Văn Mẫu

Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Hoc trực tuyến

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi to lớn và vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc. Vậy hoàn cảnh lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc cách mạng là gì? Cùng theo dõi bài viết sau đây.

I. Hoàn cảnh lịch sử của Cách mạng tháng Tám

Trên thế giới (khách quan):

– Đến đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô giành thắng lợi liên tiếp, các nước phát xít ngày càng thất bại trên chiến trường châu Âu, Liên Xô và đồng minh chuẩn bị tiến vào thành trì cuối cùng – Berlin.

– Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tấn công quân Nhật. Ngày 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

– Trước tình hình thế giới đó, nhận thấy có lợi cho mình, Đảng đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh và tiến hành tổng khởi nghĩa.

Trong nước (chủ quan):

– Quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang tột độ, quân Nhật mất hết tinh thần chiến đấu. Trong khi đó, lực lượng cách mạng của ta ngày càng lớn mạnh, nhân dân ta sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành độc lập, 15 năm qua Đảng ta đã chuẩn bị chu đáo.

– Đến năm 1945, phong trào cách mạng và tinh thần đấu tranh của nhân dân cả nước ta ngày một dâng cao. Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn mở rộng quyết định đứng lên đấu tranh.

– Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3/1945).

– Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang trong cả nước thành nước Việt Nam Giải phóng.

– Ngày 16/4/1945, Trụ sở Việt Minh ở Tân Trào ra chỉ thị tổ chức thành lập tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (Chính phủ lâm thời). trong Cách mạng Việt Nam).

Với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đoàn kết vùng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong 15 ngày (từ 14/8 đến 28/8/1945)cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

II. Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Nguyên nhân chủ quan:

– Cuộc đấu tranh của nhân dân Xô Viết và các lực lượng dân chủ đã từng bước đánh bại quân phát xít, thúc đẩy nhân dân các nước đứng lên giải phóng.

– Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, đánh tan đạo quân Kwantung của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc. Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, giết chết hàng chục ngàn người dân vô tội. Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đông Dương vô điều kiện. Quân Nhật ở Đông Dương kiệt quệ, hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan thuận lợi đã đến. Việc nhân dân Việt Nam đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền là điều “ngàn năm có một”.

Nguyên nhân khách quan:

– Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước nồng nàn, trải qua bao cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh giương cao ngọn cờ cứu quốc, toàn dân đứng lên đấu tranh.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đề ra đường lối đúng đắn và sáng tạo. Đảng đã có một quá trình chuẩn bị chu đáo, lâu dài, nhất là lãnh đạo việc chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, và căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc từ năm 1939 đến năm 1945. Các bộ Đảng và Việt Minh từ Trung ương đến địa phương đã sáng tạo, linh hoạt chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động khởi nghĩa giành chính quyền.

III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám

Đối với trong nước:

– Mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, phá bỏ xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp và phát xít Nhật gần 5 năm, chấm dứt chế độ phong kiến ​​thối nát, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hòa bình, Việt Nam từ thân phận thuộc địa, lệ thuộc, nô lệ trở thành chủ nhân đất nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. Kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên nhân dân, kỷ nguyên chính quyền, quyền làm chủ của đất nước, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng nhân dân lao động.

– Đảng Cộng sản Đông Dương từ trần hoạt động bí mật, trở thành Đảng cầm quyền và hoạt động công khai, từ hoạt động bất hợp pháp, trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.

Cho thế giới:

Thắng lợi cách mạng Tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời kỳ mới của một dân tộc nhỏ chủ yếu tự giải phóng khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và là thắng lợi đầu tiên của giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa giành chính quyền. cuộc cách mạng trong nước. Vì vậy, cách mạng tháng Tám đã góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giải phóng, có ảnh hưởng trực tiếp đến các cuộc cách mạng Lào và Campuchia.

– Góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, phá bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng, tạo điều kiện cho các dân tộc đấu tranh tự giải phóng.

IV. Bài học kinh nghiệm

– Đảng vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt diễn biến cách mạng trong nước và tình hình thế giới để thay đổi chủ trương cho phù hợp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. người đi đầu.

– Đảng đã tập hợp, tổ chức đoàn kết các lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi – Mặt trận Việt Minh, tạo nên sức mạnh toàn dân, chia cắt cô lập địch, tiến lên đánh thắng.

Về phương hướng khởi nghĩa, Đảng ta kết hợp linh hoạt đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp đấu tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị để ngăn chặn khởi nghĩa. đến Tổng khởi nghĩa.

– Đảng luôn kết hợp giữa đấu tranh và xây dựng để vững mạnh về tổ chức, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo cách mạng thành công.

Qua bài viết trên, trung tâm mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam. Nếu thấy hữu ích hãy like và share cho bạn bè của mình nhé!Tư vấn gia sư (24/7) 097.948.1988

.


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

Video về Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

Wiki về Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_3_plain]

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_1_plain]

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_2_plain]

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_2_plain]

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_3_plain]

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hoàn Cảnh, Nguyên Nhân và Ý Nghĩa bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Hoàn #Cảnh #Nguyên #Nhân #và #Nghĩa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button