Tổng Hợp

Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

(Cập nhật lần cuối vào: 06/11/2021 bởi Lytuong.net)

Để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xã hội nêu trong các điều trên, cần có một hệ thống các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực, các cơ quan nhà nước hay ngoài công lập, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. . Nó cũng có thể là cơ quan quản lý nhà nước tham gia xây dựng chính sách, quản lý một tổ chức chính sách, hoặc một nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

1. Cơ quan quản lý nhà nước

Tùy theo cơ cấu các cơ quan quyền lực trong bộ máy chính quyền và quan điểm phân cấp quản lý xã hội của mỗi quốc gia mà trong từng thời kỳ mà hệ thống tổ chức của các cơ quan công tác xã hội ở mỗi quốc gia là khác nhau. .

Ở nước ta hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước về an sinh xã hội và công tác xã hội được Chính phủ giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức khác của Nhà nước cũng là cơ quan phối hợp thực hiện các dịch vụ CTXH như: Bộ Y tế, hệ thống ngành dọc của ngành; Bộ Giáo dục và Hệ thống ngành dọc; Tư pháp; Cảnh sát viên.

1.1 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ vừa có chức năng quản lý nhà nước vừa có chức năng tổ chức, thực hiện các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực do mình phụ trách. Theo quy định của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc; Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.

Nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB & XH trong công tác xã hội là vừa quản lý môi trường vĩ mô, vừa ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ các đối tượng làm công tác xã hội, vừa giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình. quy trình hỗ trợ, đồng thời là nhiệm vụ vi mô thực hiện các dịch vụ công tác xã hội trực tiếp thông qua hệ thống cơ quan dọc của ngành từ sở đến quận, huyện và xã / phường.

Nhân viên CTXH có thể làm việc tại Bộ LĐ-TB & XH tại các Vụ, Cục liên quan đến đối tượng CTXH như Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Công tác xã hội. Bảo vệ trẻ em…

Trong lĩnh vực LĐ-TB & XH, nhân viên CTXH thường làm việc với nhiều nhóm đối tượng khác nhau như người già, người nghèo, trẻ em, người khuyết tật hay nói cách khác là làm việc trong cộng đồng. các lĩnh vực khác nhau như công tác xã hội với người cao tuổi, công tác xã hội với người nghèo, công tác xã hội với trẻ em… (như đã nêu ở trên).

Bên cạnh đó, một số lượng lớn nhân viên CTXH có thể làm việc tại các phòng, ban tại các quận, huyện và đặc biệt là hệ thống xã, phường.

1.2 Ngành y tế

Trên khắp thế giới, một số lượng lớn nhân viên xã hội làm việc trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, vai trò của Bộ Y tế trong lĩnh vực quản lý, đề xuất chính sách và đưa dịch vụ công tác xã hội vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

1.3 Ngành Giáo dục và Đào tạo

Như đã nói ở trên, dịch vụ công tác xã hội có vai trò to lớn trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ giáo dục làm tốt nhiệm vụ trồng người. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hệ thống ngành dọc của ngành có vai trò quan trọng trong việc tạo cơ chế, vị trí làm việc để cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho học sinh, sinh viên và gia đình. . Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục, trường học từ phổ thông đến cao đẳng, đại học, học viện đào tạo. Ngoài ra, nhân viên công tác xã hội có thể cung cấp dịch vụ công tác xã hội thông qua các trung tâm hỗ trợ / tư vấn trong trường học.

1.4 Chi nhánh tư pháp

Vai trò của ngành tư pháp trong việc phát triển các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng của ngành là rất lớn. Dịch vụ công tác xã hội sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan tư pháp trong việc tiến hành tố tụng, tòa án… Nhân viên công tác xã hội làm việc tại các cơ quan tố tụng đặc biệt là người trẻ tuổi. trẻ em vi phạm pháp luật và tòa án để kịp thời giúp đỡ những người dễ bị tổn thương vi phạm pháp luật.

1.5 Sở cảnh sát

Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc trong hệ thống cảnh sát, đặc biệt là trong các trường giáo dưỡng dành cho trẻ em, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật như: nạn nhân của nạn buôn người khi đang tiếp nhận đối tượng này, chờ hình thức xử lý.

2. Tổ chức xã hội

Các tổ chức chính trị – xã hội tham gia hoạt động công tác xã hội ở nước ta hiện nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân. Việt Nam, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, … có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở (xã, phường). Trong những năm gần đây, các tổ chức này đã và đang có nhiều đóng góp trong việc phục vụ những người yếu thế trong xã hội. Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức, hiệp hội nêu trên.

Trước hết phải kể đến vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là hai tổ chức chính trị – xã hội đi tiên phong trong việc thúc đẩy và sử dụng công tác xã hội nghề nghiệp từ rất sớm tại Việt Nam trong quá trình hỗ trợ các nhóm đối tượng do mình phụ trách.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tăng cường đào tạo kiến ​​thức, kỹ năng công tác xã hội chuyên nghiệp cho cán bộ từ trung ương đến địa phương để truyền đạt chính sách. hiệu quả đối với các thành viên của cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có hàng nghìn hội viên là cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Với các dịch vụ và sự hỗ trợ của Hội LHPN thông qua các hoạt động chuyên môn, nhiều phụ nữ và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả. Nhiều vấn đề xã hội được giải quyết như bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết vấn đề phụ nữ lấy chồng nước ngoài. ngoài…

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng sớm đưa công tác xã hội chuyên nghiệp giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hỗ trợ gia đình người khuyết tật. gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngay từ những năm 1995-1996, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng công tác xã hội cho các cấp hội viên để thực hiện các chính sách xã hội có hiệu quả hơn so với các hội viên khác. những năm trước theo chính sách hỗ trợ cần câu.

3. Các tổ chức quốc tế

Trong lĩnh vực an sinh xã hội và công tác xã hội phải kể đến vai trò của UNDP (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNV (Tình nguyện viên Liên hợp quốc). quốc gia), UNFPA (Quỹ Dân số Liên hợp quốc), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức UNFPA, UNIFEM… Các cơ quan quốc tế này đã đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ. xã hội nghề nghiệp để giúp đỡ các nhóm đối tượng, đặc biệt là các nhóm yếu thế ở các vùng miền của Việt Nam. Các tổ chức này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác xã hội nghề nghiệp tại Việt Nam. Trong số đó, phải kể đến vai trò của UNICEF – đây là một trong những tổ chức quốc tế tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác xã hội nói chung và công tác bảo vệ trẻ em nói riêng tại Việt Nam.

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhiều tổ chức quốc tế đã có mặt tại Việt Nam. Hiện nay, có một số tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại nước ta đã và đang giúp đỡ chúng ta về chuyên gia, tài chính và kỹ thuật cho việc phát triển CTXH và đào tạo CTXH tại Việt Nam. Việt Nam. Đây là các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO).

Hiện có nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế trong hệ thống tổ chức phi chính phủ có văn phòng đại diện tại Việt Nam, đã hỗ trợ đáng kể về tài chính và kỹ thuật trong việc thúc đẩy phát triển công tác xã hội và đào tạo công. công tác xã hội ở Việt Nam.

Có nhiều tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng Quốc tế (CFSI), Care, Action Aid, CWS, Quỹ Nhi đồng Thụy Điển (Rada Barnen), Quỹ Nhi đồng Anh, Quỹ Nhi đồng Nhật Bản, v.v. đã nỗ lực để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong nhiều năm. hiệp hội tại Việt Nam. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển (Radda Barnen), Tổ chức Gia đình và Cộng đồng Quốc tế (CFSI), Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Chăm sóc, Viện trợ Hành động, CWS … trong nhiều năm đã hỗ trợ các cơ quan nhà nước, các trường đào tạo để thúc đẩy sự phát triển của công tác xã hội chuyên nghiệp ở chúng ta quốc gia.

4. Các tổ chức tư nhân và phi chính phủ trong nước

Ở những nước có nghề công tác xã hội phát triển, chính phủ cho phép các tổ chức tư nhân tham gia công tác xã hội. Các tổ chức tư nhân này tồn tại song song với các cơ quan công tác xã hội của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc gia. Nhân viên công tác xã hội trong khu vực tư nhân được đào tạo trong các trường công tác xã hội và được cấp phép hành nghề. Thù lao làm việc theo hợp đồng giữa người làm công tác xã hội và đối tượng.

Ở Việt Nam, với quan điểm xã hội hóa để giải quyết các vấn đề xã hội, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công tác xã hội để góp phần cùng với Nhà nước và xã hội giải quyết tốt. các vấn đề xã hội. Hiện nay, có khá nhiều tổ chức tư nhân và tổ chức xã hội đang tồn tại và tham gia trợ giúp các nhóm yếu thế ở Việt Nam.

(Lytuong.net – Tài liệu tham khảo: Nhập môn Công tác xã hội, UNICEF, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Lao động và Xã hội, 2016)

Xem thêm thông tin chi tiết về Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

Hình Ảnh về Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

Video về Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

Wiki về Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội

Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội -

(Cập nhật lần cuối vào: 06/11/2021 bởi Lytuong.net)

Để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xã hội nêu trong các điều trên, cần có một hệ thống các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực, các cơ quan nhà nước hay ngoài công lập, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. . Nó cũng có thể là cơ quan quản lý nhà nước tham gia xây dựng chính sách, quản lý một tổ chức chính sách, hoặc một nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

1. Cơ quan quản lý nhà nước

Tùy theo cơ cấu các cơ quan quyền lực trong bộ máy chính quyền và quan điểm phân cấp quản lý xã hội của mỗi quốc gia mà trong từng thời kỳ mà hệ thống tổ chức của các cơ quan công tác xã hội ở mỗi quốc gia là khác nhau. .

Ở nước ta hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước về an sinh xã hội và công tác xã hội được Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức khác của Nhà nước cũng là cơ quan phối hợp thực hiện các dịch vụ CTXH như: Bộ Y tế, hệ thống ngành dọc của ngành; Bộ Giáo dục và Hệ thống ngành dọc; Tư pháp; Cảnh sát viên.

1.1 Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ vừa có chức năng quản lý nhà nước vừa có chức năng tổ chức, thực hiện các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực do mình phụ trách. Theo quy định của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc; Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

Nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB & XH trong công tác xã hội là vừa quản lý môi trường vĩ mô, vừa ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ các đối tượng làm công tác xã hội, vừa giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình. quy trình hỗ trợ, đồng thời là nhiệm vụ vi mô thực hiện các dịch vụ công tác xã hội trực tiếp thông qua hệ thống cơ quan dọc của ngành từ sở đến quận, huyện và xã / phường.

Nhân viên CTXH có thể làm việc tại Bộ LĐ-TB & XH tại các Vụ, Cục liên quan đến đối tượng CTXH như Cục Bảo trợ xã hội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Công tác xã hội. Bảo vệ trẻ em…

Trong lĩnh vực LĐ-TB & XH, nhân viên CTXH thường làm việc với nhiều nhóm đối tượng khác nhau như người già, người nghèo, trẻ em, người khuyết tật hay nói cách khác là làm việc trong cộng đồng. các lĩnh vực khác nhau như công tác xã hội với người cao tuổi, công tác xã hội với người nghèo, công tác xã hội với trẻ em… (như đã nêu ở trên).

Bên cạnh đó, một số lượng lớn nhân viên CTXH có thể làm việc tại các phòng, ban tại các quận, huyện và đặc biệt là hệ thống xã, phường.

1.2 Ngành y tế

Trên khắp thế giới, một số lượng lớn nhân viên xã hội làm việc trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, vai trò của Bộ Y tế trong lĩnh vực quản lý, đề xuất chính sách và đưa dịch vụ công tác xã hội vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

1.3 Ngành Giáo dục và Đào tạo

Như đã nói ở trên, dịch vụ công tác xã hội có vai trò to lớn trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ giáo dục làm tốt nhiệm vụ trồng người. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hệ thống ngành dọc của ngành có vai trò quan trọng trong việc tạo cơ chế, vị trí làm việc để cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho học sinh, sinh viên và gia đình. . Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục, trường học từ phổ thông đến cao đẳng, đại học, học viện đào tạo. Ngoài ra, nhân viên công tác xã hội có thể cung cấp dịch vụ công tác xã hội thông qua các trung tâm hỗ trợ / tư vấn trong trường học.

1.4 Chi nhánh tư pháp

Vai trò của ngành tư pháp trong việc phát triển các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng của ngành là rất lớn. Dịch vụ công tác xã hội sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan tư pháp trong việc tiến hành tố tụng, tòa án… Nhân viên công tác xã hội làm việc tại các cơ quan tố tụng đặc biệt là người trẻ tuổi. trẻ em vi phạm pháp luật và tòa án để kịp thời giúp đỡ những người dễ bị tổn thương vi phạm pháp luật.

1.5 Sở cảnh sát

Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc trong hệ thống cảnh sát, đặc biệt là trong các trường giáo dưỡng dành cho trẻ em, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật như: nạn nhân của nạn buôn người khi đang tiếp nhận đối tượng này, chờ hình thức xử lý.

2. Tổ chức xã hội

Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động công tác xã hội ở nước ta hiện nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân. Việt Nam, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, ... có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở (xã, phường). Trong những năm gần đây, các tổ chức này đã và đang có nhiều đóng góp trong việc phục vụ những người yếu thế trong xã hội. Nhân viên công tác xã hội có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức, hiệp hội nêu trên.

Trước hết phải kể đến vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là hai tổ chức chính trị - xã hội đi tiên phong trong việc thúc đẩy và sử dụng công tác xã hội nghề nghiệp từ rất sớm tại Việt Nam trong quá trình hỗ trợ các nhóm đối tượng do mình phụ trách.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tăng cường đào tạo kiến ​​thức, kỹ năng công tác xã hội chuyên nghiệp cho cán bộ từ trung ương đến địa phương để truyền đạt chính sách. hiệu quả đối với các thành viên của cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có hàng nghìn hội viên là cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Với các dịch vụ và sự hỗ trợ của Hội LHPN thông qua các hoạt động chuyên môn, nhiều phụ nữ và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả. Nhiều vấn đề xã hội được giải quyết như bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, phụ nữ làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giải quyết vấn đề phụ nữ lấy chồng nước ngoài. ngoài…

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng sớm đưa công tác xã hội chuyên nghiệp giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hỗ trợ gia đình người khuyết tật. gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngay từ những năm 1995-1996, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng công tác xã hội cho các cấp hội viên để thực hiện các chính sách xã hội có hiệu quả hơn so với các hội viên khác. những năm trước theo chính sách hỗ trợ cần câu.

3. Các tổ chức quốc tế

Trong lĩnh vực an sinh xã hội và công tác xã hội phải kể đến vai trò của UNDP (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNV (Tình nguyện viên Liên hợp quốc). quốc gia), UNFPA (Quỹ Dân số Liên hợp quốc), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức UNFPA, UNIFEM… Các cơ quan quốc tế này đã đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ. xã hội nghề nghiệp để giúp đỡ các nhóm đối tượng, đặc biệt là các nhóm yếu thế ở các vùng miền của Việt Nam. Các tổ chức này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác xã hội nghề nghiệp tại Việt Nam. Trong số đó, phải kể đến vai trò của UNICEF - đây là một trong những tổ chức quốc tế tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác xã hội nói chung và công tác bảo vệ trẻ em nói riêng tại Việt Nam.

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhiều tổ chức quốc tế đã có mặt tại Việt Nam. Hiện nay, có một số tổ chức quốc tế có văn phòng đại diện tại nước ta đã và đang giúp đỡ chúng ta về chuyên gia, tài chính và kỹ thuật cho việc phát triển CTXH và đào tạo CTXH tại Việt Nam. Việt Nam. Đây là các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO).

Hiện có nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế trong hệ thống tổ chức phi chính phủ có văn phòng đại diện tại Việt Nam, đã hỗ trợ đáng kể về tài chính và kỹ thuật trong việc thúc đẩy phát triển công tác xã hội và đào tạo công. công tác xã hội ở Việt Nam.

Có nhiều tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng Quốc tế (CFSI), Care, Action Aid, CWS, Quỹ Nhi đồng Thụy Điển (Rada Barnen), Quỹ Nhi đồng Anh, Quỹ Nhi đồng Nhật Bản, v.v. đã nỗ lực để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội trong nhiều năm. hiệp hội tại Việt Nam. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển (Radda Barnen), Tổ chức Gia đình và Cộng đồng Quốc tế (CFSI), Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Chăm sóc, Viện trợ Hành động, CWS ... trong nhiều năm đã hỗ trợ các cơ quan nhà nước, các trường đào tạo để thúc đẩy sự phát triển của công tác xã hội chuyên nghiệp ở chúng ta quốc gia.

4. Các tổ chức tư nhân và phi chính phủ trong nước

Ở những nước có nghề công tác xã hội phát triển, chính phủ cho phép các tổ chức tư nhân tham gia công tác xã hội. Các tổ chức tư nhân này tồn tại song song với các cơ quan công tác xã hội của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp quốc gia. Nhân viên công tác xã hội trong khu vực tư nhân được đào tạo trong các trường công tác xã hội và được cấp phép hành nghề. Thù lao làm việc theo hợp đồng giữa người làm công tác xã hội và đối tượng.

Ở Việt Nam, với quan điểm xã hội hóa để giải quyết các vấn đề xã hội, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công tác xã hội để góp phần cùng với Nhà nước và xã hội giải quyết tốt. các vấn đề xã hội. Hiện nay, có khá nhiều tổ chức tư nhân và tổ chức xã hội đang tồn tại và tham gia trợ giúp các nhóm yếu thế ở Việt Nam.

(Lytuong.net - Tài liệu tham khảo: Nhập môn Công tác xã hội, UNICEF, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Lao động và Xã hội, 2016)

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hệ thống cơ quan tổ chức công tác xã hội bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hệ #thống #cơ #quan #tổ #chức #công #tác #xã #hội

Xem thêm bài viết hay:  Kế toán tiền gửi ngân hàng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button