Giáo Dục

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

A. khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không nhiều.

B. cơ sở vật chất – kĩ thuật còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất.

C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

D. mạng lưới cơ sở chế biến chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cây công nghiệp.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp của nước ta là thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

Giải thích:

Chẳng hạn, khi giá cà phê cao, người dân đua nhau trồng cà phê, khi được mùa, giá cà phê xuống thấp thì người ta chặt bỏ cà phê; Cây lâu năm cần thời gian sinh trưởng và phát triển lâu dài mới cho sản phẩm tốt nên nếu giá cả có biến động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây lâu năm.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nền nông nghiệp và sản xuất trồng trọt của nước ta nhé!

1. Đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta – nền nông nghiệp nhiệt đới:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

*Thuận lợi:

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đa dạng cho phép:

+ Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

– Địa hình và thổ nhưỡng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả các đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Các nhóm cây trồng, vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái.

– Cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng có nhiều thay đổi.

– Tính thời vụ được khai thác tốt hơn.

– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

[CHUẨN NHẤT] Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp của nước ta là

2. Ngành trồng trọt

– Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp.

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

* Sản xuất lương thực:

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

* Sản xuất cây lương thực

– Cây họ đậu được trồng ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là vùng ven các thành phố lớn.

– Diện tích trồng rau> 500 nghìn ha.

* Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

Cây công nghiệp:

– Có ý nghĩa:

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn lao động, mạng lưới cơ sở chế biến nguyên liệu cây công nghiệp …

+ Khó khăn: Thị trường tiêu thụ…

– Tình hình sản xuất:

+ Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

+ Cây công nghiệp lâu năm:

Có xu hướng ngày càng tăng cả về năng suất, diện tích và sản lượng. Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp.

Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

Các cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

+ Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

Cây ăn quả

– Phát triển khá mạnh trong những năm gần đây.

– Một số cây ăn quả được trồng tập trung nhiều nhất: chuối, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, v.v.

– Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất: Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

Video về Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

Wiki về Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là -

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

A. khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không nhiều.

B. cơ sở vật chất – kĩ thuật còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất.

C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

D. mạng lưới cơ sở chế biến chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cây công nghiệp.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.


Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp của nước ta là thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

Giải thích:

Chẳng hạn, khi giá cà phê cao, người dân đua nhau trồng cà phê, khi được mùa, giá cà phê xuống thấp thì người ta chặt bỏ cà phê; Cây lâu năm cần thời gian sinh trưởng và phát triển lâu dài mới cho sản phẩm tốt nên nếu giá cả có biến động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây lâu năm.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nền nông nghiệp và sản xuất trồng trọt của nước ta nhé!

1. Đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta – nền nông nghiệp nhiệt đới:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

*Thuận lợi:

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đa dạng cho phép:

+ Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

– Địa hình và thổ nhưỡng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả các đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Các nhóm cây trồng, vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái.

– Cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng có nhiều thay đổi.

– Tính thời vụ được khai thác tốt hơn.

– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

2. Ngành trồng trọt

– Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp.

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

* Sản xuất lương thực:

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

* Sản xuất cây lương thực

– Cây họ đậu được trồng ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là vùng ven các thành phố lớn.

– Diện tích trồng rau> 500 nghìn ha.

* Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

Cây công nghiệp:

– Có ý nghĩa:

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn lao động, mạng lưới cơ sở chế biến nguyên liệu cây công nghiệp …

+ Khó khăn: Thị trường tiêu thụ…

– Tình hình sản xuất:

+ Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

+ Cây công nghiệp lâu năm:

Có xu hướng ngày càng tăng cả về năng suất, diện tích và sản lượng. Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp.

Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

Các cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

+ Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

Cây ăn quả

– Phát triển khá mạnh trong những năm gần đây.

– Một số cây ăn quả được trồng tập trung nhiều nhất: chuối, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, v.v.

– Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất: Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

A. khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không nhiều.

B. cơ sở vật chất – kĩ thuật còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất.

C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

D. mạng lưới cơ sở chế biến chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cây công nghiệp.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: C. Thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.


Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp của nước ta là thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp của nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

Giải thích:

Chẳng hạn, khi giá cà phê cao, người dân đua nhau trồng cà phê, khi được mùa, giá cà phê xuống thấp thì người ta chặt bỏ cà phê; Cây lâu năm cần thời gian sinh trưởng và phát triển lâu dài mới cho sản phẩm tốt nên nếu giá cả có biến động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây lâu năm.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về nền nông nghiệp và sản xuất trồng trọt của nước ta nhé!

1. Đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta – nền nông nghiệp nhiệt đới:

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

*Thuận lợi:

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đa dạng cho phép:

+ Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

+ Áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

– Địa hình và thổ nhưỡng cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn: Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh…

Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả các đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Các nhóm cây trồng, vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái.

– Cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng có nhiều thay đổi.

– Tính thời vụ được khai thác tốt hơn.

– Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là

2. Ngành trồng trọt

– Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp.

– Xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

– Trong ngành làm vườn: giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và cây họ đậu; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của các cây công nghiệp.

* Sản xuất lương thực:

– Việc thúc đẩy sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:

+ Đảm bảo lương thực cho người dân

+ Cung cấp thức ăn chăn nuôi

+ Là nguồn hàng xuất khẩu

+ Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp

Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lương thực, thực phẩm:

+ Điều kiện tự nhiên

+ Điều kiện kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh …

– Các xu hướng chính trong sản xuất lương thực

* Sản xuất cây lương thực

– Cây họ đậu được trồng ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là vùng ven các thành phố lớn.

– Diện tích trồng rau> 500 nghìn ha.

* Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả:

Cây công nghiệp:

– Có ý nghĩa:

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu.

+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hoá nông nghiệp.

+ Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

– Có điều kiện phát triển:

+ Thuận lợi: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn lao động, mạng lưới cơ sở chế biến nguyên liệu cây công nghiệp …

+ Khó khăn: Thị trường tiêu thụ…

– Tình hình sản xuất:

+ Nước ta chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới, ngoài ra còn có một số cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

+ Cây công nghiệp lâu năm:

Có xu hướng ngày càng tăng cả về năng suất, diện tích và sản lượng. Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp.

Nước ta đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn.

Các cây công nghiệp lâu năm chính: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè …

+ Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, tằm, thuốc lá …

Cây ăn quả

– Phát triển khá mạnh trong những năm gần đây.

– Một số cây ăn quả được trồng tập trung nhiều nhất: chuối, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, v.v.

– Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất: Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khó #khăn #lớn #nhất #trong #sản #xuất #cây #công #nghiệp #ở #nước #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button