Giáo Dục

Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

Bạn đang xem: Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

hóa học 8 Bài 26: Oxit Được các thầy cô trường ĐH KD & CN Hà Nội biên soạn, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 bài 26

Định nghĩa

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi

Ví dụ: sắt từ oxi Fe3Ô4lưu huỳnh đioxit SO2

Công thức

– Tổng CT Hoa Kỳ2Ôx trong đó x là hóa trị của chất M

– Nếu x = 2 thì công thức là MO

phân loại

Một. Oxit axit:

Thường là oxit của phi kim và tương ứng với axit

Ví dụ: VẬY3 tương ứng với axit H2VÌ THẾ4

khí CO2 phản ứng chung với axit H2khí CO3

b. oxit bazơ

Thường là oxit của kim loại và tương ứng với bazơ

Ví dụ: MgO tương ứng với bazơ Mg(OH)2

KỲ2O tương ứng với KOH

Cách gọi tên bạn

Tên oxit = tên nguyên tố + oxit

– Nếu kim loại có nhiều hóa trị

Tên oxit = tên kim loại (hóa trị) + oxit

Ví dụ: FeO: sắt (II) oxit

Fe2Ô3 : sắt(III) oxit

– Nếu phi kim có nhiều hóa trị

Tên = tên phi kim + oxit

Sử dụng tiền tố (prefixes) của số nguyên tử

+ Đơn sắc: một

+ Đi: hai

+ Trí: ba

+ Tetra: bốn

+ Penta : năm

Ví dụ: CO: carbon monoxide

khí CO2: khí cacbonic

VÌ THẾ2: lưu huỳnh dioxit

VÌ THẾ3: lưu huỳnh trioxit

P2Ô3: điphotphat trioxit

P2Ô5 : đi photpho pentoxit

Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 26

Bài 1 (trang 91 SGK Hóa 8)

Chọn từ đúng trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai

Oxit là… của… nguyên tố, trong đó một… là… Tên của oxit là tên… cộng với từ…

Câu trả lời:

oxit là Các hợp chất của hai phần tử, trong đó một phần tử yếu tố Được ôxy. Tên của oxit là tên yếu tố cộng từ oxit.

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 8)

a) Viết công thức hóa học của một oxit của photpho biết hóa trị của photpho là V.

b) Viết công thức hóa học của crom(III) oxit.

Câu trả lời:

Bài 2 (trang 91 SGK Hóa 8)

Bài 3 (trang 91 SGK Hóa 8)

a) Viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.

c) Trình bày cách gọi tên mỗi oxit.

Câu trả lời:

Một) Hai oxit axit:

P2Ô5: diphotphat pentaoxit.

VÌ THẾ3: lưu huỳnh trioxit.

Hai oxit bazơ:

CaO: canxi oxit.

Al2Ô3: oxit nhôm.

b) Thành phần oxit:

Oxit bazơ là hợp chất của nguyên tố kim loại với oxi

Oxit axit là hợp chất của một nguyên tố phi kim với oxi

c) Cách đặt tên:

Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit

Nếu kim loại có nhiều hóa trị:

Tên: tên kim loại (có hóa trị) + oxit

– Nếu phi kim có nhiều hóa trị:

Tên: Tên phi kim (có tiền tố số hiệu nguyên tử phi kim) + oxit (có tiền tố số hiệu nguyên tử oxi).

Bài 4 (trang 91 SGK Hóa 8)

Cho các oxit có công thức hóa học sau:

a) SO2.

b) N2O5.

c) CO2.

d) Fe2O3.

đ) CuO.

g) CaO.

Chất nào thuộc loại oxit bazơ chất nào thuộc loại oxit axit.

Câu trả lời:

Oxit axit: a), b), c).

Oxit bazơ: d), e), g).

Bài 5 (trang 91 SGK Hóa 8)

Có một số công thức hóa học được viết như sau:

Na2O, NaO, CaCO3Ca(OH)2HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Câu trả lời:

Viết sai công thức hóa học: NaO, Ca2Ô

Chỉnh sửa: Na2O, CaO.

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26 (Có đáp án)

Câu hỏi 1: Hợp chất nào sau đây không phải là oxit?

A.CO2

B.SO2

C. CuO

D. CuS

Câu trả lời

Trả lời: DỄ

Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CuO

B.Na2Ô

C.CO2

D. CaO

Câu trả lời

Trả lời:

Câu 3: Oxit phải có nguyên tố

A. Ôxi

B. Halogen

C. Hiđro

D. Lưu huỳnh

Câu trả lời

Trả lời: MỘT

Câu 4: Cho biết công thức sai: CaO, CuO, NaO, CO2VÌ THẾ

A. CaO, CuO

B. NaO, CaO

C. NaO, SO

D. CuO, SO

Câu trả lời

Trả lời:

Câu 5: Cho biết oxit bazơ: P2Ô5CaO, CuO, BaO, Na2Ô, P2Ô3

A.P2Ô5CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2Ô

C. Bảo, Na2Ô, P2Ô3

Đ.P2Ô5CaO, P2Ô3

Câu trả lời

Trả lời: DI DỜI

Câu 6: Cho biết oxit axit: 😛2Ô5CaO, CuO, BaO, SO2khí CO2

A.P2Ô5CaO, CuO, BaO

B. Bảo, SO2khí CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. VẬY2khí CO2 P2Ô5

Câu trả lời

Trả lời: DỄ

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

A. CO– cacbon(II) oxit

B. CuO– đồng(II) oxit

C. FeO– sắt(III) oxit

D. CaO– canxi trioxit

Câu trả lời

Trả lời: DI DỜI

Câu 8: Axit tương ứng của CO2

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. GIA ĐÌNH3PO4

C. GIA ĐÌNH2khí CO3

D.HCl

Câu trả lời

Trả lời:

Câu 9: Bazơ tương ứng của MgO

A. Mg(OH)2

B. MgCl2

C. MgSO4

D. Mg(OH)3

Câu trả lời

Trả lời: MỘT

Câu 10: Họ tên P.2Ô5

A. Điphotphat trioxit

B. Photpho oxit

C. Điphotphat oxit

D. Điphotphat pentaoxit

Câu trả lời

Trả lời: DỄ

*********************

Trên đây là nội dung Giáo án Hóa học 8 bài 26: Oxit do các giáo viên Trường ĐH KD & CN Hà Nội biên soạn bao gồm lý thuyết, các bài giải bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án. Hi vọng các em sẽ nắm vững kiến ​​thức về Oxit. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn: ĐH KD & CN Hà Nội

Hóa Học 8

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Video Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

Hình Ảnh Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Tin tức Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Review Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Tham khảo Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Mới nhất Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Hướng dẫn Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

Tổng Hợp Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

Wiki về Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

Bạn thấy bài viết Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hóa #học #Bài #Oxit #Giải #bài #tập #SGK #Hóa #học #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button