Kiến thức chung

HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

Bạn đang xem: HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018 tại ĐH KD & CN Hà Nội

Sau khi nộp bài thi vào trường đại học Ứng viên vẫn có thể thay đổi các yêu cầu nhập học của trường đại học. theo quy định Ứng viên chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian điều chỉnh. Và có thể thực hiện theo một trong hai cách là trực tuyến hoặc theo phiếu điều chỉnh xét tuyển. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.
Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng trực tuyến và mẫu giấy.

– Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi hình thức: từ ngày 19/07/2018 đến 17h00 ngày 28/07/2018.

Phần 1: Thay đổi thông tin yêu cầu trực tuyến

Mục tiêu: Cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng đăng ký không vượt quá số nguyện vọng đã đăng ký.

Nguyên tắc: Chỉ đăng nhập một lần. Vì vậy, các ứng viên phải xem kỹ thông tin trước khi lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Diễn viên: Người nộp đơn làm như thế nào:

– Bước 1: Đăng nhập http://thisin.thithptquocgia.edu.vn

Bước 2: chọn chức năng Thay đổi các yêu cầu nhập học từ menu hệ thống.

– Màn hình chức năng thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh sẽ hiện ra:

– Bước 3: Chỉnh sửa điều ước khi cần thiết: Chỉnh sửa thông tin điều ước.

– Để vào màn hình chỉnh sửa nguyện vọng, nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”.

– Sau khi màn hình chỉnh sửa nguyện vọng xuất hiện Ứng viên sẽ chọn trường, chọn chuyên ngành và chọn tổ hợp môn học mà họ muốn thay đổi.

loại bỏ ham muốn

– Để xóa một điều ước Ứng viên nhấn nút Xóa trên màn hình thông tin đăng ký của ứng viên.

– Sau khi cửa sổ bật lên xác nhận xóa xuất hiện Nếu bạn muốn xóa một lời cầu nguyện Người nộp đơn sẽ nhấn nút Đồng ý hoặc nhấn nút Hủy.

thay đổi thứ tự mong muốn

– Để thay đổi thứ tự của các điều ước Ứng viên nhấn các phím mũi tên để di chuyển mong muốn.

Bước 4: chỉnh sửa xong Nhấn nút lưu. Mã xác minh OTP sẽ được gửi đến điện thoại của người đăng ký. Người đăng ký nhập mã xác minh này trên màn hình. “Xác nhận Đăng Ký”

– Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận Đăng ký”, hệ thống sẽ yêu cầu kiểm tra lại xem thí sinh đã chắc chắn chưa.

– Bước 6: Sau khi nhấn “OK”, dữ liệu thay đổi sẽ được lưu vào hệ thống, nhấn “Hủy” để hủy chỉnh sửa.

Phần 2: Thay đổi Thông tin Truyền cảm hứng với Mẫu Điều chỉnh Nhập học

Trong trường hợp ứng viên có nhiều nguyện vọng được sửa đổi hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc ứng viên không đủ điều kiện để thay đổi nguyện vọng trực tuyến của mình. Ứng viên phải nộp phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi tại nơi nộp hồ sơ trong thời hạn chót.

Ứng viên phải ghi mã trường. Mã ngành / Nhóm ngành và tổ hợp mã xét tuyển theo quy định của trường, yêu cầu nào viết sai sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và sẽ bị loại.

Người nộp hồ sơ phải xác nhận kết quả chỉnh sửa hồ sơ sau khi cập nhật hệ thống phần mềm tại điểm tiếp nhận hồ sơ, nếu có sai sót so với phiếu điều chỉnh, người nộp hồ sơ thông báo cho điểm nhận hồ sơ trước 5 giờ chiều trong ngày. . vào ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Công bố kết quả nhận hồ sơ đợt 1 trước 17h ngày 6/8.

Theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo các trường đại học Trường Cao đẳng Sư phạm và Trung học Cơ sở thực hiện xét tuyển đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/8 trước 5h00 ngày hôm sau (6/8), các trường phải công bố kết quả nhận hồ sơ đợt 1.

Trước 5h00 ngày 12/8 (theo tem thư), thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 vào trường. sau thời hạn này Những ứng viên không làm thủ tục xác nhận nhập học vào một trường đã đạt nguyện vọng cao nhất sẽ bị coi là không thành công.

Trước 5 giờ 00 phút ngày 18/7/2018, Nhà trường xét tuyển thẳng theo quy định. Cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. và gửi kết quả xét tuyển trực tiếp cho các ứng viên NSO để thông báo cho các ứng viên

Chú ý: Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian điều chỉnh. Và có thể thực hiện theo một trong hai cách là trực tuyến hoặc theo phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Thông tin cần xem thêm: HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

Hình Ảnh về HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

Video về HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

Wiki về HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018

HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018 -

Sau khi nộp bài thi vào trường đại học Ứng viên vẫn có thể thay đổi các yêu cầu nhập học của trường đại học. theo quy định Ứng viên chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian điều chỉnh. Và có thể thực hiện theo một trong hai cách là trực tuyến hoặc theo phiếu điều chỉnh xét tuyển. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.
Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng trực tuyến và mẫu giấy.

- Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi hình thức: từ ngày 19/07/2018 đến 17h00 ngày 28/07/2018.

Phần 1: Thay đổi thông tin yêu cầu trực tuyến

Mục tiêu: Cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng đăng ký không vượt quá số nguyện vọng đã đăng ký.

Nguyên tắc: Chỉ đăng nhập một lần. Vì vậy, các ứng viên phải xem kỹ thông tin trước khi lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Diễn viên: Người nộp đơn làm như thế nào:

- Bước 1: Đăng nhập http://thisin.thithptquocgia.edu.vn

- Bước 2: chọn chức năng Thay đổi các yêu cầu nhập học từ menu hệ thống.

- Màn hình chức năng thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh sẽ hiện ra:

- Bước 3: Chỉnh sửa điều ước khi cần thiết: Chỉnh sửa thông tin điều ước.

- Để vào màn hình chỉnh sửa nguyện vọng, nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”.

- Sau khi màn hình chỉnh sửa nguyện vọng xuất hiện Ứng viên sẽ chọn trường, chọn chuyên ngành và chọn tổ hợp môn học mà họ muốn thay đổi.

loại bỏ ham muốn

- Để xóa một điều ước Ứng viên nhấn nút Xóa trên màn hình thông tin đăng ký của ứng viên.

- Sau khi cửa sổ bật lên xác nhận xóa xuất hiện Nếu bạn muốn xóa một lời cầu nguyện Người nộp đơn sẽ nhấn nút Đồng ý hoặc nhấn nút Hủy.

thay đổi thứ tự mong muốn

- Để thay đổi thứ tự của các điều ước Ứng viên nhấn các phím mũi tên để di chuyển mong muốn.

Bước 4: chỉnh sửa xong Nhấn nút lưu. Mã xác minh OTP sẽ được gửi đến điện thoại của người đăng ký. Người đăng ký nhập mã xác minh này trên màn hình. "Xác nhận Đăng Ký"

- Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận Đăng ký”, hệ thống sẽ yêu cầu kiểm tra lại xem thí sinh đã chắc chắn chưa.

- Bước 6: Sau khi nhấn “OK”, dữ liệu thay đổi sẽ được lưu vào hệ thống, nhấn “Hủy” để hủy chỉnh sửa.

Phần 2: Thay đổi Thông tin Truyền cảm hứng với Mẫu Điều chỉnh Nhập học

Trong trường hợp ứng viên có nhiều nguyện vọng được sửa đổi hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc ứng viên không đủ điều kiện để thay đổi nguyện vọng trực tuyến của mình. Ứng viên phải nộp phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi tại nơi nộp hồ sơ trong thời hạn chót.

Ứng viên phải ghi mã trường. Mã ngành / Nhóm ngành và tổ hợp mã xét tuyển theo quy định của trường, yêu cầu nào viết sai sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và sẽ bị loại.

Người nộp hồ sơ phải xác nhận kết quả chỉnh sửa hồ sơ sau khi cập nhật hệ thống phần mềm tại điểm tiếp nhận hồ sơ, nếu có sai sót so với phiếu điều chỉnh, người nộp hồ sơ thông báo cho điểm nhận hồ sơ trước 5 giờ chiều trong ngày. . vào ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Công bố kết quả nhận hồ sơ đợt 1 trước 17h ngày 6/8.

Theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo các trường đại học Trường Cao đẳng Sư phạm và Trung học Cơ sở thực hiện xét tuyển đợt 1 trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/8 trước 5h00 ngày hôm sau (6/8), các trường phải công bố kết quả nhận hồ sơ đợt 1.

Trước 5h00 ngày 12/8 (theo tem thư), thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 vào trường. sau thời hạn này Những ứng viên không làm thủ tục xác nhận nhập học vào một trường đã đạt nguyện vọng cao nhất sẽ bị coi là không thành công.

Trước 5 giờ 00 phút ngày 18/7/2018, Nhà trường xét tuyển thẳng theo quy định. Cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. và gửi kết quả xét tuyển trực tiếp cho các ứng viên NSO để thông báo cho các ứng viên

Chú ý: Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong thời gian điều chỉnh. Và có thể thực hiện theo một trong hai cách là trực tuyến hoặc theo phiếu điều chỉnh xét tuyển.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về HƯỚNG DẪN THAO TÁC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRÊN ONLINE VÀ MẪU GIẤY 2018 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#HƯỚNG #DẪN #THAO #TÁC #THAY #ĐỔI #NGUYỆN #VỌNG #TRÊN #ONLINE #VÀ #MẪU #GIẤY

Xem thêm bài viết hay:  Là một giáo viên cần làm gì để vào Đảng năm 2022?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button