Giáo Dục

Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Câu hỏi: Hãy nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử.

A. Nhỏ gọn, hiện tại (Cập nhật đầy đủ, kịp thời …)

B. Gọn nhẹ, nhanh chóng

C. Nhỏ gọn, dòng điện, nhanh

D. Gọn nhẹ, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Nhỏ gọn, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu trên máy tính

1. Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu liên quan về một chủ đề nào đó được lưu trữ trên thiết bị nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

 • Trình tự của quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Phân tích yêu cầu> Thiết kế khái niệm> Thiết kế lôgic> Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

2. Đặc điểm của Cơ sở dữ liệu (CSDL)

 • Cơ sở dữ liệu hay cơ sở dữ liệu đại diện cho một phần của thế giới thực (mini world), cập nhật và phản ánh những thay đổi trong thế giới mà nó đại diện.
 • Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu được liên kết với nhau một cách logic và mang một ý nghĩa nhất định.
 • Cơ sở dữ liệu được thiết kế chung cho một mục đích cụ thể có một nhóm người dùng.

3. Các loại cơ sở dữ liệu (CSDL)

Cơ sở dữ liệu (CSDL) được chia thành nhiều loại khác nhau:

 • Cơ sở dữ liệu tệp: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp có thể là văn bản, ascii, * .dbf. Điển hình cho cơ sở dữ liệu tệp là * .mdb Foxpro
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là thực thể, giữa các thực thể này có các mối quan hệ gọi là quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như MS SQL server, Oracle, MySQL …
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong bảng dữ liệu, nhưng bảng có thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ các hành vi bổ sung, để biểu diễn hành vi của các đối tượng. Mỗi bảng được xem như một lớp dữ liệu, một hàng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
 • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu trữ ở định dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng được thể hiện trong các thẻ. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm vì có thể lưu trữ được hầu hết các dạng dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là một hướng đi mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
 • Cơ sở dữ liệu phi tập trung (blockchain): Dữ liệu được phân phối trên mạng máy tính ngang hàng và luôn được mạng xác nhận. Ví dụ: Bitcoin blockchain.

4. Ưu và nhược điểm của cơ sở dữ liệu

* Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

– Giảm sự trùng lặp thông tin đến mức tối thiểu. Do đó đảm bảo tính nhất quán của thông tin và tính toàn vẹn của dữ liệu.

– Đảm bảo dữ liệu có thể được truy cập theo nhiều cách khác nhau.

– Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu.

* Bất lợi của cơ sở dữ liệu

– Chủ quyền dữ liệu:

Thể hiện ở khía cạnh bảo mật dữ liệu. Khả năng biểu diễn từng mối quan hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và độ chính xác của dữ liệu. Người điều hành cơ sở dữ liệu phải cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin mới nhất.

– Bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng:

Do có ưu điểm nên cơ sở dữ liệu có thể được nhiều người sử dụng cùng một lúc. Vì vậy, cần có cơ chế bảo mật để phân quyền khai thác cơ sở dữ liệu. Hệ điều hành cục bộ hoặc nhiều người dùng cung cấp cơ chế này.

Tranh chấp dữ liệu:

Khi nhiều người truy cập vào cơ sở dữ liệu với các mục đích khác nhau. Rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp dữ liệu. Cần có cơ chế ưu tiên khi truy cập cơ sở dữ liệu. Ví dụ: quản trị viên luôn có thể truy cập cơ sở dữ liệu. Cấp quyền ưu tiên cho từng thợ đào.

– Cần đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố:

Khi cơ sở dữ liệu lớn và được quản lý tập trung. Nguy cơ mất dữ liệu là rất cao. Các nguyên nhân chính là do mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ. Hiện nay, có một số hệ điều hành có cơ chế tự động sao lưu ổ cứng và sửa lỗi khi gặp sự cố. Tuy nhiên: hãy cẩn thận và không khoan nhượng. Chúng ta nên sao lưu dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Video về Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Wiki về Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử

Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử -

Câu hỏi: Hãy nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử.

A. Nhỏ gọn, hiện tại (Cập nhật đầy đủ, kịp thời ...)

B. Gọn nhẹ, nhanh chóng

C. Nhỏ gọn, dòng điện, nhanh

D. Gọn nhẹ, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Nhỏ gọn, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu trên máy tính

1. Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu liên quan về một chủ đề nào đó được lưu trữ trên thiết bị nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

 • Trình tự của quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Phân tích yêu cầu> Thiết kế khái niệm> Thiết kế lôgic> Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

2. Đặc điểm của Cơ sở dữ liệu (CSDL)

 • Cơ sở dữ liệu hay cơ sở dữ liệu đại diện cho một phần của thế giới thực (mini world), cập nhật và phản ánh những thay đổi trong thế giới mà nó đại diện.
 • Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu được liên kết với nhau một cách logic và mang một ý nghĩa nhất định.
 • Cơ sở dữ liệu được thiết kế chung cho một mục đích cụ thể có một nhóm người dùng.

3. Các loại cơ sở dữ liệu (CSDL)

Cơ sở dữ liệu (CSDL) được chia thành nhiều loại khác nhau:

 • Cơ sở dữ liệu tệp: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp có thể là văn bản, ascii, * .dbf. Điển hình cho cơ sở dữ liệu tệp là * .mdb Foxpro
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là thực thể, giữa các thực thể này có các mối quan hệ gọi là quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như MS SQL server, Oracle, MySQL ...
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong bảng dữ liệu, nhưng bảng có thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ các hành vi bổ sung, để biểu diễn hành vi của các đối tượng. Mỗi bảng được xem như một lớp dữ liệu, một hàng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
 • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu trữ ở định dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng được thể hiện trong các thẻ. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm vì có thể lưu trữ được hầu hết các dạng dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là một hướng đi mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
 • Cơ sở dữ liệu phi tập trung (blockchain): Dữ liệu được phân phối trên mạng máy tính ngang hàng và luôn được mạng xác nhận. Ví dụ: Bitcoin blockchain.

4. Ưu và nhược điểm của cơ sở dữ liệu

* Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

- Giảm sự trùng lặp thông tin đến mức tối thiểu. Do đó đảm bảo tính nhất quán của thông tin và tính toàn vẹn của dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu có thể được truy cập theo nhiều cách khác nhau.

- Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu.

* Bất lợi của cơ sở dữ liệu

- Chủ quyền dữ liệu:

Thể hiện ở khía cạnh bảo mật dữ liệu. Khả năng biểu diễn từng mối quan hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và độ chính xác của dữ liệu. Người điều hành cơ sở dữ liệu phải cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin mới nhất.

- Bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng:

Do có ưu điểm nên cơ sở dữ liệu có thể được nhiều người sử dụng cùng một lúc. Vì vậy, cần có cơ chế bảo mật để phân quyền khai thác cơ sở dữ liệu. Hệ điều hành cục bộ hoặc nhiều người dùng cung cấp cơ chế này.

Tranh chấp dữ liệu:

Khi nhiều người truy cập vào cơ sở dữ liệu với các mục đích khác nhau. Rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp dữ liệu. Cần có cơ chế ưu tiên khi truy cập cơ sở dữ liệu. Ví dụ: quản trị viên luôn có thể truy cập cơ sở dữ liệu. Cấp quyền ưu tiên cho từng thợ đào.

- Cần đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố:

Khi cơ sở dữ liệu lớn và được quản lý tập trung. Nguy cơ mất dữ liệu là rất cao. Các nguyên nhân chính là do mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ. Hiện nay, có một số hệ điều hành có cơ chế tự động sao lưu ổ cứng và sửa lỗi khi gặp sự cố. Tuy nhiên: hãy cẩn thận và không khoan nhượng. Chúng ta nên sao lưu dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hãy nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử.

A. Nhỏ gọn, hiện tại (Cập nhật đầy đủ, kịp thời …)

B. Gọn nhẹ, nhanh chóng

C. Nhỏ gọn, dòng điện, nhanh

D. Gọn nhẹ, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: D. Nhỏ gọn, hiện tại, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung một cơ sở dữ liệu

[CHUẨN NHẤT]  Nêu những ưu điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu trên máy tính

1. Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu liên quan về một chủ đề nào đó được lưu trữ trên thiết bị nhớ nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

 • Trình tự của quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Phân tích yêu cầu> Thiết kế khái niệm> Thiết kế lôgic> Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.

2. Đặc điểm của Cơ sở dữ liệu (CSDL)

 • Cơ sở dữ liệu hay cơ sở dữ liệu đại diện cho một phần của thế giới thực (mini world), cập nhật và phản ánh những thay đổi trong thế giới mà nó đại diện.
 • Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu được liên kết với nhau một cách logic và mang một ý nghĩa nhất định.
 • Cơ sở dữ liệu được thiết kế chung cho một mục đích cụ thể có một nhóm người dùng.

3. Các loại cơ sở dữ liệu (CSDL)

Cơ sở dữ liệu (CSDL) được chia thành nhiều loại khác nhau:

 • Cơ sở dữ liệu tệp: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp có thể là văn bản, ascii, * .dbf. Điển hình cho cơ sở dữ liệu tệp là * .mdb Foxpro
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là thực thể, giữa các thực thể này có các mối quan hệ gọi là quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như MS SQL server, Oracle, MySQL …
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong bảng dữ liệu, nhưng bảng có thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ các hành vi bổ sung, để biểu diễn hành vi của các đối tượng. Mỗi bảng được xem như một lớp dữ liệu, một hàng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ thống quản lý hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
 • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu trữ ở định dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng được thể hiện trong các thẻ. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm vì có thể lưu trữ được hầu hết các dạng dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là một hướng đi mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
 • Cơ sở dữ liệu phi tập trung (blockchain): Dữ liệu được phân phối trên mạng máy tính ngang hàng và luôn được mạng xác nhận. Ví dụ: Bitcoin blockchain.

4. Ưu và nhược điểm của cơ sở dữ liệu

* Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

– Giảm sự trùng lặp thông tin đến mức tối thiểu. Do đó đảm bảo tính nhất quán của thông tin và tính toàn vẹn của dữ liệu.

– Đảm bảo dữ liệu có thể được truy cập theo nhiều cách khác nhau.

– Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu.

* Bất lợi của cơ sở dữ liệu

– Chủ quyền dữ liệu:

Thể hiện ở khía cạnh bảo mật dữ liệu. Khả năng biểu diễn từng mối quan hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và độ chính xác của dữ liệu. Người điều hành cơ sở dữ liệu phải cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin mới nhất.

– Bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng:

Do có ưu điểm nên cơ sở dữ liệu có thể được nhiều người sử dụng cùng một lúc. Vì vậy, cần có cơ chế bảo mật để phân quyền khai thác cơ sở dữ liệu. Hệ điều hành cục bộ hoặc nhiều người dùng cung cấp cơ chế này.

Tranh chấp dữ liệu:

Khi nhiều người truy cập vào cơ sở dữ liệu với các mục đích khác nhau. Rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp dữ liệu. Cần có cơ chế ưu tiên khi truy cập cơ sở dữ liệu. Ví dụ: quản trị viên luôn có thể truy cập cơ sở dữ liệu. Cấp quyền ưu tiên cho từng thợ đào.

– Cần đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố:

Khi cơ sở dữ liệu lớn và được quản lý tập trung. Nguy cơ mất dữ liệu là rất cao. Các nguyên nhân chính là do mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ. Hiện nay, có một số hệ điều hành có cơ chế tự động sao lưu ổ cứng và sửa lỗi khi gặp sự cố. Tuy nhiên: hãy cẩn thận và không khoan nhượng. Chúng ta nên sao lưu dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Bạn thấy bài viết Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng cơ sở dữ liệu trên máy tính điện tử bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hãy #nêu #các #ưu #điểm #khi #sử #dụng #cơ #sở #dữ #liệu #trên #máy #tính #điện #tử

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button