Giáo Dục

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Đây là câu hỏi nằm trong học phần bồi dưỡng Tiểu học 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Dưới đây là chi tiết gợi ý đáp án: giáo viên nên làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn. Mời quý thầy cô tham khảo để hoàn thiện câu trả lời của mình.

Mô-đun 5 Sơ cấp: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

 • 1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?
 • 2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?

Trả lời: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học:

 • Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Trao đổi với phụ huynh học sinh để gia đình tự thu xếp. báo cáo ban giám hiệu để tư vấn, hỗ trợ học sinh. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho học sinh theo hướng chuyên biệt hơn. phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

Hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường là hình thức hoạt động chủ yếu, quyết định trực tiếp đến sự phát triển tâm lý, nhân cách của học sinh. Đây là loại hình hoạt động đặt ra nhiều yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng, rèn luyện đạo đức, nhân cách… nên học sinh sẽ gặp những khó khăn nhất định khi thực hiện hoạt động này. đáp ứng các yêu cầu đó. Vượt qua những yêu cầu và khó khăn đó, học sinh sẽ phát triển hài hòa về thể chất, tâm lý, trí tuệ và nhân cách.

Để làm được điều này, người giáo viên – với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục và dạy học, bên cạnh việc tổ chức, điều khiển hoạt động dạy học, định hướng hoạt động tự học, tự rèn luyện của học sinh, giáo viên cần đồng hành, theo dõi và phát hiện kịp thời những khó khăn riêng của học sinh. học sinh khác nhau. Từ đó tìm ra những biện pháp, phương pháp hỗ trợ phù hợp giúp học sinh thực hiện hoạt động học tập và rèn luyện một cách hiệu quả. Nói cách khác, bên cạnh hai công việc chính là giáo dục và giảng dạy, hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên cũng là một trong những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, yêu cầu về năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh được coi là một trong các tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học nói chung và giáo viên trung học cơ sở nói riêng (tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7). Ở một mức độ nào đó, giáo viên tư vấn và hỗ trợ học sinh hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục và dạy dỗ học sinh, mang lại kết quả tốt cho cả thầy và trò. Học sinh.

Theo tinh thần Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học được hiểu là “hỗ trợ tâm lý”. giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội, từ đó nâng cao cảm xúc tích cực và sự tự quyết trước những tình huống khó khăn mà sinh viên gặp phải khi học tập tại trường đại học. trường học”.

Như vậy, quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, hỗ trợ cụ thể từng học sinh khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống mà bao gồm cả các hoạt động. các biện pháp phòng ngừa hướng tới tất cả học sinh trong nhà trường, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Qua đó giúp học sinh tăng cường cảm xúc tích cực, tự quyết định trong những tình huống khó khăn mà học sinh gặp phải khi học tập tại trường, tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu. mục tiêu giáo dục đã nêu.

Ở trường phổ thông, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học vừa là một quá trình, vừa là một hoạt động. Điều này có thể bao gồm các mức độ hỗ trợ khác nhau (từ phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết) và diễn ra theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

1- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phòng tránh, nâng cao hiểu biết và năng lực thích ứng cho học sinh trong môi trường học tập và cuộc sống nói chung;

2- Tư vấn, hướng dẫn, gợi ý, tư vấn hoặc cung cấp thông tin cho học sinh;

3- Tìm nguồn hỗ trợ để học sinh có thể tự giải quyết vấn đề của mình;

4- Tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn giúp học sinh tự nhận thức, từ đó thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án tự luận học phần 5 Tiểu học
 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Video về Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Wiki về Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp? -

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Đây là câu hỏi nằm trong học phần bồi dưỡng Tiểu học 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Dưới đây là chi tiết gợi ý đáp án: giáo viên nên làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn. Mời quý thầy cô tham khảo để hoàn thiện câu trả lời của mình.

Mô-đun 5 Sơ cấp: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

 • 1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?
 • 2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?

Trả lời: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học:

 • Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Trao đổi với phụ huynh học sinh để gia đình tự thu xếp. báo cáo ban giám hiệu để tư vấn, hỗ trợ học sinh. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho học sinh theo hướng chuyên biệt hơn. phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

Hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường là hình thức hoạt động chủ yếu, quyết định trực tiếp đến sự phát triển tâm lý, nhân cách của học sinh. Đây là loại hình hoạt động đặt ra nhiều yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng, rèn luyện đạo đức, nhân cách… nên học sinh sẽ gặp những khó khăn nhất định khi thực hiện hoạt động này. đáp ứng các yêu cầu đó. Vượt qua những yêu cầu và khó khăn đó, học sinh sẽ phát triển hài hòa về thể chất, tâm lý, trí tuệ và nhân cách.

Để làm được điều này, người giáo viên - với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục và dạy học, bên cạnh việc tổ chức, điều khiển hoạt động dạy học, định hướng hoạt động tự học, tự rèn luyện của học sinh, giáo viên cần đồng hành, theo dõi và phát hiện kịp thời những khó khăn riêng của học sinh. học sinh khác nhau. Từ đó tìm ra những biện pháp, phương pháp hỗ trợ phù hợp giúp học sinh thực hiện hoạt động học tập và rèn luyện một cách hiệu quả. Nói cách khác, bên cạnh hai công việc chính là giáo dục và giảng dạy, hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên cũng là một trong những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, yêu cầu về năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh được coi là một trong các tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học nói chung và giáo viên trung học cơ sở nói riêng (tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7). Ở một mức độ nào đó, giáo viên tư vấn và hỗ trợ học sinh hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục và dạy dỗ học sinh, mang lại kết quả tốt cho cả thầy và trò. Học sinh.

Theo tinh thần Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học được hiểu là “hỗ trợ tâm lý”. giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội, từ đó nâng cao cảm xúc tích cực và sự tự quyết trước những tình huống khó khăn mà sinh viên gặp phải khi học tập tại trường đại học. trường học".

Như vậy, quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, hỗ trợ cụ thể từng học sinh khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống mà bao gồm cả các hoạt động. các biện pháp phòng ngừa hướng tới tất cả học sinh trong nhà trường, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Qua đó giúp học sinh tăng cường cảm xúc tích cực, tự quyết định trong những tình huống khó khăn mà học sinh gặp phải khi học tập tại trường, tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu. mục tiêu giáo dục đã nêu.

Ở trường phổ thông, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học vừa là một quá trình, vừa là một hoạt động. Điều này có thể bao gồm các mức độ hỗ trợ khác nhau (từ phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết) và diễn ra theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

1- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phòng tránh, nâng cao hiểu biết và năng lực thích ứng cho học sinh trong môi trường học tập và cuộc sống nói chung;

2- Tư vấn, hướng dẫn, gợi ý, tư vấn hoặc cung cấp thông tin cho học sinh;

3- Tìm nguồn hỗ trợ để học sinh có thể tự giải quyết vấn đề của mình;

4- Tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn giúp học sinh tự nhận thức, từ đó thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án tự luận học phần 5 Tiểu học
 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

[rule_{ruleNumber}]

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp?

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Đây là câu hỏi nằm trong học phần bồi dưỡng Tiểu học 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh. Dưới đây là chi tiết gợi ý đáp án: giáo viên nên làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn. Mời quý thầy cô tham khảo để hoàn thiện câu trả lời của mình.

Mô-đun 5 Sơ cấp: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

 • 1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?
 • 2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

1. Giáo viên phải làm gì khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên?

Trả lời: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học:

 • Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn ngoài khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì phương pháp nào sau đây là phù hợp? Trao đổi với phụ huynh học sinh để gia đình tự thu xếp. báo cáo ban giám hiệu để tư vấn, hỗ trợ học sinh. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho học sinh theo hướng chuyên biệt hơn. phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, hỗ trợ.

2. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học

Hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường là hình thức hoạt động chủ yếu, quyết định trực tiếp đến sự phát triển tâm lý, nhân cách của học sinh. Đây là loại hình hoạt động đặt ra nhiều yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức lĩnh hội kiến ​​thức, kỹ năng, rèn luyện đạo đức, nhân cách… nên học sinh sẽ gặp những khó khăn nhất định khi thực hiện hoạt động này. đáp ứng các yêu cầu đó. Vượt qua những yêu cầu và khó khăn đó, học sinh sẽ phát triển hài hòa về thể chất, tâm lý, trí tuệ và nhân cách.

Để làm được điều này, người giáo viên – với tư cách là chủ thể của hoạt động giáo dục và dạy học, bên cạnh việc tổ chức, điều khiển hoạt động dạy học, định hướng hoạt động tự học, tự rèn luyện của học sinh, giáo viên cần đồng hành, theo dõi và phát hiện kịp thời những khó khăn riêng của học sinh. học sinh khác nhau. Từ đó tìm ra những biện pháp, phương pháp hỗ trợ phù hợp giúp học sinh thực hiện hoạt động học tập và rèn luyện một cách hiệu quả. Nói cách khác, bên cạnh hai công việc chính là giáo dục và giảng dạy, hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên cũng là một trong những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, yêu cầu về năng lực tư vấn, hỗ trợ học sinh được coi là một trong các tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học nói chung và giáo viên trung học cơ sở nói riêng (tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7). Ở một mức độ nào đó, giáo viên tư vấn và hỗ trợ học sinh hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục và dạy dỗ học sinh, mang lại kết quả tốt cho cả thầy và trò. Học sinh.

Theo tinh thần Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông, hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học được hiểu là “hỗ trợ tâm lý”. giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội, từ đó nâng cao cảm xúc tích cực và sự tự quyết trước những tình huống khó khăn mà sinh viên gặp phải khi học tập tại trường đại học. trường học”.

Như vậy, quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, hỗ trợ cụ thể từng học sinh khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống mà bao gồm cả các hoạt động. các biện pháp phòng ngừa hướng tới tất cả học sinh trong nhà trường, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Qua đó giúp học sinh tăng cường cảm xúc tích cực, tự quyết định trong những tình huống khó khăn mà học sinh gặp phải khi học tập tại trường, tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu. mục tiêu giáo dục đã nêu.

Ở trường phổ thông, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học vừa là một quá trình, vừa là một hoạt động. Điều này có thể bao gồm các mức độ hỗ trợ khác nhau (từ phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết) và diễn ra theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

1- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phòng tránh, nâng cao hiểu biết và năng lực thích ứng cho học sinh trong môi trường học tập và cuộc sống nói chung;

2- Tư vấn, hướng dẫn, gợi ý, tư vấn hoặc cung cấp thông tin cho học sinh;

3- Tìm nguồn hỗ trợ để học sinh có thể tự giải quyết vấn đề của mình;

4- Tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn giúp học sinh tự nhận thức, từ đó thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Dành cho giáo viên trong phần Tư liệu.

 • Đáp án đề thi trắc nghiệm Học phần 5 Tiểu học
 • Đáp án tự luận học phần 5 Tiểu học
 • Mô-đun 6 . câu trả lời trắc nghiệm
 • Gợi ý và câu trả lời Mô-đun 8

Bạn thấy bài viết Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khi học sinh tiểu học gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khi #học #sinh #tiểu #học #gặp #khó #khăn #vượt #quá #khả #năng #tư #vấn #hỗ #trợ #của #giáo #viên #thì #cách #làm #nào #dưới #đây #là #phù #hợp

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 7 trong bài thơ Việt Bắc Tố Hữu (hay nhất)

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button