Giáo Dục

Khái niệm về soạn thảo văn bản | Tin học 10

Câu hỏi: Khái niệm về xử lý văn bản

Câu trả lời:

1. Các chức năng chung của trình soạn thảo văn bản:

* Khái niệm: hệ thống xử lý văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến soạn thảo văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. sao chép.

a / Nhập và lưu trữ văn bản:

– Nhập văn bản:

– Lưu trữ tài liệu:


b / Sửa đổi văn bản:

– Sửa đổi các ký tự và từ ngữ:

– Sửa đổi cấu trúc văn bản:

c / Trình bày văn bản:

– Khả năng định dạng ký tự: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc,…

– Khả năng định dạng đoạn văn bản: căn lề văn bản, thụt lề,…

– Khả năng định dạng trang văn bản: lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, hướng giấy,…

d / Một số chức năng khác: Tìm kiếm và thay thế, cho phép gõ phím tắt, vẽ hình, tạo chữ nghệ thuật, …

2. Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

a / Các đơn vị xử lý trong văn bản:

– Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản, trang màn hình.

b / Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

– Dấu câu.

– Dấu phân cách giữa các từ và các đoạn văn bản.

– Đóng mở ngoặc.

3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản:

a) Xử lý chữ Việt trong máy tính: gồm các công việc chính sau:

– Nhập văn bản tiếng Việt vào máy tính.

– Lưu trữ, hiển thị và in văn bản tiếng Việt.

b / Gõ tiếng Việt:

– Cần có chương trình điều khiển để máy tính nhận dạng chính xác các ký tự tiếng Việt

Ví dụ: Vietkey, Unikey,…

– Có 2 kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là TELEX và VNI.

c / Mã ký tự tiếng Việt:

– Hai mã ký tự tiếng Việt phổ biến.

Ngoài ra, codec Unicode là mã chung của tất cả các ngôn ngữ.

d / Bộ phông chữ tiếng Việt:

– Để hiển thị và in được các ký tự tiếng Việt cần có các bộ ký tự tiếng Việt (bộ phông chữ) tương ứng với từng bộ mã.

e / Phần mềm hỗ trợ ký tự tiếng Việt:

– Là phần mềm tiện ích riêng dành cho máy tính để kiểm tra chính tả, sửa lỗi, … văn bản tiếng Việt.

Củng cố và dặn dò:

– Chức năng chung của các hệ thống xử lý văn bản, các đơn vị xử lý trong văn bản.

– Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10

Video về Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10

Wiki về Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10

Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10

Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10 -

Câu hỏi: Khái niệm về xử lý văn bản

Câu trả lời:

1. Các chức năng chung của trình soạn thảo văn bản:

* Khái niệm: hệ thống xử lý văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến soạn thảo văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. sao chép.

a / Nhập và lưu trữ văn bản:

- Nhập văn bản:

- Lưu trữ tài liệu:


b / Sửa đổi văn bản:

- Sửa đổi các ký tự và từ ngữ:

- Sửa đổi cấu trúc văn bản:

c / Trình bày văn bản:

- Khả năng định dạng ký tự: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc,…

- Khả năng định dạng đoạn văn bản: căn lề văn bản, thụt lề,…

- Khả năng định dạng trang văn bản: lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, hướng giấy,…

d / Một số chức năng khác: Tìm kiếm và thay thế, cho phép gõ phím tắt, vẽ hình, tạo chữ nghệ thuật, ...

2. Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

a / Các đơn vị xử lý trong văn bản:

- Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản, trang màn hình.

b / Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

- Dấu câu.

- Dấu phân cách giữa các từ và các đoạn văn bản.

- Đóng mở ngoặc.

3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản:

a) Xử lý chữ Việt trong máy tính: gồm các công việc chính sau:

- Nhập văn bản tiếng Việt vào máy tính.

- Lưu trữ, hiển thị và in văn bản tiếng Việt.

b / Gõ tiếng Việt:

- Cần có chương trình điều khiển để máy tính nhận dạng chính xác các ký tự tiếng Việt

Ví dụ: Vietkey, Unikey,…

- Có 2 kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là TELEX và VNI.

c / Mã ký tự tiếng Việt:

- Hai mã ký tự tiếng Việt phổ biến.

Ngoài ra, codec Unicode là mã chung của tất cả các ngôn ngữ.

d / Bộ phông chữ tiếng Việt:

- Để hiển thị và in được các ký tự tiếng Việt cần có các bộ ký tự tiếng Việt (bộ phông chữ) tương ứng với từng bộ mã.

e / Phần mềm hỗ trợ ký tự tiếng Việt:

- Là phần mềm tiện ích riêng dành cho máy tính để kiểm tra chính tả, sửa lỗi, ... văn bản tiếng Việt.

Củng cố và dặn dò:

- Chức năng chung của các hệ thống xử lý văn bản, các đơn vị xử lý trong văn bản.

- Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Khái niệm về xử lý văn bản

Câu trả lời:

1. Các chức năng chung của trình soạn thảo văn bản:

* Khái niệm: hệ thống xử lý văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến soạn thảo văn bản: gõ (nhập) văn bản, sửa đổi, trình bày, lưu trữ và in văn bản. sao chép.

a / Nhập và lưu trữ văn bản:

– Nhập văn bản:

– Lưu trữ tài liệu:


b / Sửa đổi văn bản:

– Sửa đổi các ký tự và từ ngữ:

– Sửa đổi cấu trúc văn bản:

c / Trình bày văn bản:

– Khả năng định dạng ký tự: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc,…

– Khả năng định dạng đoạn văn bản: căn lề văn bản, thụt lề,…

– Khả năng định dạng trang văn bản: lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, hướng giấy,…

d / Một số chức năng khác: Tìm kiếm và thay thế, cho phép gõ phím tắt, vẽ hình, tạo chữ nghệ thuật, …

2. Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

a / Các đơn vị xử lý trong văn bản:

– Kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang văn bản, trang màn hình.

b / Một số quy ước trong cách gõ văn bản:

– Dấu câu.

– Dấu phân cách giữa các từ và các đoạn văn bản.

– Đóng mở ngoặc.

3. Chữ Việt trong soạn thảo văn bản:

a) Xử lý chữ Việt trong máy tính: gồm các công việc chính sau:

– Nhập văn bản tiếng Việt vào máy tính.

– Lưu trữ, hiển thị và in văn bản tiếng Việt.

b / Gõ tiếng Việt:

– Cần có chương trình điều khiển để máy tính nhận dạng chính xác các ký tự tiếng Việt

Ví dụ: Vietkey, Unikey,…

– Có 2 kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là TELEX và VNI.

c / Mã ký tự tiếng Việt:

– Hai mã ký tự tiếng Việt phổ biến.

Ngoài ra, codec Unicode là mã chung của tất cả các ngôn ngữ.

d / Bộ phông chữ tiếng Việt:

– Để hiển thị và in được các ký tự tiếng Việt cần có các bộ ký tự tiếng Việt (bộ phông chữ) tương ứng với từng bộ mã.

e / Phần mềm hỗ trợ ký tự tiếng Việt:

– Là phần mềm tiện ích riêng dành cho máy tính để kiểm tra chính tả, sửa lỗi, … văn bản tiếng Việt.

Củng cố và dặn dò:

– Chức năng chung của các hệ thống xử lý văn bản, các đơn vị xử lý trong văn bản.

– Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khái niệm về soạn thảo văn bản

| Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khái #niệm #về #soạn #thảo #văn #bản #Tin #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button