Giáo Dục

Mã hoá thông tin là quá trình | Tin học 10

Câu hỏi: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. Đưa thông tin vào máy tính

[CHUẨN NHẤT]    Mã hóa là một quá trình

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về mã hóa thông tin và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan:

1. Mã hóa là gì?

Trong mật mã, mã hóa là quá trình được sử dụng để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác và ngăn chặn những người không có thẩm quyền truy cập nó. Bản thân mã hóa không ngăn được thông tin bị đánh cắp, nhưng nó cũng không thể sử dụng được, không thể đọc được hoặc không thể hiểu được vì nó đã bị bóp méo.

Ví dụ: Bạn có một bức thư tình muốn gửi cho đồng nghiệp ở phòng bên cạnh, nhưng có rất nhiều người ở phòng bên cạnh có thể nhìn thấy lá thư trước cô gái bạn thích. Ngay cả khi bạn đưa lá thư cho cô ấy tận tay, vẫn có khả năng người khác sẽ đọc được lá thư đó. Vì vậy, để việc tỏ tình được an toàn và bí mật, bạn hãy viết mã lá thư tỏ tình theo cách mà chỉ bạn và cô gái kia mới hiểu được, còn người khác nhìn vào chỉ thấy một đống chữ lộn xộn, khó hiểu.

2. Bài tập

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng trong số các câu sau:

A. Một byte có 8 bit

B. RAM là bộ nhớ ngoài

C. Dữ liệu là thông tin

D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Câu 3: Thông tin là gì?

A. Văn bản và số liệu

B. Sự hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm hoặc hiện tượng nhất định

C. Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu 5: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. Dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính

B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi

C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong

D. 8 byte = 1 bit

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Câu 7: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển đổi thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu 8: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi 9: 1 byte có thể biểu diễn bao nhiêu trạng thái khác nhau:

A. 8

B. 255

C. 256

D. 65536

Câu 10: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10

Video về Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10

Wiki về Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10

Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10

Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10 -

Câu hỏi: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. Đưa thông tin vào máy tính

[CHUẨN NHẤT]    Mã hóa là một quá trình

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về mã hóa thông tin và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan:

1. Mã hóa là gì?

Trong mật mã, mã hóa là quá trình được sử dụng để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác và ngăn chặn những người không có thẩm quyền truy cập nó. Bản thân mã hóa không ngăn được thông tin bị đánh cắp, nhưng nó cũng không thể sử dụng được, không thể đọc được hoặc không thể hiểu được vì nó đã bị bóp méo.

Ví dụ: Bạn có một bức thư tình muốn gửi cho đồng nghiệp ở phòng bên cạnh, nhưng có rất nhiều người ở phòng bên cạnh có thể nhìn thấy lá thư trước cô gái bạn thích. Ngay cả khi bạn đưa lá thư cho cô ấy tận tay, vẫn có khả năng người khác sẽ đọc được lá thư đó. Vì vậy, để việc tỏ tình được an toàn và bí mật, bạn hãy viết mã lá thư tỏ tình theo cách mà chỉ bạn và cô gái kia mới hiểu được, còn người khác nhìn vào chỉ thấy một đống chữ lộn xộn, khó hiểu.

2. Bài tập

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng trong số các câu sau:

A. Một byte có 8 bit

B. RAM là bộ nhớ ngoài

C. Dữ liệu là thông tin

D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Câu 3: Thông tin là gì?

A. Văn bản và số liệu

B. Sự hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm hoặc hiện tượng nhất định

C. Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu 5: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. Dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính

B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi

C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong

D. 8 byte = 1 bit

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Câu 7: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển đổi thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu 8: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi 9: 1 byte có thể biểu diễn bao nhiêu trạng thái khác nhau:

A. 8

B. 255

C. 256

D. 65536

Câu 10: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. Đưa thông tin vào máy tính

[CHUẨN NHẤT]    Mã hóa là một quá trình

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về mã hóa thông tin và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan:

1. Mã hóa là gì?

Trong mật mã, mã hóa là quá trình được sử dụng để chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác và ngăn chặn những người không có thẩm quyền truy cập nó. Bản thân mã hóa không ngăn được thông tin bị đánh cắp, nhưng nó cũng không thể sử dụng được, không thể đọc được hoặc không thể hiểu được vì nó đã bị bóp méo.

Ví dụ: Bạn có một bức thư tình muốn gửi cho đồng nghiệp ở phòng bên cạnh, nhưng có rất nhiều người ở phòng bên cạnh có thể nhìn thấy lá thư trước cô gái bạn thích. Ngay cả khi bạn đưa lá thư cho cô ấy tận tay, vẫn có khả năng người khác sẽ đọc được lá thư đó. Vì vậy, để việc tỏ tình được an toàn và bí mật, bạn hãy viết mã lá thư tỏ tình theo cách mà chỉ bạn và cô gái kia mới hiểu được, còn người khác nhìn vào chỉ thấy một đống chữ lộn xộn, khó hiểu.

2. Bài tập

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng trong số các câu sau:

A. Một byte có 8 bit

B. RAM là bộ nhớ ngoài

C. Dữ liệu là thông tin

D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong

Câu 2: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. 1MB = 1024KB

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit = 1024B

Câu 3: Thông tin là gì?

A. Văn bản và số liệu

B. Sự hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm hoặc hiện tượng nhất định

C. Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về khái niệm bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến ​​thức

B. Chữ số 1. chính nó

C. Đơn vị đo thông tin

D. Số có 1 chữ số

Câu 5: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. Dữ liệu là thông tin đã được nhập vào máy tính

B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi

C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong

D. 8 byte = 1 bit

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Câu 7: Mã hóa thông tin là quá trình:

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển đổi thông tin sang bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy nhị phân sang hệ số khác

Câu 8: Tại sao phải mã hóa thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Khớp thông tin với dữ liệu trong máy

C. Để chuyển thông tin về dạng lệnh ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi 9: 1 byte có thể biểu diễn bao nhiêu trạng thái khác nhau:

A. 8

B. 255

C. 256

D. 65536

Câu 10: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được chuyển thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh

B. Văn bản

C. Chuỗi bit

D. Âm thanh

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mã hoá thông tin là quá trình

| Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mã #hoá #thông #tin #là #quá #trình #Tin #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button