Giáo DụcMôn tiếng Anh

Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An

Bạn đang xem: Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Khi học tiếng Anh một trong những phần rắc rối nhất thường gặp chính là dùng mạo từ nào cho đúng, đặc biệt là mạo từ a/an.

Cho nên hôm nay ĐH KD & CN Hà Nội mục học tiếng Anh sẽ “gỡ rối” cho những ai chưa thật sự hiểu được công dụng và cách dùng của 2 mạo từ này.

Mạo từ hay còn được gọi là articles trong tiếng Anh và có 3 mạo từ mà chúng ta luôn luôn gặp là a, an, the, nhưng trong bài học hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào 2 mạo từ a/ an.

voh.com.vn-mao-tu-a-an

 1. Định nghĩa:

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng cụ thể hay tổng quát, nói cách khác là danh từ đó xác định hay không xác định. Mạo từ a/ an được gọi là mạo từ bất định (indefinite articles).

 1. Mạo từ bất định : A/ An

Chúng ta thường sử dụng mạo từ a/ an trước danh từ đếm được số ít.

 • Mạo từ ​​​​​đứng trước các danh từ bắt đầu bằng một phụ âm hay một nguyên âm nhưng được phát âm như phụ âm.

Ex: a table, a book, a university  /ə ˌjuː.nəˈvɝː.sə.t̬i/, a one-way street /ə ˌwʌnˈweɪ/,…

 • Mạo từ an đứng trước các danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u) và âm h câm

Ex: an hour /ən ˈaʊr/, an honour /ən ˈɑː.nɚ/, an apple, an orange,… 

Lưu ý: Đối với các chữ viết tắt thì mạo từ a/ an phụ thuộc vào âm của chữ thứ nhất. 

Ex: an MP /ən em’pi/, a UFO /ə ˌjuː.efˈoʊ/,…

 1. Các trường hợp DÙNG mạo từ a/ an:

 • Mạo từ a/an được dùng trước các danh từ đếm được số ít nhằm để chỉ một người, vật không xác định hay một người, vật được nói đến lần đầu tiên, nói cách khác người nghe và người nói chưa biết về người hay vật đó.

Ex: She has a nice kitchen. (Cô ta có một căn bếp đẹp.) [không xác định căn bếp nào]

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ đếm được số ít nhằm đề cập đến một người hoặc vật bất kỳ thuộc một loại nào đó.

Ex: A child needs love. (Trẻ con cần tình thương yêu.) [any child]

A bird can sing. (Chim có thể hót.)

Lưu ý: Khi sử dụng danh từ số nhiều mà không có mạo từ đứng trước được hiểu là dùng để nói chung về tất cả các thành viên trong cùng một loại.

Ex: Chilies contain vitamin A. (Ớt chứa vitamin A.)

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp hay chức vụ.

Ex: She is a teacher. (Cô ta là giáo viên.)

 • Mạo từ a/an được dùng sau linking verb hay as để phân loại người hay vật nào đó thuộc về loại, nhóm, kiểu nào.

Ex: He works as a secretary. (Anh ta làm việc như là một thư ký.)

It is a scientific book. (Đó là quyển sách khoa học.)

 • Mạo từ a/an được dùng trong các cụm chỉ số lượng hay khối lượng a lot of, a great deal of, a dozen,… 

Ex: We have a lot of apples. (Chúng tôi có rất nhiều táo.)

Lưu ý: Mạo từ a/an còn được dùng trong các con số và sự đo lường.

Ex: 50 km a hour (50 km một giờ), a thousand (một ngàn),…

 1. Các trường hợp KHÔNG DÙNG mạo từ a/ an

 • Không dùng mạo từ a/an trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được.

Ex: These apples are delicious. (Những trái táo này rất ngon.)

Wine is made from rice. (Rượu được làm từ gạo.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước các bữa ăn, ngoại trừ có tính từ đi trước.

Ex: We had dinner at 7. (Chúng tôi đã dùng bữa tối vào lúc 7 giờ.)

It is a good lunch. (Bữa trưa thật ngon.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước tính từ hay đại từ sở hữu => nếu cần hãy dùng cấu trúc a… of mine/ his/ hers,…

Ex: She is a sister of mine. (Cô ấy là chị tôi.)

Lưu ý:

 • Đối với các danh từ không đếm được nhưng lại được sử dụng như danh từ đếm được để diễn đạt nghĩa ‘một loại của’, ‘một phần của’ hay khi các danh từ này nói đến xúc cảm của con người và hoạt động tinh thần => có thể dùng mạo từ a/an

Ex: I had a good sleep. (Tôi đã ngủ rất ngon.)

He has a good knowledge of English. (Anh ta rất giỏi tiếng Anh.)

 • Cẩn thận với các từ có thể gây nhầm lẫn vì cách viết và cách đọc khác nhau hoàn toàn.

Ex: a university nhưng an umbrella.

Đây là bài tổng hợp toàn bộ các trường mà nào dùng và không dùng mạo từ bất định a/an, các bạn lưu ý xem kỹ để tránh nhầm lẫn khi “đụng độ” chúng sau này.

Cách chia động từ số ít/ số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 1: Điều quan trọng nhất trong một câu tiếng Anh là phải đảm bảo câu đó đúng ngữ pháp và việc đánh giá một câu đúng hay sai là nhìn vào chủ ngữ và động từ chính.

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2: Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An

Video về Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An

Wiki về Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An

Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An

Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An - Khi học tiếng Anh một trong những phần rắc rối nhất thường gặp chính là dùng mạo từ nào cho đúng, đặc biệt là mạo từ a/an.

Cho nên hôm nay ĐH KD & CN Hà Nội mục học tiếng Anh sẽ "gỡ rối" cho những ai chưa thật sự hiểu được công dụng và cách dùng của 2 mạo từ này.

Mạo từ hay còn được gọi là articles trong tiếng Anh và có 3 mạo từ mà chúng ta luôn luôn gặp là a, an, the, nhưng trong bài học hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào 2 mạo từ a/ an.

voh.com.vn-mao-tu-a-an

 1. Định nghĩa:

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng cụ thể hay tổng quát, nói cách khác là danh từ đó xác định hay không xác định. Mạo từ a/ an được gọi là mạo từ bất định (indefinite articles).

 1. Mạo từ bất định : A/ An

Chúng ta thường sử dụng mạo từ a/ an trước danh từ đếm được số ít.

 • Mạo từ ​​​​​đứng trước các danh từ bắt đầu bằng một phụ âm hay một nguyên âm nhưng được phát âm như phụ âm.

Ex: a table, a book, a university  /ə ˌjuː.nəˈvɝː.sə.t̬i/, a one-way street /ə ˌwʌnˈweɪ/,...

 • Mạo từ an đứng trước các danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u) và âm h câm

Ex: an hour /ən ˈaʊr/, an honour /ən ˈɑː.nɚ/, an apple, an orange,... 

Lưu ý: Đối với các chữ viết tắt thì mạo từ a/ an phụ thuộc vào âm của chữ thứ nhất. 

Ex: an MP /ən em’pi/, a UFO /ə ˌjuː.efˈoʊ/,...

 1. Các trường hợp DÙNG mạo từ a/ an:

 • Mạo từ a/an được dùng trước các danh từ đếm được số ít nhằm để chỉ một người, vật không xác định hay một người, vật được nói đến lần đầu tiên, nói cách khác người nghe và người nói chưa biết về người hay vật đó.

Ex: She has a nice kitchen. (Cô ta có một căn bếp đẹp.) [không xác định căn bếp nào]

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ đếm được số ít nhằm đề cập đến một người hoặc vật bất kỳ thuộc một loại nào đó.

Ex: A child needs love. (Trẻ con cần tình thương yêu.) [any child]

A bird can sing. (Chim có thể hót.)

Lưu ý: Khi sử dụng danh từ số nhiều mà không có mạo từ đứng trước được hiểu là dùng để nói chung về tất cả các thành viên trong cùng một loại.

Ex: Chilies contain vitamin A. (Ớt chứa vitamin A.)

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp hay chức vụ.

Ex: She is a teacher. (Cô ta là giáo viên.)

 • Mạo từ a/an được dùng sau linking verb hay as để phân loại người hay vật nào đó thuộc về loại, nhóm, kiểu nào.

Ex: He works as a secretary. (Anh ta làm việc như là một thư ký.)

It is a scientific book. (Đó là quyển sách khoa học.)

 • Mạo từ a/an được dùng trong các cụm chỉ số lượng hay khối lượng a lot of, a great deal of, a dozen,... 

Ex: We have a lot of apples. (Chúng tôi có rất nhiều táo.)

Lưu ý: Mạo từ a/an còn được dùng trong các con số và sự đo lường.

Ex: 50 km a hour (50 km một giờ), a thousand (một ngàn),...

 1. Các trường hợp KHÔNG DÙNG mạo từ a/ an

 • Không dùng mạo từ a/an trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được.

Ex: These apples are delicious. (Những trái táo này rất ngon.)

Wine is made from rice. (Rượu được làm từ gạo.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước các bữa ăn, ngoại trừ có tính từ đi trước.

Ex: We had dinner at 7. (Chúng tôi đã dùng bữa tối vào lúc 7 giờ.)

It is a good lunch. (Bữa trưa thật ngon.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước tính từ hay đại từ sở hữu => nếu cần hãy dùng cấu trúc a… of mine/ his/ hers,...

Ex: She is a sister of mine. (Cô ấy là chị tôi.)

Lưu ý:

 • Đối với các danh từ không đếm được nhưng lại được sử dụng như danh từ đếm được để diễn đạt nghĩa ‘một loại của’, ‘một phần của’ hay khi các danh từ này nói đến xúc cảm của con người và hoạt động tinh thần => có thể dùng mạo từ a/an

Ex: I had a good sleep. (Tôi đã ngủ rất ngon.)

He has a good knowledge of English. (Anh ta rất giỏi tiếng Anh.)

 • Cẩn thận với các từ có thể gây nhầm lẫn vì cách viết và cách đọc khác nhau hoàn toàn.

Ex: a university nhưng an umbrella.

Đây là bài tổng hợp toàn bộ các trường mà nào dùng và không dùng mạo từ bất định a/an, các bạn lưu ý xem kỹ để tránh nhầm lẫn khi "đụng độ" chúng sau này.

Cách chia động từ số ít/ số nhiều theo chủ ngữ (Subject - Verb Agreement) - Phần 1: Điều quan trọng nhất trong một câu tiếng Anh là phải đảm bảo câu đó đúng ngữ pháp và việc đánh giá một câu đúng hay sai là nhìn vào chủ ngữ và động từ chính.

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject - Verb Agreement) - Phần 2: Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.

[rule_{ruleNumber}]

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ đếm được số ít nhằm đề cập đến một người hoặc vật bất kỳ thuộc một loại nào đó.

Ex: A child needs love. (Trẻ con cần tình thương yêu.) [any child]

A bird can sing. (Chim có thể hót.)

Lưu ý: Khi sử dụng danh từ số nhiều mà không có mạo từ đứng trước được hiểu là dùng để nói chung về tất cả các thành viên trong cùng một loại.

Ex: Chilies contain vitamin A. (Ớt chứa vitamin A.)

 • Mạo từ a/an được dùng trước danh từ chỉ nghề nghiệp hay chức vụ.

Ex: She is a teacher. (Cô ta là giáo viên.)

 • Mạo từ a/an được dùng sau linking verb hay as để phân loại người hay vật nào đó thuộc về loại, nhóm, kiểu nào.

Ex: He works as a secretary. (Anh ta làm việc như là một thư ký.)

It is a scientific book. (Đó là quyển sách khoa học.)

 • Mạo từ a/an được dùng trong các cụm chỉ số lượng hay khối lượng a lot of, a great deal of, a dozen,… 

Ex: We have a lot of apples. (Chúng tôi có rất nhiều táo.)

Lưu ý: Mạo từ a/an còn được dùng trong các con số và sự đo lường.

Ex: 50 km a hour (50 km một giờ), a thousand (một ngàn),…

 1. Các trường hợp KHÔNG DÙNG mạo từ a/ an

 • Không dùng mạo từ a/an trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được.

Ex: These apples are delicious. (Những trái táo này rất ngon.)

Wine is made from rice. (Rượu được làm từ gạo.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước các bữa ăn, ngoại trừ có tính từ đi trước.

Ex: We had dinner at 7. (Chúng tôi đã dùng bữa tối vào lúc 7 giờ.)

It is a good lunch. (Bữa trưa thật ngon.)

 • Không dùng mạo từ a/an trước tính từ hay đại từ sở hữu => nếu cần hãy dùng cấu trúc a… of mine/ his/ hers,…

Ex: She is a sister of mine. (Cô ấy là chị tôi.)

Lưu ý:

 • Đối với các danh từ không đếm được nhưng lại được sử dụng như danh từ đếm được để diễn đạt nghĩa ‘một loại của’, ‘một phần của’ hay khi các danh từ này nói đến xúc cảm của con người và hoạt động tinh thần => có thể dùng mạo từ a/an

Ex: I had a good sleep. (Tôi đã ngủ rất ngon.)

He has a good knowledge of English. (Anh ta rất giỏi tiếng Anh.)

 • Cẩn thận với các từ có thể gây nhầm lẫn vì cách viết và cách đọc khác nhau hoàn toàn.

Ex: a university nhưng an umbrella.

Đây là bài tổng hợp toàn bộ các trường mà nào dùng và không dùng mạo từ bất định a/an, các bạn lưu ý xem kỹ để tránh nhầm lẫn khi “đụng độ” chúng sau này.

Cách chia động từ số ít/ số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 1: Điều quan trọng nhất trong một câu tiếng Anh là phải đảm bảo câu đó đúng ngữ pháp và việc đánh giá một câu đúng hay sai là nhìn vào chủ ngữ và động từ chính.

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject – Verb Agreement) – Phần 2: Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.

Bạn thấy bài viết Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Gỡ rối cách dùng mạo từ A/ An bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Gỡ #rối #cách #dùng #mạo #từ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button