Là gì?

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Bạn đang xem: Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho hỏi: Trường hợp học sinh phổ thông (17 tuổi) dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật thế nào? Có thể bị xử lý hình sự không? – câu hỏi của chị Ngọc Ngân (TP. HCM)

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật thế nào?

Theo tiểu mục 5 Mục III Thông tư 08/TT năm 1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông quy định hình thức thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông có hành vi bạo lực học đường cụ thể như sau:

III. Hình thức thi hành kỉ luật:

Theo qui định của Bộ, việc thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể vận dụng như sau:

5. Đuổi học 1 năm:

– Mắc khuyết điểm sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu, song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động (không phải bị lôi kéo, a tòng), gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động,… dùng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn, …) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, can án ngoài nhà trường bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương

Căn cứ trên quy định học sinh phổ thông dùng dao găm (vũ khí) đánh nhau (có tổ chức) gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đuổi học 1 năm.

Lưu ý: Sau khi thi hành kỉ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên trực tiếp quản lí là Sở giáo dục (đối với học sinh phổ thông) để biết và theo dõi.

Điều kiện để học sinh từng bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học được đi học lại là gì?

Theo tiểu mục 5 Mục III Thông tư 08/TT năm 1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông quy định hình thức thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông có hành vi bạo lực học đường cụ thể như sau:

III. Hình thức thi hành kỉ luật:

Theo qui định của Bộ, việc thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể vận dụng như sau:

5. Đuổi học 1 năm:

– Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn, …) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình

Như vây, đối với những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì cần:

– Phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại;

– Phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn, …) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

bạo lực học đường

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? (Hình từ Internet)

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Bên cạnh đó, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội giết người như sau:

Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ, vũ khí và vùng tác động… và kết quả điều tra mà học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người được quy định nêu trên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Video về Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Wiki về Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? -

Cho hỏi: Trường hợp học sinh phổ thông (17 tuổi) dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật thế nào? Có thể bị xử lý hình sự không? - câu hỏi của chị Ngọc Ngân (TP. HCM)

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật thế nào?

Theo tiểu mục 5 Mục III Thông tư 08/TT năm 1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông quy định hình thức thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông có hành vi bạo lực học đường cụ thể như sau:

III. Hình thức thi hành kỉ luật:

Theo qui định của Bộ, việc thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể vận dụng như sau:

...

5. Đuổi học 1 năm:

...

- Mắc khuyết điểm sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu, song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động (không phải bị lôi kéo, a tòng), gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như: tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động,… dùng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn, …) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, can án ngoài nhà trường bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương

...

Căn cứ trên quy định học sinh phổ thông dùng dao găm (vũ khí) đánh nhau (có tổ chức) gây thương tích cho bạn học thì áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đuổi học 1 năm.

Lưu ý: Sau khi thi hành kỉ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên trực tiếp quản lí là Sở giáo dục (đối với học sinh phổ thông) để biết và theo dõi.

Điều kiện để học sinh từng bị kỷ luật bằng hình thức đuổi học được đi học lại là gì?

Theo tiểu mục 5 Mục III Thông tư 08/TT năm 1988 hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông quy định hình thức thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông có hành vi bạo lực học đường cụ thể như sau:

III. Hình thức thi hành kỉ luật:

Theo qui định của Bộ, việc thi hành kỉ luật đối với học sinh phổ thông phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình với 5 hình thức, cụ thể vận dụng như sau:

...

5. Đuổi học 1 năm:

...

- Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn, …) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình

...

Như vây, đối với những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì cần:

- Phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại;

- Phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn, …) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

bạo lực học đường

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? (Hình từ Internet)

Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không?

Theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

...

Bên cạnh đó, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội giết người như sau:

Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

...

Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ, vũ khí và vùng tác động... và kết quả điều tra mà học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người được quy định nêu trên.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Học sinh phổ thông dùng dao găm đánh nhau gây thương tích cho bạn học có thể bị xử lý hình sự không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Học #sinh #phổ #thông #dùng #dao #găm #đánh #nhau #gây #thương #tích #cho #bạn #học #có #thể #bị #xử #lý #hình #sự #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button