Giáo Dục

Khi tần số dòng điện tăng thì? giải chi tiết

Khi tần số của dòng điện tăng thì?

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm.

A. tăng lên 2 lần.

B. tăng lên 4 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. giảm đi 4 lần.

Câu trả lời:  B. tăng lên 4 lần.

Cảm kháng ZL = ω.L = L.2pf (W) → ZL tỉ lệ thuận với f

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm tăng 4 lần.

Khái niệm dòng điện xoay chiều:

Khi tần số dòng điện tăng thì?

– Định nghĩa: là dòng điện có độ lớn là hàm số sin hoặc côsin của thời gian.

i = tôi0 cos (ωt +)

– Các đại lượng đặc trưng:

i: dòng điện tức thời.

Tôi0: cường độ dòng điện cực đại.

ω: tần số góc w = 2π / T = 2πf

ωt +: pha dao động của i

φ: giai đoạn đầu của tôi

I = tôi0/ √2: cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa: nếu thay dòng điện xoay chiều thì cường độ dòng điện cực đại là I0 với cường độ dòng điện không đổi, để tác dụng của hai dòng điện này như nhau (cùng công suất) thì dòng điện một chiều phải có độ lớn là I.

Khi tính toán, đo, … các đại lượng của đoạn mạch xoay chiều, người ta chủ yếu tính hoặc đo các giá trị rms.

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 2)

Nguyên tắc: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi một khung dây có N vòng dây, diện tích S, quay quanh trục của nó với tốc độ góc ω, trong từ trường đều B →, có phương vuông góc với trục quay. Tại thời điểm ban đầu, góc giữa B → và vectơ pháp tuyến n → của mặt phẳng khung dây là φ.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 3)

Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu hao trên R bằng dòng điện không đổi đó bằng công suất trung bình tiêu thụ trên R.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 4)

Công suất dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất

Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều (công suất của dòng điện xoay chiều)

P = RI2 = UIcosφ

Trong đó:

  • U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch;
  • I là độ lớn hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy trong mạch;
  • φ là độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch.

Hệ số công suất

cosφ = R / Z

Ghi chú:

  • Để viết biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC…
  • Ta cần tính hiệu điện thế cực đại và pha ban đầu của điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC…
  • Khi tính toán ta dựa vào nguyên tắc, mạch đang được điều tra. Nếu thiếu phần tử nào so với đoạn mạch RLC thì phần tử đó nhận giá trị 0 trong mọi công thức của đoạn mạch RLC.

Ví dụ: Một đoạn mạch chỉ có RL mắc nối tiếp (thiếu C so với đoạn mạch RLC) ta có các công thức sau

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 5)

Trong trường hợp cuộn cảm có điện trở thuần đáng kể, ta coi đoạn mạch gồm cuộn cảm L không có điện trở thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần R không có độ tự cảm (vì dòng điện chạy từ đầu này sang đầu kia). đầu kia của cuộn cảm).

Trong trường hợp mạch điện đang khảo sát gồm nhiều phần tử giống nhau thì phải thay các công thức bằng các giá trị tương đương của chúng.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 6)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khi tần số dòng điện tăng thì?

Video về Khi tần số dòng điện tăng thì?

Wiki về Khi tần số dòng điện tăng thì?

Khi tần số dòng điện tăng thì?

Khi tần số dòng điện tăng thì? -

Hỏi: Khi tần số của dòng điện tăng thì?

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm.

A. tăng lên 2 lần.

B. tăng lên 4 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. giảm đi 4 lần.

Câu trả lời:


Chọn XÓA

Độ tự cảm ZL = .L = L.2pf (W) → ZL tỉ lệ thuận với f

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm tăng 4 lần.

Ngoài ra, các em cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về dòng điện xoay chiều nhé!

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:

Khi tần số dòng điện tăng thì?

– Định nghĩa: là dòng điện có độ lớn là hàm số sin hoặc côsin của thời gian.

i = tôi0 cos (ωt +)

– Các đại lượng đặc trưng:

i: dòng điện tức thời.

Tôi0: cường độ dòng điện cực đại.

ω: tần số góc w = 2π / T = 2πf

ωt +: pha dao động của i

φ: giai đoạn đầu của tôi

I = tôi0/ √2: cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa: nếu thay dòng điện xoay chiều thì cường độ dòng điện cực đại là I0 với cường độ dòng điện không đổi, để tác dụng của hai dòng điện này như nhau (cùng công suất) thì dòng điện một chiều phải có độ lớn là I.

Khi tính toán, đo, … các đại lượng của đoạn mạch xoay chiều, người ta chủ yếu tính hoặc đo các giá trị rms.

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 2)

Nguyên tắc: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi một khung dây có N vòng dây, diện tích S, quay quanh trục của nó với tốc độ góc ω, trong từ trường đều B →, có phương vuông góc với trục quay. Tại thời điểm ban đầu, góc giữa B → và vectơ pháp tuyến n → của mặt phẳng khung dây là φ.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 3)

3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu hao trên R bằng dòng điện không đổi đó bằng công suất trung bình tiêu thụ trên R. bằng dòng điện xoay chiều nói trên.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 4)

4. Công suất dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất

a) Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều (gọi tắt là công suất của dòng điện xoay chiều)

P = RI2 = UIcosφ

trong đó U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; I là độ lớn hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy trong mạch; φ là độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch.

b) Hệ số công suất

cosφ = R / Z

Ghi chú:

Để viết biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC… ta cần tính hiệu điện thế cực đại và pha ban đầu của điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC… Khi tính toán ta dựa vào nguyên tắc, mạch đang được điều tra. Nếu thiếu phần tử nào so với đoạn mạch RLC thì phần tử đó nhận giá trị 0 trong mọi công thức của đoạn mạch RLC.

Ví dụ: Một đoạn mạch chỉ có RL mắc nối tiếp (thiếu C so với đoạn mạch RLC) ta có các công thức sau

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 5)

Trong trường hợp cuộn cảm có điện trở thuần đáng kể, ta coi đoạn mạch gồm cuộn cảm L không có điện trở thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần R không có độ tự cảm (vì dòng điện chạy từ đầu này sang đầu kia). đầu kia của cuộn cảm).

Trong trường hợp mạch điện đang khảo sát gồm nhiều phần tử giống nhau thì phải thay các công thức bằng các giá trị tương đương của chúng.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 6)

Nếu các phần tử giống nhau được nối thành chuỗi, giá trị tương đương của chúng sẽ là

R = RẺĐầu tiên + RẺ2 +….
ZLỜI ĐỀ NGHỊ = ZL1 + ZL2 +….
Z = ZC1 + ZC2 +….

Nếu các phần tử giống nhau được kết nối song song, sự tương đương của chúng sẽ là

1 / R = 1 / RĐầu tiên + 1 / RẺ2 +….
1 / ZLỜI ĐỀ NGHỊ = 1 / ZL1 + 1 / ZL2 +….
1 / Z = 1 / ZC1 + 1 / ZC2 +….

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Hỏi: Khi tần số của dòng điện tăng thì?

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm.

A. tăng lên 2 lần.

B. tăng lên 4 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. giảm đi 4 lần.

Câu trả lời:


Chọn XÓA

Độ tự cảm ZL = .L = L.2pf (W) → ZL tỉ lệ thuận với f

Khi tần số của dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm tăng 4 lần.

Ngoài ra, các em cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về dòng điện xoay chiều nhé!

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:

Khi tần số dòng điện tăng thì?

– Định nghĩa: là dòng điện có độ lớn là hàm số sin hoặc côsin của thời gian.

i = tôi0 cos (ωt +)

– Các đại lượng đặc trưng:

i: dòng điện tức thời.

Tôi0: cường độ dòng điện cực đại.

ω: tần số góc w = 2π / T = 2πf

ωt +: pha dao động của i

φ: giai đoạn đầu của tôi

I = tôi0/ √2: cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa: nếu thay dòng điện xoay chiều thì cường độ dòng điện cực đại là I0 với cường độ dòng điện không đổi, để tác dụng của hai dòng điện này như nhau (cùng công suất) thì dòng điện một chiều phải có độ lớn là I.

Khi tính toán, đo, … các đại lượng của đoạn mạch xoay chiều, người ta chủ yếu tính hoặc đo các giá trị rms.

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 2)

Nguyên tắc: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi một khung dây có N vòng dây, diện tích S, quay quanh trục của nó với tốc độ góc ω, trong từ trường đều B →, có phương vuông góc với trục quay. Tại thời điểm ban đầu, góc giữa B → và vectơ pháp tuyến n → của mặt phẳng khung dây là φ.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 3)

3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu hao trên R bằng dòng điện không đổi đó bằng công suất trung bình tiêu thụ trên R. bằng dòng điện xoay chiều nói trên.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 4)

4. Công suất dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất

a) Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều (gọi tắt là công suất của dòng điện xoay chiều)

P = RI2 = UIcosφ

trong đó U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; I là độ lớn hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy trong mạch; φ là độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch.

b) Hệ số công suất

cosφ = R / Z

Ghi chú:

Để viết biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC… ta cần tính hiệu điện thế cực đại và pha ban đầu của điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC… Khi tính toán ta dựa vào nguyên tắc, mạch đang được điều tra. Nếu thiếu phần tử nào so với đoạn mạch RLC thì phần tử đó nhận giá trị 0 trong mọi công thức của đoạn mạch RLC.

Ví dụ: Một đoạn mạch chỉ có RL mắc nối tiếp (thiếu C so với đoạn mạch RLC) ta có các công thức sau

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 5)

Trong trường hợp cuộn cảm có điện trở thuần đáng kể, ta coi đoạn mạch gồm cuộn cảm L không có điện trở thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần R không có độ tự cảm (vì dòng điện chạy từ đầu này sang đầu kia). đầu kia của cuộn cảm).

Trong trường hợp mạch điện đang khảo sát gồm nhiều phần tử giống nhau thì phải thay các công thức bằng các giá trị tương đương của chúng.

Khi tần số của dòng điện tăng thì? (ảnh 6)

Nếu các phần tử giống nhau được nối thành chuỗi, giá trị tương đương của chúng sẽ là

R = RẺĐầu tiên + RẺ2 +….
ZLỜI ĐỀ NGHỊ = ZL1 + ZL2 +….
Z = ZC1 + ZC2 +….

Nếu các phần tử giống nhau được kết nối song song, sự tương đương của chúng sẽ là

1 / R = 1 / RĐầu tiên + 1 / RẺ2 +….
1 / ZLỜI ĐỀ NGHỊ = 1 / ZL1 + 1 / ZL2 +….
1 / Z = 1 / ZC1 + 1 / ZC2 +….

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Khi tần số dòng điện tăng thì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khi tần số dòng điện tăng thì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khi #tần #số #dòng #điện #tăng #thì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button