Giáo Dục

Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu

Bộ sưu tập các chủ đề Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong việc đọc hiểu tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các bài toán cần học để từng bước hoàn thiện bài đọc hiểu.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chuyên đề 1

A. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

“Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn. Không ai luôn thành công hay thất bại, dù thông minh hay ngu ngốc, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực ”.

(“Học cách vấp ngã để từng bước thành công – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 2 (0,5 điểm): Xác định chủ đề của đoạn trích?

Câu 3 (1,0 điểm): Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”.

Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao tác giả nói:…. “Thất bại là một phần tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

* Phương pháp: Dựa vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận, hành chính – công vụ

* Dung dịch:

– Phương thức biểu đạt: lập luận

Câu 2:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Chủ đề: Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu hỏi 3:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Tu từ: ám chỉ “khó khăn”, “cơ hội”.

– Tác dụng: Làm cho câu văn nhịp nhàng, giàu giá trị hình ảnh. Qua đó nhấn mạnh quan điểm của một người về những khó khăn và cơ hội.

Câu hỏi 4:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong bài đọc hiểu – Đề 2

PHẦN I – ĐỌC HIỂU

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.

Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Thất bại theo cách tích cực được hiểu theo những cách sau:

+ có nghĩa là thất bại nhưng không bi quan, chán nản

+ có nghĩa là thất bại nhưng hiểu lý do tại sao bạn thất bại

+ thất bại nhưng biết tự đứng lên, rút ​​ra bài học và tiếp tục hành động.

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Đừng sợ thất bại. Điều quan trọng là phải nhận ra mặt tích cực của thất bại để không tiếp tục mắc sai lầm.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chủ đề 3

TÔI . ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.
Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

(Trích sách “Học cách vấp ngã để vững bước thành công” – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2: Chủ đề chính của đoạn văn là gì?

Câu hỏi 3: Tác giả khuyên chúng ta phải có thái độ gì trước thất bại?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm: “Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến thành công trở nên ý nghĩa hơn”? Tại sao?

Câu trả lời

1..Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích là phương thức lập luận

2, Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong đời người

3, Tác giả khuyên “đừng sa vào vũng bùn bi quan”; “Thất bại một cách tích cực”

4, Học sinh viết một đoạn văn ngắn, tự do phát biểu ý kiến ​​và giải thích vì sao lại có ý kiến ​​trên.

Lưu ý: – Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý… với quan điểm của tác giả

Yêu cầu: Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu

Video về Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu

Wiki về Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu

Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu

Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu -

Bộ sưu tập các chủ đề Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong việc đọc hiểu tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các bài toán cần học để từng bước hoàn thiện bài đọc hiểu.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chuyên đề 1

A. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

“Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn. Không ai luôn thành công hay thất bại, dù thông minh hay ngu ngốc, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực ”.

(“Học cách vấp ngã để từng bước thành công – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 2 (0,5 điểm): Xác định chủ đề của đoạn trích?


Câu 3 (1,0 điểm): Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”.

Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao tác giả nói:…. “Thất bại là một phần tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

* Phương pháp: Dựa vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận, hành chính – công vụ

* Dung dịch:

– Phương thức biểu đạt: lập luận

Câu 2:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Chủ đề: Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu hỏi 3:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Tu từ: ám chỉ “khó khăn”, “cơ hội”.

– Tác dụng: Làm cho câu văn nhịp nhàng, giàu giá trị hình ảnh. Qua đó nhấn mạnh quan điểm của một người về những khó khăn và cơ hội.

Câu hỏi 4:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong bài đọc hiểu – Đề 2

PHẦN I – ĐỌC HIỂU

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.

Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Thất bại theo cách tích cực được hiểu theo những cách sau:

+ có nghĩa là thất bại nhưng không bi quan, chán nản

+ có nghĩa là thất bại nhưng hiểu lý do tại sao bạn thất bại

+ thất bại nhưng biết tự đứng lên, rút ​​ra bài học và tiếp tục hành động.

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Đừng sợ thất bại. Điều quan trọng là phải nhận ra mặt tích cực của thất bại để không tiếp tục mắc sai lầm.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chủ đề 3

TÔI . ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.
Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

(Trích sách “Học cách vấp ngã để vững bước thành công” – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2: Chủ đề chính của đoạn văn là gì?

Câu hỏi 3: Tác giả khuyên chúng ta phải có thái độ gì trước thất bại?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm: “Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến thành công trở nên ý nghĩa hơn”? Tại sao?

Câu trả lời

1..Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích là phương thức lập luận

2, Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong đời người

3, Tác giả khuyên “đừng sa vào vũng bùn bi quan”; “Thất bại một cách tích cực”

4, Học sinh viết một đoạn văn ngắn, tự do phát biểu ý kiến ​​và giải thích vì sao lại có ý kiến ​​trên.

Lưu ý: – Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý… với quan điểm của tác giả

Yêu cầu: Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Bộ sưu tập các chủ đề Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong việc đọc hiểu tốt nhất. Tổng hợp và sưu tầm các bài toán cần học để từng bước hoàn thiện bài đọc hiểu.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chuyên đề 1

A. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:

“Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn. Không ai luôn thành công hay thất bại, dù thông minh hay ngu ngốc, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực ”.

(“Học cách vấp ngã để từng bước thành công – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 2 (0,5 điểm): Xác định chủ đề của đoạn trích?


Câu 3 (1,0 điểm): Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”.

Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao tác giả nói:…. “Thất bại là một phần tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”?

Câu trả lời

Câu hỏi 1:

* Phương pháp: Dựa vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận, hành chính – công vụ

* Dung dịch:

– Phương thức biểu đạt: lập luận

Câu 2:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Chủ đề: Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu hỏi 3:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– Tu từ: ám chỉ “khó khăn”, “cơ hội”.

– Tác dụng: Làm cho câu văn nhịp nhàng, giàu giá trị hình ảnh. Qua đó nhấn mạnh quan điểm của một người về những khó khăn và cơ hội.

Câu hỏi 4:

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp

* Dung dịch:

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong bài đọc hiểu – Đề 2

PHẦN I – ĐỌC HIỂU

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.

Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Câu trả lời

Câu hỏi 1: Xác định chủ đề chính của đoạn trích?

Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong cuộc đời con người.

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói:… “thất bại là một lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi của cuộc sống”…

– “Lý do tự nhiên” hay “bộ phận cần thiết” có nghĩa là cái khách quan, nằm ngoài ý muốn của con người và con người không thể thay đổi được.

Bởi trong cuộc sống không ai là không gặp thất bại. Có người thấy thất bại nhiều, thấy thất bại nặng nề. Một số người thất bại nhỏ, thất bại nhỏ.

+ Vì là điều tất yếu nên chúng ta không nên thất vọng, nản lòng. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua.

Câu hỏi 3: Bạn hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”

Thất bại theo cách tích cực được hiểu theo những cách sau:

+ có nghĩa là thất bại nhưng không bi quan, chán nản

+ có nghĩa là thất bại nhưng hiểu lý do tại sao bạn thất bại

+ thất bại nhưng biết tự đứng lên, rút ​​ra bài học và tiếp tục hành động.

Câu hỏi 4: Bạn thích điều gì nhất ở đoạn trích?

Đừng sợ thất bại. Điều quan trọng là phải nhận ra mặt tích cực của thất bại để không tiếp tục mắc sai lầm.

Học cách vấp ngã để từng bước thành công trong đọc hiểu – Chủ đề 3

TÔI . ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời để trui rèn sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến những thành công trở nên ý nghĩa hơn.
Không ai luôn thành công hay thất bại, thông minh tuyệt đối hay ngu ngốc, tất cả phụ thuộc vào nhận thức, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, đã từng nói, “Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn”. Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bủa vây họ, chặn đứng những cơ hội thành công. Tuy nhiên, đừng rơi vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là lẽ đương nhiên và tất yếu của cuộc sống. Đó là điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không thực sự là một trải nghiệm bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.

(Trích sách “Học cách vấp ngã để vững bước thành công” – John C.Maxwell)

Câu hỏi 1: Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2: Chủ đề chính của đoạn văn là gì?

Câu hỏi 3: Tác giả khuyên chúng ta phải có thái độ gì trước thất bại?

Câu hỏi 4: Bạn có đồng ý với quan điểm: “Thất bại giúp con người ta tích lũy kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và biến thành công trở nên ý nghĩa hơn”? Tại sao?

Câu trả lời

1..Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích là phương thức lập luận

2, Chủ đề chính của đoạn trích nói về tính tất yếu của thành công và thất bại trong đời người

3, Tác giả khuyên “đừng sa vào vũng bùn bi quan”; “Thất bại một cách tích cực”

4, Học sinh viết một đoạn văn ngắn, tự do phát biểu ý kiến ​​và giải thích vì sao lại có ý kiến ​​trên.

Lưu ý: – Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý… với quan điểm của tác giả

Yêu cầu: Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 12, Ngữ văn 12

Bạn thấy bài viết Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Học vấp ngã để từng bước thành công đọc hiểu bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Học #vấp #ngã #để #từng #bước #thành #công #đọc #hiểu

 

 

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button