Giáo Dục

Hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị

 Định nghĩa đúng về đồng vị.

A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số nơtron

B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số nơtron

C. Đồng vị là những chất có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

Câu trả lời : Đáp án: A

Tại sao vậy? Vì theo lý thuyết Hóa học lớp 10, cụ thể là bài 2 với nội dung chủ yếu về Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị. Trong đó, ở phần kiến ​​thức trọng tâm có viết:

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số nơtron nên số khối của chúng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tố O có 3 đồng vị:

Khối lượng nguyên tử trung bình

Công thức:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị

Trong đó A1, A2, A3, … là số khối của các đồng vị

– x, y, z… là thành phần% của các đồng vị.

Bài tập về đồng vị trong phân tử

DẠNG I: Tính% khối lượng của một đồng vị trong phân tử

1. Phương pháp giải

Hầu hết các nguyên tố có trong tự nhiên là hỗn hợp của các đồng vị bền

Áp dụng công thức:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 2)

– Trong đó A1, A2, A3,… là số khối của các đồng vị.

– x1, x2, x3,… là thành phần% của các đồng vị.

Sử dụng sơ đồ đường chéo:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 3)

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong tự nhiên, nguyên tố Brom có ​​2 đồng vị, trong đó đồng vị chiếm 54,5% về khối lượng. Số khối của đồng vị còn lại là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Gọi A2 là số khối của đồng vị thứ hai.

Phần trăm lương của nó là: 100 – 54,5 = 45,5

Chúng ta có:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 4)

Bài 2. Trong tự nhiên, X có hai đồng vị 35X và 37X chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đồng vị, 11Y và Đầu tiên2Y, chiếm lần lượt là 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

a) Có bao nhiêu loại phân tử XY trong tự nhiên?

b) Phân tử khối trung bình của XY là

Hướng dẫn giải

X có hai đồng vị 35X và 37X

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 5)

Đây là Cl

Y có hai đồng vị 1Y và 2Y.

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (hình 6)

=> Đây là HỌ

1 nguyên tử H gắn với 1 Cl. nguyên tử

+ Số cách chọn nguyên tử Cl ứng với 2 cách chọn tương đương với 2 đồng vị

+ Số cách chọn nguyên tử H: 2 cách tương đương với 2 đồng vị

=> có 2.2 = 4 cách chọn

Đáp số: 4, 36,5

Bài 3. Nguyên tố clo có hai đồng vị bền là 35Cl chiếm 75,77% và 37Cl chiếm 24,23%. Tính nguyên tử khối trung tâm của clo?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 7)

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối trung bình của nguyên tố clo bằng:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (hình 8)

Đáp số: 35,5

DẠNG II. Tính số nguyên tử của đồng vị ở một lượng chất

Ví dụ minh họa

Bài 1: Nguyên tử khối trung bình của cả Bo (B) là 10,812u. Số hiệu nguyên tử là bao nhiêu khi có 94 nguyên tử?

Hướng dẫn giải

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 9)

Bài 2. Trong tự nhiên, Cu có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử trung bình của Cu là 63,546. Số nguyên tử 63Có bao nhiêu Cu trong 31,773g Cu?

Giả sử% trong số 63Cu và 65Cu trong tự nhiên lần lượt là x và y.

Hướng dẫn giải 

Ta có một hệ phương trình:

[CHUẨN NHẤT] Chọn định nghĩa đúng về đồng vị (Hình 10)

 

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hãy #chọn #định #nghĩa #đúng #về #đồng #vị

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button