Là gì?

Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào?

Bạn đang xem: Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Em ơi cho anh hỏi: Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi anh Minh Đạt đến từ Long An.

Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia (sau đây gọi chung là nhà trường) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Và căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục, thể thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.

Như vậy, hoạt động thể thao trong các trường đại học là hoạt động tự nguyên không mang tính bắt buộc.

Hoạt động thể thao (Hình từ Internet)

Cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao trong trường đại học gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Tài chính cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bao gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cân đối ngân sách để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao cho các trường công lập trực thuộc; tạo điều kiện cho các nhà trường được sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Theo đó, cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao trong trường đại học gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

Nội dung hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải do hiệu trường trường hướng dẫn không?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 11/2015/NĐ-CP, và điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao

1. Hoạt động thể thao

a) Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia.

Như vậy, nội dung hoạt động thể thao trong các trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chứ không phải hiệu trường.

Lưu ý: Nghị định 11/2015/NĐ-CP không áp dụng về giáo dục thể chất đối với các trường đào tạo chuyên ngành thể dục, thể thao.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào?

Video về Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào?

Wiki về Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào?

Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào?

Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? -

Em ơi cho anh hỏi: Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi anh Minh Đạt đến từ Long An.

Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

...

2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia (sau đây gọi chung là nhà trường) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

...

Và căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục, thể thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.

Như vậy, hoạt động thể thao trong các trường đại học là hoạt động tự nguyên không mang tính bắt buộc.

Hoạt động thể thao (Hình từ Internet)

Cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao trong trường đại học gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

1. Tài chính cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ nguồn thu sự nghiệp của các nhà trường; nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân và nguồn thu hợp pháp khác.

2. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bao gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cân đối ngân sách để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao cho các trường công lập trực thuộc; tạo điều kiện cho các nhà trường được sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

...

Theo đó, cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao trong trường đại học gồm: Sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

Nội dung hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải do hiệu trường trường hướng dẫn không?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 11/2015/NĐ-CP, và điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao

1. Hoạt động thể thao

a) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

b) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, học viện, đại học vùng và đại học quốc gia.

...

Như vậy, nội dung hoạt động thể thao trong các trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chứ không phải hiệu trường.

Lưu ý: Nghị định 11/2015/NĐ-CP không áp dụng về giáo dục thể chất đối với các trường đào tạo chuyên ngành thể dục, thể thao.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hoạt động thể thao trong các trường đại học có phải là hoạt động bắt buộc không? Cơ sở vật chất cho hoạt động này được quy định như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Hoạt #động #thể #thao #trong #các #trường #đại #học #có #phải #là #hoạt #động #bắt #buộc #không #Cơ #sở #vật #chất #cho #hoạt #động #này #được #quy #định #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button