Giáo Dục

Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10)

Câu hỏi:

Hãy tóm tắt ngắn gọn quá trình đánh giặc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Những cuộc Chiến tranh Vệ quốc lần thứ nhất.

Nước Văn Lang ra đời – mở đầu cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Các cuộc chiến tranh vệ quốc đầu tiên là cuộc chiến chống Tần (214 – 208 TCN) và cuộc chiến chống Triệu (184 – 179 TCN).

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TKI- TKX)

Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc, nhân dân ta kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Với chiến thắng Bạch Đằng (938), nước ta đã giành lại được độc lập.

3. Các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước (TK XX -19)


Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần, Lê, nước ta là một quốc gia cường thịnh ở châu Á – thời kỳ văn hiến Đại Việt. Tuy nhiên, nhân dân ta đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước

4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ​​(thế kỷ 19 – 1945)

Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi, bền bỉ của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã thắng lợi bằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ta đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Chúng ta đã đánh bại nhiều cuộc hành quân lớn của Pháp và với chiến thắng của Cộng quân đã kết thúc cuộc chiến KC chống Pháp.

6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

Mỹ xâm lược Việt Nam thay Pháp, chúng ta kiên trì thực hiện các Hiệp định Giơnevơ, nhưng Mỹ rất hiếu chiến. Chúng ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10)

Video về Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10)

Wiki về Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10)

Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10)

Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10) -

Câu hỏi:

Hãy tóm tắt ngắn gọn quá trình đánh giặc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Những cuộc Chiến tranh Vệ quốc lần thứ nhất.

Nước Văn Lang ra đời - mở đầu cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Các cuộc chiến tranh vệ quốc đầu tiên là cuộc chiến chống Tần (214 - 208 TCN) và cuộc chiến chống Triệu (184 - 179 TCN).

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TKI- TKX)

Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc, nhân dân ta kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Với chiến thắng Bạch Đằng (938), nước ta đã giành lại được độc lập.

3. Các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước (TK XX -19)


Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần, Lê, nước ta là một quốc gia cường thịnh ở châu Á - thời kỳ văn hiến Đại Việt. Tuy nhiên, nhân dân ta đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước

4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ​​(thế kỷ 19 - 1945)

Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi, bền bỉ của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã thắng lợi bằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ta đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Chúng ta đã đánh bại nhiều cuộc hành quân lớn của Pháp và với chiến thắng của Cộng quân đã kết thúc cuộc chiến KC chống Pháp.

6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975)

Mỹ xâm lược Việt Nam thay Pháp, chúng ta kiên trì thực hiện các Hiệp định Giơnevơ, nhưng Mỹ rất hiếu chiến. Chúng ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi:

Hãy tóm tắt ngắn gọn quá trình đánh giặc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Những cuộc Chiến tranh Vệ quốc lần thứ nhất.

Nước Văn Lang ra đời – mở đầu cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Các cuộc chiến tranh vệ quốc đầu tiên là cuộc chiến chống Tần (214 – 208 TCN) và cuộc chiến chống Triệu (184 – 179 TCN).

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TKI- TKX)

Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc, nhân dân ta kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Với chiến thắng Bạch Đằng (938), nước ta đã giành lại được độc lập.

3. Các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước (TK XX -19)


Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần, Lê, nước ta là một quốc gia cường thịnh ở châu Á – thời kỳ văn hiến Đại Việt. Tuy nhiên, nhân dân ta đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước

4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ​​(thế kỷ 19 – 1945)

Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, phong trào kháng chiến sôi nổi, bền bỉ của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta đã thắng lợi bằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Ta đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Chúng ta đã đánh bại nhiều cuộc hành quân lớn của Pháp và với chiến thắng của Cộng quân đã kết thúc cuộc chiến KC chống Pháp.

6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

Mỹ xâm lược Việt Nam thay Pháp, chúng ta kiên trì thực hiện các Hiệp định Giơnevơ, nhưng Mỹ rất hiếu chiến. Chúng ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Bạn thấy bài viết Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam (GDQP 10) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hãy #nêu #tóm #tắt #quá #trình #đánh #giặc #giữ #nước #của #dân #tộc #Việt #Nam #GDQP

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button