Giáo Dục

Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat | Lý Thuyết SGK Hóa 12

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

I. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

Cho 1 ml rượu etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều, đồng thời đun sôi khoảng 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC (hoặc đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, không đun sôi). Để nguội rồi cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch. NaCl độ bão hòa.

Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học.

II. Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam chất béo (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5 ml dung dịch. NaOH 40%. Đun sôi nhẹ hỗn hợp và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để thể tích hỗn hợp không đổi. Sau 8-10 phút, thêm 4-5 ml dung dịch vào hỗn hợp NaCl nóng bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội và quan sát.

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

III. Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu (OH)2

Thêm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ rồi gạn lấy dung dịch giữ kết tủa Cu (OH)2. Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 1% và lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng.

Đun nóng ống nghiệm và quan sát. Giải thích và viết phương trình hóa học.

IV.Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với iot


Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa 1 – 2 ml dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt của khoai lang tươi, sắn tươi). Quan sát màu sắc và giải thích.

Đun nóng dung dịch trong giây lát, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng thí nghiệm. Giải thích.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Video về Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Wiki về Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12

Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 -

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

I. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

Cho 1 ml rượu etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều, đồng thời đun sôi khoảng 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 - 70oC (hoặc đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, không đun sôi). Để nguội rồi cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch. NaCl độ bão hòa.

Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học.

II. Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam chất béo (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 ml dung dịch. NaOH 40%. Đun sôi nhẹ hỗn hợp và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để thể tích hỗn hợp không đổi. Sau 8-10 phút, thêm 4-5 ml dung dịch vào hỗn hợp NaCl nóng bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội và quan sát.

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

III. Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu (OH)2

Thêm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ rồi gạn lấy dung dịch giữ kết tủa Cu (OH)2. Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 1% và lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng.

Đun nóng ống nghiệm và quan sát. Giải thích và viết phương trình hóa học.

IV.Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với iot


Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa 1 - 2 ml dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt của khoai lang tươi, sắn tươi). Quan sát màu sắc và giải thích.

Đun nóng dung dịch trong giây lát, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng thí nghiệm. Giải thích.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Hóa học 12 Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

I. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

Cho 1 ml rượu etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều, đồng thời đun sôi khoảng 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC (hoặc đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, không đun sôi). Để nguội rồi cho vào ống nghiệm 2ml dung dịch. NaCl độ bão hòa.

Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hoá học.

II. Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam chất béo (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5 ml dung dịch. NaOH 40%. Đun sôi nhẹ hỗn hợp và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để thể tích hỗn hợp không đổi. Sau 8-10 phút, thêm 4-5 ml dung dịch vào hỗn hợp NaCl nóng bão hòa, khuấy nhẹ. Để nguội và quan sát.

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

III. Thí nghiệm 3: Phản ứng của glucozơ với Cu (OH)2

Thêm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và khoảng 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Lắc nhẹ rồi gạn lấy dung dịch giữ kết tủa Cu (OH)2. Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 1% và lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng.

Đun nóng ống nghiệm và quan sát. Giải thích và viết phương trình hóa học.

IV.Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với iot


Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa 1 – 2 ml dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iot lên mặt cắt của khoai lang tươi, sắn tươi). Quan sát màu sắc và giải thích.

Đun nóng dung dịch trong giây lát, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng thí nghiệm. Giải thích.

xem thêm Giải bài tập Hóa học 12: Bài 8. Luyện tập. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hóa 12 Bài 8. Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

| Lý Thuyết SGK Hóa 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hóa #Bài #Thực #hành #Điều #chế #tính #chất #hóa #học #cua #este #và #cacbohiđrat #Lý #Thuyết #SGK #Hóa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button