Giáo Dục

Khởi nghĩa Hương Khê

Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Lãnh đạo là Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

– Cơ sở chính: Hương Khê (Hà Tĩnh)

– Địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung Kỳ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

[CHUẨN NHẤT]    Khởi nghĩa hương khê

1. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê có thể chia thành hai giai đoạn chính trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau

Giai đoạn I (1885-1888): Nghĩa quân tập trung chuẩn bị và xây dựng lực lượng


– Đầu năm 1887, Phó tướng Cao Thắng nắm quyền chỉ huy, Phan Đình Phùng ra bắc tập hợp lực lượng khi nhận thấy nghĩa quân còn yếu.

– Trong thời kỳ này, cuộc khởi nghĩa Hương Khê chủ yếu tập trung vào việc chiêu mộ binh lính, huấn luyện nghĩa quân, trang bị vũ khí cùng với việc củng cố các căn cứ trên núi.

– Quân nổi dậy chế tạo súng trường theo mẫu của Pháp

Giai đoạn II (1889-1896): Giai đoạn chiến đấu ác liệt, cống hiến của nghĩa quân.

– Lãnh tụ Phan Đình Phùng từ Bắc Kỳ trở về tháng 9/1889.

– Khởi nghĩa Hương Khê lúc này có khoảng một nghìn nghĩa binh. Nhờ Cao Thành chỉ huy, bây giờ có 500 khẩu súng tốt.

– Nhận thấy cuộc khởi nghĩa đã được chuẩn bị chu đáo, Phan Đình Phùng quyết định mở rộng địa bàn ra khắp 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh => Cản trở quá trình thôn tính và đàn áp nhân dân ta của thực dân Pháp. bọn thực dân.

Trước hành động này, quân Pháp đã bố trí nhiều tiền đồn biệt động để phong tỏa khu vực này nhằm cản trở hoạt động của nghĩa quân Hương Khê. Riêng ở Hương Khê có 20 đồn, mỗi đồn có 30 lính canh.

– Quân Pháp bị đánh trả, phục kích khắp một vùng rộng lớn từ Nghi Lộc, Thanh Chương đến Diễn Châu, Yên Thành. Khởi nghĩa Hương Khê thời kỳ này đã tổ chức 28 trận đánh lớn nhỏ.

– Từ năm 1889, nghĩa quân Hương Khê liên tục mở các trận phục kích đẩy lùi nhiều trận càn quét, đồng thời chủ động tiến công, lập nhiều chiến công như trận đồn Trường Lưu tháng 5 năm 1890, trận càn vào thị xã Hà Tĩnh tháng 8 năm 1892.

– Sau nhiều thất bại, đầu năm 1892, thực dân Pháp mở nhiều cuộc đánh phá, đặc biệt là cuộc đánh phá vùng Hói Trưng, ​​Ngàn Sâu, là căn cứ của Tướng Cao Thắng.

– Nghĩa quân tấn công đồn Trung Lễ ngày 7 tháng 3 năm 1892. Nguyễn Hữu Thuần tấn công huyện Thanh Hà, bắt sống tri huyện, còn Cao Thắng cho nghĩa quân giả gạc xanh bắt sống Đinh Nho Quang.

– Nguyễn Hữu Thành lãnh đạo nghĩa quân Hương Khê tập kích nhà tù, giải cứu hơn 70 tù binh bị bắt giam ngày 23/8/1892.

– Tháng 11/1893, Cao Thắng cùng 1.000 quân tấn công Nghệ An, nhưng Cao Thắng bị thương và hy sinh, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân. Lợi dụng thời cơ này, pháo binh siết chặt vòng vây, nghĩa quân cố gắng chống trả, nhưng sức dần suy yếu.

– Ngày 17-10-1894, nghĩa quân thắng trận ở núi Vụ Quang.

– Ngày 28/12/1895, Phan Đình Phùng bị thương nặng và chết.

– Những thủ lĩnh cuối cùng bị giết một phần trong trận chiến, một phần không thể đứng quá lâu trong rừng độc, hoặc bị bắt và bị giết. Đến đây, cuộc khởi nghĩa Hương Khê tan rã.

2. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Vì sao khởi nghĩa Hương Khê thất bại là câu hỏi được nhiều người quan tâm, sau đây là một số nguyên nhân chính:

– Dù quy tập được nhiều liệt sĩ trên 4 địa bàn rộng lớn nhưng các cuộc khởi nghĩa Hương Khê vẫn chưa liên kết, tập hợp được lực lượng trên phạm vi rộng khắp cả nước.

– Hạn chế vì khẩu hiệu chiến tranh, sự khác biệt về vũ khí, đạn dược.

– Tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa ta và địch.

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc

– Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương

– Địa bàn hoạt động và quy mô chiến đấu của nghĩa quân rộng lớn, trải rộng ở 4 tỉnh, thành phố như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

– Thời gian tồn tại lâu nhất trong phong trào Cần Vương: 10 năm. Khi cuộc khởi nghĩa tan vỡ cũng là lúc phong trào Cần Vương thất bại.

– Khởi nghĩa Hương Khê với sự tham gia đông đảo của nhân dân và đồng bào các dân tộc

Đội quân nổi dậy hoạt động với một tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, bao gồm 15 đơn vị quân đội do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.

Trong quá trình hoạt động, cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã lập được nhiều chiến công, làm cho thực dân Pháp bị tổn thất nặng nề.

– Nhận được sự ủng hộ của nhân dân, huy động được tiềm năng to lớn từ nhân dân

– Về mặt quân sự, sử dụng cùng trang phục, công sự xây dựng và vũ khí mạnh mẽ

– Phương thức đánh thích hợp là chiến tranh du kích và chiến dịch, biết khai thác tối đa lợi thế về địa lý, địa hình của địa bàn. Khởi nghĩa Hương Khê đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi giao tranh trực diện với quân Pháp.

Nhận xét về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Tồn tại 10 năm, cuộc khởi nghĩa Hương Khê khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các nghĩa sĩ.

– Cuộc khởi nghĩa mang lại ý nghĩa to lớn và lập nhiều thắng lợi

– Sự tan rã của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là bài học kinh nghiệm chiến đấu quý báu

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Khởi nghĩa Hương Khê

Video về Khởi nghĩa Hương Khê

Wiki về Khởi nghĩa Hương Khê

Khởi nghĩa Hương Khê

Khởi nghĩa Hương Khê -

Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê

- Lãnh đạo là Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

- Cơ sở chính: Hương Khê (Hà Tĩnh)

- Địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung Kỳ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

[CHUẨN NHẤT]    Khởi nghĩa hương khê

1. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê

- Cuộc khởi nghĩa Hương Khê có thể chia thành hai giai đoạn chính trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau

Giai đoạn I (1885-1888): Nghĩa quân tập trung chuẩn bị và xây dựng lực lượng


- Đầu năm 1887, Phó tướng Cao Thắng nắm quyền chỉ huy, Phan Đình Phùng ra bắc tập hợp lực lượng khi nhận thấy nghĩa quân còn yếu.

- Trong thời kỳ này, cuộc khởi nghĩa Hương Khê chủ yếu tập trung vào việc chiêu mộ binh lính, huấn luyện nghĩa quân, trang bị vũ khí cùng với việc củng cố các căn cứ trên núi.

- Quân nổi dậy chế tạo súng trường theo mẫu của Pháp

Giai đoạn II (1889-1896): Giai đoạn chiến đấu ác liệt, cống hiến của nghĩa quân.

- Lãnh tụ Phan Đình Phùng từ Bắc Kỳ trở về tháng 9/1889.

- Khởi nghĩa Hương Khê lúc này có khoảng một nghìn nghĩa binh. Nhờ Cao Thành chỉ huy, bây giờ có 500 khẩu súng tốt.

- Nhận thấy cuộc khởi nghĩa đã được chuẩn bị chu đáo, Phan Đình Phùng quyết định mở rộng địa bàn ra khắp 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh => Cản trở quá trình thôn tính và đàn áp nhân dân ta của thực dân Pháp. bọn thực dân.

Trước hành động này, quân Pháp đã bố trí nhiều tiền đồn biệt động để phong tỏa khu vực này nhằm cản trở hoạt động của nghĩa quân Hương Khê. Riêng ở Hương Khê có 20 đồn, mỗi đồn có 30 lính canh.

- Quân Pháp bị đánh trả, phục kích khắp một vùng rộng lớn từ Nghi Lộc, Thanh Chương đến Diễn Châu, Yên Thành. Khởi nghĩa Hương Khê thời kỳ này đã tổ chức 28 trận đánh lớn nhỏ.

- Từ năm 1889, nghĩa quân Hương Khê liên tục mở các trận phục kích đẩy lùi nhiều trận càn quét, đồng thời chủ động tiến công, lập nhiều chiến công như trận đồn Trường Lưu tháng 5 năm 1890, trận càn vào thị xã Hà Tĩnh tháng 8 năm 1892.

- Sau nhiều thất bại, đầu năm 1892, thực dân Pháp mở nhiều cuộc đánh phá, đặc biệt là cuộc đánh phá vùng Hói Trưng, ​​Ngàn Sâu, là căn cứ của Tướng Cao Thắng.

- Nghĩa quân tấn công đồn Trung Lễ ngày 7 tháng 3 năm 1892. Nguyễn Hữu Thuần tấn công huyện Thanh Hà, bắt sống tri huyện, còn Cao Thắng cho nghĩa quân giả gạc xanh bắt sống Đinh Nho Quang.

- Nguyễn Hữu Thành lãnh đạo nghĩa quân Hương Khê tập kích nhà tù, giải cứu hơn 70 tù binh bị bắt giam ngày 23/8/1892.

- Tháng 11/1893, Cao Thắng cùng 1.000 quân tấn công Nghệ An, nhưng Cao Thắng bị thương và hy sinh, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân. Lợi dụng thời cơ này, pháo binh siết chặt vòng vây, nghĩa quân cố gắng chống trả, nhưng sức dần suy yếu.

- Ngày 17-10-1894, nghĩa quân thắng trận ở núi Vụ Quang.

- Ngày 28/12/1895, Phan Đình Phùng bị thương nặng và chết.

- Những thủ lĩnh cuối cùng bị giết một phần trong trận chiến, một phần không thể đứng quá lâu trong rừng độc, hoặc bị bắt và bị giết. Đến đây, cuộc khởi nghĩa Hương Khê tan rã.

2. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Vì sao khởi nghĩa Hương Khê thất bại là câu hỏi được nhiều người quan tâm, sau đây là một số nguyên nhân chính:

- Dù quy tập được nhiều liệt sĩ trên 4 địa bàn rộng lớn nhưng các cuộc khởi nghĩa Hương Khê vẫn chưa liên kết, tập hợp được lực lượng trên phạm vi rộng khắp cả nước.

- Hạn chế vì khẩu hiệu chiến tranh, sự khác biệt về vũ khí, đạn dược.

- Tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa ta và địch.

- Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc

- Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương

- Địa bàn hoạt động và quy mô chiến đấu của nghĩa quân rộng lớn, trải rộng ở 4 tỉnh, thành phố như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Thời gian tồn tại lâu nhất trong phong trào Cần Vương: 10 năm. Khi cuộc khởi nghĩa tan vỡ cũng là lúc phong trào Cần Vương thất bại.

- Khởi nghĩa Hương Khê với sự tham gia đông đảo của nhân dân và đồng bào các dân tộc

Đội quân nổi dậy hoạt động với một tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, bao gồm 15 đơn vị quân đội do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.

Trong quá trình hoạt động, cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã lập được nhiều chiến công, làm cho thực dân Pháp bị tổn thất nặng nề.

- Nhận được sự ủng hộ của nhân dân, huy động được tiềm năng to lớn từ nhân dân

- Về mặt quân sự, sử dụng cùng trang phục, công sự xây dựng và vũ khí mạnh mẽ

- Phương thức đánh thích hợp là chiến tranh du kích và chiến dịch, biết khai thác tối đa lợi thế về địa lý, địa hình của địa bàn. Khởi nghĩa Hương Khê đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi giao tranh trực diện với quân Pháp.

Nhận xét về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

- Tồn tại 10 năm, cuộc khởi nghĩa Hương Khê khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các nghĩa sĩ.

- Cuộc khởi nghĩa mang lại ý nghĩa to lớn và lập nhiều thắng lợi

- Sự tan rã của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là bài học kinh nghiệm chiến đấu quý báu

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

[rule_{ruleNumber}]

Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Lãnh đạo là Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

– Cơ sở chính: Hương Khê (Hà Tĩnh)

– Địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung Kỳ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

[CHUẨN NHẤT]    Khởi nghĩa hương khê

1. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê có thể chia thành hai giai đoạn chính trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau

Giai đoạn I (1885-1888): Nghĩa quân tập trung chuẩn bị và xây dựng lực lượng


– Đầu năm 1887, Phó tướng Cao Thắng nắm quyền chỉ huy, Phan Đình Phùng ra bắc tập hợp lực lượng khi nhận thấy nghĩa quân còn yếu.

– Trong thời kỳ này, cuộc khởi nghĩa Hương Khê chủ yếu tập trung vào việc chiêu mộ binh lính, huấn luyện nghĩa quân, trang bị vũ khí cùng với việc củng cố các căn cứ trên núi.

– Quân nổi dậy chế tạo súng trường theo mẫu của Pháp

Giai đoạn II (1889-1896): Giai đoạn chiến đấu ác liệt, cống hiến của nghĩa quân.

– Lãnh tụ Phan Đình Phùng từ Bắc Kỳ trở về tháng 9/1889.

– Khởi nghĩa Hương Khê lúc này có khoảng một nghìn nghĩa binh. Nhờ Cao Thành chỉ huy, bây giờ có 500 khẩu súng tốt.

– Nhận thấy cuộc khởi nghĩa đã được chuẩn bị chu đáo, Phan Đình Phùng quyết định mở rộng địa bàn ra khắp 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh => Cản trở quá trình thôn tính và đàn áp nhân dân ta của thực dân Pháp. bọn thực dân.

Trước hành động này, quân Pháp đã bố trí nhiều tiền đồn biệt động để phong tỏa khu vực này nhằm cản trở hoạt động của nghĩa quân Hương Khê. Riêng ở Hương Khê có 20 đồn, mỗi đồn có 30 lính canh.

– Quân Pháp bị đánh trả, phục kích khắp một vùng rộng lớn từ Nghi Lộc, Thanh Chương đến Diễn Châu, Yên Thành. Khởi nghĩa Hương Khê thời kỳ này đã tổ chức 28 trận đánh lớn nhỏ.

– Từ năm 1889, nghĩa quân Hương Khê liên tục mở các trận phục kích đẩy lùi nhiều trận càn quét, đồng thời chủ động tiến công, lập nhiều chiến công như trận đồn Trường Lưu tháng 5 năm 1890, trận càn vào thị xã Hà Tĩnh tháng 8 năm 1892.

– Sau nhiều thất bại, đầu năm 1892, thực dân Pháp mở nhiều cuộc đánh phá, đặc biệt là cuộc đánh phá vùng Hói Trưng, ​​Ngàn Sâu, là căn cứ của Tướng Cao Thắng.

– Nghĩa quân tấn công đồn Trung Lễ ngày 7 tháng 3 năm 1892. Nguyễn Hữu Thuần tấn công huyện Thanh Hà, bắt sống tri huyện, còn Cao Thắng cho nghĩa quân giả gạc xanh bắt sống Đinh Nho Quang.

– Nguyễn Hữu Thành lãnh đạo nghĩa quân Hương Khê tập kích nhà tù, giải cứu hơn 70 tù binh bị bắt giam ngày 23/8/1892.

– Tháng 11/1893, Cao Thắng cùng 1.000 quân tấn công Nghệ An, nhưng Cao Thắng bị thương và hy sinh, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân. Lợi dụng thời cơ này, pháo binh siết chặt vòng vây, nghĩa quân cố gắng chống trả, nhưng sức dần suy yếu.

– Ngày 17-10-1894, nghĩa quân thắng trận ở núi Vụ Quang.

– Ngày 28/12/1895, Phan Đình Phùng bị thương nặng và chết.

– Những thủ lĩnh cuối cùng bị giết một phần trong trận chiến, một phần không thể đứng quá lâu trong rừng độc, hoặc bị bắt và bị giết. Đến đây, cuộc khởi nghĩa Hương Khê tan rã.

2. Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Vì sao khởi nghĩa Hương Khê thất bại là câu hỏi được nhiều người quan tâm, sau đây là một số nguyên nhân chính:

– Dù quy tập được nhiều liệt sĩ trên 4 địa bàn rộng lớn nhưng các cuộc khởi nghĩa Hương Khê vẫn chưa liên kết, tập hợp được lực lượng trên phạm vi rộng khắp cả nước.

– Hạn chế vì khẩu hiệu chiến tranh, sự khác biệt về vũ khí, đạn dược.

– Tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa ta và địch.

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc

– Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

– Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được coi là tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương

– Địa bàn hoạt động và quy mô chiến đấu của nghĩa quân rộng lớn, trải rộng ở 4 tỉnh, thành phố như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

– Thời gian tồn tại lâu nhất trong phong trào Cần Vương: 10 năm. Khi cuộc khởi nghĩa tan vỡ cũng là lúc phong trào Cần Vương thất bại.

– Khởi nghĩa Hương Khê với sự tham gia đông đảo của nhân dân và đồng bào các dân tộc

Đội quân nổi dậy hoạt động với một tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, bao gồm 15 đơn vị quân đội do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.

Trong quá trình hoạt động, cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã lập được nhiều chiến công, làm cho thực dân Pháp bị tổn thất nặng nề.

– Nhận được sự ủng hộ của nhân dân, huy động được tiềm năng to lớn từ nhân dân

– Về mặt quân sự, sử dụng cùng trang phục, công sự xây dựng và vũ khí mạnh mẽ

– Phương thức đánh thích hợp là chiến tranh du kích và chiến dịch, biết khai thác tối đa lợi thế về địa lý, địa hình của địa bàn. Khởi nghĩa Hương Khê đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo khi giao tranh trực diện với quân Pháp.

Nhận xét về cuộc khởi nghĩa Hương Khê

– Tồn tại 10 năm, cuộc khởi nghĩa Hương Khê khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các nghĩa sĩ.

– Cuộc khởi nghĩa mang lại ý nghĩa to lớn và lập nhiều thắng lợi

– Sự tan rã của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là bài học kinh nghiệm chiến đấu quý báu

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Bạn thấy bài viết Khởi nghĩa Hương Khê có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Khởi nghĩa Hương Khê bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Khởi #nghĩa #Hương #Khê

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button