Giáo Dục

Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp | Phần Lý Thuyết

Lý thuyết Địa lý 12 bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

MỤC TIÊU BÀI TẬP

– Củng cố kiến ​​thức đã học về cơ cấu công nghiệp Việt Nam (Bài 26).

– Bổ sung kiến ​​thức về cơ cấu và sự chuyển đổi cơ cấu ngành theo lãnh thổ.

– Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sau:

+ Vẽ biểu đồ cấu trúc dựa trên số liệu đã cho.

+ Có khả năng phân tích, nhận xét số liệu, đồ thị và giải thích.

+ Có thể giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế – xã hội trên cơ sở đọc Atlat Địa lí Việt Nam hoặc SGK treo tường.


xem thêm Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết

Video về Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết

Wiki về Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết

Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết

Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết -

Lý thuyết Địa lý 12 bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

MỤC TIÊU BÀI TẬP

- Củng cố kiến ​​thức đã học về cơ cấu công nghiệp Việt Nam (Bài 26).

- Bổ sung kiến ​​thức về cơ cấu và sự chuyển đổi cơ cấu ngành theo lãnh thổ.

- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sau:

+ Vẽ biểu đồ cấu trúc dựa trên số liệu đã cho.

+ Có khả năng phân tích, nhận xét số liệu, đồ thị và giải thích.

+ Có thể giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế - xã hội trên cơ sở đọc Atlat Địa lí Việt Nam hoặc SGK treo tường.


xem thêm Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Địa lý 12 bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

MỤC TIÊU BÀI TẬP

– Củng cố kiến ​​thức đã học về cơ cấu công nghiệp Việt Nam (Bài 26).

– Bổ sung kiến ​​thức về cơ cấu và sự chuyển đổi cơ cấu ngành theo lãnh thổ.

– Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sau:

+ Vẽ biểu đồ cấu trúc dựa trên số liệu đã cho.

+ Có khả năng phân tích, nhận xét số liệu, đồ thị và giải thích.

+ Có thể giải thích một số hiện tượng địa lí kinh tế – xã hội trên cơ sở đọc Atlat Địa lí Việt Nam hoặc SGK treo tường.


xem thêm Giải bài 12: Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Địa lý 12

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Địa li 12 Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

| Phần Lý Thuyết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Địa #Bài #Thực #hành #Vẽ #biểu #đồ #nhận #xét #và #giải #thích #sự #chuyển #dịch #cơ #cấu #công #nghiệp #Phần #Lý #Thuyết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button