Giáo Dục

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Lý thuyết Địa lý 10 Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

I. SINH THÁI HỌC PHỤ NỮ

Sinh quyển là một hình cầu của Trái đất, trong đó tất cả các sinh vật sống đều được tìm thấy.

– Phạm vi của sinh quyển:

+ Gồm tầng dưới của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyển, lớp phủ đất và lớp vỏ phong hoá.

+ Ranh giới trên tiếp xúc với tầng ôzôn; dưới đáy đại dương, nơi sâu nhất 11 km, ở đáy lục địa của lớp vỏ phong hóa.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

1. Khí hậu

– Nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh và thuận lợi.


– Nước và độ ẩm không khí: là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh.

Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.

2. Đất

– Các đặc điểm lý, hóa, độ phì có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của thực vật.

Ví dụ: Rừng ngập mặn với rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng với rừng xích đạo và cây lá rộng; đất chua trồng tràm, lác …

3. Địa hình

– Độ cao, hướng dốc, độ dốc ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển:

+ Nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao của địa hình → thực vật phân bố theo các vành đai khác nhau.

+ Hướng của các sườn có ánh sáng, nhiệt, độ ẩm khác nhau → → thực vật phân bố khác nhau.

4. Sinh vật

Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định sự phân bố và phát triển của động vật. Ở đâu thực vật nhiều thì động vật cũng nhiều và ngược lại.

5. Con người

Ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật (mở rộng hoặc thu hẹp).

+ Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng.

+ Khai thác rừng bừa bãi, rừng bị thu hẹp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Video về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Wiki về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật -

Lý thuyết Địa lý 10 Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

I. SINH THÁI HỌC PHỤ NỮ

Sinh quyển là một hình cầu của Trái đất, trong đó tất cả các sinh vật sống đều được tìm thấy.

- Phạm vi của sinh quyển:

+ Gồm tầng dưới của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyển, lớp phủ đất và lớp vỏ phong hoá.

+ Ranh giới trên tiếp xúc với tầng ôzôn; dưới đáy đại dương, nơi sâu nhất 11 km, ở đáy lục địa của lớp vỏ phong hóa.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

1. Khí hậu

- Nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh và thuận lợi.


- Nước và độ ẩm không khí: là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh.

Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.

2. Đất

- Các đặc điểm lý, hóa, độ phì có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của thực vật.

Ví dụ: Rừng ngập mặn với rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng với rừng xích đạo và cây lá rộng; đất chua trồng tràm, lác ...

3. Địa hình

- Độ cao, hướng dốc, độ dốc ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển:

+ Nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao của địa hình → thực vật phân bố theo các vành đai khác nhau.

+ Hướng của các sườn có ánh sáng, nhiệt, độ ẩm khác nhau → → thực vật phân bố khác nhau.

4. Sinh vật

Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định sự phân bố và phát triển của động vật. Ở đâu thực vật nhiều thì động vật cũng nhiều và ngược lại.

5. Con người

Ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật (mở rộng hoặc thu hẹp).

+ Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng.

+ Khai thác rừng bừa bãi, rừng bị thu hẹp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Địa lý 10 Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

I. SINH THÁI HỌC PHỤ NỮ

Sinh quyển là một hình cầu của Trái đất, trong đó tất cả các sinh vật sống đều được tìm thấy.

– Phạm vi của sinh quyển:

+ Gồm tầng dưới của khí quyển, toàn bộ thuỷ quyển, lớp phủ đất và lớp vỏ phong hoá.

+ Ranh giới trên tiếp xúc với tầng ôzôn; dưới đáy đại dương, nơi sâu nhất 11 km, ở đáy lục địa của lớp vỏ phong hóa.

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

1. Khí hậu

– Nhiệt độ: Mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh và thuận lợi.


– Nước và độ ẩm không khí: là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh.

Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.

2. Đất

– Các đặc điểm lý, hóa, độ phì có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của thực vật.

Ví dụ: Rừng ngập mặn với rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng với rừng xích đạo và cây lá rộng; đất chua trồng tràm, lác …

3. Địa hình

– Độ cao, hướng dốc, độ dốc ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển:

+ Nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao của địa hình → thực vật phân bố theo các vành đai khác nhau.

+ Hướng của các sườn có ánh sáng, nhiệt, độ ẩm khác nhau → → thực vật phân bố khác nhau.

4. Sinh vật

Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định sự phân bố và phát triển của động vật. Ở đâu thực vật nhiều thì động vật cũng nhiều và ngược lại.

5. Con người

Ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật (mở rộng hoặc thu hẹp).

+ Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng.

+ Khai thác rừng bừa bãi, rừng bị thu hẹp.

Nhìn thấy tất cả Giải bài 10: Bài 18. Sinh quyển. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố của sinh vật

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Địa #lí #Bài #Sinh #quyển #Các #nhân #tố #ảnh #hưởng #tới #sự #phát #triển #và #phân #bố #cua #sinh #vật

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý chi tiết Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của Tự Tình 2

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button