Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

I. TIỀM NĂNG TRỌNG LƯỢNG

1. Trọng lực

Mọi vật xung quanh Trái đất đều chịu tác dụng của lực hút do Trái đất gây ra, lực này gọi là lực hấp dẫn.

Chúng ta nói rằng xung quanh Trái đất có một trường hấp dẫn. Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng m được đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian của trọng lực. Công thức về trọng lực của một vật có khối lượng m có dạng:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10


với g là gia tốc rơi tự do hay còn gọi là gia tốc trọng trường.


2. Thế năng hấp dẫn

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

Biểu thức cho đặc điểm thế năng hấp dẫn:

A = Pz = mgz

Khi một vật có khối lượng mm được đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất), thế năng hấp dẫn của vật được xác định theo công thức:

Wt = mgz

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

MộtMN= Wt(M) -Wt(N)

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật thực hiện bằng hiệu thế năng trọng trường M và tại N.

* Hệ quả:

Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng lực:

– Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công;

– Khi một vật tăng độ cao thì thế năng của vật đó tăng nên trọng lực sinh ra công.

II. TIỀM NĂNG

1. Công của lực đàn hồi

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Tính toán cho thấy, khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công do lực đàn hồi thực hiện được xác định theo công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

2. Thế năng đàn hồi

Công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo ở trạng thái căng l được:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 26. Thế năng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

Video về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng -

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

I. TIỀM NĂNG TRỌNG LƯỢNG

1. Trọng lực

Mọi vật xung quanh Trái đất đều chịu tác dụng của lực hút do Trái đất gây ra, lực này gọi là lực hấp dẫn.

Chúng ta nói rằng xung quanh Trái đất có một trường hấp dẫn. Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng m được đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian của trọng lực. Công thức về trọng lực của một vật có khối lượng m có dạng:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10


với g là gia tốc rơi tự do hay còn gọi là gia tốc trọng trường.


2. Thế năng hấp dẫn

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

Biểu thức cho đặc điểm thế năng hấp dẫn:

A = Pz = mgz

Khi một vật có khối lượng mm được đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất), thế năng hấp dẫn của vật được xác định theo công thức:

Wt = mgz

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

MộtMN= Wt(M) -Wt(N)

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật thực hiện bằng hiệu thế năng trọng trường M và tại N.

* Hệ quả:

Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng lực:

- Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công;

- Khi một vật tăng độ cao thì thế năng của vật đó tăng nên trọng lực sinh ra công.

II. TIỀM NĂNG

1. Công của lực đàn hồi

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Tính toán cho thấy, khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công do lực đàn hồi thực hiện được xác định theo công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

2. Thế năng đàn hồi

Công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo ở trạng thái căng l được:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 26. Thế năng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng

I. TIỀM NĂNG TRỌNG LƯỢNG

1. Trọng lực

Mọi vật xung quanh Trái đất đều chịu tác dụng của lực hút do Trái đất gây ra, lực này gọi là lực hấp dẫn.

Chúng ta nói rằng xung quanh Trái đất có một trường hấp dẫn. Biểu thức của trọng lực là sự xuất hiện của trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng m được đặt tại một vị trí bất kỳ trong không gian của trọng lực. Công thức về trọng lực của một vật có khối lượng m có dạng:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10


với g là gia tốc rơi tự do hay còn gọi là gia tốc trọng trường.


2. Thế năng hấp dẫn

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Thế năng hấp dẫn của một vật là năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; Nó phụ thuộc vào vị trí của vật thể trong trọng trường.

Biểu thức cho đặc điểm thế năng hấp dẫn:

A = Pz = mgz

Khi một vật có khối lượng mm được đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái đất), thế năng hấp dẫn của vật được xác định theo công thức:

Wt = mgz

3. Mối quan hệ giữa sự biến thiên thế năng và công của trọng lực

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

MộtMN= Wt(M) -Wt(N)

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công do trọng trường của vật thực hiện bằng hiệu thế năng trọng trường M và tại N.

* Hệ quả:

Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng lực:

– Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công;

– Khi một vật tăng độ cao thì thế năng của vật đó tăng nên trọng lực sinh ra công.

II. TIỀM NĂNG

1. Công của lực đàn hồi

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

Tính toán cho thấy, khi đưa lò xo từ trạng thái biến dạng về trạng thái không biến dạng thì công do lực đàn hồi thực hiện được xác định theo công thức:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

2. Thế năng đàn hồi

Công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo ở trạng thái căng l được:

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 26. Thế năng | Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 26. Thế năng

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 26. Thế năng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Lý #thuyết #Vật #lý #Bài #Thế #năng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button