Giáo Dục

Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Bạn đang xem: Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Mã bưu chính Bình Dương mới nhất

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, mã bưu điện của Bình Dương là 75000. Tuy nhiên, khi gửi nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện… bạn nên ghi đúng mã bưu cục của từng bưu cục trên địa bàn tỉnh Bình Dương. gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện, hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự mã bưu chính Việt Nam (Vietnam Post Code), mã bưu chính tỉnh Bình Dương có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định chủ đề của mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bình Dương: 75000 (Binh Duong Zipcode)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục cần tra cứu để tìm nhanh hơn nhé!

Danh sách mã bưu chính tỉnh Bình Dương mới nhất

STT Đối tượng gán mã mã bưu điện
Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Tỉnh Bình Dương 75000
2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 75001
3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 75002
4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 75003
5 UBND tỉnh 75004
6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 75005
7 Đảng bộ các cơ quan 75009
số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 75010
9 Đảng bộ khối doanh nghiệp 75011
mười Báo Bình Dương 75016
11 Hội đồng nhân dân 75021
thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 75030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 75035
14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 75036
15 UBND và Văn phòng UBND 75040
16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 75041
17 Sở kế hoạch và đầu tư 75042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 75043
19 Dịch vụ nước ngoài 75044
20 Bộ phận tài chính 75045
21 Cơ sở thông tin và truyền thông 75046
22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 75047
23 công an tỉnh 75049
24 Sở Phòng cháy chữa cháy 75050
25 Sở Nội vụ 75051
26 Sở tư pháp 75052
27 Giao dục va đao tạo 75053
28 phương tiện giao thông 75054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 75055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 75056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 75057
32 xây dựng cơ sở 75058
33 Sở Quy hoạch Kiến trúc 75059
34 Sở dịch vụ y tế 75060
35 chỉ huy quân sự 75061
36 vấn đề dân tộc 75062
37 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 75063
38 thanh tra tỉnh 75064
39 Trường Chính trị tỉnh 75065
40 Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam 75066
41 Đài PT-TH tỉnh 75067
42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 75070
43 cục thuế 75078
44 cục hải quan 75079
45 cục thống kê 75080
46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 75081
47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 75085
48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 75086
49 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 75087
50 Liên đoàn lao động tỉnh 75088
51 Hội nông dân tỉnh 75089
52 UBMTTQVN tỉnh 75090
53 Tỉnh đoàn 75091
54 Hội LHPN tỉnh 75092
55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 75093

TP THỦ DẦU MỘT

Đầu tiên Bưu điện Trung tâm TP.Thủ Dầu Một 75100
2 thành phố 75101
3 Hội đồng nhân dân 75102
4 Uỷ ban nhân dân 75103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75104
6 Phường Phú Cường 75106
7 Phường Chánh Nghĩa 75107
số 8 Phường Phú Thọ 75108
9 Phường Phú Hòa 75109
mười Phường Phú Lợi 75110
11 Phường Hiệp Thành 75111
thứ mười hai Phường Phú Tân 75112
13 Phường Phú Mỹ 75113
14 Phường Hòa Phú 75114
15 Phường Định Hòa 75115
16 Phường Hiệp An 75116
17 Phường Tân An 75117
18 Phường Tương Bình Hiệp 75118
19 Phường Chánh Mỹ 75119
20 Bưu cục Dầu Một 75150
21 Bưu điện Phú Hòa 75151
22 Bưu Điện Phòng Không Thủ Dầu Một 75152
23 Bưu điện Phú Cường 75153
24 Bưu điện Phú Thọ 75154
25 Bưu điện Phù Mỹ 75155
26 Bưu Điện Trung Tâm Hành Chính Bình Dương 75156
27 Bưu điện Tương Bình Hiệp 75157
28 HCC Bưu ​​điện Bình Dương 75198
29 Hệ Thống Bưu Điện 1 Bình Dương 75199
2

THUẬN AN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thị xã Thuận An 75200
2 Thành ủy 75201
3 Hội đồng nhân dân 75202
4 Uỷ ban nhân dân 75203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75204
6 Phường Lái Thiêu 75206
7 Phường Vĩnh Phú 75207
số 8 Phường Bình Hòa 75208
9 Phường An Phú 75209
mười Phường Bình Chuẩn 75210
11 Phường Thuận Giao 75211
thứ mười hai Phường An Thạnh 75212
13 Phường Hưng Định 75213
14 Phường Bình Nhâm 75214
15 Xã An Sơn 75215
16 Bưu điện Phát Thuận An 75250
17 Bưu điện chuyển phát 75251
18 Vsip . Bưu điện khu công nghiệp 75252
19 Bưu điện Phòng không Thuận An 75253
20 Vsip . Bưu điện khu công nghiệp 75254
21 Bưu điện Đồng An 75255
22 Bưu điện An Phú 75256
23 Bưu điện Bình Chuẩn 75257
24 Bưu điện Bình Chuẩn 2 75258
25 Bưu điện Thuận Giao 75259
26 HCC Bưu ​​điện Thuận An 75298

THÀNH PHỐ DỄ DÀNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thị xã Dĩ An 75300
2 Thành ủy 75301
3 Hội đồng nhân dân 75302
4 Uỷ ban nhân dân 75303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75304
6 phường Dĩ An 75306
7 Phường An Bình 75307
số 8 Phường Đông Hòa 75308
9 Phường Bình Thắng 75309
mười Phường Bình An 75310
11 Phường Tân Đông Hiệp 75311
thứ mười hai Phường Tân Bình 75312
13 Bưu Điện Phát Dĩ An 75350
14 Bưu điện Bình An 75351
15 Bưu điện Đông Hiệp Phát Tân 75352
16 Bưu Điện Phòng Không Dĩ An 75353
17 Bưu điện Bình Minh 75354
18 Bưu điện Twin Spirit 75355
19 Bưu điện Bình An 75356
20 Bưu điện Tân Đông Hiệp 75357
21 Bưu điện Tân Bình 75358
22 Bưu điện HCC Dĩ An 75398

XÃ TÂN UYÊN THƯƠNG MẠI

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thị xã Tân Uyên 75400
2 Thành ủy 75401
3 Hội đồng nhân dân 75402
4 Uỷ ban nhân dân 75403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75404
6 Phường Uyên Hưng 75406
7 ý nghĩa xã hội 75407
số 8 Phường Tân Hiệp 75408
9 Xã Vĩnh Tân 75409
mười Xã Phú Chánh 75410
11 Xã Tân Vĩnh Hiệp 75411
thứ mười hai Phường Khánh Bình 75412
13 Xã Bạch Đằng 75413
14 Phường Thạnh Phước 75414
15 Phường Tân Phước Khánh 75415
16 Phường Thái Hòa 75416
17 Xã Thanh Hối 75417
18 Bưu điện Phát Tân Uyên 75450
19 Bưu điện Tân Uyên 75451
20 Bưu điện Hội Nghĩa 75452
21 Bưu điện Tân Vĩnh Hiệp 75453
22 Bưu điện Khánh Bình 75454
23 Bưu điện Tân Phước Khánh 75455
24 Bưu điện New Zealand 75456
25 HCC Bưu ​​điện Tân Uyên 75498

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bắc Tân Uyên 75500
2 Huyện ủy viên 75501
3 Hội đồng nhân dân 75502
4 Uỷ ban nhân dân 75503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75504
6 Xã Tân Thành 75506
7 Xã Hiếu Liêm 75507
số 8 Xã Tân Định 75508
9 Xã Bình Mỹ 75509
mười Xã Tân Lập 75510
11 xã Đất Cuốc 75511
thứ mười hai Xã Tân Bình 75512
13 Xã Lạc An 75513
14 Xã Tân Mỹ 75514
15 Xã Thường Tân 75515
16 Bưu Điện Phát Bắc Tân Uyên 75550
17 Bưu điện Bình Mỹ 75551
18 Bưu điện Lạc An 75552
19 HCC Bưu ​​Điện Bắc Tân Uyên 75598

HUYỆN PHÚ GIÁO

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Phú Giáo 75600
2 Huyện ủy viên 75601
3 Hội đồng nhân dân 75602
4 Uỷ ban nhân dân 75603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75604
6 thị trấn phước vĩnh 75606
7 Xã An Bình 75607
số 8 Xã Phước Sang 75608
9 Xã An Thái 75609
mười Xã An Long 75610
11 Xã An Lĩnh 75611
thứ mười hai Xã Tân Hiệp 75612
13 Xã Tân Long 75613
14 Xã Phước Hòa 75614
15 Xã Vĩnh Hòa 75615
16 Xã Tam Lập 75616
17 Bưu điện Phát Phú Giáo 75650
18 Bưu điện An Bình 75651
19 Bưu điện Phước Hòa 75652

HUYỆN BÀU BÀNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bàu Bàng 75700
2 Huyện ủy viên 75701
3 Hội đồng nhân dân 75702
4 Uỷ ban nhân dân 75703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75704
6 Xã Lai Uyên 75706
7 Xã Trừ Vạn Thọ 75707
số 8 Xã Cây Trường II 75708
9 Xã Long Nguyên 75709
mười Xã Lai Hưng 75710
11 Xã Tân Hưng 75711
thứ mười hai Xã Hưng Hòa 75712
13 Phát Bưu điện Bàu Bàng 75750
14 Bưu điện Lai Uyên 75751
15 Bưu điện Long Nguyên 75752
16 Bưu điện Hưng Hóa 75753
17 HCC Bưu ​​điện Bàu Bàng 75798

HUYỆN ĐÀO NGUYÊN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Dầu Tiếng 75800
2 Huyện ủy viên 75801
3 Hội đồng nhân dân 75802
4 Uỷ ban nhân dân 75803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75804
6 Thị Trấn Dầu Tiếng 75806
7 xã Thanh An 75807
số 8 Xã Thanh Tuyền 75808
9 Xã Long Tân 75809
mười Xã An Lập 75810
11 Xã Định Hiệp 75811
thứ mười hai Xã Long Hòa 75812
13 Xã Định An 75813
14 Xã Minh Tân 75814
15 Xã Minh Thành 75815
16 Xã Minh Hòa 75816
17 Xã Định Thành 75817
18 Bưu điện Dầu Tiếng 75850
19 Bưu điện Thanh Tuyền 75851
20 Bưu điện An Lập 75852
21 Bưu điện Long Hoa 75853
22 Bưu điện Minh Tân 75854
23 Bưu điện Minh Hóa 75855
24 Cần Nôm NHCSXH 75856
25 Bưu điện HCC Dầu Tiếng 75898

thị trấn BẾN CÁT

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thị xã Bến Cát 75900
2 Thành ủy 75901
3 Hội đồng nhân dân 75902
4 Uỷ ban nhân dân 75903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 75904
6 Phường Mỹ Phước 75906
7 Xã An Điền 75907
số 8 Xã An Tây 75908
9 Xã Phú An 75909
mười Phường Tân Định 75910
11 Phường Thới Hòa 75911
thứ mười hai Phường Hòa Lợi 75912
13 Phường Chánh Phú Hòa 75913
14 Bưu điện Bến Cát 75950
15 Phát Bưu điện Mỹ Phước 3 75951
16 Bưu điện Không quân Bến Cát 75952
17 Bưu Điện Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 75953
18 Bưu điện KCN Mỹ Phước 2 75954
19 Bưu điện KCN Mỹ Phước 3 75955
20 Bưu điện Phú An 75956
21 Bưu cục Sở sao 75957
22 Trưởng Bưu cục Phú Hòa 75958
23 HCC Bưu ​​điện Bến Cát 75998

Hy vọng với bài viết tổng hợp zipcode Bình Dương, mã bưu chính Bình Dương mới nhất được áp dụng từ đầu năm 2018 đến nay, các bạn sẽ tìm được mã bưu điện tỉnh Bình Dương mà mình cần.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) TagsZipcode các tỉnh

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Video Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Hình Ảnh Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Tin tức Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Review Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Tham khảo Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Mới nhất Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Hướng dẫn Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

Tổng Hợp Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Wiki về Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất

Bạn thấy bài viết Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mã Zipcode Bình Dương – Mã bưu điện Bình Dương mới nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mã #Zipcode #Bình #Dương #Mã #bưu #điện #Bình #Dương #mới #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button