Giáo Dục

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Tải xuống

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023 là mẫu kế hoạch mà giáo viên chủ nhiệm lớp 2 phải lập vào tháng 10 hàng năm, bao gồm các nội dung chi tiết về kế hoạch hoạt động chuyên đề, công tác chuyên đề và các hoạt động phong trào trong tháng 10.

Sau đây ĐH KD & CN Hà Nội.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu kế hoạch chủ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm học mới theo đúng chuẩn mới nhất. Mời quý thầy cô theo dõi và tải file tài liệu về máy để tiện sử dụng.

  • Mẫu kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm
  • Kế hoạch hiệu trưởng tháng 9 lớp 3 năm học 2022 – 2023

Mẫu kế hoạch tháng 10 của giáo viên chủ nhiệm lớp 2

Trường TH&THCS Quang Trung

KHỐI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÁNG 10 THÁNG 10 NĂM 2022 SƠ ĐỒ NHÀ

Năm học: 2022 – 2023

CHỦ ĐỀ: HÃY CẨN THẬN TRONG HỌC TẬP

Hội nghị cán bộ chào mừng 20/10

1. Công tác chuyên môn:

– Duy trì nền nếp học tập, đến lớp đúng giờ, ra lớp đúng quy định.

– Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.

– Thực hiện tốt chương trình học tháng 10 từ tuần 5 đến tuần 8.

– Lên lịch báo giảng, giáo án.

– Phát động phong trào viết chữ đẹp – Giữ vở sạch chuẩn bị thi cấp trường.

– Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp trong và ngoài lớp của học sinh.

– Thực hiện tốt phong trào thi đua đội sao đỏ.

– Chú trọng giáo dục kỹ năng giao tiếp, nếp sống văn minh, lễ phép khi chào hỏi, vui vẻ đoàn kết khi chơi với bạn bè.

– Phát động học sinh toàn trường hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Tích cực tham gia lao động vệ sinh trước và sau giờ học.

2. Công việc khác.

– Lớp tích cực tham gia các phong trào do Đội đề ra.

– Thực hiện tốt ATGT cho cả lớp.

– Thực hành tốt an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

– Làm tốt vai trò chủ nhiệm lớp, giáo dục học sinh thân thiện, gần gũi để phát triển phẩm chất và năng lực.

– Hoàn thành các nhiệm vụ trên hệ thống VNEDU (sơ yếu lý lịch HS, sổ chủ nhiệm,…)

– Giữ liên lạc hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh để cùng nhau giáo dục trẻ.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động khác do nhà trường và cấp trên tổ chức.

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã gửi đến các bạn mẫu kế hoạch công tác tháng 10 của chủ nhiệm lớp 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để quý thầy cô bắt đầu một năm học mới nhiều thành công và may mắn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan khác tại chuyên mục dành cho thầy cô giáo của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

  • Lịch học ngày 2/10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Video về Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Wiki về Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 - 2023 -

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 - 2023

Tải xuống

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 - 2023 là mẫu kế hoạch mà giáo viên chủ nhiệm lớp 2 phải lập vào tháng 10 hàng năm, bao gồm các nội dung chi tiết về kế hoạch hoạt động chuyên đề, công tác chuyên đề và các hoạt động phong trào trong tháng 10.

Sau đây ĐH KD & CN Hà Nội.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu kế hoạch chủ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm học mới theo đúng chuẩn mới nhất. Mời quý thầy cô theo dõi và tải file tài liệu về máy để tiện sử dụng.

  • Mẫu kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm
  • Kế hoạch hiệu trưởng tháng 9 lớp 3 năm học 2022 - 2023

Mẫu kế hoạch tháng 10 của giáo viên chủ nhiệm lớp 2

Trường TH&THCS Quang Trung

KHỐI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÁNG 10 THÁNG 10 NĂM 2022 SƠ ĐỒ NHÀ

Năm học: 2022 - 2023

CHỦ ĐỀ: HÃY CẨN THẬN TRONG HỌC TẬP

Hội nghị cán bộ chào mừng 20/10

1. Công tác chuyên môn:

- Duy trì nền nếp học tập, đến lớp đúng giờ, ra lớp đúng quy định.

- Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.

- Thực hiện tốt chương trình học tháng 10 từ tuần 5 đến tuần 8.

- Lên lịch báo giảng, giáo án.

- Phát động phong trào viết chữ đẹp - Giữ vở sạch chuẩn bị thi cấp trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp trong và ngoài lớp của học sinh.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua đội sao đỏ.

- Chú trọng giáo dục kỹ năng giao tiếp, nếp sống văn minh, lễ phép khi chào hỏi, vui vẻ đoàn kết khi chơi với bạn bè.

- Phát động học sinh toàn trường hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tích cực tham gia lao động vệ sinh trước và sau giờ học.

2. Công việc khác.

- Lớp tích cực tham gia các phong trào do Đội đề ra.

- Thực hiện tốt ATGT cho cả lớp.

- Thực hành tốt an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

- Làm tốt vai trò chủ nhiệm lớp, giáo dục học sinh thân thiện, gần gũi để phát triển phẩm chất và năng lực.

- Hoàn thành các nhiệm vụ trên hệ thống VNEDU (sơ yếu lý lịch HS, sổ chủ nhiệm,...)

- Giữ liên lạc hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh để cùng nhau giáo dục trẻ.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động khác do nhà trường và cấp trên tổ chức.

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã gửi đến các bạn mẫu kế hoạch công tác tháng 10 của chủ nhiệm lớp 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để quý thầy cô bắt đầu một năm học mới nhiều thành công và may mắn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan khác tại chuyên mục dành cho thầy cô giáo của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

  • Lịch học ngày 2/10

[rule_{ruleNumber}]

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023

Tải xuống

Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023 là mẫu kế hoạch mà giáo viên chủ nhiệm lớp 2 phải lập vào tháng 10 hàng năm, bao gồm các nội dung chi tiết về kế hoạch hoạt động chuyên đề, công tác chuyên đề và các hoạt động phong trào trong tháng 10.

Sau đây ĐH KD & CN Hà Nội.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu kế hoạch chủ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm học mới theo đúng chuẩn mới nhất. Mời quý thầy cô theo dõi và tải file tài liệu về máy để tiện sử dụng.

  • Mẫu kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm
  • Kế hoạch hiệu trưởng tháng 9 lớp 3 năm học 2022 – 2023

Mẫu kế hoạch tháng 10 của giáo viên chủ nhiệm lớp 2

Trường TH&THCS Quang Trung

KHỐI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÁNG 10 THÁNG 10 NĂM 2022 SƠ ĐỒ NHÀ

Năm học: 2022 – 2023

CHỦ ĐỀ: HÃY CẨN THẬN TRONG HỌC TẬP

Hội nghị cán bộ chào mừng 20/10

1. Công tác chuyên môn:

– Duy trì nền nếp học tập, đến lớp đúng giờ, ra lớp đúng quy định.

– Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.

– Thực hiện tốt chương trình học tháng 10 từ tuần 5 đến tuần 8.

– Lên lịch báo giảng, giáo án.

– Phát động phong trào viết chữ đẹp – Giữ vở sạch chuẩn bị thi cấp trường.

– Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp trong và ngoài lớp của học sinh.

– Thực hiện tốt phong trào thi đua đội sao đỏ.

– Chú trọng giáo dục kỹ năng giao tiếp, nếp sống văn minh, lễ phép khi chào hỏi, vui vẻ đoàn kết khi chơi với bạn bè.

– Phát động học sinh toàn trường hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Tích cực tham gia lao động vệ sinh trước và sau giờ học.

2. Công việc khác.

– Lớp tích cực tham gia các phong trào do Đội đề ra.

– Thực hiện tốt ATGT cho cả lớp.

– Thực hành tốt an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

– Làm tốt vai trò chủ nhiệm lớp, giáo dục học sinh thân thiện, gần gũi để phát triển phẩm chất và năng lực.

– Hoàn thành các nhiệm vụ trên hệ thống VNEDU (sơ yếu lý lịch HS, sổ chủ nhiệm,…)

– Giữ liên lạc hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh để cùng nhau giáo dục trẻ.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động khác do nhà trường và cấp trên tổ chức.

Trên đây ĐH KD & CN Hà Nội đã gửi đến các bạn mẫu kế hoạch công tác tháng 10 của chủ nhiệm lớp 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để quý thầy cô bắt đầu một năm học mới nhiều thành công và may mắn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm nhiều tài liệu liên quan khác tại chuyên mục dành cho thầy cô giáo của ĐH KD & CN Hà Nội.vn.

  • Lịch học ngày 2/10

Bạn thấy bài viết Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch chủ nhiệm tháng 10 lớp 2 năm học 2022 – 2023 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Kế #hoạch #chủ #nhiệm #tháng #lớp #năm #học

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp các bài tập phần Language trang 17 Unit 7 SGK Tiếng Anh 10 mới.

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button