Tổng Hợp

Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tổng Hợp

Lệnh clean xóa tất cả các phân vùng hoặc định dạng ổ đĩa hiện tại. Lệnh áp dụng cho Windows Server (Kênh nửa năm), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Cú pháp lệnh rõ ràng

clean [all]

tham số lệnh sạch

Thông số Diễn tả
tất cả các Chỉ định rằng mỗi và mọi khu vực trên ổ đĩa được đặt thành 0, điều này sẽ xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu hiện có trên ổ đĩa.

Ghi chú:

 • Trên ổ MBR (Master Boot Record), chỉ thông tin phân vùng MBR và thông tin khu vực ẩn mới được ghi đè.
 • Trên ổ đĩa GPT (Bảng phân vùng GUID), thông tin phân vùng gpt, bao gồm MBR bảo vệ, bị ghi đè. Không có thông tin khu vực ẩn.
 • Một ổ đĩa phải được chọn để hoạt động này thành công. Sử dụng lệnh chọn đĩa để chọn một ổ đĩa và chuyển sang ổ đĩa đó.

Ví dụ về cách xóa ổ đĩa bằng lệnh clean thông qua Command Prompt

1. Để xác định số ổ đĩa được gán cho ổ đĩa được phân vùng 3TB + MBR, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bạn đang xem: Lệnh Clean trong Windows

 • Từ menu Khởi đầunhấp chuột phải vào Máy vi tính sẽ cung cấp một menu thả xuống. (Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 8.1, hãy di chuyển chuột đến góc dưới cùng bên trái của màn hình và nhấp chuột phải. Sau đó, chọn Quản lý đĩa).
 • Chọn Quản lý.
 • Chọn Quản lý đĩa (được liệt kê trong Kho).
 • Tìm ổ đĩa được xác định là ổ 3TB (2794GB). Cửa sổ thuộc tính cho thấy bảng phân vùng trên ổ đĩa là MBR.

Quan trọng: Lưu ý số ổ đĩa (chẳng hạn như Đĩa 1).

2. Mở cửa sổ Command Prompt với quyền quản trị.

3. Từ Command Prompt, gõ diskpart và hãy nhấn Đi vào. Dấu nhắc lệnh diskpart sẽ mở ra.

Nhập diskpart
Nhập diskpart

4. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ đĩa danh sách và hãy nhấn Đi vào.

Nhập đĩa danh sách
Nhập đĩa danh sách

5. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, bạn sẽ cần chọn số ổ (ví dụ: nếu ổ 3TB + thì Đĩa 1bạn sẽ vào chọn đĩa 1) và hãy nhấn Đi vào. Một thông báo xuất hiện cho biết rằng ổ đĩa đã được chọn. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập đĩa chọn 1
Nhập đĩa chọn 1

6. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ dọn dẹp và hãy nhấn Đi vào. Phân vùng, dữ liệu và chữ ký của ổ đĩa hiện đã bị xóa. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập sạch
Nhập sạch

Cảnh báo: Sau khi bạn nhập dọn dẹp và hãy nhấn đi vàoổ đĩa sẽ bị xóa, không có cảnh báo nên hãy chú ý chọn đúng ổ đĩa mà bạn muốn xóa.

7. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị thông báo “DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa”. Đóng cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấp vào. ký tên X màu đỏ ở góc trên bên phải.

Thông báo
Thông báo “DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa”

8. Các ổ 3TB + hiện có thể được khởi tạo lại, phân vùng và định dạng.

Đăng bởi: hubm.edu.vn

Thể loại: Chung


Thông tin cần xem thêm:

Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Hình Ảnh về: Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Video về: Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Wiki về Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

Lệnh Clean trong Windows - Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

-

Lệnh clean xóa tất cả các phân vùng hoặc định dạng ổ đĩa hiện tại. Lệnh áp dụng cho Windows Server (Kênh nửa năm), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Cú pháp lệnh rõ ràng

clean [all]

tham số lệnh sạch

Thông số Diễn tả
tất cả các Chỉ định rằng mỗi và mọi khu vực trên ổ đĩa được đặt thành 0, điều này sẽ xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu hiện có trên ổ đĩa.

Ghi chú:

 • Trên ổ MBR (Master Boot Record), chỉ thông tin phân vùng MBR và thông tin khu vực ẩn mới được ghi đè.
 • Trên ổ đĩa GPT (Bảng phân vùng GUID), thông tin phân vùng gpt, bao gồm MBR bảo vệ, bị ghi đè. Không có thông tin khu vực ẩn.
 • Một ổ đĩa phải được chọn để hoạt động này thành công. Sử dụng lệnh chọn đĩa để chọn một ổ đĩa và chuyển sang ổ đĩa đó.

Ví dụ về cách xóa ổ đĩa bằng lệnh clean thông qua Command Prompt

1. Để xác định số ổ đĩa được gán cho ổ đĩa được phân vùng 3TB + MBR, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bạn đang xem: Lệnh Clean trong Windows

 • Từ menu Khởi đầunhấp chuột phải vào Máy vi tính sẽ cung cấp một menu thả xuống. (Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 8.1, hãy di chuyển chuột đến góc dưới cùng bên trái của màn hình và nhấp chuột phải. Sau đó, chọn Quản lý đĩa).
 • Chọn Quản lý.
 • Chọn Quản lý đĩa (được liệt kê trong Kho).
 • Tìm ổ đĩa được xác định là ổ 3TB (2794GB). Cửa sổ thuộc tính cho thấy bảng phân vùng trên ổ đĩa là MBR.

Quan trọng: Lưu ý số ổ đĩa (chẳng hạn như Đĩa 1).

2. Mở cửa sổ Command Prompt với quyền quản trị.

3. Từ Command Prompt, gõ diskpart và hãy nhấn Đi vào. Dấu nhắc lệnh diskpart sẽ mở ra.

Nhập diskpart
Nhập diskpart

4. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ đĩa danh sách và hãy nhấn Đi vào.

Nhập đĩa danh sách
Nhập đĩa danh sách

5. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, bạn sẽ cần chọn số ổ (ví dụ: nếu ổ 3TB + thì Đĩa 1bạn sẽ vào chọn đĩa 1) và hãy nhấn Đi vào. Một thông báo xuất hiện cho biết rằng ổ đĩa đã được chọn. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập đĩa chọn 1
Nhập đĩa chọn 1

6. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ dọn dẹp và hãy nhấn Đi vào. Phân vùng, dữ liệu và chữ ký của ổ đĩa hiện đã bị xóa. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập sạch
Nhập sạch

Cảnh báo: Sau khi bạn nhập dọn dẹp và hãy nhấn đi vàoổ đĩa sẽ bị xóa, không có cảnh báo nên hãy chú ý chọn đúng ổ đĩa mà bạn muốn xóa.

7. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị thông báo “DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa”. Đóng cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấp vào. ký tên X màu đỏ ở góc trên bên phải.

Thông báo
Thông báo "DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa"

8. Các ổ 3TB + hiện có thể được khởi tạo lại, phân vùng và định dạng.

Đăng bởi: hubm.edu.vn

Thể loại: Chung

[rule_{ruleNumber}]

Lệnh clean xóa tất cả các phân vùng hoặc định dạng ổ đĩa hiện tại. Lệnh áp dụng cho Windows Server (Kênh nửa năm), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Cú pháp lệnh rõ ràng

clean [all]

tham số lệnh sạch

Thông số Diễn tả
tất cả các Chỉ định rằng mỗi và mọi khu vực trên ổ đĩa được đặt thành 0, điều này sẽ xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu hiện có trên ổ đĩa.

Ghi chú:

 • Trên ổ MBR (Master Boot Record), chỉ thông tin phân vùng MBR và thông tin khu vực ẩn mới được ghi đè.
 • Trên ổ đĩa GPT (Bảng phân vùng GUID), thông tin phân vùng gpt, bao gồm MBR bảo vệ, bị ghi đè. Không có thông tin khu vực ẩn.
 • Một ổ đĩa phải được chọn để hoạt động này thành công. Sử dụng lệnh chọn đĩa để chọn một ổ đĩa và chuyển sang ổ đĩa đó.

Ví dụ về cách xóa ổ đĩa bằng lệnh clean thông qua Command Prompt

1. Để xác định số ổ đĩa được gán cho ổ đĩa được phân vùng 3TB + MBR, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bạn đang xem: Lệnh Clean trong Windows

 • Từ menu Khởi đầunhấp chuột phải vào Máy vi tính sẽ cung cấp một menu thả xuống. (Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 8.1, hãy di chuyển chuột đến góc dưới cùng bên trái của màn hình và nhấp chuột phải. Sau đó, chọn Quản lý đĩa).
 • Chọn Quản lý.
 • Chọn Quản lý đĩa (được liệt kê trong Kho).
 • Tìm ổ đĩa được xác định là ổ 3TB (2794GB). Cửa sổ thuộc tính cho thấy bảng phân vùng trên ổ đĩa là MBR.

Quan trọng: Lưu ý số ổ đĩa (chẳng hạn như Đĩa 1).

2. Mở cửa sổ Command Prompt với quyền quản trị.

3. Từ Command Prompt, gõ diskpart và hãy nhấn Đi vào. Dấu nhắc lệnh diskpart sẽ mở ra.

Nhập diskpart
Nhập diskpart

4. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ đĩa danh sách và hãy nhấn Đi vào.

Nhập đĩa danh sách
Nhập đĩa danh sách

5. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, bạn sẽ cần chọn số ổ (ví dụ: nếu ổ 3TB + thì Đĩa 1bạn sẽ vào chọn đĩa 1) và hãy nhấn Đi vào. Một thông báo xuất hiện cho biết rằng ổ đĩa đã được chọn. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập đĩa chọn 1
Nhập đĩa chọn 1

6. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, gõ dọn dẹp và hãy nhấn Đi vào. Phân vùng, dữ liệu và chữ ký của ổ đĩa hiện đã bị xóa. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Nhập sạch
Nhập sạch

Cảnh báo: Sau khi bạn nhập dọn dẹp và hãy nhấn đi vàoổ đĩa sẽ bị xóa, không có cảnh báo nên hãy chú ý chọn đúng ổ đĩa mà bạn muốn xóa.

7. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị thông báo “DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa”. Đóng cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấp vào. ký tên X màu đỏ ở góc trên bên phải.

Thông báo
Thông báo “DiskPart đã thành công trong việc dọn dẹp đĩa”

8. Các ổ 3TB + hiện có thể được khởi tạo lại, phân vùng và định dạng.

Đăng bởi: hubm.edu.vn

Thể loại: Chung

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_3_plain]

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_1_plain]

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_2_plain]

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_2_plain]

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_3_plain]

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lệnh Clean trong Windows – Trường THPT Thành phố Sóc Trăng

bên dưới để Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

#Lệnh #Clean #trong #Windows #Trường #THPT #Thành #phố #Sóc #Trăng

Xem thêm bài viết hay:  Cựu vương là gì? - Trường THPT TP Sóc Trăng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button