Giáo Dục

Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022

Câu trả lời gợi ý Mô-đun 6 năm 2022

Tải xuống

Đáp án gợi ý Học phần 6: Xây dựng văn hóa tiểu học/THCS/THPT đầy đủ và chi tiết nhất bao gồm đáp án tự luận và trắc nghiệm được cập nhật mới nhất. Mời quý thầy cô tham khảo để học tập và ôn tập làm bài thi đạt kết quả cao.

Đáp án chi tiết Học phần 6 năm 2022

 • 1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT
  • 1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học
  • 1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS
  • 1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học
 • 2. Mô-đun 6 . câu trả lời tự luận
  • Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực
  • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT

Tham khảo bài viết:

 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm

1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và vô hình của trường

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hóa học sinh tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hóa dân tộc và văn hóa địa phương

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền (…) vào câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò (…) trong việc xây dựng văn hóa trường tiểu học.

tầm quan trọng

4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của trường tiểu học cần dựa trên:

Tất cả các câu trả lời đều đúng

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. mà trường học tương lai cần” là nội dung của công việc nào?

Đặt đúng giá trị trong ngữ cảnh mới

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để đặt câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích thúc đẩy các giá trị cốt lõi của trường tiểu học là

Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường.

Giá trị cốt lõi nên được trình bày ngắn gọn

tập trung vào một tiền đề trung tâm và nhấn mạnh các yếu tố văn hóa có thể giúp các trường đạt được thành công.

Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại.

cơ sở định hướng cho việc xác định và xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

Bên cạnh những giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực… thì trong bối cảnh hiện nay, các trường tiểu học cần

bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như tôn trọng con người, tinh thần dân chủ, phát huy tính sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

Sau khi các giá trị cốt lõi đã được thiết lập, hiệu trưởng nhà trường phải

tuyên bố rộng rãi các giá trị cốt lõi đó đến toàn thể giáo viên, học sinh, nhân viên và công bố rộng rãi cho toàn xã hội trên trang thông tin điện tử của nhà trường. …

Giáo viên và học sinh tham gia xây dựng giá trị cốt lõi và tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ học sinh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của trường tiểu học.

là cơ sở để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi, biến chúng thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong tập thể nhà trường.

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục tiểu học năm 2018 có tên gọi:

Hoạt động trải nghiệm

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong một trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của học sinh:

Giáo viên

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp với cấp học, văn hóa địa phương

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các lựa chọn dưới đây:

Có thể tích hợp nội dung văn học dân gian vào các hoạt động dạy học chủ đạo và hoạt động trải nghiệm

1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS

Đang cập nhật…

1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học

Đang cập nhật…

2. Đáp án tự luận học phần 6

Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tham khảo bài viết:

 • Đáp án tự luận học phần 6 Tiểu học

Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Tham khảo bài viết:

 • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
 • Nêu mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học?
 • Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học cần thực hiện như thế nào?

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Gợi ý học tập cho Mô-đun 4.0
 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án trắc nghiệm Module 5 trung học phổ thông (THPT)
 • Đáp án trắc nghiệm học phần 9 Tiểu học
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022

Video về Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022

Wiki về Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022

Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022

Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022 -

Câu trả lời gợi ý Mô-đun 6 năm 2022

Tải xuống

Đáp án gợi ý Học phần 6: Xây dựng văn hóa tiểu học/THCS/THPT đầy đủ và chi tiết nhất bao gồm đáp án tự luận và trắc nghiệm được cập nhật mới nhất. Mời quý thầy cô tham khảo để học tập và ôn tập làm bài thi đạt kết quả cao.

Đáp án chi tiết Học phần 6 năm 2022

 • 1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT
  • 1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học
  • 1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS
  • 1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học
 • 2. Mô-đun 6 . câu trả lời tự luận
  • Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực
  • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT

Tham khảo bài viết:

 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm

1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và vô hình của trường

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hóa học sinh tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hóa dân tộc và văn hóa địa phương

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền (...) vào câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò (...) trong việc xây dựng văn hóa trường tiểu học.

tầm quan trọng

4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của trường tiểu học cần dựa trên:

Tất cả các câu trả lời đều đúng

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. mà trường học tương lai cần” là nội dung của công việc nào?

Đặt đúng giá trị trong ngữ cảnh mới

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để đặt câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích thúc đẩy các giá trị cốt lõi của trường tiểu học là

Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường.

Giá trị cốt lõi nên được trình bày ngắn gọn

tập trung vào một tiền đề trung tâm và nhấn mạnh các yếu tố văn hóa có thể giúp các trường đạt được thành công.

Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại.

cơ sở định hướng cho việc xác định và xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

Bên cạnh những giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực… thì trong bối cảnh hiện nay, các trường tiểu học cần

bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như tôn trọng con người, tinh thần dân chủ, phát huy tính sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác...

Sau khi các giá trị cốt lõi đã được thiết lập, hiệu trưởng nhà trường phải

tuyên bố rộng rãi các giá trị cốt lõi đó đến toàn thể giáo viên, học sinh, nhân viên và công bố rộng rãi cho toàn xã hội trên trang thông tin điện tử của nhà trường. …

Giáo viên và học sinh tham gia xây dựng giá trị cốt lõi và tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ học sinh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của trường tiểu học.

là cơ sở để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi, biến chúng thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong tập thể nhà trường.

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục tiểu học năm 2018 có tên gọi:

Hoạt động trải nghiệm

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong một trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của học sinh:

Giáo viên

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp với cấp học, văn hóa địa phương

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các lựa chọn dưới đây:

Có thể tích hợp nội dung văn học dân gian vào các hoạt động dạy học chủ đạo và hoạt động trải nghiệm

1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS

Đang cập nhật...

1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học

Đang cập nhật...

2. Đáp án tự luận học phần 6

Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tham khảo bài viết:

 • Đáp án tự luận học phần 6 Tiểu học

Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Tham khảo bài viết:

 • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
 • Nêu mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học?
 • Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học cần thực hiện như thế nào?

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Gợi ý học tập cho Mô-đun 4.0
 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án trắc nghiệm Module 5 trung học phổ thông (THPT)
 • Đáp án trắc nghiệm học phần 9 Tiểu học
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

[rule_{ruleNumber}]

Câu trả lời gợi ý Mô-đun 6 năm 2022

Tải xuống

Đáp án gợi ý Học phần 6: Xây dựng văn hóa tiểu học/THCS/THPT đầy đủ và chi tiết nhất bao gồm đáp án tự luận và trắc nghiệm được cập nhật mới nhất. Mời quý thầy cô tham khảo để học tập và ôn tập làm bài thi đạt kết quả cao.

Đáp án chi tiết Học phần 6 năm 2022

 • 1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT
  • 1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học
  • 1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS
  • 1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học
 • 2. Mô-đun 6 . câu trả lời tự luận
  • Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực
  • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

1. Đáp án Trắc nghiệm Học phần 6 Tiểu học, THCS và THPT

Tham khảo bài viết:

 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm

1.1. Gợi ý và Đáp án cho Mô-đun 6 Trường Tiểu học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và vô hình của trường

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hóa học sinh tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hóa dân tộc và văn hóa địa phương

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền (…) vào câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò (…) trong việc xây dựng văn hóa trường tiểu học.

tầm quan trọng

4. Chọn câu trả lời đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của trường tiểu học cần dựa trên:

Tất cả các câu trả lời đều đúng

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Trên cơ sở phân tích các giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường lấy ý kiến ​​của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, thảo luận và xác định những giá trị quan trọng nhất. mà trường học tương lai cần” là nội dung của công việc nào?

Đặt đúng giá trị trong ngữ cảnh mới

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách nhấp vào hộp bên trái và sau đó nhấp vào hộp bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để đặt câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích thúc đẩy các giá trị cốt lõi của trường tiểu học là

Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường.

Giá trị cốt lõi nên được trình bày ngắn gọn

tập trung vào một tiền đề trung tâm và nhấn mạnh các yếu tố văn hóa có thể giúp các trường đạt được thành công.

Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại.

cơ sở định hướng cho việc xác định và xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

Bên cạnh những giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực… thì trong bối cảnh hiện nay, các trường tiểu học cần

bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như tôn trọng con người, tinh thần dân chủ, phát huy tính sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

Sau khi các giá trị cốt lõi đã được thiết lập, hiệu trưởng nhà trường phải

tuyên bố rộng rãi các giá trị cốt lõi đó đến toàn thể giáo viên, học sinh, nhân viên và công bố rộng rãi cho toàn xã hội trên trang thông tin điện tử của nhà trường. …

Giáo viên và học sinh tham gia xây dựng giá trị cốt lõi và tham khảo ý kiến ​​của cha mẹ học sinh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của trường tiểu học.

là cơ sở để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi, biến chúng thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong tập thể nhà trường.

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục tiểu học năm 2018 có tên gọi:

Hoạt động trải nghiệm

8. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong một trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của học sinh:

Giáo viên

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp với cấp học, văn hóa địa phương

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các lựa chọn dưới đây:

Có thể tích hợp nội dung văn học dân gian vào các hoạt động dạy học chủ đạo và hoạt động trải nghiệm

1.2. Gợi ý và đáp án cho Mô-đun 6 THCS

Đang cập nhật…

1.3. Gợi ý và câu trả lời cho Mô-đun 6 Trung học

Đang cập nhật…

2. Đáp án tự luận học phần 6

Các hoạt động xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tham khảo bài viết:

 • Đáp án tự luận học phần 6 Tiểu học

Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Tham khảo bài viết:

 • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
 • Nêu mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học?
 • Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học cần thực hiện như thế nào?

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Gợi ý học tập cho Mô-đun 4.0
 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án trắc nghiệm Module 5 trung học phổ thông (THPT)
 • Đáp án trắc nghiệm học phần 9 Tiểu học
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

Bạn thấy bài viết Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Gợi ý Đáp án Module 6 năm 2022 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Gợi #Đáp #án #Module #năm

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị ( Vợ chồng A Phủ) (hay nhất)

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button