Là gì?

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Bạn đang xem: Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Xin hỏi, những trường hợp nào học sinh chuyển trường không được duyệt? Có cần được sự đồng ý từ nhà trường hay không? Câu hỏi của bạn Bảo – Vĩnh Long

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì?

* Cấp mầm non

– Hiện về điều kiện chuyển trường với trẻ mầm non không được quy định cụ thể tại các văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, việc chuyển trường của trẻ em mầm non hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của phụ huynh và nhà trường.

– Khi phụ huynh có yêu cầu chuyển trường thì nhà trường thường sẽ đồng ý.

*Cấp tiểu học: theo điểm c khoản 2 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT nêu rõ:

– Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

– Như vậy để chuyển trường cho học sinh tiểu học, phụ huynh phải có đơn xin chuyển trường gửi cho nhà trường nơi chuyển đến. Nếu nhà trường nơi chuyển đến đồng ý nhận học sinh thì nhà trường nơi chuyển đi sẽ trả hồ sơ cho phụ huynh để làm thủ tục chuyển trường.

* Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: chuyển trường là quyền của học sinh được ghi nhận tại Điều 35 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông khi chuyển trường sẽ phải đảm bảo một số điều kiện sau:

– Học sinh trung học cơ sở:

+ Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Phải nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phải nộp hồ sơ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

– Học sinh trung học phổ thông (THPT):

+ Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Phải nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phải nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

– Theo đó, việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

chuyển trường

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? (Hình internet)

Học sinh chuyển trường có cần được sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Từ các quy định vừa nêu trên, tuy yêu cầu chuyển trường là một trong những quyền của trẻ em, học sinh. Nhưng, nếu không có lý do chính đáng hoặc tình hình hình thực tế không cho phép thì có thể nhà trường nơi chuyển đến sẽ không đồng ý nhận học sinh.

– Vì vây, khi không có sự đồng ý của nhà trường nơi chuyển đến thì nhà trường nơi đang theo học cũng không đồng ý cho học sinh chuyển trường. Học sinh không thể thực hiện thủ tục chuyển trường.

Hồ sơ, thủ tục cho học sinh chuyển trường với cấp THPT bao gồm những gì?

Căn cứ Hướng dẫn tại mục A Phần II Thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 941/QĐ-BGDĐT năm 2022 thì hồ sơ chuyển trường cho học sinh THPT bao gồm những tài liệu sau đây:

– Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký

+ Học bạ (bản chính).

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: Không quy định.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được chuyển trường.

– Phí, lệ phí: Không

Như vậy, học sinh THPT được chuyển trường cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên. Việc chuyển trường cho học sinh THPT sẽ không mất bất cứ khoản phí, lệ phí nào.

*Thủ tục chuyển trường :

– Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Video về Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Wiki về Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? -

Xin hỏi, những trường hợp nào học sinh chuyển trường không được duyệt? Có cần được sự đồng ý từ nhà trường hay không? Câu hỏi của bạn Bảo - Vĩnh Long

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì?

* Cấp mầm non

- Hiện về điều kiện chuyển trường với trẻ mầm non không được quy định cụ thể tại các văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, việc chuyển trường của trẻ em mầm non hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của phụ huynh và nhà trường.

- Khi phụ huynh có yêu cầu chuyển trường thì nhà trường thường sẽ đồng ý.

*Cấp tiểu học: theo điểm c khoản 2 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT nêu rõ:

- Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

- Như vậy để chuyển trường cho học sinh tiểu học, phụ huynh phải có đơn xin chuyển trường gửi cho nhà trường nơi chuyển đến. Nếu nhà trường nơi chuyển đến đồng ý nhận học sinh thì nhà trường nơi chuyển đi sẽ trả hồ sơ cho phụ huynh để làm thủ tục chuyển trường.

* Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: chuyển trường là quyền của học sinh được ghi nhận tại Điều 35 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông khi chuyển trường sẽ phải đảm bảo một số điều kiện sau:

- Học sinh trung học cơ sở:

+ Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Phải nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phải nộp hồ sơ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

- Học sinh trung học phổ thông (THPT):

+ Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Phải nộp hồ sơ cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phải nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

- Theo đó, việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

chuyển trường

Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? (Hình internet)

Học sinh chuyển trường có cần được sự đồng ý từ nhà trường hay không?

Từ các quy định vừa nêu trên, tuy yêu cầu chuyển trường là một trong những quyền của trẻ em, học sinh. Nhưng, nếu không có lý do chính đáng hoặc tình hình hình thực tế không cho phép thì có thể nhà trường nơi chuyển đến sẽ không đồng ý nhận học sinh.

- Vì vây, khi không có sự đồng ý của nhà trường nơi chuyển đến thì nhà trường nơi đang theo học cũng không đồng ý cho học sinh chuyển trường. Học sinh không thể thực hiện thủ tục chuyển trường.

Hồ sơ, thủ tục cho học sinh chuyển trường với cấp THPT bao gồm những gì?

Căn cứ Hướng dẫn tại mục A Phần II Thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 941/QĐ-BGDĐT năm 2022 thì hồ sơ chuyển trường cho học sinh THPT bao gồm những tài liệu sau đây:

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký

+ Học bạ (bản chính).

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được chuyển trường.

- Phí, lệ phí: Không

Như vậy, học sinh THPT được chuyển trường cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên. Việc chuyển trường cho học sinh THPT sẽ không mất bất cứ khoản phí, lệ phí nào.

*Thủ tục chuyển trường :

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Học sinh các cấp muốn chuyển trường cần có điều kiện gì? Khi chuyển trường có cần sự đồng ý từ nhà trường hay không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Học #sinh #các #cấp #muốn #chuyển #trường #cần #có #điều #kiện #gì #Khi #chuyển #trường #có #cần #sự #đồng #từ #nhà #trường #hay #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button