Giáo Dục

Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

1. Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước

Giai đoạn = Stage

Chính trị

Nền kinh tế

Văn hóa – giáo dục

Xã hội


Thời kỳ dựng nước đầu tiên VII TCN – II TCN

– Thế kỉ VII TCN – II TCN, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc được thành lập ở phương Bắc (bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế còn sơ khai).

– Thế kỉ II TCN ở Nam Trung Bộ Lâm Ấp, Chămpa ra đời.

– Nông nghiệp trồng lúa nước.

– Thủ công nghiệp: dệt, gốm, làm đồ trang sức.

– Đời sống vật chất thanh đạm, giản dị, thích nghi với thiên nhiên.

Niềm tin: Chủ yếu.

Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, mang tính tự phát và nguyên sơ.

Nền giáo dục từ năm 1070 được tôn vinh và phát triển.

Mối quan hệ của vua tôi là gần gũi và hòa bình

Từ thế kỷ 1 – 10, bị phong kiến ​​phương Bắc – phương Bắc thống trị.

Vào thế kỷ 1 trước Công nguyên, quốc gia Phù Nam ra đời ở miền Tây Nam Bộ

Giai đoạn đầu của thời kỳ phong kiến ​​độc lập X – XV.

– Tổ chức nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến ​​ra đời:

+ Quốc hiệu Đại Cồ Việt năm 968.

+ 1054 Đại Việt

– Thế kỉ XV hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương

Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

– Phát triển công nghiệp và thương mại

– Đời sống kinh tế của nhân dân được ổn định

– 1070 nền giáo dục Đại Việt ra đời

Nho giáo và Phật giáo thịnh hành. Nho giáo ngày càng được đề cao.

Văn hóa chịu tác động của các yếu tố bên ngoài nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Các quan hệ xã hội chưa phát triển thành mâu thuẫn đối kháng

Thời kỳ đất nước bị chia cắt lần thứ XVI – XVIII

– Do chiến tranh phong kiến ​​đất nước bị chia cắt thành 2 miền Đàng Trong Đàng Ngoài với 2 chính quyền riêng biệt.

– Chế độ quân chủ không còn vững chắc như trước.

– Phục hồi kinh tế vào thế kỷ XVII.

+ Nông nghiệp: ổn định và phát triển, nhất là Đàng Trong.

+ Kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ (Thăng Long với 36 phố phường); Việc mở rộng giao lưu với nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các đô thị hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Nho giáo suy tàn, Phật giáo được khôi phục. Cơ đốc giáo được truyền bá.

– Văn hóa, tín ngưỡng dân gian phát triển mạnh mẽ.

– Văn học dân gian phát triển mạnh.

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng giảm sút.

Vào giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến ​​ở Hai Nguyền khủng hoảng kéo theo sự bùng nổ của các phong trào nông dân, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn.

Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19

Năm 1820, nhà Nguyễn thành lập và duy trì bộ máy nhà nước phong kiến ​​quân chủ chuyên chế. Nhưng chế độ quân chủ phong kiến ​​bước vào giai đoạn khủng hoảng suy vong.

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn đã hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu và kém phát triển.

– Nho giáo là đơn nguyên.

Văn hóa giáo dục có những đóng góp đáng kể.

– Khoảng cách giữa các giai cấp càng lớn, mâu thuẫn xã hội càng cao, phong trào đấu tranh không ngừng bùng nổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước


2. Cuộc kháng chiến bảo vệ quê cha đất tổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Thống kê các cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập của dân tộc ta từ cội nguồn đến giữa thế kỉ XVIII

Tên của cuộc đấu tranh

triều đại

Lãnh đạo

Kết quả

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần (cuối thế kỷ III TCN)

Thục

Sáu năm sau, sau khi giết Thái úy Đồ Thư, nhà Tần bãi binh

Năm 207 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc

Thục An Dương Vương

Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm, thành Cổ Loa vững chắc, đội quân, tướng giỏi đã đánh tan quân Triệu Đà, giữ vững nền độc lập.

Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ nội bộ, Triệu Đà dùng mưu đánh chiếm Âu Lạc. Nước Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43)

Trưng Vương

Hai Bà Trưng

3/4 (6/2 âm lịch), Hai Bà Trưng mất ở Cẩm Khê.

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550

Lý Nam Đế

Lý Bí, nghĩa quân chiếm được thành Long Biên.

Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân.

Dương Đình Nghệ chống quân Hán xâm lược (930-931)

Dương Đình Nghệ

Quân Nam Hán đại bại, Dương Đình Nghệ xưng là “Tiết độ sứ”, tiếp tục xây dựng nền tự cường.

Quân Nam Hán đại bại.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Ngô Quyền cho đóng cọc sắt xuống lòng sông Bạch Đằng

Trận Bạch Đằng kết thúc toàn thắng.

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (981)

Tiền Lê

Lê Hoàn

Chiến thắng nhanh chóng

Kháng chiến chống Tống thời Lý

Nhà Lý

Lý Thường Kiệt

Năm 1077 kết thúc thành công

Kháng chiến chống Mông – Nguyên (thế kỷ 13)

Nhà Trần

Vua Trần (lần đầu)

-Trần Quốc Tuấn (Lần 2 – Lần 3)

Cả ba cuộc kháng chiến đều thắng lợi.

Chống lại quân xâm lược nhà Minh

Thời kỳ hồ

Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6 năm 1907 tại Hà Tĩnh.

Phong trào chống quân Minh xâm lược và khởi nghĩa Lam Sơn 1407-1427

Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh do Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo

Lật đổ ách thống trị của nhà Minh và giành lại độc lập

Kháng chiến chống quân Xiêm 1785

Triều Tây Sơn

Nguyễn huệ

Đánh bại 50.000 quân Xiêm

Kháng chiến chống quân Thanh 1789

Triều Tây Sơn

Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

Đánh bại 29.000 quân Thanh

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 10 bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Video về Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Wiki về Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước -

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

1. Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước

Giai đoạn = Stage

Chính trị

Nền kinh tế

Văn hóa - giáo dục

Xã hội


Thời kỳ dựng nước đầu tiên VII TCN - II TCN

- Thế kỉ VII TCN - II TCN, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc được thành lập ở phương Bắc (bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế còn sơ khai).

- Thế kỉ II TCN ở Nam Trung Bộ Lâm Ấp, Chămpa ra đời.

- Nông nghiệp trồng lúa nước.

- Thủ công nghiệp: dệt, gốm, làm đồ trang sức.

- Đời sống vật chất thanh đạm, giản dị, thích nghi với thiên nhiên.

Niềm tin: Chủ yếu.

Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, mang tính tự phát và nguyên sơ.

Nền giáo dục từ năm 1070 được tôn vinh và phát triển.

Mối quan hệ của vua tôi là gần gũi và hòa bình

Từ thế kỷ 1 - 10, bị phong kiến ​​phương Bắc - phương Bắc thống trị.

Vào thế kỷ 1 trước Công nguyên, quốc gia Phù Nam ra đời ở miền Tây Nam Bộ

Giai đoạn đầu của thời kỳ phong kiến ​​độc lập X - XV.

- Tổ chức nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến ​​ra đời:

+ Quốc hiệu Đại Cồ Việt năm 968.

+ 1054 Đại Việt

- Thế kỉ XV hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương

Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển công nghiệp và thương mại

- Đời sống kinh tế của nhân dân được ổn định

- 1070 nền giáo dục Đại Việt ra đời

Nho giáo và Phật giáo thịnh hành. Nho giáo ngày càng được đề cao.

Văn hóa chịu tác động của các yếu tố bên ngoài nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Các quan hệ xã hội chưa phát triển thành mâu thuẫn đối kháng

Thời kỳ đất nước bị chia cắt lần thứ XVI - XVIII

- Do chiến tranh phong kiến ​​đất nước bị chia cắt thành 2 miền Đàng Trong Đàng Ngoài với 2 chính quyền riêng biệt.

- Chế độ quân chủ không còn vững chắc như trước.

- Phục hồi kinh tế vào thế kỷ XVII.

+ Nông nghiệp: ổn định và phát triển, nhất là Đàng Trong.

+ Kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ (Thăng Long với 36 phố phường); Việc mở rộng giao lưu với nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các đô thị hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Nho giáo suy tàn, Phật giáo được khôi phục. Cơ đốc giáo được truyền bá.

- Văn hóa, tín ngưỡng dân gian phát triển mạnh mẽ.

- Văn học dân gian phát triển mạnh.

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng giảm sút.

Vào giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến ​​ở Hai Nguyền khủng hoảng kéo theo sự bùng nổ của các phong trào nông dân, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn.

Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19

Năm 1820, nhà Nguyễn thành lập và duy trì bộ máy nhà nước phong kiến ​​quân chủ chuyên chế. Nhưng chế độ quân chủ phong kiến ​​bước vào giai đoạn khủng hoảng suy vong.

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn đã hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu và kém phát triển.

- Nho giáo là đơn nguyên.

Văn hóa giáo dục có những đóng góp đáng kể.

- Khoảng cách giữa các giai cấp càng lớn, mâu thuẫn xã hội càng cao, phong trào đấu tranh không ngừng bùng nổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước


2. Cuộc kháng chiến bảo vệ quê cha đất tổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Thống kê các cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập của dân tộc ta từ cội nguồn đến giữa thế kỉ XVIII

Tên của cuộc đấu tranh

triều đại

Lãnh đạo

Kết quả

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần (cuối thế kỷ III TCN)

Thục

Sáu năm sau, sau khi giết Thái úy Đồ Thư, nhà Tần bãi binh

Năm 207 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc

Thục An Dương Vương

Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm, thành Cổ Loa vững chắc, đội quân, tướng giỏi đã đánh tan quân Triệu Đà, giữ vững nền độc lập.

Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ nội bộ, Triệu Đà dùng mưu đánh chiếm Âu Lạc. Nước Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 - 43)

Trưng Vương

Hai Bà Trưng

3/4 (6/2 âm lịch), Hai Bà Trưng mất ở Cẩm Khê.

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550

Lý Nam Đế

Lý Bí, nghĩa quân chiếm được thành Long Biên.

Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân.

Dương Đình Nghệ chống quân Hán xâm lược (930-931)

Dương Đình Nghệ

Quân Nam Hán đại bại, Dương Đình Nghệ xưng là “Tiết độ sứ”, tiếp tục xây dựng nền tự cường.

Quân Nam Hán đại bại.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Ngô Quyền cho đóng cọc sắt xuống lòng sông Bạch Đằng

Trận Bạch Đằng kết thúc toàn thắng.

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (981)

Tiền Lê

Lê Hoàn

Chiến thắng nhanh chóng

Kháng chiến chống Tống thời Lý

Nhà Lý

Lý Thường Kiệt

Năm 1077 kết thúc thành công

Kháng chiến chống Mông - Nguyên (thế kỷ 13)

Nhà Trần

Vua Trần (lần đầu)

-Trần Quốc Tuấn (Lần 2 - Lần 3)

Cả ba cuộc kháng chiến đều thắng lợi.

Chống lại quân xâm lược nhà Minh

Thời kỳ hồ

Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6 năm 1907 tại Hà Tĩnh.

Phong trào chống quân Minh xâm lược và khởi nghĩa Lam Sơn 1407-1427

Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh do Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo

Lật đổ ách thống trị của nhà Minh và giành lại độc lập

Kháng chiến chống quân Xiêm 1785

Triều Tây Sơn

Nguyễn huệ

Đánh bại 50.000 quân Xiêm

Kháng chiến chống quân Thanh 1789

Triều Tây Sơn

Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

Đánh bại 29.000 quân Thanh

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 10 bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

1. Các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước

Giai đoạn = Stage

Chính trị

Nền kinh tế

Văn hóa – giáo dục

Xã hội


Thời kỳ dựng nước đầu tiên VII TCN – II TCN

– Thế kỉ VII TCN – II TCN, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc được thành lập ở phương Bắc (bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế còn sơ khai).

– Thế kỉ II TCN ở Nam Trung Bộ Lâm Ấp, Chămpa ra đời.

– Nông nghiệp trồng lúa nước.

– Thủ công nghiệp: dệt, gốm, làm đồ trang sức.

– Đời sống vật chất thanh đạm, giản dị, thích nghi với thiên nhiên.

Niềm tin: Chủ yếu.

Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, mang tính tự phát và nguyên sơ.

Nền giáo dục từ năm 1070 được tôn vinh và phát triển.

Mối quan hệ của vua tôi là gần gũi và hòa bình

Từ thế kỷ 1 – 10, bị phong kiến ​​phương Bắc – phương Bắc thống trị.

Vào thế kỷ 1 trước Công nguyên, quốc gia Phù Nam ra đời ở miền Tây Nam Bộ

Giai đoạn đầu của thời kỳ phong kiến ​​độc lập X – XV.

– Tổ chức nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến ​​ra đời:

+ Quốc hiệu Đại Cồ Việt năm 968.

+ 1054 Đại Việt

– Thế kỉ XV hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước từ trung ương đến địa phương

Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

– Phát triển công nghiệp và thương mại

– Đời sống kinh tế của nhân dân được ổn định

– 1070 nền giáo dục Đại Việt ra đời

Nho giáo và Phật giáo thịnh hành. Nho giáo ngày càng được đề cao.

Văn hóa chịu tác động của các yếu tố bên ngoài nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Các quan hệ xã hội chưa phát triển thành mâu thuẫn đối kháng

Thời kỳ đất nước bị chia cắt lần thứ XVI – XVIII

– Do chiến tranh phong kiến ​​đất nước bị chia cắt thành 2 miền Đàng Trong Đàng Ngoài với 2 chính quyền riêng biệt.

– Chế độ quân chủ không còn vững chắc như trước.

– Phục hồi kinh tế vào thế kỷ XVII.

+ Nông nghiệp: ổn định và phát triển, nhất là Đàng Trong.

+ Kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ (Thăng Long với 36 phố phường); Việc mở rộng giao lưu với nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các đô thị hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Nho giáo suy tàn, Phật giáo được khôi phục. Cơ đốc giáo được truyền bá.

– Văn hóa, tín ngưỡng dân gian phát triển mạnh mẽ.

– Văn học dân gian phát triển mạnh.

Giáo dục tiếp tục phát triển, nhưng chất lượng giảm sút.

Vào giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến ​​ở Hai Nguyền khủng hoảng kéo theo sự bùng nổ của các phong trào nông dân, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn.

Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19

Năm 1820, nhà Nguyễn thành lập và duy trì bộ máy nhà nước phong kiến ​​quân chủ chuyên chế. Nhưng chế độ quân chủ phong kiến ​​bước vào giai đoạn khủng hoảng suy vong.

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn đã hạn chế sự phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu và kém phát triển.

– Nho giáo là đơn nguyên.

Văn hóa giáo dục có những đóng góp đáng kể.

– Khoảng cách giữa các giai cấp càng lớn, mâu thuẫn xã hội càng cao, phong trào đấu tranh không ngừng bùng nổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước


2. Cuộc kháng chiến bảo vệ quê cha đất tổ.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Thống kê các cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập của dân tộc ta từ cội nguồn đến giữa thế kỉ XVIII

Tên của cuộc đấu tranh

triều đại

Lãnh đạo

Kết quả

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần (cuối thế kỷ III TCN)

Thục

Sáu năm sau, sau khi giết Thái úy Đồ Thư, nhà Tần bãi binh

Năm 207 TCN Triệu Đà xâm lược Âu Lạc

Thục An Dương Vương

Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng cảm, thành Cổ Loa vững chắc, đội quân, tướng giỏi đã đánh tan quân Triệu Đà, giữ vững nền độc lập.

Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ nội bộ, Triệu Đà dùng mưu đánh chiếm Âu Lạc. Nước Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43)

Trưng Vương

Hai Bà Trưng

3/4 (6/2 âm lịch), Hai Bà Trưng mất ở Cẩm Khê.

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược 545-550

Lý Nam Đế

Lý Bí, nghĩa quân chiếm được thành Long Biên.

Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế. Đặt tên nước là Vạn Xuân.

Dương Đình Nghệ chống quân Hán xâm lược (930-931)

Dương Đình Nghệ

Quân Nam Hán đại bại, Dương Đình Nghệ xưng là “Tiết độ sứ”, tiếp tục xây dựng nền tự cường.

Quân Nam Hán đại bại.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Ngô Quyền cho đóng cọc sắt xuống lòng sông Bạch Đằng

Trận Bạch Đằng kết thúc toàn thắng.

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (981)

Tiền Lê

Lê Hoàn

Chiến thắng nhanh chóng

Kháng chiến chống Tống thời Lý

Nhà Lý

Lý Thường Kiệt

Năm 1077 kết thúc thành công

Kháng chiến chống Mông – Nguyên (thế kỷ 13)

Nhà Trần

Vua Trần (lần đầu)

-Trần Quốc Tuấn (Lần 2 – Lần 3)

Cả ba cuộc kháng chiến đều thắng lợi.

Chống lại quân xâm lược nhà Minh

Thời kỳ hồ

Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6 năm 1907 tại Hà Tĩnh.

Phong trào chống quân Minh xâm lược và khởi nghĩa Lam Sơn 1407-1427

Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh do Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo

Lật đổ ách thống trị của nhà Minh và giành lại độc lập

Kháng chiến chống quân Xiêm 1785

Triều Tây Sơn

Nguyễn huệ

Đánh bại 50.000 quân Xiêm

Kháng chiến chống quân Thanh 1789

Triều Tây Sơn

Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

Đánh bại 29.000 quân Thanh

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 10 bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 10, Lịch sử 10

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Sử 10: Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Sử #Bài #Quá #trình #dựng #nước #và #giữ #nước

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button