Giáo Dục

Hóa 12 Bài 5. Glucozơ | Lý Thuyết SGK Hóa 12

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 5. Glucozơ

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

Glucozơ là chất rắn kết tinh không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt dịu nhưng không gắt như đường mía.

Glucozơ có ở hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và đặc biệt là trong quả chín và trong cơ thể người và động vật.

II. Cấu trúc phân tử

Glucozơ có công thức phân tử là. 6Hthứ mười haiO6.

Glucozơ là hợp chất phức tạp, ở dạng phân tử mạch hở, có cấu tạo gồm một anđehit đơn chức và một ancol 5 chức:

hoặc viết tắt là CHỈ CÓ2OH[CHOH]4CHO.

Trên thực tế, glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng: α-glucozơ và β-glucozơ.

III. Tính chất hóa học


Glucozơ có tính chất của anđehit đơn chức và ancol đa chức (poliancol).

1. Tính chất của rượu đa chức

– Hiệu ứng với Cu (OH)2

Ở nhiệt độ phòng, glucozơ phản ứng với Cu (OH)2 cho phức hợp đồng glucose Cu (C6H11O6)2 tương tự như glixerol.

– phản ứng este

Glucozơ có thể tạo thành este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi phản ứng với anhiđrit axetic. (CHỈ CÓ3CO)2Ovới sự hiện diện của pyridine.

2. Tính chất của anđehit

– Oxi hoá glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong amoniac (phản ứng tráng bạc)

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

– Quá trình oxy hóa glucose bằng Cu (OH)2

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

– Khử glucozơ bằng hiđro

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

3. phản ứng tăng sắc tố

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

– Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác của axit clohiđric loãng hoặc enzim.

– Thủy phân xenlulozơ (trong dăm bào, mùn cưa, …) nhờ xúc tác là axit clohiđric đặc.

2. Ứng dụng

– Dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm dậy.

– Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ sacarozơ dùng để tráng gương, tráng phích.

– Là sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất rượu etylic từ nguyên liệu chứa tinh bột và xenlulozơ.

V. Fructose

1. Fructose

Fructose là một đồng phân của glucose có nhiều ứng dụng.

Fructose có công thức cấu tạo mạch hở:

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

2. Thuộc tính:

– Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, vị ngọt hơn đường mía.

Các tính chất tương tự với glucose:

Fructose phản ứng với Cu (OH)2 cho giải pháp phức tạp Cu (C6H11O6)2 màu xanh lam (tính chất của rượu đa chức), cộng hiđro vào polyancol 6H14O6 (tính chất của nhóm cacbonyl).

Fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong amoniac và bằng Cu (OH)2 trong môi trường kiềm. Đây là phản ứng của nhóm chức anđehit xảy ra vì trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 5. Glucozơ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Video về Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Wiki về Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 -

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 5. Glucozơ

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

Glucozơ là chất rắn kết tinh không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt dịu nhưng không gắt như đường mía.

Glucozơ có ở hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, ... và đặc biệt là trong quả chín và trong cơ thể người và động vật.

II. Cấu trúc phân tử

Glucozơ có công thức phân tử là. 6Hthứ mười haiO6.

Glucozơ là hợp chất phức tạp, ở dạng phân tử mạch hở, có cấu tạo gồm một anđehit đơn chức và một ancol 5 chức:

hoặc viết tắt là CHỈ CÓ2OH[CHOH]4CHO.

Trên thực tế, glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng: α-glucozơ và β-glucozơ.

III. Tính chất hóa học


Glucozơ có tính chất của anđehit đơn chức và ancol đa chức (poliancol).

1. Tính chất của rượu đa chức

- Hiệu ứng với Cu (OH)2

Ở nhiệt độ phòng, glucozơ phản ứng với Cu (OH)2 cho phức hợp đồng glucose Cu (C6H11O6)2 tương tự như glixerol.

- phản ứng este

Glucozơ có thể tạo thành este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi phản ứng với anhiđrit axetic. (CHỈ CÓ3CO)2Ovới sự hiện diện của pyridine.

2. Tính chất của anđehit

- Oxi hoá glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong amoniac (phản ứng tráng bạc)

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

- Quá trình oxy hóa glucose bằng Cu (OH)2

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

- Khử glucozơ bằng hiđro

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

3. phản ứng tăng sắc tố

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

- Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác của axit clohiđric loãng hoặc enzim.

- Thủy phân xenlulozơ (trong dăm bào, mùn cưa, ...) nhờ xúc tác là axit clohiđric đặc.

2. Ứng dụng

- Dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm dậy.

- Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ sacarozơ dùng để tráng gương, tráng phích.

- Là sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất rượu etylic từ nguyên liệu chứa tinh bột và xenlulozơ.

V. Fructose

1. Fructose

Fructose là một đồng phân của glucose có nhiều ứng dụng.

Fructose có công thức cấu tạo mạch hở:

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

2. Thuộc tính:

- Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, vị ngọt hơn đường mía.

Các tính chất tương tự với glucose:

Fructose phản ứng với Cu (OH)2 cho giải pháp phức tạp Cu (C6H11O6)2 màu xanh lam (tính chất của rượu đa chức), cộng hiđro vào polyancol 6H14O6 (tính chất của nhóm cacbonyl).

Fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong amoniac và bằng Cu (OH)2 trong môi trường kiềm. Đây là phản ứng của nhóm chức anđehit xảy ra vì trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 5. Glucozơ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 5. Glucozơ

I. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

Glucozơ là chất rắn kết tinh không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt dịu nhưng không gắt như đường mía.

Glucozơ có ở hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và đặc biệt là trong quả chín và trong cơ thể người và động vật.

II. Cấu trúc phân tử

Glucozơ có công thức phân tử là. 6Hthứ mười haiO6.

Glucozơ là hợp chất phức tạp, ở dạng phân tử mạch hở, có cấu tạo gồm một anđehit đơn chức và một ancol 5 chức:

hoặc viết tắt là CHỈ CÓ2OH[CHOH]4CHO.

Trên thực tế, glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng: α-glucozơ và β-glucozơ.

III. Tính chất hóa học


Glucozơ có tính chất của anđehit đơn chức và ancol đa chức (poliancol).

1. Tính chất của rượu đa chức

– Hiệu ứng với Cu (OH)2

Ở nhiệt độ phòng, glucozơ phản ứng với Cu (OH)2 cho phức hợp đồng glucose Cu (C6H11O6)2 tương tự như glixerol.

– phản ứng este

Glucozơ có thể tạo thành este chứa 5 gốc axit axetic trong phân tử khi phản ứng với anhiđrit axetic. (CHỈ CÓ3CO)2Ovới sự hiện diện của pyridine.

2. Tính chất của anđehit

– Oxi hoá glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong amoniac (phản ứng tráng bạc)

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

– Quá trình oxy hóa glucose bằng Cu (OH)2

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

– Khử glucozơ bằng hiđro

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

3. phản ứng tăng sắc tố

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

– Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác của axit clohiđric loãng hoặc enzim.

– Thủy phân xenlulozơ (trong dăm bào, mùn cưa, …) nhờ xúc tác là axit clohiđric đặc.

2. Ứng dụng

– Dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm dậy.

– Trong công nghiệp, glucozơ được chuyển hóa từ sacarozơ dùng để tráng gương, tráng phích.

– Là sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất rượu etylic từ nguyên liệu chứa tinh bột và xenlulozơ.

V. Fructose

1. Fructose

Fructose là một đồng phân của glucose có nhiều ứng dụng.

Fructose có công thức cấu tạo mạch hở:

Lý thuyết Hóa 12: Bài 5. Glucozơ | Giải bài tập Hóa học 12

2. Thuộc tính:

– Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, vị ngọt hơn đường mía.

Các tính chất tương tự với glucose:

Fructose phản ứng với Cu (OH)2 cho giải pháp phức tạp Cu (C6H11O6)2 màu xanh lam (tính chất của rượu đa chức), cộng hiđro vào polyancol 6H14O6 (tính chất của nhóm cacbonyl).

Fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong amoniac và bằng Cu (OH)2 trong môi trường kiềm. Đây là phản ứng của nhóm chức anđehit xảy ra vì trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 5. Glucozơ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hóa 12 Bài 5. Glucozơ

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hóa #Bài #Glucozơ #Lý #Thuyết #SGK #Hóa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button