Giáo Dục

Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững

Định nghĩa: Góc li độ là góc quét mà dao động của con lắc đơn giản quét được từ một vị trí nào đó về vị trí cân bằng.

Ký hiệu: α

Đơn vị: rad

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững

Cấu tạo của con lắc đơn

Cấu tạo của con lắc đơn bao gồm một vật nhỏ có khối lượng m được treo ở đầu một sợi dây không dãn với chiều dài l (có khối lượng không đáng kể), đầu còn lại của sợi dây treo vào một điểm cố định.

Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn

Phương trình dao động của con lắc đơn có dạng:

– Độ cong của li: s = scos(ωt + φ) (đơn vị: cm, m)

– Góc li độ: = αcos(ωt + φ) (đơn vị: độ, rad

Trong đó:

  • s: là cung dao động (Đơn vị tính: cm, m,…)
  • S: là biên độ cung (Đơn vị tính: cm, m,…)
  • α: là li độ góc (Đơn vị tính: rad)
  • α: là biên độ góc (Đơn vị tính: rad)
  • ω = gl (rad/s) với g là gia tốc trọng trường (m/s2) và l là chiều dài dây treo (m)

Chú ý: Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ dao động nhỏ và con lắc đi qua mọi ma sát thì s = l.α và s0 = l.α0 (còn 0 tính bằng rad).

Chu kì, tần số dao động và tần số góc của con lắc đơn

Khi con lắc đơn giản dao động điều hòa thì có:

Chú ý: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa, chu kì dao động không phụ thuộc vào khối lượng của vật và biên độ dao động của nó.

Năng lượng của con lắc đơn trong dao động điều hòa

Nếu một con lắc đơn giản dao động điều hòa thì năng lượng của con lắc đơn giản là:

– Động năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 2)

– Thế năng con lắc đơn giản:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 3)

– Cơ năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 4)

Chú ý:

Nếu bỏ qua ma sát thì động năng của con lắc đơn được bảo toàn

+ Công thức trên là viết tắt của mọi độ α ≤900

Bài tập minh họa

Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài l = 16cm. Kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi cho con lắc dao động nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m / s2. Chọn gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của con lắc. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc

Hướng dẫn giải

[CHUẨN NHẤT] Độ bội giác của góc là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 5)

Bài 2: Một con lắc đơn có chiều dài l = 15cm. Từ vị trí cân bằng con lắc được truyền với tốc độ 10 cm / s theo chiều dương của trục tọa độ. Chọn gốc thời gian lúc thả và g = 10 m / s2. Viết phương trình dao động của con lắc đơn có chiều dài li.

Hướng dẫn giải

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 6)

Bài 3: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m / s2, với chu kỳ T = 2s. Tính chiều dài của con lắc này.

Hướng dẫn giải

– Ta có chu kì của con lắc: Chiều dài con lắc: 0,995 (m).

Bài 4: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 6 dao động trong thời gian Δt. Nếu người ta giảm chiều dài của nó đi 16cm thì nó sẽ thực hiện được 10 dao động trong cùng một thời gian Δt như trước. Chiều dài của con lắc ban đầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

– Trong thời gian Δt con lắc thực hiện được 6 dao động, nếu giảm chiều dài của nó đi 16cm thì con lắc cũng thực hiện được 10 dao động trong thời gian Δt. Vì vậy, chúng tôi có biểu thức:

– Giải phương trình trên với g = 10 m / s2 Ta được kết quả chiều dài l của con lắc là: l = 0,25m = 25cm.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Video về Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Wiki về Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững -

Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững

Định nghĩa: Góc li độ là góc quét mà dao động của con lắc đơn giản quét được từ một vị trí nào đó về vị trí cân bằng.

Ký hiệu: α

Đơn vị: rad

Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về độ dời góc trong phương trình dao động của con lắc đơn giản

1. Cấu tạo của con lắc đơn giản

– Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, được treo vào đầu một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể có chiều dài l, đầu trên của sợi dây sẽ được treo vào một điểm cố định.

2. Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn giản.


Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn giản

– Độ cong của li: s = s0cos (ωt + φ) (đơn vị: cm, m)

– Li độ góc: = α0cos (ωt + φ) (đơn vị: độ, rad)

Chú ý: Khi con lắc đơn giản dao động điều hòa với độ lệch nhỏ và bot đi qua mọi ma sát thì s = l.α và s0 = l.α0 (và 0 có đơn vị là rad).

3. Chu kì, tần số dao động và tần số góc của con lắc đơn

Khi con lắc đơn giản dao động điều hòa thì có:

Chú ý: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa, chu kì dao động không phụ thuộc vào khối lượng của vật và biên độ dao động của nó.

4. Năng lượng của con lắc đơn trong dao động điều hòa

Nếu một con lắc đơn giản dao động điều hòa thì năng lượng của con lắc đơn giản là:

– Động năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 2)

– Thế năng con lắc đơn giản:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 3)

– Cơ năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 4)

Chú ý:

Nếu bỏ qua ma sát thì động năng của con lắc đơn được bảo toàn

+ Công thức trên là viết tắt của mọi độ α ≤900

Bài tập minh họa

Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài l = 16cm. Kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi cho con lắc dao động nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m / s2. Chọn gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của con lắc. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc

Hướng dẫn giải pháp:

[CHUẨN NHẤT] Độ bội giác của góc là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 5)

Bài 2: Một con lắc đơn có chiều dài l = 15cm. Từ vị trí cân bằng con lắc được truyền với tốc độ 10 cm / s theo chiều dương của trục tọa độ. Chọn gốc thời gian lúc thả và g = 10 m / s2. Viết phương trình dao động của con lắc đơn có chiều dài li.

Hướng dẫn giải pháp:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 6)

Bài 3: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m / s2, với chu kỳ T = 2s. Tính chiều dài của con lắc này.

Hướng dẫn giải pháp:

– Ta có chu kì của con lắc: Chiều dài con lắc: 0,995 (m).

Bài 4: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 6 dao động trong thời gian Δt. Nếu người ta giảm chiều dài của nó đi 16cm thì nó sẽ thực hiện được 10 dao động trong cùng một thời gian Δt như trước. Chiều dài của con lắc ban đầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

– Trong thời gian Δt con lắc thực hiện được 6 dao động, nếu giảm chiều dài của nó đi 16cm thì con lắc cũng thực hiện được 10 dao động trong thời gian Δt. Vì vậy, chúng tôi có biểu thức:

– Giải phương trình trên với g = 10 m / s2 Ta được kết quả chiều dài l của con lắc là: l = 0,25m = 25cm.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững

Định nghĩa: Góc li độ là góc quét mà dao động của con lắc đơn giản quét được từ một vị trí nào đó về vị trí cân bằng.

Ký hiệu: α

Đơn vị: rad

Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về độ dời góc trong phương trình dao động của con lắc đơn giản

1. Cấu tạo của con lắc đơn giản

– Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, được treo vào đầu một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể có chiều dài l, đầu trên của sợi dây sẽ được treo vào một điểm cố định.

2. Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn giản.


Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn giản

– Độ cong của li: s = s0cos (ωt + φ) (đơn vị: cm, m)

– Li độ góc: = α0cos (ωt + φ) (đơn vị: độ, rad)

Chú ý: Khi con lắc đơn giản dao động điều hòa với độ lệch nhỏ và bot đi qua mọi ma sát thì s = l.α và s0 = l.α0 (và 0 có đơn vị là rad).

3. Chu kì, tần số dao động và tần số góc của con lắc đơn

Khi con lắc đơn giản dao động điều hòa thì có:

Chú ý: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa, chu kì dao động không phụ thuộc vào khối lượng của vật và biên độ dao động của nó.

4. Năng lượng của con lắc đơn trong dao động điều hòa

Nếu một con lắc đơn giản dao động điều hòa thì năng lượng của con lắc đơn giản là:

– Động năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 2)

– Thế năng con lắc đơn giản:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 3)

– Cơ năng của con lắc đơn:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 4)

Chú ý:

Nếu bỏ qua ma sát thì động năng của con lắc đơn được bảo toàn

+ Công thức trên là viết tắt của mọi độ α ≤900

Bài tập minh họa

Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài l = 16cm. Kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi cho con lắc dao động nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m / s2. Chọn gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của con lắc. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc

Hướng dẫn giải pháp:

[CHUẨN NHẤT] Độ bội giác của góc là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 5)

Bài 2: Một con lắc đơn có chiều dài l = 15cm. Từ vị trí cân bằng con lắc được truyền với tốc độ 10 cm / s theo chiều dương của trục tọa độ. Chọn gốc thời gian lúc thả và g = 10 m / s2. Viết phương trình dao động của con lắc đơn có chiều dài li.

Hướng dẫn giải pháp:

[CHUẨN NHẤT] Góc Li là gì, kiến ​​thức cần nắm vững (ảnh 6)

Bài 3: Một con lắc đơn giản dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m / s2, với chu kỳ T = 2s. Tính chiều dài của con lắc này.

Hướng dẫn giải pháp:

– Ta có chu kì của con lắc: Chiều dài con lắc: 0,995 (m).

Bài 4: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 6 dao động trong thời gian Δt. Nếu người ta giảm chiều dài của nó đi 16cm thì nó sẽ thực hiện được 10 dao động trong cùng một thời gian Δt như trước. Chiều dài của con lắc ban đầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

– Trong thời gian Δt con lắc thực hiện được 6 dao động, nếu giảm chiều dài của nó đi 16cm thì con lắc cũng thực hiện được 10 dao động trong thời gian Δt. Vì vậy, chúng tôi có biểu thức:

– Giải phương trình trên với g = 10 m / s2 Ta được kết quả chiều dài l của con lắc là: l = 0,25m = 25cm.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Li độ góc là gì kiến thức cần nắm vững bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#độ #góc #là #gì #kiến #thức #cần #nắm #vững

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button