Giáo Dục

Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…

Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng bộ phận nào?

Câu trả lời:

Chúng được nhân giống bằng các bộ phận thân, hạt..

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Công nghệ 10 bài 9: Giống cây trồng

Kiến thức chuyên sâu về đặc điểm, sâu bệnh hại cây khoai lang và cách chăm sóc cây khoai lang

Đặc điểm của cây khoai lang

– Rễ cây khoai lang lớn

– Khoai lang chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt

Lá non và thân non của khoai lang dùng làm rau ăn

– Khoai lang có họ hàng xa với khoai tây và khoai mỡ

Sâu bệnh hại cây khoai lang

– Khoai lang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh xảy ra khiến năng suất khoai lang giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Sau đây là một số loài sâu hại cây khoai lang:

+ Bệnh héo vàng

+ Bệnh héo rũ

+ Sâu đục thân

+ Sâu cuốn lá (cuốn lá)

+ Máy khoan dây

+ Sâu nụ trắng

+ Ruồi trắng

Kỹ thuật trồng khoai lang năng suất cao

– Đất trồng khoai tây

+ Khoai lang trồng được trên nhiều loại đất khác nhau

+ Ưu tiên trồng trên đất cát pha, có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt.

+ Đối với vùng đất trũng phải làm luống rộng, cao.

+ Đối với đất có thành phần cơ giới nặng cần chú ý bón phân hữu cơ để đất tơi xốp.

– Cách bón phân cho cây khoai lang

+ Bón lót: Phân chuồng hoai mục bón lót khi lên luống bước 1 và NPK-S*M1 5.10.3-8, bón lót khi lên luống bước 2.

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng khoai lang 15-30 ngày cần bón lót đều 2 bên luống, cách gốc 15-20cm.

+ Bón thúc lần 2: Sau khi trồng 45-60 ngày, bà con nên vun dây kỹ hai bên luống, sau đó bón lót, xới lông, xới xáo phân và xới lấp gốc. Chú ý không bón vào rễ và lá

– Cách chăm sóc cây khoai lang

+ Làm sạch cỏ và bón phân lần 2 sau khi trồng cây 20-25 ngày rồi vun nhẹ vào gốc cây

+ Tiếp tục xới đất, làm sạch cỏ và bón phân lần 3 sau khi trồng cây 40-45 ngày sau đó xới nhẹ và vun gốc cho cây.

+ Độ ẩm thích hợp: 65-80%

+ Nếu trồng khoai vào mùa khô cần tưới rãnh ngập 1/2 đến 2/3 luống.

+ Nên bấm ngọn sau trồng 25-30 ngày giúp thân phát triển và tích lũy chất hữu cơ

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…

Video về Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…

Wiki về Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…

Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…

Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được… -

Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng bộ phận nào?

Câu trả lời:

Chúng được nhân giống bằng các bộ phận thân, hạt..

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Công nghệ 10 bài 9: Giống cây trồng

Kiến thức chuyên sâu về đặc điểm, sâu bệnh hại cây khoai lang và cách chăm sóc cây khoai lang

Đặc điểm của cây khoai lang

– Rễ cây khoai lang lớn

– Khoai lang chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt

Lá non và thân non của khoai lang dùng làm rau ăn

– Khoai lang có họ hàng xa với khoai tây và khoai mỡ

Sâu bệnh hại cây khoai lang

– Khoai lang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh xảy ra khiến năng suất khoai lang giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Sau đây là một số loài sâu hại cây khoai lang:

+ Bệnh héo vàng

+ Bệnh héo rũ

+ Sâu đục thân

+ Sâu cuốn lá (cuốn lá)

+ Máy khoan dây

+ Sâu nụ trắng

+ Ruồi trắng

Kỹ thuật trồng khoai lang năng suất cao

– Đất trồng khoai tây

+ Khoai lang trồng được trên nhiều loại đất khác nhau

+ Ưu tiên trồng trên đất cát pha, có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt.

+ Đối với vùng đất trũng phải làm luống rộng, cao.

+ Đối với đất có thành phần cơ giới nặng cần chú ý bón phân hữu cơ để đất tơi xốp.

- Cách bón phân cho cây khoai lang

+ Bón lót: Phân chuồng hoai mục bón lót khi lên luống bước 1 và NPK-S*M1 5.10.3-8, bón lót khi lên luống bước 2.

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng khoai lang 15-30 ngày cần bón lót đều 2 bên luống, cách gốc 15-20cm.

+ Bón thúc lần 2: Sau khi trồng 45-60 ngày, bà con nên vun dây kỹ hai bên luống, sau đó bón lót, xới lông, xới xáo phân và xới lấp gốc. Chú ý không bón vào rễ và lá

- Cách chăm sóc cây khoai lang

+ Làm sạch cỏ và bón phân lần 2 sau khi trồng cây 20-25 ngày rồi vun nhẹ vào gốc cây

+ Tiếp tục xới đất, làm sạch cỏ và bón phân lần 3 sau khi trồng cây 40-45 ngày sau đó xới nhẹ và vun gốc cho cây.

+ Độ ẩm thích hợp: 65-80%

+ Nếu trồng khoai vào mùa khô cần tưới rãnh ngập 1/2 đến 2/3 luống.

+ Nên bấm ngọn sau trồng 25-30 ngày giúp thân phát triển và tích lũy chất hữu cơ

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng bộ phận nào?

Câu trả lời:

Chúng được nhân giống bằng các bộ phận thân, hạt..

>>> Xem Trọn Bộ: Soạn Công nghệ 10 bài 9: Giống cây trồng

Kiến thức chuyên sâu về đặc điểm, sâu bệnh hại cây khoai lang và cách chăm sóc cây khoai lang

Đặc điểm của cây khoai lang

– Rễ cây khoai lang lớn

– Khoai lang chứa nhiều tinh bột và có vị ngọt

Lá non và thân non của khoai lang dùng làm rau ăn

– Khoai lang có họ hàng xa với khoai tây và khoai mỡ

Sâu bệnh hại cây khoai lang

– Khoai lang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh xảy ra khiến năng suất khoai lang giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Sau đây là một số loài sâu hại cây khoai lang:

+ Bệnh héo vàng

+ Bệnh héo rũ

+ Sâu đục thân

+ Sâu cuốn lá (cuốn lá)

+ Máy khoan dây

+ Sâu nụ trắng

+ Ruồi trắng

Kỹ thuật trồng khoai lang năng suất cao

– Đất trồng khoai tây

+ Khoai lang trồng được trên nhiều loại đất khác nhau

+ Ưu tiên trồng trên đất cát pha, có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, thoát nước tốt.

+ Đối với vùng đất trũng phải làm luống rộng, cao.

+ Đối với đất có thành phần cơ giới nặng cần chú ý bón phân hữu cơ để đất tơi xốp.

– Cách bón phân cho cây khoai lang

+ Bón lót: Phân chuồng hoai mục bón lót khi lên luống bước 1 và NPK-S*M1 5.10.3-8, bón lót khi lên luống bước 2.

+ Bón thúc lần 1: Sau khi trồng khoai lang 15-30 ngày cần bón lót đều 2 bên luống, cách gốc 15-20cm.

+ Bón thúc lần 2: Sau khi trồng 45-60 ngày, bà con nên vun dây kỹ hai bên luống, sau đó bón lót, xới lông, xới xáo phân và xới lấp gốc. Chú ý không bón vào rễ và lá

– Cách chăm sóc cây khoai lang

+ Làm sạch cỏ và bón phân lần 2 sau khi trồng cây 20-25 ngày rồi vun nhẹ vào gốc cây

+ Tiếp tục xới đất, làm sạch cỏ và bón phân lần 3 sau khi trồng cây 40-45 ngày sau đó xới nhẹ và vun gốc cho cây.

+ Độ ẩm thích hợp: 65-80%

+ Nếu trồng khoai vào mùa khô cần tưới rãnh ngập 1/2 đến 2/3 luống.

+ Nên bấm ngọn sau trồng 25-30 ngày giúp thân phát triển và tích lũy chất hữu cơ

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào?
Câu hỏi: Lúa, ngô, khoai lang thường được nhân giống bằng những bộ phận nào? Lời giải: Chúng được…
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lúa #ngô #khoai #lang #thường #được #nhân #giống #bằng #những #bộ #phận #nào #Câu #hỏi #Lúa #ngô #khoai #lang #thường #được #nhân #giống #bằng #những #bộ #phận #nào #Lời #giải #Chúng #được

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 194 sgk Địa lí 12

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button