Giáo Dục

Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Hoc trực tuyến

Mời các em cùng đọc bài văn Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong đại thắng quân Thanh. Đây sẽ là bài văn giúp các em học và hiểu rõ hơn về thể loại chương hồi.

Chủ đề: Kể lại câu nói của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Kể lại câu nói của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

I. Lập dàn ý Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Chuẩn)

1. Mở bài

Về tác giả, tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí, trích hồi thứ 14: Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh thua trận, bỏ Thăng Long, Chiêu Thống chạy thoát thân.

2. Cơ thể

– Quân Thanh chiếm Thăng Long, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi:
+ Vua Nguyễn Huệ hành động mạnh mẽ, dứt khoát.
+ Khi nghe tin giặc chiếm Thăng Long, ông không hề nao núng mà đích thân dẫn quân ra đánh.
+ Đầu óc minh mẫn, nhạy bén có thể làm được nhiều việc lớn chỉ trong một tháng.

– Cuộc hành quân thần tốc và chiến công hiển hách của vua Quang Trung:
+ Hoàng đế Quang Trung dũng mãnh khi ra trận, dùng quân như thần.
+ Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa, người chỉ huy chiến dịch thực sự.

– Thất bại to lớn của tướng quân nhà Thanh và thân phận khốn cùng của vua tôi Lê Chiêu Thống:
+ Quân Tây Sơn đánh đến nơi, tướng sĩ sợ mất mật, quân xung trận xin đầu hàng hoặc bỏ chạy.
+ Lê Chiêu Thống và những gia nhân trung thành của ông đã đặt số phận của đất nước và quân xâm lược, chịu số phận bi thảm của kẻ mất nước.

3. Kết luận

Nêu cảm nhận của em về hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và đại bại quân Thanh cũng như số phận bi thảm của Lê Chiêu Thống.

II. Bài văn mẫu Kể ​​lại một đoạn thơ của Hoàng Lê Nhất Thống Chí

1. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Văn mẫu 1 (Chuẩn)

Vừa nghe tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ rất tức giận, các tướng sĩ định xuất binh ngay nhưng được triều thần khuyên nên để yên cho kẻ phản bội, giữ được lòng dân, bèn đem quân. ra quân dẹp loạn. ngoài Bắc. Bắc Bình Vương nghe vậy liền dựng đàn hạc trên núi Bân, tế trời đất rồi lên ngôi lấy niên hiệu là Quang Trung. Lễ xong, lệnh xuất quân, ngày 25 tháng 12 năm 1788 (âm lịch). Chỉ trong vòng một tháng xuất quân ra Bắc, dọc đường Nguyễn Huệ đã lập được nhiều việc lớn như: tăng quân, chiêu mộ binh lính, mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An, bày mưu đánh giặc, lập kế. để đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng. Vua bác bỏ quân lính ở Nghệ An:

– Quân Thanh kéo vào xâm lược, âm mưu lấy Nam làm quận. Để phá tan âm mưu thâm độc của chúng, hãy cùng tôi đồng lòng, hợp sức để làm nên nghĩa lớn.

Sau đó, đêm 30 tháng Chạp, khi tiến quân ra Thăng Long, vua Quang Trung đã tổ chức quân, đích thân dẫn đầu tấn công, cưỡi voi thúc giục, xông pha, bày mưu tính kế. Dưới sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung, nghĩa quân đã áp đảo quân địch, bắt sống trinh sát của địch ở Phú Xuyên, bao vây làng Hà Hồi, phá đồn Ngọc Hồi, quân ta xung kích làm cho quân thù khiếp sợ. Các tướng sợ mất mật bèn tìm đường chạy trốn, quân lính xin hàng giẫm đạp lên nhau, quân lính các trại nghe tin hoảng sợ bỏ chạy. Vua Lê Chiêu Thống và những người dân quê phải chạy đôn chạy đáo, bán mạng, cướp thuyền của nhân dân để qua sông, đói khát bao ngày mới thoát được.

Cuối cùng, quân Tây Sơn đại thắng, đánh đuổi quân Thanh, dẹp yên bọn vua quan phản quốc, hại dân. Chiến công hiển hách của vua Quang Trung là niềm tự hào to lớn của cả dân tộc.

2. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Văn mẫu 2 (Chuẩn)

Tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhóm Trường Ngô Gia Văn có tổng cộng 17 tiết mục. Các tập này không chỉ nói về sự thống nhất của nhà Lê mà còn thể hiện giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến ​​Việt Nam trong ba mươi năm cuối thế kỷ 18 và vài năm đầu thế kỷ 19. Tiêu biểu nhất là màn thứ 14 với sự kiện vua Quang Trung đánh tan quân Thanh.

Ngay sau khi quân Thanh chiếm thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và quyết định thân chinh dẫn quân ra Bắc đánh giặc. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc khởi nghĩa. Sau lễ tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ đã gặp một tri phủ ở huyện La Sơn để hỏi ý kiến. Nhận được sự đồng ý của triều cống, Nguyễn Huệ bắt đầu chiêu binh mãi mã và bắt đầu duyệt binh chuẩn bị tấn công. Nguyễn Huệ vô cùng khôn ngoan, nhạy bén trong việc phân tích thời thế, chiêu dụ binh sĩ, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, vừa nêu rõ dã tâm của kẻ thù, nhắc lại truyền thống cha ông ta kêu gọi nghĩa sĩ tòng quân. đồng tâm hiệp lực. Với các tướng ở Tam Điệp, vua hiểu rõ ưu khuyết điểm của các tướng và khen ngợi, phê bình đúng người đúng việc. Vua tổ chức yến tiệc chia quân làm ngũ đạo, tối 30 Tết năm 1788 lên đường, vua nói với quân sĩ rằng:

– Chiến sự gấp, bây giờ ta sẽ cùng ngươi ra Bắc, đến ngày mồng 7 tết vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng.

Quân Tây Sơn lên đường ra Bắc, đến can gián, quân phòng thủ xông lên chạy trước, bắt hết quân Thanh do thám ở Phú Xuyên. Nửa đêm ngày mồng 3 năm 1789, khi quân đến làng Hà Hồi, mọi người trong đồn đều sợ hãi, xin đầu hàng. Nguyễn Huệ làm ván bằng rơm và đầy nước, làm 20 tấm khiên lớn, cứ 10 người vác một mảng hình chữ “tiên” tiến vào đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bên trong nổ súng không trúng ai, vừa phun khói lửa thì lại gặp gió Nam, tự hại mình. Quân Thanh chống không nổi, hoảng sợ bỏ chạy, Thái thú treo cổ tự tử, xác đầy lính Thanh bại trận. Sau đó, vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long, Tôn Nghị mải mê lo lễ, sợ mất mật nên cứ chạy về phương Bắc. Quân lính các trại đều hoảng sợ chạy tán loạn, vua Lê cùng đoàn tùy tùng chạy cả ngày không ăn, không nghỉ.

Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ quả là một anh hùng hào kiệt, chẳng khác nào vị tướng từ trên trời rơi xuống, quân ta cũng vô cùng kiên cường, quyết chiến. Quân và dân ta toàn thắng, chiến thắng vang dội, vang dội, tự hào muôn đời sau.

3. Kể lại đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Văn mẫu 3 (Chuẩn)

Ngày 24 tháng 12 năm 1788, nghe tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ đã dựng đàn hạc trên núi Bân, tế trời đất rồi lên ngôi hoàng đế. Hành lễ xong, liền hạ lệnh xuất quân. Ngày 25, ông hạ lệnh cho các đạo quân thủy bộ cùng tiến, ngày 29 thì vào đến Nghệ An. Tại đây, Nguyễn Huệ gặp quan cống là Nguyễn Thiếp, biết rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ thu phục được vua, ông mừng lắm nên tổ chức kén chọn binh lính. Không bao lâu, hắn có hơn một vạn tinh nhuệ, sau đó hắn tập trận đại quân chia thành bốn phía trước, sau, tả, hữu, trung doanh trại. Vua Quang Trung cưỡi voi vào doanh trại chiêu dụ quân sĩ rằng:

– Nay quân Thanh đem quân xâm lược Thăng Long với âm mưu biến nước ta thành quận lỵ của chúng. Hãy cùng tôi ra Bắc để đuổi chúng đi.

Hôm sau, vua Quang Trung hạ lệnh hành quân, đến núi Tam Điệp, các tướng đem gươm đến chịu tội nhưng vua khen, chê rõ ràng, công trạng rõ ràng. Bấy giờ nhà vua cho mở tiệc chiêu đãi nghĩa quân, tối 30 tết lập tức lên đường, hẹn ngày mồng 7 tết vào kinh thành Thăng Long làm lễ. Đại quân đi đến đâu, quân địch chạy tán loạn đến đó, ngay cả quân Thanh do thám cũng bị bắt sống. Trong lúc quân Thanh ở đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi chưa biết gì thì đêm mùng 3 quân ta đến làng Hà Hồi, quân lính trong đồn sợ hãi đầu hàng, ta thu được lương thực và vũ khí. Vua sai làm ván lớn bên ngoài phủ rơm rạ ngâm nước, cứ 20 người khiêng một bức, xếp chữ Nhất, rạng sáng mồng 5 thì đến đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh không bắn được, không ra khói mà phải bỏ cuộc, hoảng sợ bỏ chạy, giẫm lên nhau mà chết. Quân Thanh đại bại, chạy đến đâu cũng bị voi đuổi. Khi quân ta kéo vào thành, Tôn Nghị Sĩ sợ mất mật, không kịp mặc áo giáp vào, vua Lê trong cung cũng vội vàng chạy theo, cướp thuyền của người ta chạy ra bờ bắc. . Thân phận của một bậc quân vương ở đâu khi nước mất nhà tan, chịu chung số phận bi thảm như quân Thanh.

——————KẾT THÚC——————–

https://thuthuat.taimienphi.vn/ke-lai-doan-trich-hoang-le-nhat-thong-chi-69413n.aspx
Các tác giả của Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã tái hiện lại lịch sử dân tộc một cách hào hùng. Là thế hệ sau, bạn sẽ kể lại lịch sử những năm tháng hào hùng ấy như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết sau: Hãy đóng vai chú bộ đội kể lại tiết mục thứ 14 của Hoàng Lê Nhất Thống ChíPhân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Phân tích nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống ChíVẻ đẹp của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ qua tiết mục thứ mười bốn, Hoàng Lê nhất thống chí.

Các từ khóa liên quan:

Ngày đầu năm là ngày đầu năm.

.


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn

Video về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn

Wiki về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn

Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_3_plain]

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_1_plain]

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_2_plain]

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_2_plain]

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_3_plain]

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kể lại đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí (3 MẪU), hay, tuyển chọn bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Kể #lại #đoạn #trích #Hoàng #Lê #nhất #thống #chí #MẪU #hay #tuyển #chọn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button