Giáo Dục

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí chi tiết nhất

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp với Địa lí

Cách vẽ biểu đồ liên kết

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ tọa độ

– Phân tích bảng số liệu để tìm số lớn nhất, nhỏ nhất để chia hệ tọa độ.

– Xác định tỷ lệ, phạm vi khổ giấy thích hợp.

– Xây dựng hệ trục tọa độ hợp lý với chiều cao 2 trục tung = 2/3 chiều dài trục hoành.

– Đánh số chuẩn trên trục 2 chiều phải cách đều nhau (lưu ý 2 trục không liên quan về mặt số liệu).

Bước 2: Vẽ biểu đồ

– Bình thường – Cột (nhiều đơn vị giống nhau – cột chồng lên nhau) là trục tung bên trái (các số liệu khá phức tạp).

– Đường thẳng (có 1 đơn vị) là trục tung bên phải (số liệu khá đơn giản).

– Không được tự ý sắp xếp lại thứ tự các dữ liệu (trừ khi được yêu cầu).

– Năm đầu và năm cuối phải cách hai trục tung khoảng 0,5 – 1,0 cm (trừ nhiệt độ và lượng mưa của 12 tháng trong năm).

– Điểm của Đường dây phải ở giữa năm (nên hoàn thành đường dây để tránh nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Hoàn thành dữ liệu cho các Cột và dòng.

– Hoàn thành bảng chú giải và tên biểu đồ.

* Ghi chú :

– Khoảng cách năm là chính xác.

– Không sử dụng các đường đứt nét để nối với trục tung (gây rườm rà, đường và cột sẽ bị cắt).

 Biểu đồ là gì?

Biểu đồ là các hình dạng hình học khác nhau được biểu diễn dưới dạng đồ thị, dữ liệu và số liệu được biểu thị bằng các ký hiệu như hình tròn, đường thẳng, biểu đồ thanh, v.v. Biểu đồ có thể biểu thị dữ liệu dạng bảng, số chức năng và cung cấp nhiều thông tin khác nhau.

Biểu đồ thường được sử dụng để mô tả, nhận xét hoặc đánh giá từ các nguồn dữ liệu lớn. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể được tạo thủ công hoặc trên máy tính bằng ứng dụng biểu đồ.

Biểu đồ kết hợp là gì?

Sơ đồ này thường được sử dụng khi bạn muốn thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Thường bao gồm biểu đồ kết hợp giữa các đường và cột, khi bài toán yêu cầu thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ với nhau. Hoặc vấn đề có ba hoặc nhiều loại dữ liệu cần được hiển thị trên cùng một biểu đồ. Ví dụ: thể hiện sản lượng khai thác, nuôi trồng và giá trị sản xuất của Việt Nam thì cột ghi sản lượng khai thác, nuôi trồng, dòng ghi giá trị sản xuất. Lưu ý rằng nếu bài kiểm tra cho dữ liệu tuyệt đối thì nó phải được xử lý theo tỷ lệ tương đối.

Hướng dẫn cách nhận xét biểu đồ kết hợp?

– Nhận xét chung nhất.

– Nhận xét từng đối tượng (cột nhận xét tương tự biểu đồ cột), sự tăng hay giảm của các đối tượng, sự liên tục hay không liên tục,…

– Nhận xét các mốc năm (tăng, giảm như thế nào)?

– Tìm mối liên hệ giữa các đối tượng.

– Kết luận và giải thích.

Những điều cần lưu ý trước khi vẽ biểu đồ

Trong quá trình vẽ biểu đồ, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Giá trị dữ liệu: Bạn nên xóa mọi chi tiết không liên quan như màu sắc, văn bản hoặc đường khỏi biểu đồ. Cố gắng đơn giản hóa một biểu đồ hoặc có thể chia nó thành hai hoặc nhiều biểu đồ. Các biến trong biểu đồ phải được kết nối trực tiếp với các đơn vị số của các nhóm dữ liệu hiện có.

Sắp xếp: Đảm bảo rằng biểu đồ của bạn trình bày sự so sánh rõ ràng và dễ đọc. Do đó, bạn nên cấu trúc tập dữ liệu của mình theo một thứ tự rõ ràng dựa trên các giá trị đã chọn.

Các chỉ số: Các chỉ số cũng rất quan trọng để làm cho biểu đồ trở nên nổi bật. Chèn thông tin chính xác trên các hàng và cột trong biểu đồ để tránh người khác hiểu nhầm dữ liệu mà bạn đang đại diện.

Màu sắc và Trục: Cố gắng đơn giản hóa các loại màu của biểu đồ. Sử dụng cùng một màu với cường độ khác nhau trong cùng một danh mục. Làm cho biểu đồ có cùng một mẫu cho cùng một trục hoặc nhãn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Video về Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Wiki về Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí -

Câu hỏi: Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp với Địa lí

Câu trả lời:

Cách vẽ biểu đồ liên kết

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ tọa độ

– Phân tích bảng số liệu để tìm số lớn nhất, nhỏ nhất để chia hệ tọa độ.

– Xác định tỷ lệ, phạm vi khổ giấy thích hợp.

– Xây dựng hệ trục tọa độ hợp lý với chiều cao 2 trục tung = 2/3 chiều dài trục hoành.


– Đánh số chuẩn trên trục 2 chiều phải cách đều nhau (lưu ý 2 trục không liên quan về mặt số liệu).

Bước 2: Vẽ biểu đồ

– Bình thường – Cột (nhiều đơn vị giống nhau – cột chồng lên nhau) là trục tung bên trái (các số liệu khá phức tạp).

– Đường thẳng (có 1 đơn vị) là trục tung bên phải (số liệu khá đơn giản).

– Không được tự ý sắp xếp lại thứ tự các dữ liệu (trừ khi được yêu cầu).

– Năm đầu và năm cuối phải cách hai trục tung khoảng 0,5 – 1,0 cm (trừ nhiệt độ và lượng mưa của 12 tháng trong năm).

– Điểm của Đường dây phải ở giữa năm (nên hoàn thành đường dây để tránh nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Hoàn thành dữ liệu cho các Cột và dòng.

– Hoàn thành bảng chú giải và tên biểu đồ.

* Ghi chú :

– Khoảng cách năm là chính xác.

– Không sử dụng các đường đứt nét để nối với trục tung (gây rườm rà, đường và cột sẽ bị cắt).

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về biểu đồ tổ hợp.

1. Biểu đồ là gì?

Biểu đồ là các hình dạng hình học khác nhau được biểu diễn dưới dạng đồ thị, dữ liệu và số liệu được biểu thị bằng các ký hiệu như hình tròn, đường thẳng, biểu đồ thanh, v.v. Biểu đồ có thể biểu thị dữ liệu dạng bảng, số chức năng và cung cấp nhiều thông tin khác nhau.

Biểu đồ thường được sử dụng để mô tả, nhận xét hoặc đánh giá từ các nguồn dữ liệu lớn. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể được tạo thủ công hoặc trên máy tính bằng ứng dụng biểu đồ.

2. Biểu đồ kết hợp

Sơ đồ này thường được sử dụng khi bạn muốn thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Thường bao gồm biểu đồ kết hợp giữa các đường và cột, khi bài toán yêu cầu thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ với nhau. Hoặc vấn đề có ba hoặc nhiều loại dữ liệu cần được hiển thị trên cùng một biểu đồ. Ví dụ: thể hiện sản lượng khai thác, nuôi trồng và giá trị sản xuất của Việt Nam thì cột ghi sản lượng khai thác, nuôi trồng, dòng ghi giá trị sản xuất. Lưu ý rằng nếu bài kiểm tra cho dữ liệu tuyệt đối thì nó phải được xử lý theo tỷ lệ tương đối.

3. Những lưu ý trước khi vẽ biểu đồ

Trong quá trình vẽ biểu đồ, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Giá trị dữ liệu: Bạn nên xóa mọi chi tiết không liên quan như màu sắc, văn bản hoặc đường khỏi biểu đồ. Cố gắng đơn giản hóa một biểu đồ hoặc có thể chia nó thành hai hoặc nhiều biểu đồ. Các biến trong biểu đồ phải được kết nối trực tiếp với các đơn vị số của các nhóm dữ liệu hiện có.

Sắp xếp: Đảm bảo rằng biểu đồ của bạn trình bày sự so sánh rõ ràng và dễ đọc. Do đó, bạn nên cấu trúc tập dữ liệu của mình theo một thứ tự rõ ràng dựa trên các giá trị đã chọn.

Các chỉ số: Các chỉ số cũng rất quan trọng để làm cho biểu đồ trở nên nổi bật. Chèn thông tin chính xác trên các hàng và cột trong biểu đồ để tránh người khác hiểu nhầm dữ liệu mà bạn đang đại diện.

Màu sắc và Trục: Cố gắng đơn giản hóa các loại màu của biểu đồ. Sử dụng cùng một màu với cường độ khác nhau trong cùng một danh mục. Làm cho biểu đồ có cùng một mẫu cho cùng một trục hoặc nhãn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp với Địa lí

Câu trả lời:

Cách vẽ biểu đồ liên kết

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ tọa độ

– Phân tích bảng số liệu để tìm số lớn nhất, nhỏ nhất để chia hệ tọa độ.

– Xác định tỷ lệ, phạm vi khổ giấy thích hợp.

– Xây dựng hệ trục tọa độ hợp lý với chiều cao 2 trục tung = 2/3 chiều dài trục hoành.


– Đánh số chuẩn trên trục 2 chiều phải cách đều nhau (lưu ý 2 trục không liên quan về mặt số liệu).

Bước 2: Vẽ biểu đồ

– Bình thường – Cột (nhiều đơn vị giống nhau – cột chồng lên nhau) là trục tung bên trái (các số liệu khá phức tạp).

– Đường thẳng (có 1 đơn vị) là trục tung bên phải (số liệu khá đơn giản).

– Không được tự ý sắp xếp lại thứ tự các dữ liệu (trừ khi được yêu cầu).

– Năm đầu và năm cuối phải cách hai trục tung khoảng 0,5 – 1,0 cm (trừ nhiệt độ và lượng mưa của 12 tháng trong năm).

– Điểm của Đường dây phải ở giữa năm (nên hoàn thành đường dây để tránh nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

– Hoàn thành dữ liệu cho các Cột và dòng.

– Hoàn thành bảng chú giải và tên biểu đồ.

* Ghi chú :

– Khoảng cách năm là chính xác.

– Không sử dụng các đường đứt nét để nối với trục tung (gây rườm rà, đường và cột sẽ bị cắt).

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về biểu đồ tổ hợp.

1. Biểu đồ là gì?

Biểu đồ là các hình dạng hình học khác nhau được biểu diễn dưới dạng đồ thị, dữ liệu và số liệu được biểu thị bằng các ký hiệu như hình tròn, đường thẳng, biểu đồ thanh, v.v. Biểu đồ có thể biểu thị dữ liệu dạng bảng, số chức năng và cung cấp nhiều thông tin khác nhau.

Biểu đồ thường được sử dụng để mô tả, nhận xét hoặc đánh giá từ các nguồn dữ liệu lớn. Chúng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể được tạo thủ công hoặc trên máy tính bằng ứng dụng biểu đồ.

2. Biểu đồ kết hợp

Sơ đồ này thường được sử dụng khi bạn muốn thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí

Thường bao gồm biểu đồ kết hợp giữa các đường và cột, khi bài toán yêu cầu thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ với nhau. Hoặc vấn đề có ba hoặc nhiều loại dữ liệu cần được hiển thị trên cùng một biểu đồ. Ví dụ: thể hiện sản lượng khai thác, nuôi trồng và giá trị sản xuất của Việt Nam thì cột ghi sản lượng khai thác, nuôi trồng, dòng ghi giá trị sản xuất. Lưu ý rằng nếu bài kiểm tra cho dữ liệu tuyệt đối thì nó phải được xử lý theo tỷ lệ tương đối.

3. Những lưu ý trước khi vẽ biểu đồ

Trong quá trình vẽ biểu đồ, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Giá trị dữ liệu: Bạn nên xóa mọi chi tiết không liên quan như màu sắc, văn bản hoặc đường khỏi biểu đồ. Cố gắng đơn giản hóa một biểu đồ hoặc có thể chia nó thành hai hoặc nhiều biểu đồ. Các biến trong biểu đồ phải được kết nối trực tiếp với các đơn vị số của các nhóm dữ liệu hiện có.

Sắp xếp: Đảm bảo rằng biểu đồ của bạn trình bày sự so sánh rõ ràng và dễ đọc. Do đó, bạn nên cấu trúc tập dữ liệu của mình theo một thứ tự rõ ràng dựa trên các giá trị đã chọn.

Các chỉ số: Các chỉ số cũng rất quan trọng để làm cho biểu đồ trở nên nổi bật. Chèn thông tin chính xác trên các hàng và cột trong biểu đồ để tránh người khác hiểu nhầm dữ liệu mà bạn đang đại diện.

Màu sắc và Trục: Cố gắng đơn giản hóa các loại màu của biểu đồ. Sử dụng cùng một màu với cường độ khác nhau trong cùng một danh mục. Làm cho biểu đồ có cùng một mẫu cho cùng một trục hoặc nhãn.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn vẽ và nhận xét biểu đồ kết hợp môn Địa lí bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Hướng #dẫn #vẽ #và #nhận #xét #biểu #đồ #kết #hợp #môn #Địa #lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button