Giáo Dục

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

Nêu khái niệm về pha sáng trong quang hợp?

Pha sáng trong quang hợp là pha chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

-Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước và giải phóng oxi, bù electron cho diệp lục a, các proton H^{+} đến khử NADP^{+} thành NADPH:

2 H2O → 4 H^{+} + 4e- + O2

ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các chất hữu cơ.

– Pha sáng là một trong các pha của quá trình quang hợp.

– Nơi diễn ra: đĩa tilacôit của lục lạp.

– Điều kiện xảy ra pha sáng: có ánh sáng.

Quang hợp là gì? 

Quang hợp hay gọi tắt là quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra các hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như là nguồn thức ăn. cho hầu hết các sinh vật sống trên Trái đất. Quá trình quang hợp ở thực vật thường liên quan đến chất diệp lục của sắc tố xanh và tạo ra oxy như một sản phẩm phụ.

Vai trò của quang hợp quan trọng như thế nào?

Quang hợp đóng một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các sinh vật trên Trái đất. Như sau:

+ Tổng hợp các chất hữu cơ: Quá trình quang hợp sẽ tạo ra các hợp chất hữu cơ – nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài sinh vật. Đồng thời, chất hữu cơ này còn là nguyên liệu màu mỡ cho công nghiệp và bào chế thuốc chữa bệnh cho con người.

+ Tích lũy năng lượng: Quá trình quang hợp sẽ giúp chuyển hóa năng lượng từ mặt trời thành các liên kết hóa học. Từ đó cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống của các sinh vật trên Trái đất.

+ Điều hòa không khí: Quá trình quang hợp cây xanh sẽ hấp thụ khí CO2 và phát hành O. khí ga2 để điều hòa không khí. Hơn nữa nó cũng có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính; mang lại bầu không khí trong lành, thoáng mát cho Trái đất.

Ý nghĩa của quang hợp

Quá trình quang hợp của cây xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động sống của mọi sinh vật trên Trái đất, trong đó có con người.

Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú cho nhu cầu dinh dưỡng của mọi sinh vật trên trái đất.

+ Quang hợp có vai trò quyết định trong việc đảm bảo cân bằng O. tỉ lệ2/ CO2 trong khí quyển, duy trì sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất.

* Quang hợp có vai trò quan trọng đối với con người. Hoạt động quang hợp:

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, khoảng 80% nhu cầu dinh dưỡng của con người có nguồn gốc từ thực vật.

+ Cung cấp nguồn nhiên liệu rất phong phú cho mọi hoạt động sản xuất của con người trên trái đất (than, dầu, củi, than bùn, khí đốt).

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú và đa dạng cho các ngành như công nghiệp gỗ, công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy, công nghiệp thuốc lá, công nghiệp mía đường….

* Quang hợp cung cấp một lượng lớn chất hữu cơ để cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

Như vậy, thực vật có sứ mệnh to lớn đối với sự sống của các sinh vật trên trái đất là nhờ hoạt động quang hợp của chúng. Nói cách khác, quang hợp là một quá trình duy nhất mà tất cả các hoạt động sống đều phụ thuộc vào đó.

Pha sáng trong quang hợp

Pha sáng xảy ra quá trình quang hợp dưới tác dụng của ánh sáng. Trong tế bào thực vật, quá trình này diễn ra ở thylakoid trong lục lạp. Pha sáng thực chất là quá trình phosphoryl hóa (để tổng hợp ATP, adenosine triphosphat) và tổng hợp NADPH2 để cung cấp năng lượng cho pha tối của quá trình quang hợp. Vì vậy bản chất của pha sáng là truyền năng lượng từ photon ánh sáng cho các phân tử ATP, NADPH2, cụ thể ở dạng liên kết hóa học trong ATP (liên kết năng lượng cao của nhóm photphat) và NADPH2.

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Do đó, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng được thực hiện nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp, năng lượng được chuyển vào một loạt các phản ứng oxy hóa khử của chuỗi vận chuyển electron quang hợp. Đó là thông qua hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

Các sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp đều nằm trong màng thylakoid của lục lạp. Chúng được sắp xếp thành các phức hợp có tổ chức, để quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng diễn ra hiệu quả.

O2 tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

Pha sáng của quang hợp có thể được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

– Vị trí: Diễn ra tại màng tilacôit của lục lạp.

– Nhu cầu ánh sáng: Cần sự tham gia trực tiếp của ánh sáng (chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng).

– Diễn biến: Năng lượng ánh sáng được các sắc tố quang hợp hấp thụ sẽ được chuyển vào chuỗi chuyền êlectron quang hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2.

Năng lượng ánh sáng + H2O + NADP+ + ADP + Pi → NADPH + ATP + O2

(Lưu ý: P là photphat vô cơ)

Các quá trình xảy ra trong pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra trên màng thylakoid của lục lạp, thực chất là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau:

+ Hấp thụ năng lượng ánh sáng: ĐL → ĐL *

+ Sự quang phân của nước: 2H2O → 4H++ 4e+ O2

+ Phospho hóa tạo ATP: 3ADP + 3Pi → 3ATP

+ Tổng hợp NADPH: 2NADPH + 4H++ 4e− → 2NADPH

ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng sẽ tiếp tục tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6. Tuy nhiên, để tạo ra 1 phân tử C6H12O6yêu cầu 18ATP và 12NADPH từ pha sáng. Vậy phương trình tổng quát của pha sáng là:

12H2O + 18ADP + 18P vô cơ + 12NADP  18ATP + 12NADPH + 6O2

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

Video về Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

Wiki về Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10 -

Câu hỏi: Nêu khái niệm về pha sáng trong quang hợp?

Câu trả lời:

Pha sáng trong quang hợp là pha chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về pha sáng trong quang hợp nhé!

Quang hợp hay gọi tắt là quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra các hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như là nguồn thức ăn. cho hầu hết các sinh vật sống trên Trái đất. Quá trình quang hợp ở thực vật thường liên quan đến chất diệp lục của sắc tố xanh và tạo ra oxy như một sản phẩm phụ.

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

1. Vai trò của quang hợp quan trọng như thế nào?

Quang hợp đóng một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các sinh vật trên Trái đất. Như sau:


+ Tổng hợp các chất hữu cơ: Quá trình quang hợp sẽ tạo ra các hợp chất hữu cơ – nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài sinh vật. Đồng thời, chất hữu cơ này còn là nguyên liệu màu mỡ cho công nghiệp và bào chế thuốc chữa bệnh cho con người.

+ Tích lũy năng lượng: Quá trình quang hợp sẽ giúp chuyển hóa năng lượng từ mặt trời thành các liên kết hóa học. Từ đó cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống của các sinh vật trên Trái đất.

+ Điều hòa không khí: Quá trình quang hợp cây xanh sẽ hấp thụ khí CO2 và phát hành O. khí ga2 để điều hòa không khí. Hơn nữa nó cũng có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính; mang lại bầu không khí trong lành, thoáng mát cho Trái đất.

2. Ý nghĩa của quang hợp

Quá trình quang hợp của cây xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động sống của mọi sinh vật trên Trái đất, trong đó có con người.

Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú cho nhu cầu dinh dưỡng của mọi sinh vật trên trái đất.

+ Quang hợp có vai trò quyết định trong việc đảm bảo cân bằng O. tỉ lệ2/ CO2 trong khí quyển, duy trì sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất.

* Quang hợp có vai trò quan trọng đối với con người. Hoạt động quang hợp:

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, khoảng 80% nhu cầu dinh dưỡng của con người có nguồn gốc từ thực vật.

+ Cung cấp nguồn nhiên liệu rất phong phú cho mọi hoạt động sản xuất của con người trên trái đất (than, dầu, củi, than bùn, khí đốt).

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú và đa dạng cho các ngành như công nghiệp gỗ, công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy, công nghiệp thuốc lá, công nghiệp mía đường….

* Quang hợp cung cấp một lượng lớn chất hữu cơ để cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

Như vậy, thực vật có sứ mệnh to lớn đối với sự sống của các sinh vật trên trái đất là nhờ hoạt động quang hợp của chúng. Nói cách khác, quang hợp là một quá trình duy nhất mà tất cả các hoạt động sống đều phụ thuộc vào đó.

3. Pha sáng trong quang hợp

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? (ảnh 2)

Pha sáng xảy ra quá trình quang hợp dưới tác dụng của ánh sáng. Trong tế bào thực vật, quá trình này diễn ra ở thylakoid trong lục lạp. Pha sáng thực chất là quá trình phosphoryl hóa (để tổng hợp ATP, adenosine triphosphat) và tổng hợp NADPH2 để cung cấp năng lượng cho pha tối của quá trình quang hợp. Vì vậy bản chất của pha sáng là truyền năng lượng từ photon ánh sáng cho các phân tử ATP, NADPH2, cụ thể ở dạng liên kết hóa học trong ATP (liên kết năng lượng cao của nhóm photphat) và NADPH2.

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Do đó, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng được thực hiện nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp, năng lượng được chuyển vào một loạt các phản ứng oxy hóa khử của chuỗi vận chuyển electron quang hợp. Đó là thông qua hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

Các sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp đều nằm trong màng thylakoid của lục lạp. Chúng được sắp xếp thành các phức hợp có tổ chức, để quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng diễn ra hiệu quả.

O2 tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

Pha sáng của quang hợp có thể được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

– Vị trí: đĩa thylacoid của lục lạp.

– Điều kiện để xảy ra pha sáng: có ánh sáng.

Sắc tố quang hợp

NLAS + GIA ĐÌNH2O + NADP + + ADP + ®i —-> NADPH + ATP + O2

(Lưu ý: NLAS là năng lượng ánh sáng, P là photphat vô cơ)

4. Các quá trình xảy ra trong pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra trên màng thylakoid của lục lạp, thực chất là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau:

+ Hấp thụ năng lượng ánh sáng: ĐL → ĐL *

+ Sự quang phân của nước: 2H2O → 4H++ 4e+ O2

+ Phospho hóa tạo ATP: 3ADP + 3Pi → 3ATP

+ Tổng hợp NADPH: 2NADPH + 4H++ 4e− → 2NADPH

ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng sẽ tiếp tục tham gia vào pha tối để tổng hợp C6Hthứ mười haiO6. Tuy nhiên, để tạo ra 1 phân tử C6Hthứ mười haiO6 yêu cầu 18ATP và 12NADPH từ pha sáng. Vậy phương trình tổng quát của pha sáng là:

12 giờ2O + 18ADP + 18Pi + 12NADP + → 18ATP + 12NADPH + 6O2

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Nêu khái niệm về pha sáng trong quang hợp?

Câu trả lời:

Pha sáng trong quang hợp là pha chuyển năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về pha sáng trong quang hợp nhé!

Quang hợp hay gọi tắt là quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra các hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như là nguồn thức ăn. cho hầu hết các sinh vật sống trên Trái đất. Quá trình quang hợp ở thực vật thường liên quan đến chất diệp lục của sắc tố xanh và tạo ra oxy như một sản phẩm phụ.

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10

1. Vai trò của quang hợp quan trọng như thế nào?

Quang hợp đóng một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các sinh vật trên Trái đất. Như sau:


+ Tổng hợp các chất hữu cơ: Quá trình quang hợp sẽ tạo ra các hợp chất hữu cơ – nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài sinh vật. Đồng thời, chất hữu cơ này còn là nguyên liệu màu mỡ cho công nghiệp và bào chế thuốc chữa bệnh cho con người.

+ Tích lũy năng lượng: Quá trình quang hợp sẽ giúp chuyển hóa năng lượng từ mặt trời thành các liên kết hóa học. Từ đó cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động sống của các sinh vật trên Trái đất.

+ Điều hòa không khí: Quá trình quang hợp cây xanh sẽ hấp thụ khí CO2 và phát hành O. khí ga2 để điều hòa không khí. Hơn nữa nó cũng có thể làm giảm hiệu ứng nhà kính; mang lại bầu không khí trong lành, thoáng mát cho Trái đất.

2. Ý nghĩa của quang hợp

Quá trình quang hợp của cây xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động sống của mọi sinh vật trên Trái đất, trong đó có con người.

Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú cho nhu cầu dinh dưỡng của mọi sinh vật trên trái đất.

+ Quang hợp có vai trò quyết định trong việc đảm bảo cân bằng O. tỉ lệ2/ CO2 trong khí quyển, duy trì sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất.

* Quang hợp có vai trò quan trọng đối với con người. Hoạt động quang hợp:

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, khoảng 80% nhu cầu dinh dưỡng của con người có nguồn gốc từ thực vật.

+ Cung cấp nguồn nhiên liệu rất phong phú cho mọi hoạt động sản xuất của con người trên trái đất (than, dầu, củi, than bùn, khí đốt).

+ Cung cấp nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú và đa dạng cho các ngành như công nghiệp gỗ, công nghiệp dệt may, công nghiệp giấy, công nghiệp thuốc lá, công nghiệp mía đường….

* Quang hợp cung cấp một lượng lớn chất hữu cơ để cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

Như vậy, thực vật có sứ mệnh to lớn đối với sự sống của các sinh vật trên trái đất là nhờ hoạt động quang hợp của chúng. Nói cách khác, quang hợp là một quá trình duy nhất mà tất cả các hoạt động sống đều phụ thuộc vào đó.

3. Pha sáng trong quang hợp

Khái niệm pha sáng trong quang hợp? (ảnh 2)

Pha sáng xảy ra quá trình quang hợp dưới tác dụng của ánh sáng. Trong tế bào thực vật, quá trình này diễn ra ở thylakoid trong lục lạp. Pha sáng thực chất là quá trình phosphoryl hóa (để tổng hợp ATP, adenosine triphosphat) và tổng hợp NADPH2 để cung cấp năng lượng cho pha tối của quá trình quang hợp. Vì vậy bản chất của pha sáng là truyền năng lượng từ photon ánh sáng cho các phân tử ATP, NADPH2, cụ thể ở dạng liên kết hóa học trong ATP (liên kết năng lượng cao của nhóm photphat) và NADPH2.

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Do đó, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng được thực hiện nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được hấp thụ bởi các sắc tố quang hợp, năng lượng được chuyển vào một loạt các phản ứng oxy hóa khử của chuỗi vận chuyển electron quang hợp. Đó là thông qua hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp mà NADPH và ATP sẽ được tổng hợp.

Các sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp đều nằm trong màng thylakoid của lục lạp. Chúng được sắp xếp thành các phức hợp có tổ chức, để quá trình hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng diễn ra hiệu quả.

O2 tạo ra trong pha sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

Pha sáng của quang hợp có thể được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

– Vị trí: đĩa thylacoid của lục lạp.

– Điều kiện để xảy ra pha sáng: có ánh sáng.

Sắc tố quang hợp

NLAS + GIA ĐÌNH2O + NADP + + ADP + ®i —-> NADPH + ATP + O2

(Lưu ý: NLAS là năng lượng ánh sáng, P là photphat vô cơ)

4. Các quá trình xảy ra trong pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra trên màng thylakoid của lục lạp, thực chất là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau:

+ Hấp thụ năng lượng ánh sáng: ĐL → ĐL *

+ Sự quang phân của nước: 2H2O → 4H++ 4e+ O2

+ Phospho hóa tạo ATP: 3ADP + 3Pi → 3ATP

+ Tổng hợp NADPH: 2NADPH + 4H++ 4e− → 2NADPH

ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng sẽ tiếp tục tham gia vào pha tối để tổng hợp C6Hthứ mười haiO6. Tuy nhiên, để tạo ra 1 phân tử C6Hthứ mười haiO6 yêu cầu 18ATP và 12NADPH từ pha sáng. Vậy phương trình tổng quát của pha sáng là:

12 giờ2O + 18ADP + 18Pi + 12NADP + → 18ATP + 12NADPH + 6O2

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

Bạn thấy bài viết Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khái niệm pha sáng trong quang hợp? – Sinh 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khái #niệm #pha #sáng #trong #quang #hợp #Sinh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button