Giáo Dục

Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là?

Câu hỏi: Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

A. làm cho thân và rễ dài ra do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

B. tạo rây thứ cấp, dát gỗ, củi.

C. lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo lớp biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ nguyên sinh, mạch rây sơ cấp.

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: A


Kết quả của sự phát triển sơ cấp ở cây hai lá mầm là sự kéo dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu chi tiết lý thuyết của bài Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật nhé!

I. Khái niệm về sinh trưởng của thực vật

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Ví dụ: Sự gia tăng số lượng lá trên thân, sự kéo dài của rễ, sự tăng tính kích thích của cành hoa.

II. Tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp

1. Mô phân sinh

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

Mô phân sinh là một nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân.

Mô phân sinh là một nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân trong suốt quá trình sống của cây.
– Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh ngọn thân, mô phân sinh đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm)

Các loại mô phân sinh

Mô phân sinh đỉnh

Mô phân sinh bên

mô phân sinh lóng

Địa điểm Chồi ngọn, chồi nách, đỉnh rễ ở thân, rễ của cây hai lá mầm ở mắt của thân Một lá mầm
Hàm số Làm cho thân và rễ dài ra Làm dày thân và rễ Làm cho thân cây dài ra

2. Tăng trưởng sơ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 2)

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

* Đặc điểm:

Xảy ra ở đỉnh thân, ngọn chồi, ngọn rễ và mắt ở cây một lá mầm

– Tăng chiều dài của thân và rễ

– Do hoạt động của mô phân sinh ngọn và mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm) sinh ra.

3. Tăng trưởng thứ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 3)

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ do mô phân sinh bên hoạt động gây ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, dát gỗ và vỏ cây.

* Đặc điểm: Sinh trưởng thứ cấp chỉ xảy ra ở thực vật hai lá mầm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?

→ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (sinh lý), còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh ngọn và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia hình thành.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

một. Các yếu tố nội bộ

Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền, thời kỳ sinh trưởng của giống và loài cây trồng.

Ví dụ, giai đoạn măng mọc, tre lớn nhanh (có thể trên 1m / ngày), sau đó chậm lại.

b. Yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây.

Hàm lượng nước: Sự sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và kéo dài tế bào. Tế bào chỉ có thể phát triển khi độ bão hòa nước của tế bào không thấp hơn 95%.

Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển theo hai cách:

+ Thông qua ảnh hưởng của quang hợp (tích lũy sinh khối khô là cơ sở cho sinh trưởng)

+ Biến đổi hình thái (cây trồng trong bóng tối mọc thẳng đứng, nhưng ngoài ánh sáng thì mọc chậm hơn)

Oxy rất cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm

Dinh dưỡng khoáng: Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là thiếu đạm sẽ kìm hãm sự phát triển của cây, thậm chí cây bị chết.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là?

Video về Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là?

Wiki về Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là?

Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là?

Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là? -

Câu hỏi: Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

A. làm cho thân và rễ dài ra do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

B. tạo rây thứ cấp, dát gỗ, củi.

C. lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo lớp biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ nguyên sinh, mạch rây sơ cấp.

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: A


Kết quả của sự phát triển sơ cấp ở cây hai lá mầm là sự kéo dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu chi tiết lý thuyết của bài Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật nhé!

I. Khái niệm về sinh trưởng của thực vật

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Ví dụ: Sự gia tăng số lượng lá trên thân, sự kéo dài của rễ, sự tăng tính kích thích của cành hoa.

II. Tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp

1. Mô phân sinh

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

Mô phân sinh là một nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân.

Mô phân sinh là một nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân trong suốt quá trình sống của cây.
- Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh ngọn thân, mô phân sinh đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm)

Các loại mô phân sinh

Mô phân sinh đỉnh

Mô phân sinh bên

mô phân sinh lóng

Địa điểm Chồi ngọn, chồi nách, đỉnh rễ ở thân, rễ của cây hai lá mầm ở mắt của thân Một lá mầm
Hàm số Làm cho thân và rễ dài ra Làm dày thân và rễ Làm cho thân cây dài ra

2. Tăng trưởng sơ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 2)

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

* Đặc điểm:

Xảy ra ở đỉnh thân, ngọn chồi, ngọn rễ và mắt ở cây một lá mầm

- Tăng chiều dài của thân và rễ

- Do hoạt động của mô phân sinh ngọn và mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm) sinh ra.

3. Tăng trưởng thứ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 3)

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ do mô phân sinh bên hoạt động gây ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, dát gỗ và vỏ cây.

* Đặc điểm: Sinh trưởng thứ cấp chỉ xảy ra ở thực vật hai lá mầm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?

→ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (sinh lý), còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh ngọn và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia hình thành.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

một. Các yếu tố nội bộ

Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền, thời kỳ sinh trưởng của giống và loài cây trồng.

Ví dụ, giai đoạn măng mọc, tre lớn nhanh (có thể trên 1m / ngày), sau đó chậm lại.

b. Yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây.

Hàm lượng nước: Sự sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và kéo dài tế bào. Tế bào chỉ có thể phát triển khi độ bão hòa nước của tế bào không thấp hơn 95%.

Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển theo hai cách:

+ Thông qua ảnh hưởng của quang hợp (tích lũy sinh khối khô là cơ sở cho sinh trưởng)

+ Biến đổi hình thái (cây trồng trong bóng tối mọc thẳng đứng, nhưng ngoài ánh sáng thì mọc chậm hơn)

Oxy rất cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm

Dinh dưỡng khoáng: Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là thiếu đạm sẽ kìm hãm sự phát triển của cây, thậm chí cây bị chết.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

A. làm cho thân và rễ dài ra do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

B. tạo rây thứ cấp, dát gỗ, củi.

C. lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo lớp biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ nguyên sinh, mạch rây sơ cấp.

Câu trả lời

Câu trả lời đúng: A


Kết quả của sự phát triển sơ cấp ở cây hai lá mầm là sự kéo dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu chi tiết lý thuyết của bài Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật nhé!

I. Khái niệm về sinh trưởng của thực vật

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Ví dụ: Sự gia tăng số lượng lá trên thân, sự kéo dài của rễ, sự tăng tính kích thích của cành hoa.

II. Tăng trưởng sơ cấp và tăng trưởng thứ cấp

1. Mô phân sinh

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì?

Mô phân sinh là một nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân.

Mô phân sinh là một nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì khả năng nguyên phân trong suốt quá trình sống của cây.
– Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh ngọn thân, mô phân sinh đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm)

Các loại mô phân sinh

Mô phân sinh đỉnh

Mô phân sinh bên

mô phân sinh lóng

Địa điểm Chồi ngọn, chồi nách, đỉnh rễ ở thân, rễ của cây hai lá mầm ở mắt của thân Một lá mầm
Hàm số Làm cho thân và rễ dài ra Làm dày thân và rễ Làm cho thân cây dài ra

2. Tăng trưởng sơ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 2)

Sinh trưởng sơ cấp là sự phát triển chiều dài thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn.

* Đặc điểm:

Xảy ra ở đỉnh thân, ngọn chồi, ngọn rễ và mắt ở cây một lá mầm

– Tăng chiều dài của thân và rễ

– Do hoạt động của mô phân sinh ngọn và mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm) sinh ra.

3. Tăng trưởng thứ cấp

[CHUẨN NHẤT]  Kết quả của quá trình sinh sôi sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là gì? (ảnh 3)

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ do mô phân sinh bên hoạt động gây ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, dát gỗ và vỏ cây.

* Đặc điểm: Sinh trưởng thứ cấp chỉ xảy ra ở thực vật hai lá mầm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp?

→ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dày (đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (sinh lý), còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh ngọn và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia hình thành.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

một. Các yếu tố nội bộ

Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền, thời kỳ sinh trưởng của giống và loài cây trồng.

Ví dụ, giai đoạn măng mọc, tre lớn nhanh (có thể trên 1m / ngày), sau đó chậm lại.

b. Yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây.

Hàm lượng nước: Sự sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và kéo dài tế bào. Tế bào chỉ có thể phát triển khi độ bão hòa nước của tế bào không thấp hơn 95%.

Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển theo hai cách:

+ Thông qua ảnh hưởng của quang hợp (tích lũy sinh khối khô là cơ sở cho sinh trưởng)

+ Biến đổi hình thái (cây trồng trong bóng tối mọc thẳng đứng, nhưng ngoài ánh sáng thì mọc chậm hơn)

Oxy rất cần thiết cho sự phát triển của cây. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng sẽ bị kìm hãm

Dinh dưỡng khoáng: Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là thiếu đạm sẽ kìm hãm sự phát triển của cây, thậm chí cây bị chết.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Kết quả sinh trướng sơ cấp ở thực vật hai lá mầm là? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Kết #quả #sinh #trướng #sơ #cấp #ở #thực #vật #hai #lá #mầm #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button