Giáo Dục

Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Hóa học 9 bài 48: Bài tập luyện tập về Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo. Rượu etylic C2h5OH Axit axetic CHỈ3COOH và chất béo (có nhiều trong mỡ động vật và dầu thực vật) là nội dung các em đã được tìm hiểu ở các bài học trước.

Trong bài học này, chúng ta cùng nhau chia sẻ về tính chất của Rượu Etylic (rượu etylic hoặc etanol), Axit axetic và chất béo và đặc biệt là ứng dụng các tính chất này trong việc giải một số bài toán về rượu etylic, axit axetic và chất béo.

A. Tóm tắt lý thuyết về rượu etylic, axit axetic và chất béo

I. rượu etylic

1. Công thức cấu tạo của rượu Etylic

– Công thức cấu tạo: ON3– CHỈ MỘT2-Ồ

2. Tính chất vật lí của rượu Etylic

– Rượu etylic (rượu etylic hoặc etanol) C2h5OH là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3oC, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước và tan được nhiều chất như iot, benzen,…

3. Tính chất hóa học của rượu etylic

• Phản ứng đốt cháy rượu etylic

2h5OH + 3O2 2CO2 + 3 GIỜ2Ô

• Etyl phản ứng với Na

2C2h5OH + Na → 2C2h5ONa + GIA ĐÌNH2

• Etyl phản ứng với axit axetic

CHỈ MỘT3COOH + HO–C2h5 h2VÌ THẾ4(dày, nóng)→ CHỈ3COOC2h5 + BẠN BÈ2Ô.

axit axetic etyl etylaxetat

II. A-xít a-xê-tíc

1. Cấu tạo của Axit Axetic

– Công thức cấu tạo rút gọn: ON3-COOH

2. Tính chất vật lý của axit axetic

– CHỈ CÓ axit axetic3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

3. Tính chất hóa học của axit axetic

• Axit axetic cũng có đầy đủ các tính chất của một axit, nhưng là một axit yếu.

Dung dịch axit axetic làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Axit axetic phản ứng với oxit bazơ và bazơ tạo thành muối và nước.

CHỈ MỘT3COOH + NaOH → H2O + CHỈ3COONa (Natri axetat)

2 CHỈ3COOH + Na2khí CO3 → 2 CHỈ3COONa + CO2 + BẠN BÈ2Ô

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo este và nước

CHỈ MỘT3COOH + HO-HOẶC2h5 h2VÌ THẾ4(dày, nóng)→ CHỈ3giám đốc điều hành2h5 + BẠN BÈ2Ô

III. Mập

1. Công thức cấu tạo của chất béo

• Chất béo là hỗn hợp của nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (R-COO)33h5.

– trong đó R có thể là C17h35– ; CŨ17h33– ; CŨ15h31-;…

2. Tính chất vật lý của chất béo

Chất béo có nhiều trong dầu, mỡ. Mỡ ở thể rắn, dầu ở thể lỏng.

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong dầu hỏa, xăng, v.v.

3. Tính chất hóa học của chất béo

• Thủy phân trong môi trường axit:

(RCOO)33h5 + 3 GIỜ2Ô 3RCOOH + C3h5(Ồ)3

• Thủy phân trong môi trường kiềm:

(RCOO)33h5 + 3NaOH 3RCOONa + CŨ3h5(Ồ)3

B. Bài tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo

* Bài 1 trang 148 SGK Hóa học 9: Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi:

a) Phân tử nào có nhóm -OH? Nhóm–COOH?

b) Chất nào phản ứng với K? với Zn? với NaOH? Với KỲ2khí CO3?

Viết các phương trình hóa học

° Giải bài 1 trang 148 SGK Hóa học 9:

a) Chất có nhóm -OH: ancol etylic (C2h5OH), CHỈ3COOH.

Chất có nhóm – COOH: axit axetic (CHỈ3COOH).

b) – Chất phản ứng được với K: ancol etylic và axit axetic:

2C2h5OH + 2K → 2C2h5OK + THÀNH CÔNG2

2 CHỈ3COOH + 2K → 2JUST3NẤU ĂN + GIA ĐÌNH2

– Chất tác dụng với Zn: DUY NHẤT3COOH

2 CHỈ3COOH + Zn → (CHỈ3giám đốc điều hành)2Zn + NGHE2

– Chất phản ứng với NaOH: axit axetic và chất béo:

CHỈ MỘT3COOH + NaOH → CHỈ3COONa + GIA ĐÌNH2Ô

(RCOO)33h5 + 3NaOH → C3h5(Ồ)3 + 3RCOONa

– Các chất phản ứng với K2khí CO3: CHỈ MỘT3COOH

2 CHỈ3COOH + KI2khí CO3 → 2 CHỈ3NẤU + CO2+2Ô.

* Bài 2 trang 148 SGK Hóa học 9: Giống như chất béo, etyl axetat cũng bị thủy phân trong dung dịch axit và kiềm. Viết phương trình hóa học xảy ra khi đun nóng etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

° Lời giải bài 2 trang 148 SGK Hóa học 9:

– Phản ứng của etyl axetat với dung dịch HCl:

CHỈ MỘT3COOC2h5 + BẠN BÈ2Ô CHỈ MỘT3COOH + C2h5

– Phản ứng của etyl axetat với dung dịch NaOH.

CHỈ MỘT3COOC2h5 + NaOH CHỈ MỘT3COONa + CŨ2h5

* Bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9: Điền các chất thích hợp vào chỗ chấm hỏi và hoàn thành các phương trình hoá học sau:

a) CŨ2h5Ôi + ? → ? + BẠN BÈ2

in đậm2h5Ôi + ? → CO2 + ?

c) CHỈ3COOH + ? → CHỈ3NẤU + ?

d) CHỈ3COOH + ? → CHỈ3COOC2h5 + ?

e) CHỈ3COOH + ? → ? + CO2 + ?

g) CHỈ3COOH + ? → ? + BẠN BÈ2

h) Béo + ? → ? muối của axit béo.

° Lời giải bài 3 trang 149 SGK Hóa học 9:

a) 2C2h5OH + 2Na → 2C2h5ONa + GIA ĐÌNH2

in đậm2h5OH + 3O2 2CO2 + 3 GIỜ2Ô.

c) 2 CHỈ3COOH + 2K → 2JUST3NẤU ĂN + GIA ĐÌNH2.

d) CHỈ3COOH + C2h5→ CHỈ3COOC2h5 + BẠN BÈ2Ô

e) 2 CHỈ3COOH + CaCO3 → (CHỈ3giám đốc điều hành)2Ca + CO2 + BẠN BÈ2Ô.

g) 2 CHỈ3COOH + Mg → (CHỈ3giám đốc điều hành)2Mg + H2

h) Chất béo + Natri hiđroxit → Glixerol + muối của axit béo.

* Bài 4 trang 149 SGK Hóa học 9: Có ba lọ không dán nhãn chứa ba chất lỏng là rượu etylic, axit axetic và dầu ăn hòa tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím hãy phân biệt các chất lỏng trên.

° Giải bài 4 trang 149 SGK Hóa học 9:

– Trích mẫu xét nghiệm và đánh số thứ tự.

– Nhúng lần lượt quỳ tím vào 3 mẫu trên

+ Chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic.

+ 2 mẫu còn lại không có hiện tượng gì.

– Cho 2 chất lỏng còn lại vào nước, chất nào tan hết là ancol etylic, chất còn lại là hỗn hợp dầu ăn (dầu ăn sẽ tan trong ancol etylic).

* Bài 5 trang 149 SGK Hóa học 9: Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta nhận thấy công thức phân tử của A là C2h6O và công thức phân tử của B là C2h4Ô2. Để chứng minh A là ancol etylic và B là axit axetic cần làm thêm thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

° Giải bài 5 trang 149 SGK Hóa học 9:

– Ta có PTTH:

2C2h5OH + 2Na → 2C2h5ONa + GIA ĐÌNH2↑.

– Đối với CTPT: C2h6O ta sẽ có 2 công thức cấu tạo

CHỈ MỘT3 – O – CHỈ3 và chỉ3 – CHỈ MỘT2 – Ồ.

⇒ Để chứng tỏ A là ancol etylic: Cho A tác dụng với Na có khí thoát ra.

– Đối với CTPT: C2h4Ô2 Chúng tôi có các CCT sau:

⇒ Để chứng tỏ B là axit axetic: Cho B phản ứng với Na2khí CO3 nếu có khí thoát ra.

2 CHỈ3COOH + Na2khí CO3 → 2 CHỈ3COONa + GIA ĐÌNH2O + CO2

* Bài 6 trang 149 SGK Hóa học 9: Khi lên men dung dịch rượu etylic loãng, người ta cho giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.

b) Nếu trộn khối lượng axit axetic trên vào dung dịch giấm ăn 4% thì khối lượng dung dịch giấm ăn thu được là bao nhiêu?

° Giải bài 6 trang 149 SGK Hóa học 9:

a) Trong 10 lít rượu 80 có: Rượu etylic

tôirượu bia = VD = 0,8.0,8.1000 = 640 (g)

– Phương trình lên men rượu:

2h5OH + Ơ2 → CHỈ3COOH + CÁCH2Ô

– Theo PTPU:

⇒ Khối lượng của axit:

– Vì hiệu suất lên men là 92% nên khối lượng axit thực thu được là:

tôiaxit = 834,8,92% = 768(g).

b) Khối lượng giấm thu được:

* Bài 7 trang 149 SGK Hóa học 9: CHỈ cho 100g dung dịch312% COOH tác dụng vừa đủ với NaHCO. giải pháp3 8,4%.

a) Tính khối lượng NaHCO . giải pháp3 đã sử dụng.

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

° Giải bài 7 trang 149 SGK Hóa học 9:

– Ta có PTPU:

CHỈ MỘT3COOH + NaHCO3 → CHỈ3COONa + CO2+2Ô

1 (mol) 1 1 1

0,2 (mol) ? ? ?

a) Từ công thức C% = (mct/ phútđ).100% và theo bài đăng CHỈ dành cho 100g dung dịch3COOH 12% nên:

– Theo PTPU: nNaHCO3 = nCH3COOH = 0,2 (mol)

tôiNaHCO3 = 0,2. 84 = 16,8 (g)

⇒ Khối lượng dung dịch NaHCO3 Được:

tôiđ (Nữ)aHCO3) = (mct/C%).100

b) Theo PPPU: nCH3COONa = nCO2 = nCH3COOH = 0,2(mol)

tôiCH3COONa = 82. 0,2 = 16,4 (g)

tôiCO2 = 0,2. 44 = 8,8 (g)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

tôiđ = mCH3COOH + mNaHCO3 – mCO2 = 100 + 200 – 8,8 = 291,2 (g)

C%(CH3COONa) = (16,4/291,2).100 = 5,63%

Hi vọng bài viết Bài tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo hữu ích cho các bạn. Nếu có thắc mắc và góp ý các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để thầy cô trường THPT Chuyên Sóc Trăng ghi nhận và hỗ trợ, chúc các bạn học tốt.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) TagsHóa học 9

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Video Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

Hình Ảnh Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Tin tức Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Review Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Tham khảo Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Mới nhất Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Hướng dẫn Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

Tổng Hợp Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

Wiki về Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo

Bạn thấy bài viết Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hóa 9 bài 48: Bài tập luyện tập về rượu Etylic, axit Axetic và chất Béo bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hóa #bài #Bài #tập #luyện #tập #về #rượu #Etylic #axit #Axetic #và #chất #Béo

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button