Kiến thức chung

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Bạn đang xem: Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại ĐH KD & CN Hà Nội

Ban hành theo Nghị quyết 01 / QĐ-BHXH lập hồ sơ và xử lý các chế độ an sinh xã hội.

Giấy chứng nhận đăng ký lương hưu cơ sở khám sức khỏe bảo hiểm y tế cơ bản và chăm sóc y tế – Loại 13-HSB

class = “p0” style = “text-align: center”>

Giấy chứng nhận đăng ký lương hưu Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 01 / QĐ-BHXH quy định hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 13-HSB

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tự do – tự do – hạnh phúc
———

Mẫu đăng ký Nhận lương hưu và bảo hiểm y tế ban đầu. khám và chữa bệnh

class = “p0” style = “text-align: center”>

Họ và tên ……………………………………………… Sinh ngày …… tháng ……………….

Sổ BHXH số: …………………………………………………… .; Mã số: ………………………………………….,

Cấp ngày …… ..tháng …… ..năm ………… .., khi …………………………………………………….

Số thẻ bảo hiểm y tế hiện tại (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………… ……

SĐT (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………… .

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ …… tháng …… năm ………….

Tôi muốn đăng kí:

Địa chỉ nơi nhận lương hưu (1): ………………………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

Nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (2): ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… ..

Tôi yêu cầu nhận lương hưu / trợ cấp qua tài khoản cá nhân của mình như sau: Chủ tài khoản: …………. ………… Số tài khoản: ……………, mở tại ngân hàng …………………… .., chi nhánh …………………… .. (3).

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày tháng năm ……

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
trong trường hợp của người lao động
Không có giấy chứng nhận đăng ký (4)
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……

thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi lại:

– (1) Ghi: số nhà, hẻm (ngõ, ngách), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp, bản), cộng đồng (phường, thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thị xã.

– (2) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Trạm y tế cộng đồng hoặc các bệnh viện đa khoa quận / huyện / tương đương hoặc các viện dưỡng lão) do ngành y tế phân cấp khác) nếu thuộc đối tượng người hưởng lương hưu theo cách mạng. Loại người được khen thưởng cách mạng ghi rõ tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký.

(3) Nếu bạn có yêu cầu lương hưu hoặc trợ cấp được thực hiện thông qua tài khoản thẻ của bạn. và có sẵn tài khoản thẻ ATM tại tỉnh nơi bạn nhận lương hưu / trợ cấp hàng tháng Nội dung này nên được viết toàn bộ, nếu không sẽ bị gạch bỏ.

(4) trong trường hợp người lao động không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký Người sử dụng lao động sẽ tuân theo hồ sơ khởi kiện hành chính cho việc đăng ký này. Bỏ nội dung đăng ký nhận lương hưu cơ sở khám sức khỏe và điều trị y tế được bảo hiểm y tế Bảo hiểm. Nền kinh tế bắt đầu.

Thông tin cần xem thêm: Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Hình Ảnh về Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Video về Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Wiki về Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu -

Ban hành theo Nghị quyết 01 / QĐ-BHXH lập hồ sơ và xử lý các chế độ an sinh xã hội.

Giấy chứng nhận đăng ký lương hưu cơ sở khám sức khỏe bảo hiểm y tế cơ bản và chăm sóc y tế - Loại 13-HSB

class = "p0" style = "text-align: center">

Giấy chứng nhận đăng ký lương hưu Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 01 / QĐ-BHXH quy định hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 13-HSB

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tự do - tự do - hạnh phúc
———

Mẫu đăng ký Nhận lương hưu và bảo hiểm y tế ban đầu. khám và chữa bệnh

class = "p0" style = "text-align: center">

Họ và tên ……………………………………………… Sinh ngày …… tháng ……………….

Sổ BHXH số: …………………………………………………… .; Mã số: ………………………………………….,

Cấp ngày …… ..tháng …… ..năm ………… .., khi …………………………………………………….

Số thẻ bảo hiểm y tế hiện tại (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………… ……

SĐT (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………… .

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ …… tháng …… năm ………….

Tôi muốn đăng kí:

Địa chỉ nơi nhận lương hưu (1): ………………………………………………………………………………………………………… ……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

Nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (2): ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… ..

Tôi yêu cầu nhận lương hưu / trợ cấp qua tài khoản cá nhân của mình như sau: Chủ tài khoản: …………. ………… Số tài khoản: ……………, mở tại ngân hàng …………………… .., chi nhánh …………………… .. (3).

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày tháng năm ……

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
trong trường hợp của người lao động
Không có giấy chứng nhận đăng ký (4)
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……

thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

ghi lại:

- (1) Ghi: số nhà, hẻm (ngõ, ngách), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp, bản), cộng đồng (phường, thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thị xã.

- (2) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Trạm y tế cộng đồng hoặc các bệnh viện đa khoa quận / huyện / tương đương hoặc các viện dưỡng lão) do ngành y tế phân cấp khác) nếu thuộc đối tượng người hưởng lương hưu theo cách mạng. Loại người được khen thưởng cách mạng ghi rõ tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký.

(3) Nếu bạn có yêu cầu lương hưu hoặc trợ cấp được thực hiện thông qua tài khoản thẻ của bạn. và có sẵn tài khoản thẻ ATM tại tỉnh nơi bạn nhận lương hưu / trợ cấp hàng tháng Nội dung này nên được viết toàn bộ, nếu không sẽ bị gạch bỏ.

(4) trong trường hợp người lao động không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký Người sử dụng lao động sẽ tuân theo hồ sơ khởi kiện hành chính cho việc đăng ký này. Bỏ nội dung đăng ký nhận lương hưu cơ sở khám sức khỏe và điều trị y tế được bảo hiểm y tế Bảo hiểm. Nền kinh tế bắt đầu.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Giấy #đăng #ký #nơi #nhận #lương #hưu #nơi #khám #chữa #bệnh #BHYT #ban #đầu

Xem thêm bài viết hay:  thu-tuc-nhap-hoc-dai-hoc-su-pham-tp-hcm-210886

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button