Giáo Dục

Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10

Câu hỏi: So sánh điều kiện của nông nô với nô lệ?

A. không khác, bị bóc lột đến cùng cực, bị đối xử tàn nhẫn.

B. gắn liền với đất và phụ thuộc vào chủ sở hữu.

C. tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở.

D. được coi là công cụ nói chuyện.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, chăn nuôi, gia đình và túp lều để ở.


Sự khác biệt giữa địa vị của một nông nô và địa vị của nô lệ là anh ta có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, một gia đình và một túp lều để ở.

Giải thích:

Nông nô có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở hơn là nô lệ luôn bị coi là công cụ biết nói.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nông nô và nô lệ nhé!

1. Nông nô

Chế độ nô lệ là tình trạng của nông dân hoặc tá điền dưới chế độ phong kiến, những người có địa vị phụ thuộc vào chủ sở hữu ruộng đất và địa vị giống như nô lệ trong các nông trại hoặc trại chăn nuôi trong thời kỳ đó. Nói cách khác, nông nô là nô lệ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nô xuất hiện ở Châu Âu vào thời Trung cổ và kéo dài đến giữa thế kỷ 19 (điển hình là Nga). Chế độ nô lệ bao gồm lao động cưỡng bức bởi những người nông nô bị ràng buộc về thể xác trên những vùng đất thuộc sở hữu của một lãnh chúa. Những nông nô tham gia không chỉ làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, mà còn làm chủ các đường hầm, hầm mỏ, rừng và các công trình giao thông.

Có thể nói, nông nô là những người bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất trong chế độ phong kiến, họ hoàn toàn lệ thuộc vào ruộng đất, địa chủ phong kiến ​​và bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt. đã phải làm nhiều công việc lặt vặt để phục vụ phong kiến ​​và địa chủ. Mặc dù nông nô không phải là tài sản của địa chủ phong kiến ​​nhưng khi phong kiến, địa chủ bán ruộng đất thì bị bán, sản phẩm do nông nô sản xuất ra đều bị địa chủ phong kiến ​​chiếm hữu.

2. Nô lệ

Nô lệ là người bị ép làm việc không công cho chủ, người này mất đi quyền con người, quyền tự do và cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chủ. Nhiều người trở thành nô lệ vì họ bị bắt sau các cuộc chiến tranh (một dạng tù binh chiến tranh), hoặc các cuộc đột kích của các lực lượng xâm lược hoặc giai cấp thống trị. Một số được sinh ra như nô lệ vì cha mẹ của họ là nô lệ. Chế độ nô lệ là một hệ thống mà con người được coi như hàng hóa.

Trong lịch sử, chế độ nô lệ đã được hầu hết các xã hội thừa nhận; Trong thời gian gần đây, chế độ nô lệ bị cấm ở tất cả các quốc gia do phong trào bãi nô, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại thông qua nợ nần, chế độ nông nô, lao động giúp việc gia đình được tăng lên. giam giữ, nhận con nuôi giả, trong đó trẻ em bị ép buộc làm nô lệ, lính trẻ em và ép buộc kết hôn. Chế độ nô lệ chính thức là bất hợp pháp ở tất cả các quốc gia, nhưng vẫn còn khoảng 20 đến 30 triệu nô lệ trên toàn thế giới.

Chế độ nô lệ có trước ngôn ngữ viết và đã tồn tại trong nhiều nền văn hóa. Hầu hết nô lệ ngày nay là nô lệ nô lệ, chủ yếu ở Nam Á, mắc nợ do những kẻ cho vay nặng lãi. lợi nhuận, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ. Nạn buôn người chủ yếu được sử dụng để ép buộc phụ nữ và trẻ em vào ngành công nghiệp tình dục. Riêng Mauritania có khoảng 600.000 nô lệ (dưới hình thức lao động trả nợ), đàn ông, phụ nữ và trẻ em – gần 20% dân số. Mãi đến tháng 8 năm 2007, chế độ nô lệ mới chính thức là bất hợp pháp. Chế độ nô lệ cũng phổ biến ở Niger với khoảng 800.000 người bị bắt làm nô lệ – chiếm 8% dân số.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10

Video về Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10

Wiki về Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10

Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10

Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10 -

Câu hỏi: So sánh điều kiện của nông nô với nô lệ?

A. không khác, bị bóc lột đến cùng cực, bị đối xử tàn nhẫn.

B. gắn liền với đất và phụ thuộc vào chủ sở hữu.

C. tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở.

D. được coi là công cụ nói chuyện.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, chăn nuôi, gia đình và túp lều để ở.


Sự khác biệt giữa địa vị của một nông nô và địa vị của nô lệ là anh ta có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, một gia đình và một túp lều để ở.

Giải thích:

Nông nô có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở hơn là nô lệ luôn bị coi là công cụ biết nói.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nông nô và nô lệ nhé!

1. Nông nô

Chế độ nô lệ là tình trạng của nông dân hoặc tá điền dưới chế độ phong kiến, những người có địa vị phụ thuộc vào chủ sở hữu ruộng đất và địa vị giống như nô lệ trong các nông trại hoặc trại chăn nuôi trong thời kỳ đó. Nói cách khác, nông nô là nô lệ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nô xuất hiện ở Châu Âu vào thời Trung cổ và kéo dài đến giữa thế kỷ 19 (điển hình là Nga). Chế độ nô lệ bao gồm lao động cưỡng bức bởi những người nông nô bị ràng buộc về thể xác trên những vùng đất thuộc sở hữu của một lãnh chúa. Những nông nô tham gia không chỉ làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, mà còn làm chủ các đường hầm, hầm mỏ, rừng và các công trình giao thông.

Có thể nói, nông nô là những người bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất trong chế độ phong kiến, họ hoàn toàn lệ thuộc vào ruộng đất, địa chủ phong kiến ​​và bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt. đã phải làm nhiều công việc lặt vặt để phục vụ phong kiến ​​và địa chủ. Mặc dù nông nô không phải là tài sản của địa chủ phong kiến ​​nhưng khi phong kiến, địa chủ bán ruộng đất thì bị bán, sản phẩm do nông nô sản xuất ra đều bị địa chủ phong kiến ​​chiếm hữu.

2. Nô lệ

Nô lệ là người bị ép làm việc không công cho chủ, người này mất đi quyền con người, quyền tự do và cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chủ. Nhiều người trở thành nô lệ vì họ bị bắt sau các cuộc chiến tranh (một dạng tù binh chiến tranh), hoặc các cuộc đột kích của các lực lượng xâm lược hoặc giai cấp thống trị. Một số được sinh ra như nô lệ vì cha mẹ của họ là nô lệ. Chế độ nô lệ là một hệ thống mà con người được coi như hàng hóa.

Trong lịch sử, chế độ nô lệ đã được hầu hết các xã hội thừa nhận; Trong thời gian gần đây, chế độ nô lệ bị cấm ở tất cả các quốc gia do phong trào bãi nô, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại thông qua nợ nần, chế độ nông nô, lao động giúp việc gia đình được tăng lên. giam giữ, nhận con nuôi giả, trong đó trẻ em bị ép buộc làm nô lệ, lính trẻ em và ép buộc kết hôn. Chế độ nô lệ chính thức là bất hợp pháp ở tất cả các quốc gia, nhưng vẫn còn khoảng 20 đến 30 triệu nô lệ trên toàn thế giới.

Chế độ nô lệ có trước ngôn ngữ viết và đã tồn tại trong nhiều nền văn hóa. Hầu hết nô lệ ngày nay là nô lệ nô lệ, chủ yếu ở Nam Á, mắc nợ do những kẻ cho vay nặng lãi. lợi nhuận, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ. Nạn buôn người chủ yếu được sử dụng để ép buộc phụ nữ và trẻ em vào ngành công nghiệp tình dục. Riêng Mauritania có khoảng 600.000 nô lệ (dưới hình thức lao động trả nợ), đàn ông, phụ nữ và trẻ em - gần 20% dân số. Mãi đến tháng 8 năm 2007, chế độ nô lệ mới chính thức là bất hợp pháp. Chế độ nô lệ cũng phổ biến ở Niger với khoảng 800.000 người bị bắt làm nô lệ - chiếm 8% dân số.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: So sánh điều kiện của nông nô với nô lệ?

A. không khác, bị bóc lột đến cùng cực, bị đối xử tàn nhẫn.

B. gắn liền với đất và phụ thuộc vào chủ sở hữu.

C. tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở.

D. được coi là công cụ nói chuyện.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, có nông cụ, chăn nuôi, gia đình và túp lều để ở.


Sự khác biệt giữa địa vị của một nông nô và địa vị của nô lệ là anh ta có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, một gia đình và một túp lều để ở.

Giải thích:

Nông nô có nhiều quyền tự do hơn trong sản xuất, với nông cụ, vật nuôi, gia đình và túp lều để ở hơn là nô lệ luôn bị coi là công cụ biết nói.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nông nô và nô lệ nhé!

1. Nông nô

Chế độ nô lệ là tình trạng của nông dân hoặc tá điền dưới chế độ phong kiến, những người có địa vị phụ thuộc vào chủ sở hữu ruộng đất và địa vị giống như nô lệ trong các nông trại hoặc trại chăn nuôi trong thời kỳ đó. Nói cách khác, nông nô là nô lệ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nô xuất hiện ở Châu Âu vào thời Trung cổ và kéo dài đến giữa thế kỷ 19 (điển hình là Nga). Chế độ nô lệ bao gồm lao động cưỡng bức bởi những người nông nô bị ràng buộc về thể xác trên những vùng đất thuộc sở hữu của một lãnh chúa. Những nông nô tham gia không chỉ làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, mà còn làm chủ các đường hầm, hầm mỏ, rừng và các công trình giao thông.

Có thể nói, nông nô là những người bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất trong chế độ phong kiến, họ hoàn toàn lệ thuộc vào ruộng đất, địa chủ phong kiến ​​và bị phong kiến, địa chủ chiếm đoạt. đã phải làm nhiều công việc lặt vặt để phục vụ phong kiến ​​và địa chủ. Mặc dù nông nô không phải là tài sản của địa chủ phong kiến ​​nhưng khi phong kiến, địa chủ bán ruộng đất thì bị bán, sản phẩm do nông nô sản xuất ra đều bị địa chủ phong kiến ​​chiếm hữu.

2. Nô lệ

Nô lệ là người bị ép làm việc không công cho chủ, người này mất đi quyền con người, quyền tự do và cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chủ. Nhiều người trở thành nô lệ vì họ bị bắt sau các cuộc chiến tranh (một dạng tù binh chiến tranh), hoặc các cuộc đột kích của các lực lượng xâm lược hoặc giai cấp thống trị. Một số được sinh ra như nô lệ vì cha mẹ của họ là nô lệ. Chế độ nô lệ là một hệ thống mà con người được coi như hàng hóa.

Trong lịch sử, chế độ nô lệ đã được hầu hết các xã hội thừa nhận; Trong thời gian gần đây, chế độ nô lệ bị cấm ở tất cả các quốc gia do phong trào bãi nô, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại thông qua nợ nần, chế độ nông nô, lao động giúp việc gia đình được tăng lên. giam giữ, nhận con nuôi giả, trong đó trẻ em bị ép buộc làm nô lệ, lính trẻ em và ép buộc kết hôn. Chế độ nô lệ chính thức là bất hợp pháp ở tất cả các quốc gia, nhưng vẫn còn khoảng 20 đến 30 triệu nô lệ trên toàn thế giới.

Chế độ nô lệ có trước ngôn ngữ viết và đã tồn tại trong nhiều nền văn hóa. Hầu hết nô lệ ngày nay là nô lệ nô lệ, chủ yếu ở Nam Á, mắc nợ do những kẻ cho vay nặng lãi. lợi nhuận, thậm chí kéo dài nhiều thế hệ. Nạn buôn người chủ yếu được sử dụng để ép buộc phụ nữ và trẻ em vào ngành công nghiệp tình dục. Riêng Mauritania có khoảng 600.000 nô lệ (dưới hình thức lao động trả nợ), đàn ông, phụ nữ và trẻ em – gần 20% dân số. Mãi đến tháng 8 năm 2007, chế độ nô lệ mới chính thức là bất hợp pháp. Chế độ nô lệ cũng phổ biến ở Niger với khoảng 800.000 người bị bắt làm nô lệ – chiếm 8% dân số.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ? | Lịch sử 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hãy #sánh #thân #phận #của #nông #nô #với #thân #phận #nô #lệ #Lịch #sử

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button