín, thắp sáng đèn với nguồn điện là nguồn điện.

D. Trong mạch điện kín, thắp sáng một đèn bằng nguồn điện pin mặt trời.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 7.2 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Công thức cho dòng điện không đổi là gì?

A. I = q2/ t

B. I = qt

C. I = q2t

D. I = q / t

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Điều kiện cho hiện tại là

Miễn là các vật dẫn có cùng nhiệt độ được nối với nhau tạo thành mạch kín.

Chỉ cần duy trì một sự khác biệt tiềm năng giữa hai dây dẫn.

chỉ cần điện áp.

chỉ cần một nguồn điện.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.4 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đặt vào hai đầu một điện trở 10Ω một hiệu điện thế 1 V trong thời gian 20 s. Khi đó điện tích sẽ di chuyển qua điện trở này bằng bao nhiêu?

A. 200 C.

B. 20 C

C. 2 C.

D. 0,005 C.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho công suất

A. tạo ra điện tích dương trong một giây.

B. tạo ra các điện tích trong một giây.

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.

D. làm công của nguồn điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương so với điện trường bên trong nguồn điện.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.6 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Đơn vị của suất điện động là.

A. amps (A).

B. vôn (V).

C. coulomb (C).

D. oát (W).

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.7 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nguồn điện duy trì điện tích khác nhau ở hai cực của nguồn điện do

A. sự có mặt của lực điện trường bên trong nguồn điện

B. sự xuất hiện của ngoại lực bên trong nguồn điện

C. các hạt mang điện chuyển động không ngừng bên trong nguồn điện

D. các hạt mang điện đều chuyển động theo một chiều bên trong nguồn điện

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một pin có định mức 1,5V được mắc theo sơ đồ mạch điện trên hình 7.1. Vôn kế trong sơ đồ có số đọc là 1,5V

A. Sơ đồ A

B. Sơ đồ BUG

C. Sơ đồ CŨ

D. Sơ đồ DỄ DÀNG

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11:

Nếu đặt một hiệu điện thế 2V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là 0,1A. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở lên 3V thì điện lượng dịch chuyển qua điện trở này trong 1 phút là

A. 0,15C

B. 6C

C. 9C

D. 18C

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 min.

b) Tính số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên.

Chúng ta biết điện tích của một electron là – 1,6.10-19 C.

Câu trả lời:

a) Điện tích chuyển động qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It = 0,273. 60 = 16,38 C

b) Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11:

Suất điện động của pin là 6 V. Tính công do lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm sang cực dương của nó.

Câu trả lời:

Công của lực lạ là:

Mộtng = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Vật lý 11

Bạn thấy bài viết Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Vật #lí #Bài #Dòng #điện #không #đổi #Nguồn #điện

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button