Giáo Dục

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

Câu hỏi: Hô hấp trên bề mặt cơ thể là gì?

Câu trả lời:

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ hô hấp như phổi, mang, da, v.v.

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Nội dung câu hỏi trên nằm trong phần kiến ​​thức hô hấp ở động vật, hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nhé!

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là một tập hợp các quá trình cơ thể lấy oxy từ bên ngoài vào để oxy hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO ra ngoài.2 đi ra ngoài.

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

– Hô hấp bao gồm các quá trình hô hấp ngoài, hô hấp trong và vận chuyển khí.

+ Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí với môi trường ngoài qua bề mặt trao đổi khí (phổi, mang, da) giữa cơ thể và môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thở ra CO.2 từ trong ra ngoài.

+ Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí ở tế bào và quá trình hô hấp tế bào, tế bào nhận O2 thực hiện hô hấp tế bào và thải ra khí CO2 để thực hiện quá trình trao đổi khí trong tế bào

2. Bề mặt trao đổi khí

– Bề mặt trao đổi khi là nơi thực hiện quá trình trao đổi khi (nhận O2 và giải phóng CO2) giữa cơ thể và môi trường

Các bề mặt trao đổi khí ở động vật bao gồm: bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, mang.

Bề mặt trao đổi khí trong hệ hô hấp của động vật phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bề mặt trao đổi khí lớn, diện tích lớn

+ Giúp đỡ mông và ướt khi khuếch tán qua bên

Có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.

+ Có không khí lưu thông tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí dễ khuếch tán

3. Các kiểu hô hấp ở động vật

một. Hô hấp qua bề mặt cơ thể:

– Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: Ruột khoang, giun đũa, giun dẹp có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Sự trao đổi khí được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể bằng cách khuếch tán.

Ví dụ: giun đất, đỉa, giun biến hình, sống dưới nước … hô hấp qua da

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 2)

b. Hô hấp bằng hệ thống ống:

– Tìm thấy ở côn trùng.

– Gồm nhiều hệ thống ống nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc với các tế bào của cơ thể và được thông ra ngoài qua các lỗ thở.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 3)

c. Hô hấp bằng mang:

– Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm, chân khớp.

– Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng để nước chảy một chiều và liên tục từ miệng qua khe mang.

Dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước qua mang.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 4)

d. Hô hấp phổi:

Phổi là cơ quan hô hấp của động vật trên cạn: bò sát, chim, thú.

– Động vật: hốc mũi – hầu – khí quản – phế quản.

Động vật lưỡng cư: Phản ứng qua da và phổi.

Chim: Hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 5)

4. So sánh các kiểu hô hấp ở động vật

Đặc điểm so sánh

Hô hấp qua bề mặt cơ thể

Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Hô hấp bằng mang

Hô hấp bằng phổi

Bề mặt hô hấp

Bề mặt tế bào hoặc bề mặt cơ thể

Ống dẫn khí

Mang

Phổi

Đại diện

Động vật nguyên sinh (amip, giun, v.v.), đa bào bậc thấp (ruột, giun đũa, giun dẹp)

Côn trùng

Các loài cá, động vật chân đốt (tôm, cua), động vật thân mềm (trai, ốc) Động vật trên cạn như Bò sát, Chim và Động vật có vú

Đặc điểm của bề mặt hô hấp

Mỏng và ẩm cho phép không khí dễ dàng khuếch tán qua

Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

Hệ thống ống khí được tạo thành từ các ống dẫn khí nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. Mang có vòm mang, trên vòm mang có các phiến mang có bề mặt mỏng và chứa nhiều mao mạch máu.

Các mao mạch ở mang song song và ngược chiều với hướng dòng nước.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch máu dày đặc.

Phổi chim có nhiều ống khí hơn.

Cơ chế hô hấp

O khí2 và đồng2 được khuếch tán trên bề mặt cơ thể hoặc bề mặt tế bào O khí2 từ môi trường ngoại bào, CO2 cho môi trường O khí2 trong nước khuếch tán qua mang vào máu và CO2 Khuếch tán từ máu qua mang vào nước. O khí2 và đồng2 trao đổi qua bề mặt phế nang.

Hoạt động thông gió

Sự thông khí đạt được bằng cách co bụng. Cá thở vào: miệng cá mở → nắp mang đóng → thể tích khoang miệng tăng, áp suất giảm → nước tràn vào khoang miệng mang theo O2

Cá thở ra: miệng khép lại → nắp mang mở ra → thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng → đẩy nước trong khoang miệng qua mang ra ngoài mang theo khí CO2

Đóng mở miệng và nắp mang một cách trơn tru và liên tục → thông gió liên tục

Sự thông khí chủ yếu bằng cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) hoặc khoang ngực (động vật có vú); hoặc bằng sự lên xuống của thềm miệng (lưỡng cư).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

Video về Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

Wiki về Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì? -

Câu hỏi: Hô hấp trên bề mặt cơ thể là gì?

Câu trả lời:

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ hô hấp như phổi, mang, da, v.v.

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Nội dung câu hỏi trên nằm trong phần kiến ​​thức hô hấp ở động vật, hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nhé!

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là một tập hợp các quá trình cơ thể lấy oxy từ bên ngoài vào để oxy hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO ra ngoài.2 đi ra ngoài.

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

– Hô hấp bao gồm các quá trình hô hấp ngoài, hô hấp trong và vận chuyển khí.

+ Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí với môi trường ngoài qua bề mặt trao đổi khí (phổi, mang, da) giữa cơ thể và môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thở ra CO.2 từ trong ra ngoài.

+ Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí ở tế bào và quá trình hô hấp tế bào, tế bào nhận O2 thực hiện hô hấp tế bào và thải ra khí CO2 để thực hiện quá trình trao đổi khí trong tế bào

2. Bề mặt trao đổi khí

– Bề mặt trao đổi khi là nơi thực hiện quá trình trao đổi khi (nhận O2 và giải phóng CO2) giữa cơ thể và môi trường

Các bề mặt trao đổi khí ở động vật bao gồm: bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, mang.

Bề mặt trao đổi khí trong hệ hô hấp của động vật phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bề mặt trao đổi khí lớn, diện tích lớn

+ Giúp đỡ mông và ướt khi khuếch tán qua bên

Có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.

+ Có không khí lưu thông tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí dễ khuếch tán

3. Các kiểu hô hấp ở động vật

một. Hô hấp qua bề mặt cơ thể:

– Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: Ruột khoang, giun đũa, giun dẹp có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Sự trao đổi khí được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể bằng cách khuếch tán.

Ví dụ: giun đất, đỉa, giun biến hình, sống dưới nước … hô hấp qua da

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 2)

b. Hô hấp bằng hệ thống ống:

– Tìm thấy ở côn trùng.

– Gồm nhiều hệ thống ống nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc với các tế bào của cơ thể và được thông ra ngoài qua các lỗ thở.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 3)

c. Hô hấp bằng mang:

– Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm, chân khớp.

– Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng để nước chảy một chiều và liên tục từ miệng qua khe mang.

Dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước qua mang.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 4)

d. Hô hấp phổi:

Phổi là cơ quan hô hấp của động vật trên cạn: bò sát, chim, thú.

– Động vật: hốc mũi – hầu – khí quản – phế quản.

Động vật lưỡng cư: Phản ứng qua da và phổi.

Chim: Hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 5)

4. So sánh các kiểu hô hấp ở động vật

Đặc điểm so sánh

Hô hấp qua bề mặt cơ thể

Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Hô hấp bằng mang

Hô hấp bằng phổi

Bề mặt hô hấp

Bề mặt tế bào hoặc bề mặt cơ thể

Ống dẫn khí

Mang

Phổi

Đại diện

Động vật nguyên sinh (amip, giun, v.v.), đa bào bậc thấp (ruột, giun đũa, giun dẹp)

Côn trùng

Các loài cá, động vật chân đốt (tôm, cua), động vật thân mềm (trai, ốc) Động vật trên cạn như Bò sát, Chim và Động vật có vú

Đặc điểm của bề mặt hô hấp

Mỏng và ẩm cho phép không khí dễ dàng khuếch tán qua

Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

Hệ thống ống khí được tạo thành từ các ống dẫn khí nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. Mang có vòm mang, trên vòm mang có các phiến mang có bề mặt mỏng và chứa nhiều mao mạch máu.

Các mao mạch ở mang song song và ngược chiều với hướng dòng nước.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch máu dày đặc.

Phổi chim có nhiều ống khí hơn.

Cơ chế hô hấp

O khí2 và đồng2 được khuếch tán trên bề mặt cơ thể hoặc bề mặt tế bào O khí2 từ môi trường ngoại bào, CO2 cho môi trường O khí2 trong nước khuếch tán qua mang vào máu và CO2 Khuếch tán từ máu qua mang vào nước. O khí2 và đồng2 trao đổi qua bề mặt phế nang.

Hoạt động thông gió

Sự thông khí đạt được bằng cách co bụng. Cá thở vào: miệng cá mở → nắp mang đóng → thể tích khoang miệng tăng, áp suất giảm → nước tràn vào khoang miệng mang theo O2

Cá thở ra: miệng khép lại → nắp mang mở ra → thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng → đẩy nước trong khoang miệng qua mang ra ngoài mang theo khí CO2

Đóng mở miệng và nắp mang một cách trơn tru và liên tục → thông gió liên tục

Sự thông khí chủ yếu bằng cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) hoặc khoang ngực (động vật có vú); hoặc bằng sự lên xuống của thềm miệng (lưỡng cư).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hô hấp trên bề mặt cơ thể là gì?

Câu trả lời:

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ hô hấp như phổi, mang, da, v.v.

Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: ruột khoang, giun đũa, giun dẹp đều có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Nội dung câu hỏi trên nằm trong phần kiến ​​thức hô hấp ở động vật, hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu nhé!

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là một tập hợp các quá trình cơ thể lấy oxy từ bên ngoài vào để oxy hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO ra ngoài.2 đi ra ngoài.

Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì?

– Hô hấp bao gồm các quá trình hô hấp ngoài, hô hấp trong và vận chuyển khí.

+ Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí với môi trường ngoài qua bề mặt trao đổi khí (phổi, mang, da) giữa cơ thể và môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thở ra CO.2 từ trong ra ngoài.

+ Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí ở tế bào và quá trình hô hấp tế bào, tế bào nhận O2 thực hiện hô hấp tế bào và thải ra khí CO2 để thực hiện quá trình trao đổi khí trong tế bào

2. Bề mặt trao đổi khí

– Bề mặt trao đổi khi là nơi thực hiện quá trình trao đổi khi (nhận O2 và giải phóng CO2) giữa cơ thể và môi trường

Các bề mặt trao đổi khí ở động vật bao gồm: bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, mang.

Bề mặt trao đổi khí trong hệ hô hấp của động vật phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bề mặt trao đổi khí lớn, diện tích lớn

+ Giúp đỡ mông và ướt khi khuếch tán qua bên

Có nhiều mao mạch và máu có các sắc tố hô hấp.

+ Có không khí lưu thông tạo sự chênh lệch nồng độ để các chất khí dễ khuếch tán

3. Các kiểu hô hấp ở động vật

một. Hô hấp qua bề mặt cơ thể:

– Động vật đơn bào hoặc đa bào có tổ chức thấp như: Ruột khoang, giun đũa, giun dẹp có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Sự trao đổi khí được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể bằng cách khuếch tán.

Ví dụ: giun đất, đỉa, giun biến hình, sống dưới nước … hô hấp qua da

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 2)

b. Hô hấp bằng hệ thống ống:

– Tìm thấy ở côn trùng.

– Gồm nhiều hệ thống ống nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc với các tế bào của cơ thể và được thông ra ngoài qua các lỗ thở.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 3)

c. Hô hấp bằng mang:

– Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường sống dưới nước của cá, động vật thân mềm, chân khớp.

– Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng để nước chảy một chiều và liên tục từ miệng qua khe mang.

Dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước qua mang.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 4)

d. Hô hấp phổi:

Phổi là cơ quan hô hấp của động vật trên cạn: bò sát, chim, thú.

– Động vật: hốc mũi – hầu – khí quản – phế quản.

Động vật lưỡng cư: Phản ứng qua da và phổi.

Chim: Hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí.

Hô hấp bề mặt cơ thể là gì? (ảnh 5)

4. So sánh các kiểu hô hấp ở động vật

Đặc điểm so sánh

Hô hấp qua bề mặt cơ thể

Hô hấp bằng hệ thống ống khí

Hô hấp bằng mang

Hô hấp bằng phổi

Bề mặt hô hấp

Bề mặt tế bào hoặc bề mặt cơ thể

Ống dẫn khí

Mang

Phổi

Đại diện

Động vật nguyên sinh (amip, giun, v.v.), đa bào bậc thấp (ruột, giun đũa, giun dẹp)

Côn trùng

Các loài cá, động vật chân đốt (tôm, cua), động vật thân mềm (trai, ốc) Động vật trên cạn như Bò sát, Chim và Động vật có vú

Đặc điểm của bề mặt hô hấp

Mỏng và ẩm cho phép không khí dễ dàng khuếch tán qua

Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

Hệ thống ống khí được tạo thành từ các ống dẫn khí nhỏ, phân nhánh, tiếp xúc trực tiếp với các tế bào. Mang có vòm mang, trên vòm mang có các phiến mang có bề mặt mỏng và chứa nhiều mao mạch máu.

Các mao mạch ở mang song song và ngược chiều với hướng dòng nước.

Phổi động vật có nhiều phế nang, các phế nang có bề mặt mỏng và mạng lưới mao mạch máu dày đặc.

Phổi chim có nhiều ống khí hơn.

Cơ chế hô hấp

O khí2 và đồng2 được khuếch tán trên bề mặt cơ thể hoặc bề mặt tế bào O khí2 từ môi trường ngoại bào, CO2 cho môi trường O khí2 trong nước khuếch tán qua mang vào máu và CO2 Khuếch tán từ máu qua mang vào nước. O khí2 và đồng2 trao đổi qua bề mặt phế nang.

Hoạt động thông gió

Sự thông khí đạt được bằng cách co bụng. Cá thở vào: miệng cá mở → nắp mang đóng → thể tích khoang miệng tăng, áp suất giảm → nước tràn vào khoang miệng mang theo O2

Cá thở ra: miệng khép lại → nắp mang mở ra → thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng → đẩy nước trong khoang miệng qua mang ra ngoài mang theo khí CO2

Đóng mở miệng và nắp mang một cách trơn tru và liên tục → thông gió liên tục

Sự thông khí chủ yếu bằng cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) hoặc khoang ngực (động vật có vú); hoặc bằng sự lên xuống của thềm miệng (lưỡng cư).

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hô hấp qua bề mặt cơ thể là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hô #hấp #qua #bề #mặt #cơ #thể #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button