Là gì?

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT?

Bạn đang xem: Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? – Câu hỏi của Minh Xuân (Hà Nội)

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023?

Cụ thể, theo quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, cuối năm học , học sinh được khen thưởng như sau:

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Như vậy, theo quy định mới tại Thông tư 22 thì năm 2023 sẽ không còn danh hiệu học sinh tiên tiến như năm học trước được quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT):

Xét công nhận danh hiệu học sinh

1. Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

2. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

3. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen

Đồng nghĩa với việc, học sinh tiên tiến (khá) sẽ không còn được nhận giấy khen nữa.

Học sinh khá

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? (Hình từ Internet)

Điều kiện để được học sinh tiên tiến (khá) THCS, THPT là gì?

Theo quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định về xét công nhận học sinh tiên tiến nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

Theo quy tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT) có quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học đối với học sinh khá như sau:

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Tại Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm như sau:

Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm

1. Loại tốt:

a) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

b) Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;

c) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;

d) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

g) Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

2. Loại khá:

Thực hiện được những quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý.

Quy định về kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè

Theo Điều 14 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập các môn học được đánh giá mức Chưa đạt (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét) và các môn học có ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số). Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho kết quả học tập cả năm học của môn học đó để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT?

Video về Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT?

Wiki về Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT?

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT?

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? -

Cho tôi hỏi học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? - Câu hỏi của Minh Xuân (Hà Nội)

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023?

Cụ thể, theo quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, cuối năm học , học sinh được khen thưởng như sau:

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Như vậy, theo quy định mới tại Thông tư 22 thì năm 2023 sẽ không còn danh hiệu học sinh tiên tiến như năm học trước được quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT):

Xét công nhận danh hiệu học sinh

1. Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

2. Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

3. Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen

Đồng nghĩa với việc, học sinh tiên tiến (khá) sẽ không còn được nhận giấy khen nữa.

Học sinh khá

Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? (Hình từ Internet)

Điều kiện để được học sinh tiên tiến (khá) THCS, THPT là gì?

Theo quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có quy định về xét công nhận học sinh tiên tiến nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

Theo quy tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT) có quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học đối với học sinh khá như sau:

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Tại Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm như sau:

Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm

1. Loại tốt:

a) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

b) Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;

c) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;

d) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

g) Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

2. Loại khá:

Thực hiện được những quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý.

Quy định về kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè

Theo Điều 14 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT thì những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá từ mức Đạt trở lên, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì được đánh giá lại kết quả học tập các môn học được đánh giá mức Chưa đạt (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét) và các môn học có ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số). Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho kết quả học tập cả năm học của môn học đó để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Học sinh tiên tiến (khá) có được giấy khen không 2023? Điều kiện để được học sinh tiên tiến THCS, THPT? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Học #sinh #tiên #tiến #khá #có #được #giấy #khen #không #Điều #kiện #để #được #học #sinh #tiên #tiến #THCS #THPT

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button