Giáo Dục

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

A. Một mạch điện gồm nguồn điện, vật dẫn và tải.

B. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và tải.

C. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và dây dẫn.

D. Một mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Câu trả lời:

Đáp án D. Mạch điện xoay chiều ba pha là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Nguồn điện 3 pha: Để tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha bằng máy phát điện xoay chiều 3 pha

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều 3 pha

– Cấu tạo của máy phát điện ba pha:

+ Stator: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, đặt lệch 1200.

AX: Giai đoạn A.

BẰNG: Giai đoạn B.

CZ: Giai đoạn C.

A, B, C: Điểm bắt đầu pha.

X, Y, Z: Điểm kết thúc pha.

+ Roto: Nam châm điện.

– Nguyên lý làm việc: Khi NS quay đều thì trong giây quấn mỗi pha xuất hiện dòng điện xoay chiều một pha. Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 nên số pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2bi / 3.

Định nghĩa nguồn điện ba pha

Nguồn điện ba pha là tập hợp ba nguồn một pha ghép lại với nhau tạo thành hệ năng lượng điện từ chung trong đó suất điện động của mỗi pha có dạng hình sin, cùng tần số và 1200 điện động lệch pha nhau trong không gian. hoặc 1/3 chu kỳ. Mạch điện ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây tải điện và tải ba pha.

Điện 3 pha là dòng điện gồm có 3 dây nóng và 1 dây lạnh, chúng tương tự như 3 đường điện 1 pha chạy song song chung 1 dây trung tính.

Cách làm nguồn điện 3 pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha. Cấu tạo gồm: Phần tĩnh (stato) gồm 3 cuộn dây AX, BY, CZ đặt cách nhau 1200 điện, gọi là dây quấn pha A, B, C; Phần quay (rôto) là nam châm điện có các cực N – S hoặc nam châm vĩnh cửu. Khi quay động cơ sơ cấp như máy phát điện, tua bin, … để kéo máy phát điện, từ trường của rôto (cuộn cảm) lần lượt quét qua các cuộn dây stato (phần ứng) và gây ra suất điện động sin cùng tần số. , cùng biên độ, lệch pha nhau 1200 điện.

Khế ước:

A, B, C là ba đầu của cuộn dây.

X, Y, Z là 3 cực của cuộn dây

Cách đấu nối nguồn điện và tải ba pha.

Thường có hai cách để kết nối:

Kết nối tam giác: Đầu của một pha được nối với cuối của pha kia.

Nối ngôi sao: Nối 3 điểm cuối X, Y, Z thành một điểm trung tính.

Sơ đồ mạch điện ba pha.

Sơ đồ mạch điện ba pha.

Khái niệm

– Dây pha: Là dây nối từ nguồn → tải.

– Dây trung tính:

-Điện áp dây: Hiệu điện thế giữa 2 dây pha. (Uđ)

– Điện áp giai đoạn: Điện áp giữa đầu và cuối của một pha. (Lên)

– Dòng điện dây: đ trên dây pha. (ID)

– Dòng pha: dd trong mỗi pha. (IP)

– Dòng điện trung tính: (Io)

* Nguồn đấu nối hình sao, tải đấu nối hình sao.

* Nguồn và tải nối sao bằng dây trung tính.

* Nguồn kết nối hình sao, kết nối tải hình tam giác.

 Mối quan hệ giữa đại lượng và pha của dây.

Xét tải ba pha đối xứng:

Khi kết nối các ngôi sao:

Id = IP,

Khi kết nối các hình tam giác:

Ud= UP,

Ví dụ 1: Một máy phát điện ba pha có hiệu điện thế một pha là 220V.

Nếu kết nối ngôi sao: UP= 220V, Ud= 380V.

Nếu nối tam giác: Ud= UP= 220V.

Ví dụ 2: Tải ba pha gồm 3 điện trở R = 10Ω, mắc tam giác, mắc vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính dòng điện pha, dòng điện?

Phần thưởng:

chúng tôi có bạnd= UP= 380V.

Giai đoạn: IP = UP/ R = 380/10 = 38 A

Dây: Id= IP= √3. 38 = 65,8

Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây.

– Tạo ra 2 giá trị điện áp khác nhau.

– Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn bình thường, không vượt quá giá trị định mức.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Video về Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Wiki về Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha? -

Câu hỏi: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

A. Một mạch điện gồm nguồn điện, vật dẫn và tải.

B. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và tải.

C. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và dây dẫn.

D. Một mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: D. Mạch điện xoay chiều ba pha là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.


Nguồn điện 3 pha: Để tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha bằng máy phát điện xoay chiều 3 pha

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều 3 pha

– Cấu tạo của máy phát điện ba pha:

+ Stator: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, đặt lệch 1200.

AX: Giai đoạn A.

BẰNG: Giai đoạn B.

CZ: Giai đoạn C.

A, B, C: Điểm bắt đầu pha.

X, Y, Z: Điểm kết thúc pha.

+ Roto: Nam châm điện.

– Nguyên lý làm việc: Khi NS quay đều thì trong giây quấn mỗi pha xuất hiện dòng điện xoay chiều một pha. Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 nên số pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2bi / 3.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mạch điện xoay chiều ba pha nhé!

1. Định nghĩa nguồn điện ba pha

Nguồn điện ba pha là tập hợp ba nguồn một pha ghép lại với nhau tạo thành hệ năng lượng điện từ chung trong đó suất điện động của mỗi pha có dạng hình sin, cùng tần số và 1200 điện động lệch pha nhau trong không gian. hoặc 1/3 chu kỳ. Mạch điện ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây tải điện và tải ba pha.

2. Cách làm nguồn điện 3 pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha. Cấu tạo gồm: Phần tĩnh (stato) gồm 3 cuộn dây AX, BY, CZ đặt cách nhau 1200 điện, gọi là dây quấn pha A, B, C; Phần quay (rôto) là nam châm điện có các cực N – S hoặc nam châm vĩnh cửu. Khi quay động cơ sơ cấp như máy phát điện, tua bin, … để kéo máy phát điện, từ trường của rôto (cuộn cảm) lần lượt quét qua các cuộn dây stato (phần ứng) và gây ra suất điện động sin cùng tần số. , cùng biên độ, lệch pha nhau 1200 điện.

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha? (ảnh 2)

Cấu tạo máy phát điện đồng bộ ba pha đơn giản

Khế ước:

A, B, C là ba đầu của cuộn dây.

X, Y, Z là 3 cực của cuộn dây

4. Cách đấu nối nguồn điện và tải ba pha.

Thường có hai cách để kết nối:

Kết nối tam giác: Đầu của một pha được nối với cuối của pha kia.

Nối ngôi sao: Nối 3 điểm cuối X, Y, Z thành một điểm trung tính.

5. Sơ đồ mạch điện ba pha.

một. Sơ đồ mạch điện ba pha.

* Ý tưởng:

– Dây pha: Là dây nối từ nguồn → tải.

– Dây trung tính:

-Điện áp dây: Hiệu điện thế giữa 2 dây pha. (Uđ)

– Điện áp giai đoạn: Điện áp giữa đầu và cuối của một pha. (Lên)

– Dòng điện dây: đ trên dây pha. (ID)

– Dòng pha: dd trong mỗi pha. (IP)

– Dòng điện trung tính: (Io)

* Nguồn đấu nối hình sao, tải đấu nối hình sao.

* Nguồn và tải nối sao bằng dây trung tính.

* Nguồn kết nối hình sao, kết nối tải hình tam giác.

b. Mối quan hệ giữa đại lượng và pha của dây.

Xét tải ba pha đối xứng:

Khi kết nối các ngôi sao:

Tôid = TôiP,

Khi kết nối các hình tam giác:

Ud= UP,

Ví dụ 1: Một máy phát điện ba pha có hiệu điện thế một pha là 220V.

Nếu kết nối ngôi sao: UP= 220V, Ud= 380V.

Nếu nối tam giác: Ud= UP= 220V.

Ví dụ 2: Tải ba pha gồm 3 điện trở R = 10Ω, mắc tam giác, mắc vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính dòng điện pha, dòng điện?

Phần thưởng:

chúng tôi có bạnd= UP= 380V.

Giai đoạn: IP = UP/ R = 380/10 = 38 A

Dây: Id= TôiP= √3. 38 = 65,8

6. Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây.

– Tạo ra 2 giá trị điện áp khác nhau.

– Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn bình thường, không vượt quá giá trị định mức.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha:

A. Một mạch điện gồm nguồn điện, vật dẫn và tải.

B. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và tải.

C. Một mạch điện gồm nguồn ba pha và dây dẫn.

D. Một mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là: D. Mạch điện xoay chiều ba pha là mạch điện gồm nguồn điện ba pha, dây dẫn ba pha và tải ba pha.


Nguồn điện 3 pha: Để tạo ra nguồn điện xoay chiều 3 pha bằng máy phát điện xoay chiều 3 pha

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha?

Sơ đồ máy phát điện xoay chiều 3 pha

– Cấu tạo của máy phát điện ba pha:

+ Stator: 3 cuộn dây AX, BY, CZ giống nhau, đặt lệch 1200.

AX: Giai đoạn A.

BẰNG: Giai đoạn B.

CZ: Giai đoạn C.

A, B, C: Điểm bắt đầu pha.

X, Y, Z: Điểm kết thúc pha.

+ Roto: Nam châm điện.

– Nguyên lý làm việc: Khi NS quay đều thì trong giây quấn mỗi pha xuất hiện dòng điện xoay chiều một pha. Vì 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 nên số pha bằng nhau và lệch pha nhau một góc 2bi / 3.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về mạch điện xoay chiều ba pha nhé!

1. Định nghĩa nguồn điện ba pha

Nguồn điện ba pha là tập hợp ba nguồn một pha ghép lại với nhau tạo thành hệ năng lượng điện từ chung trong đó suất điện động của mỗi pha có dạng hình sin, cùng tần số và 1200 điện động lệch pha nhau trong không gian. hoặc 1/3 chu kỳ. Mạch điện ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây tải điện và tải ba pha.

2. Cách làm nguồn điện 3 pha

Để tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha người ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha. Cấu tạo gồm: Phần tĩnh (stato) gồm 3 cuộn dây AX, BY, CZ đặt cách nhau 1200 điện, gọi là dây quấn pha A, B, C; Phần quay (rôto) là nam châm điện có các cực N – S hoặc nam châm vĩnh cửu. Khi quay động cơ sơ cấp như máy phát điện, tua bin, … để kéo máy phát điện, từ trường của rôto (cuộn cảm) lần lượt quét qua các cuộn dây stato (phần ứng) và gây ra suất điện động sin cùng tần số. , cùng biên độ, lệch pha nhau 1200 điện.

Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha? (ảnh 2)

Cấu tạo máy phát điện đồng bộ ba pha đơn giản

Khế ước:

A, B, C là ba đầu của cuộn dây.

X, Y, Z là 3 cực của cuộn dây

4. Cách đấu nối nguồn điện và tải ba pha.

Thường có hai cách để kết nối:

Kết nối tam giác: Đầu của một pha được nối với cuối của pha kia.

Nối ngôi sao: Nối 3 điểm cuối X, Y, Z thành một điểm trung tính.

5. Sơ đồ mạch điện ba pha.

một. Sơ đồ mạch điện ba pha.

* Ý tưởng:

– Dây pha: Là dây nối từ nguồn → tải.

– Dây trung tính:

-Điện áp dây: Hiệu điện thế giữa 2 dây pha. (Uđ)

– Điện áp giai đoạn: Điện áp giữa đầu và cuối của một pha. (Lên)

– Dòng điện dây: đ trên dây pha. (ID)

– Dòng pha: dd trong mỗi pha. (IP)

– Dòng điện trung tính: (Io)

* Nguồn đấu nối hình sao, tải đấu nối hình sao.

* Nguồn và tải nối sao bằng dây trung tính.

* Nguồn kết nối hình sao, kết nối tải hình tam giác.

b. Mối quan hệ giữa đại lượng và pha của dây.

Xét tải ba pha đối xứng:

Khi kết nối các ngôi sao:

Tôid = TôiP,

Khi kết nối các hình tam giác:

Ud= UP,

Ví dụ 1: Một máy phát điện ba pha có hiệu điện thế một pha là 220V.

Nếu kết nối ngôi sao: UP= 220V, Ud= 380V.

Nếu nối tam giác: Ud= UP= 220V.

Ví dụ 2: Tải ba pha gồm 3 điện trở R = 10Ω, mắc tam giác, mắc vào nguồn ba pha có Ud = 380V. Tính dòng điện pha, dòng điện?

Phần thưởng:

chúng tôi có bạnd= UP= 380V.

Giai đoạn: IP = UP/ R = 380/10 = 38 A

Dây: Id= TôiP= √3. 38 = 65,8

6. Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây.

– Tạo ra 2 giá trị điện áp khác nhau.

– Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn bình thường, không vượt quá giá trị định mức.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khái #niệm #về #mạch #điện #xoay #chiều #pha

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button