Kiến thức chungLà gì?

Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Bạn đang xem: Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao? tại ĐH KD & CN Hà Nội

tỷ lệ chiết khấu (Lãi suất giảm) là một thuật ngữ khá quen thuộc. Đặc biệt những ai làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ hiểu rất rõ về nó, tuy nhiên nhiều người vẫn còn hoài nghi về thuật ngữ này.

Vậy chiết khấu là gì? Nó được tính như thế nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Tỷ lệ chiết khấu là bao nhiêu?

Lãi suất chiết khấu là lãi suất tại ngân hàng trung ương. (Các ngân hàng nhà nước) Thu các khoản cho vay các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn hoặc không thường xuyên. Việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ để kiểm soát lượng tiền cung ứng.

tỷ lệ chiết khấu

Điều này có nghĩa là khi mở các ngân hàng thương mại Sẽ có một số trường hợp bắt buộc phải vay từ ngân hàng trung ương. Đó là khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt của ngân hàng không thể đảm bảo an toàn. Hiện các ngân hàng sẽ cân nhắc việc vay tiền để tránh trường hợp khách hàng rút tiền.

tài liệu chiết khấu

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài chiết khấu, chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng. phát hành tại Việt Nam hoặc phát hành ở nước ngoài đối với chuyển khoản tại Việt Nam là:

 • hối phiếu
 • hối phiếu
 • Tiếng Séc
 • Các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu hợp pháp.

kiểm tra

kiểm tra

chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức tín dụng giảm bớt chứng từ có giá, bao gồm:

 • hối phiếu ngân hàng nhà nước
 • trái phiếu chính phủ
 • Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
 • trái phiếu chính quyền địa phương
 • Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành Chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Việt Nam
 • Kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành, chiết khấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công thức tính lãi suất chiết khấu

Công thức tính lãi suất chiết khấu là gì?

Công thức tính lãi suất chiết khấu là gì?

Tỷ lệ chiết khấu có thể được tính bằng hai yếu tố sau:

 • Phí tài trợ
 • Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)

Được tính toán dựa trên chi phí tài trợ.

Tỷ lệ chiết khấu có thể được tính bằng cách sử dụng giá vốn. là tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư muốn nhận được từ dự án nói cách khác Tỷ lệ chiết khấu là giá vốn. hoặc chi phí cơ hội của vốn

Ví dụ: Nếu bạn rút tiền tiết kiệm với lãi suất 5% để đầu tư, bạn sẽ được trừ 5% chiết khấu.

Được tính là chi phí bình quân gia quyền.

WACC = Chi phí Công ty Trung bình

Doanh nghiệp có hai nguồn tài trợ chính:

 • Khoản vay Thương mại: Đây là chi phí nợ, là tiền lãi của khoản vay (1 khoản thuế) * tiền lãi; và
 • Vốn chủ sở hữu: Đây là chi phí của vốn chủ sở hữu. đó là lợi nhuận mà các cổ đông muốn

WACC có thể được tính là chi phí trung bình của việc sử dụng hai nguồn vốn này.

WACC = re * E / (E + D) + rD (1-TC) * D / (E + D)

trong đó:

 • V / v: tỷ suất lợi nhuận mong muốn của cổ đông
 • rD: Lãi suất mà chủ nợ muốn.
 • E: Giá thị trường của cổ phiếu của công ty.
 • D: Giá thị trường của khoản nợ của công ty.
 • TC: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

với: lại = [Div0(1+g)/P0] + a

 • P0: Giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm gốc.
 • Div0: Cổ tức của cổ phiếu công ty tại thời điểm gốc
 • g: tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng như thế nào?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng do ngân hàng trung ương quy định. Ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại và ảnh hưởng đến cả ngân hàng trung ương.

Vì các ngân hàng thương mại phải tính toán tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi. (dự trữ ngân hàng) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có tỷ lệ tiền mặt trên tài sản đảm bảo tối thiểu

Tỷ lệ này ngoài quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ dự trữ. Nó cũng phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của ngân hàng thương mại và dự trữ mà ngân hàng yêu cầu thường lớn hơn dự trữ mà ngân hàng trung ương đã cam kết.

Khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt thực tế của ngân hàng thương mại gần bằng tỷ lệ an toàn tối thiểu sẽ phải xem xét có tiếp tục cho vay hay không Bởi vì bây giờ buộc phải tính toán giữa số tiền được tính trên khoản vay và các chi phí liên quan trong trường hợp khách hàng. Có một nhu cầu cao bất thường về tiền mặt.

Bản chất của lãi suất chiết khấu thể hiện rõ vai trò quan trọng của nó. đặc biệt Bạn có thể tìm kiếm thông qua các hiệu ứng sau:

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng thương mại

Lãi suất chiết khấu do ngân hàng trung ương quy định có tầm quan trọng hàng đầu. được coi là cơ sở quan trọng trên hết Các ngân hàng luôn theo dõi chặt chẽ và cập nhật các mức chiết khấu.

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dự trữ tiền mặt của ngân hàng. Là cơ sở giúp các NHTM quyết định giảm hoặc tăng tỷ lệ DTBB.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại sẽ luôn so sánh lãi suất chiết khấu với lãi suất thị trường. Nếu tỷ lệ chiết khấu cao Ngân hàng không thể để tỷ lệ DTBB quá thấp. Đặc biệt, các ngân hàng tránh tỷ lệ dự trữ đạt mức an toàn. Đặc biệt, các ngân hàng thường tăng tỷ lệ dự trữ để đảm bảo không xảy ra rủi ro khi khách hàng rút vốn.

Ngược lại, nếu lãi suất chiết khấu bằng hoặc thấp hơn Ngân hàng có thể cho vay Chỉ dừng lại ở mức an toàn tối thiểu. chỉ vì tại thời điểm này Nếu tiền mặt khan hiếm Ngân hàng hoàn toàn có thể vay vốn ngân hàng nhà nước. Tiền lãi ngân hàng nhận được không gây rủi ro.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Tác dụng của chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại là rõ ràng, tuy nhiên, quan trọng hơn, nó là một công cụ hữu hiệu của các ngân hàng nhà nước và có một số tác động đến các ngân hàng trung ương.

đã nhận nó đúng Ngân hàng trung ương ấn định tỷ lệ chiết khấu để kiểm soát lượng tiền cung ứng. Do đó, nếu ngân hàng muốn tăng cung tiền Ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho khoản vay. và ngược lại Đối với các ngân hàng muốn giảm cung tiền Họ sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu. Chỉ vì khi lãi suất chiết khấu tăng Các ngân hàng thương mại sẽ giảm cho vay.

Các ngân hàng trung ương sử dụng chiết khấu đặc biệt không chỉ để kiểm soát lượng tiền cung ứng. mà còn giúp các tổ chức tài chính khi có vấn đề

Do đó, đối với một loại tiền tệ cơ sở nhất định bằng cách đặt tỷ lệ chiết khấu cao hơn tỷ giá thị trường Các ngân hàng trung ương có thể buộc các ngân hàng thương mại phải giữ lượng tiền mặt dự trữ bổ sung. tăng số tiền tiền rơi (Do tỷ lệ tiền gửi trên tiền mặt thấp hơn), cung tiền giảm.

Ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm Các ngân hàng thương mại có thể giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt. và tăng số nhân tiền, dẫn đến tăng cung tiền.

Ưu nhược điểm của chiết khấu ngân hàng

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

trong hoạt động ngân hàng Việc giảm giá có rất nhiều lợi thế. Nhưng đồng thời cũng có những bất lợi ảnh hưởng và mang lại rủi ro.

thuận lợi

 • Đó là một ngành kinh doanh rủi ro thấp. Khả năng trả nợ của ngân hàng là rất chắc chắn.
 • Chiết khấu là một hình thức tín dụng đơn giản. Không có rắc rối cho các ngân hàng Sở dĩ như vậy vì quy trình và thủ tục cho vay khá đơn giản.
 • Việc chiết khấu sẽ không khiến nguồn tiền của ngân hàng bị “đóng băng”.
 • Thời hạn chiết khấu ngắn (dưới 90 ngày) và các ngân hàng thương mại có thể dễ dàng xin khấu trừ hối phiếu mới tại các ngân hàng cần tài trợ.
 • Tiền đã xuất cho khách hàng khi chiết khấu được chuyển vào tài khoản tiền gửi của khách hàng. Do đó, nó là một nguồn cung cấp vốn cho các ngân hàng.

yếu đuối

 • Các ngân hàng đôi khi phải chiết khấu hối phiếu giả, tức là hối phiếu thật không phát sinh từ quan hệ thương mại. mà một số cá nhân phát hành tùy tiện nhằm mục đích lừa đảo ngân hàng.
 • Người chịu trách nhiệm thanh toán giấy tờ có giá bị phá sản trước và khi đến hạn thanh toán giấy tờ có giá.

Sự kết luận

từ những chia sẻ trên Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về chiết khấu là gì. để bạn hiểu cặn kẽ những kiến ​​thức này Kiến thức rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các doanh nghiệp luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất có thể.

Sửa bởi: lamchutaichinh.vn

Thông tin cần xem thêm: Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Hình Ảnh về Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Video về Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Wiki về Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao?

Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao? -

tỷ lệ chiết khấu (Lãi suất giảm) là một thuật ngữ khá quen thuộc. Đặc biệt những ai làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ hiểu rất rõ về nó, tuy nhiên nhiều người vẫn còn hoài nghi về thuật ngữ này.

Vậy chiết khấu là gì? Nó được tính như thế nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Tỷ lệ chiết khấu là bao nhiêu?

Lãi suất chiết khấu là lãi suất tại ngân hàng trung ương. (Các ngân hàng nhà nước) Thu các khoản cho vay các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn hoặc không thường xuyên. Việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ để kiểm soát lượng tiền cung ứng.

tỷ lệ chiết khấu

Điều này có nghĩa là khi mở các ngân hàng thương mại Sẽ có một số trường hợp bắt buộc phải vay từ ngân hàng trung ương. Đó là khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt của ngân hàng không thể đảm bảo an toàn. Hiện các ngân hàng sẽ cân nhắc việc vay tiền để tránh trường hợp khách hàng rút tiền.

tài liệu chiết khấu

Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài chiết khấu, chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng. phát hành tại Việt Nam hoặc phát hành ở nước ngoài đối với chuyển khoản tại Việt Nam là:

 • hối phiếu
 • hối phiếu
 • Tiếng Séc
 • Các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu hợp pháp.

kiểm tra

kiểm tra

chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức tín dụng giảm bớt chứng từ có giá, bao gồm:

 • hối phiếu ngân hàng nhà nước
 • trái phiếu chính phủ
 • Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
 • trái phiếu chính quyền địa phương
 • Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành Chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Việt Nam
 • Kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành, chiết khấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công thức tính lãi suất chiết khấu

Công thức tính lãi suất chiết khấu là gì?

Công thức tính lãi suất chiết khấu là gì?

Tỷ lệ chiết khấu có thể được tính bằng hai yếu tố sau:

 • Phí tài trợ
 • Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)

Được tính toán dựa trên chi phí tài trợ.

Tỷ lệ chiết khấu có thể được tính bằng cách sử dụng giá vốn. là tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư muốn nhận được từ dự án nói cách khác Tỷ lệ chiết khấu là giá vốn. hoặc chi phí cơ hội của vốn

Ví dụ: Nếu bạn rút tiền tiết kiệm với lãi suất 5% để đầu tư, bạn sẽ được trừ 5% chiết khấu.

Được tính là chi phí bình quân gia quyền.

WACC = Chi phí Công ty Trung bình

Doanh nghiệp có hai nguồn tài trợ chính:

 • Khoản vay Thương mại: Đây là chi phí nợ, là tiền lãi của khoản vay (1 khoản thuế) * tiền lãi; và
 • Vốn chủ sở hữu: Đây là chi phí của vốn chủ sở hữu. đó là lợi nhuận mà các cổ đông muốn

WACC có thể được tính là chi phí trung bình của việc sử dụng hai nguồn vốn này.

WACC = re * E / (E + D) + rD (1-TC) * D / (E + D)

trong đó:

 • V / v: tỷ suất lợi nhuận mong muốn của cổ đông
 • rD: Lãi suất mà chủ nợ muốn.
 • E: Giá thị trường của cổ phiếu của công ty.
 • D: Giá thị trường của khoản nợ của công ty.
 • TC: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

với: lại = [Div0(1+g)/P0] + a

 • P0: Giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm gốc.
 • Div0: Cổ tức của cổ phiếu công ty tại thời điểm gốc
 • g: tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng như thế nào?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng do ngân hàng trung ương quy định. Ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại và ảnh hưởng đến cả ngân hàng trung ương.

Vì các ngân hàng thương mại phải tính toán tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi. (dự trữ ngân hàng) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có tỷ lệ tiền mặt trên tài sản đảm bảo tối thiểu

Tỷ lệ này ngoài quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ dự trữ. Nó cũng phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của ngân hàng thương mại và dự trữ mà ngân hàng yêu cầu thường lớn hơn dự trữ mà ngân hàng trung ương đã cam kết.

Khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt thực tế của ngân hàng thương mại gần bằng tỷ lệ an toàn tối thiểu sẽ phải xem xét có tiếp tục cho vay hay không Bởi vì bây giờ buộc phải tính toán giữa số tiền được tính trên khoản vay và các chi phí liên quan trong trường hợp khách hàng. Có một nhu cầu cao bất thường về tiền mặt.

Bản chất của lãi suất chiết khấu thể hiện rõ vai trò quan trọng của nó. đặc biệt Bạn có thể tìm kiếm thông qua các hiệu ứng sau:

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng thương mại

Lãi suất chiết khấu do ngân hàng trung ương quy định có tầm quan trọng hàng đầu. được coi là cơ sở quan trọng trên hết Các ngân hàng luôn theo dõi chặt chẽ và cập nhật các mức chiết khấu.

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dự trữ tiền mặt của ngân hàng. Là cơ sở giúp các NHTM quyết định giảm hoặc tăng tỷ lệ DTBB.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại sẽ luôn so sánh lãi suất chiết khấu với lãi suất thị trường. Nếu tỷ lệ chiết khấu cao Ngân hàng không thể để tỷ lệ DTBB quá thấp. Đặc biệt, các ngân hàng tránh tỷ lệ dự trữ đạt mức an toàn. Đặc biệt, các ngân hàng thường tăng tỷ lệ dự trữ để đảm bảo không xảy ra rủi ro khi khách hàng rút vốn.

Ngược lại, nếu lãi suất chiết khấu bằng hoặc thấp hơn Ngân hàng có thể cho vay Chỉ dừng lại ở mức an toàn tối thiểu. chỉ vì tại thời điểm này Nếu tiền mặt khan hiếm Ngân hàng hoàn toàn có thể vay vốn ngân hàng nhà nước. Tiền lãi ngân hàng nhận được không gây rủi ro.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Tác dụng của chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại là rõ ràng, tuy nhiên, quan trọng hơn, nó là một công cụ hữu hiệu của các ngân hàng nhà nước và có một số tác động đến các ngân hàng trung ương.

đã nhận nó đúng Ngân hàng trung ương ấn định tỷ lệ chiết khấu để kiểm soát lượng tiền cung ứng. Do đó, nếu ngân hàng muốn tăng cung tiền Ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho khoản vay. và ngược lại Đối với các ngân hàng muốn giảm cung tiền Họ sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu. Chỉ vì khi lãi suất chiết khấu tăng Các ngân hàng thương mại sẽ giảm cho vay.

Các ngân hàng trung ương sử dụng chiết khấu đặc biệt không chỉ để kiểm soát lượng tiền cung ứng. mà còn giúp các tổ chức tài chính khi có vấn đề

Do đó, đối với một loại tiền tệ cơ sở nhất định bằng cách đặt tỷ lệ chiết khấu cao hơn tỷ giá thị trường Các ngân hàng trung ương có thể buộc các ngân hàng thương mại phải giữ lượng tiền mặt dự trữ bổ sung. tăng số tiền tiền rơi (Do tỷ lệ tiền gửi trên tiền mặt thấp hơn), cung tiền giảm.

Ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm Các ngân hàng thương mại có thể giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt. và tăng số nhân tiền, dẫn đến tăng cung tiền.

Ưu nhược điểm của chiết khấu ngân hàng

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

trong hoạt động ngân hàng Việc giảm giá có rất nhiều lợi thế. Nhưng đồng thời cũng có những bất lợi ảnh hưởng và mang lại rủi ro.

thuận lợi

 • Đó là một ngành kinh doanh rủi ro thấp. Khả năng trả nợ của ngân hàng là rất chắc chắn.
 • Chiết khấu là một hình thức tín dụng đơn giản. Không có rắc rối cho các ngân hàng Sở dĩ như vậy vì quy trình và thủ tục cho vay khá đơn giản.
 • Việc chiết khấu sẽ không khiến nguồn tiền của ngân hàng bị “đóng băng”.
 • Thời hạn chiết khấu ngắn (dưới 90 ngày) và các ngân hàng thương mại có thể dễ dàng xin khấu trừ hối phiếu mới tại các ngân hàng cần tài trợ.
 • Tiền đã xuất cho khách hàng khi chiết khấu được chuyển vào tài khoản tiền gửi của khách hàng. Do đó, nó là một nguồn cung cấp vốn cho các ngân hàng.

yếu đuối

 • Các ngân hàng đôi khi phải chiết khấu hối phiếu giả, tức là hối phiếu thật không phát sinh từ quan hệ thương mại. mà một số cá nhân phát hành tùy tiện nhằm mục đích lừa đảo ngân hàng.
 • Người chịu trách nhiệm thanh toán giấy tờ có giá bị phá sản trước và khi đến hạn thanh toán giấy tờ có giá.

Sự kết luận

từ những chia sẻ trên Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về chiết khấu là gì. để bạn hiểu cặn kẽ những kiến ​​thức này Kiến thức rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các doanh nghiệp luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất có thể.

Sửa bởi: lamchutaichinh.vn

[rule_{ruleNumber}]

+ a

 • P0: Giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm gốc.
 • Div0: Cổ tức của cổ phiếu công ty tại thời điểm gốc
 • g: tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự kiến

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng như thế nào?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu có vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng do ngân hàng trung ương quy định. Ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại và ảnh hưởng đến cả ngân hàng trung ương.

Vì các ngân hàng thương mại phải tính toán tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi. (dự trữ ngân hàng) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và có tỷ lệ tiền mặt trên tài sản đảm bảo tối thiểu

Tỷ lệ này ngoài quy định của ngân hàng trung ương về tỷ lệ dự trữ. Nó cũng phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của ngân hàng thương mại và dự trữ mà ngân hàng yêu cầu thường lớn hơn dự trữ mà ngân hàng trung ương đã cam kết.

Khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt thực tế của ngân hàng thương mại gần bằng tỷ lệ an toàn tối thiểu sẽ phải xem xét có tiếp tục cho vay hay không Bởi vì bây giờ buộc phải tính toán giữa số tiền được tính trên khoản vay và các chi phí liên quan trong trường hợp khách hàng. Có một nhu cầu cao bất thường về tiền mặt.

Bản chất của lãi suất chiết khấu thể hiện rõ vai trò quan trọng của nó. đặc biệt Bạn có thể tìm kiếm thông qua các hiệu ứng sau:

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng thương mại

Lãi suất chiết khấu do ngân hàng trung ương quy định có tầm quan trọng hàng đầu. được coi là cơ sở quan trọng trên hết Các ngân hàng luôn theo dõi chặt chẽ và cập nhật các mức chiết khấu.

Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dự trữ tiền mặt của ngân hàng. Là cơ sở giúp các NHTM quyết định giảm hoặc tăng tỷ lệ DTBB.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại sẽ luôn so sánh lãi suất chiết khấu với lãi suất thị trường. Nếu tỷ lệ chiết khấu cao Ngân hàng không thể để tỷ lệ DTBB quá thấp. Đặc biệt, các ngân hàng tránh tỷ lệ dự trữ đạt mức an toàn. Đặc biệt, các ngân hàng thường tăng tỷ lệ dự trữ để đảm bảo không xảy ra rủi ro khi khách hàng rút vốn.

Ngược lại, nếu lãi suất chiết khấu bằng hoặc thấp hơn Ngân hàng có thể cho vay Chỉ dừng lại ở mức an toàn tối thiểu. chỉ vì tại thời điểm này Nếu tiền mặt khan hiếm Ngân hàng hoàn toàn có thể vay vốn ngân hàng nhà nước. Tiền lãi ngân hàng nhận được không gây rủi ro.

Ảnh hưởng của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Ngân hàng trung ương ấn định lãi suất chiết khấu.

Tác dụng của chiết khấu đối với các ngân hàng thương mại là rõ ràng, tuy nhiên, quan trọng hơn, nó là một công cụ hữu hiệu của các ngân hàng nhà nước và có một số tác động đến các ngân hàng trung ương.

đã nhận nó đúng Ngân hàng trung ương ấn định tỷ lệ chiết khấu để kiểm soát lượng tiền cung ứng. Do đó, nếu ngân hàng muốn tăng cung tiền Ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho khoản vay. và ngược lại Đối với các ngân hàng muốn giảm cung tiền Họ sẽ tăng tỷ lệ chiết khấu. Chỉ vì khi lãi suất chiết khấu tăng Các ngân hàng thương mại sẽ giảm cho vay.

Các ngân hàng trung ương sử dụng chiết khấu đặc biệt không chỉ để kiểm soát lượng tiền cung ứng. mà còn giúp các tổ chức tài chính khi có vấn đề

Do đó, đối với một loại tiền tệ cơ sở nhất định bằng cách đặt tỷ lệ chiết khấu cao hơn tỷ giá thị trường Các ngân hàng trung ương có thể buộc các ngân hàng thương mại phải giữ lượng tiền mặt dự trữ bổ sung. tăng số tiền tiền rơi (Do tỷ lệ tiền gửi trên tiền mặt thấp hơn), cung tiền giảm.

Ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm Các ngân hàng thương mại có thể giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt. và tăng số nhân tiền, dẫn đến tăng cung tiền.

Ưu nhược điểm của chiết khấu ngân hàng

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ chiết khấu

trong hoạt động ngân hàng Việc giảm giá có rất nhiều lợi thế. Nhưng đồng thời cũng có những bất lợi ảnh hưởng và mang lại rủi ro.

thuận lợi

 • Đó là một ngành kinh doanh rủi ro thấp. Khả năng trả nợ của ngân hàng là rất chắc chắn.
 • Chiết khấu là một hình thức tín dụng đơn giản. Không có rắc rối cho các ngân hàng Sở dĩ như vậy vì quy trình và thủ tục cho vay khá đơn giản.
 • Việc chiết khấu sẽ không khiến nguồn tiền của ngân hàng bị “đóng băng”.
 • Thời hạn chiết khấu ngắn (dưới 90 ngày) và các ngân hàng thương mại có thể dễ dàng xin khấu trừ hối phiếu mới tại các ngân hàng cần tài trợ.
 • Tiền đã xuất cho khách hàng khi chiết khấu được chuyển vào tài khoản tiền gửi của khách hàng. Do đó, nó là một nguồn cung cấp vốn cho các ngân hàng.

yếu đuối

 • Các ngân hàng đôi khi phải chiết khấu hối phiếu giả, tức là hối phiếu thật không phát sinh từ quan hệ thương mại. mà một số cá nhân phát hành tùy tiện nhằm mục đích lừa đảo ngân hàng.
 • Người chịu trách nhiệm thanh toán giấy tờ có giá bị phá sản trước và khi đến hạn thanh toán giấy tờ có giá.

Sự kết luận

từ những chia sẻ trên Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về chiết khấu là gì. để bạn hiểu cặn kẽ những kiến ​​thức này Kiến thức rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các doanh nghiệp luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất có thể.

Sửa bởi: lamchutaichinh.vn

Bạn thấy bài viết Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lãi suất chiết khấu (Discount rate) là gì? Cách tính ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Lãi #suất #chiết #khấu #Discount #rate #là #gì #Cach #tinh #sao

Xem thêm bài viết hay:  Sở giao dịch hàng hóa việt nam lừa đảo

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button