Giáo Dục

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất phòng học cuối năm học 2020-2021 gồm 3 mẫu, là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc bàn giao cơ sở vật chất phòng học trước khi kết thúc năm học.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ ràng về nội dung bàn giao, những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với tài sản đó. Dưới đây là thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo:

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất phòng học – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………..Trường THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất phòng học Biên bản bàn giao đồ dùng học tập cuối năm học 2020-2021

….., ngày …. Có thể……

BIÊN BẢN XỬ LÝ CSVC LỚP

Hôm nay, vào lúc: giờ…….phút, ngày…….tháng………….năm…………

Chúng tôi gồm có:…………………….. Trưởng phòng Lao động

…………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp:………….

……………………Cấp phó lao động:…….

Tiến hành giao tài sản như sau:

CSVC trong phòng bao gồm:

1. Bàn ghế học sinh: …………. bàn mới:………… bàn cũ:………… Hỏng:………….. đặt

2. Bàn ghế giáo viên:……………………..………………..

3. Bảng đen:……………………………………………………….

4. Bóng đèn:……………………công tắc:……………………Đổ……………………

5. Cửa kính: ……………………………………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………………

6. CSVC khác: ……………………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………

Biên bản được lập thành 3 bản. Mỗi lớp giữ 1 bản, 1 bản phụ trách CSVC và 1 bản nhà trường giữ.

Biên bản kết thúc vào hồi ………….giờ cùng ngày.

BẢO VỆ ĐẠI DIỆN HS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Phụ trách CSVC HIỆU TRƯỞNG

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất phòng học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………….TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Không……/BB – ………….. ……….., ngày tháng năm…

BIÊN BẢN XỬ LÝ CƠ SỞ LỚP

CÓ THỂ …

Hôm nay là ngày…………..ngày…tháng…năm…

Địa điểm: Tại phòng học………….- Trường…………………….

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (Bà)…………………….. Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………….

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông ……………………… Chức vụ: ………….

2. Ông ……………………… Chức vụ: …………..

I. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TT Tên thiết bị SL Trạng thái Ghi chú
Đầu tiên bảng lớp
2 Bàn Giáo Viên + Ghế
3 Bàn + ghế
4 Bảng điện tử
5 Quạt trần
6 Cái quạt
7 đèn
số 8 Cửa chính
9 Cửa sổ
mười Đồng hồ lớp
11 bảng hiệu trang trí lớp
thứ mười hai Giá nón
13 tường lớp học
14 nền lớp học

II. Một số yêu cầu:

1. Bên bàn giao kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi nhận.

2. Bên bàn giao phải bảo đảm nguyên trạng cơ sở vật chất như khi nhận. Trường hợp hư hỏng, mất mát, người nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại CSVC lớp học vào sáng ngày ………….., kiểm tra CSVC của lớp mình nếu có gì bất thường phải báo ngay cho bộ phận CSVC.

Biên bản được lập ngày…… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Ký và bàn giao cho bảo vệ ngày…tháng…năm…

Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………….

Bảo vệ trường học:…………………….

Ban CSVC

Chứng nhận của Hội đồng quản trị…………………….

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất phòng học – Mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………….

TRƯỜNG HỌC…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o———

BIÊN BẢN Bàn giao cơ sở vật chất phòng học năm học ………

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào lúc……. giờ………….phút, ngày………….tháng……………….

– Địa điểm: Tại lớp …………, Phân hiệu xóm:……………Trường……………………..

II. NGUYÊN LIỆU

1. Tiệc bàn giao

– Ông nội: ………………. – Phụ trách LĐ trường…………………….

2. Tiệc bàn giao

– Ông (Bà):…………………….- Giáo viên chủ nhiệm: …………

– Học sinh ……………….- Lớp trưởng

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã bàn giao cơ sở vật chất phòng học cho năm học…………. với các chi tiết cụ thể sau

STT Tên loại SL Đơn vị Trạng thái(Còn sử dụng tốt hay đã hư hỏng) Ghi chú
Đầu tiên bảng lớp Các
2 Bàn ghế học sinh Bộ
3 Bàn ghế giáo viên Bộ
4 tủ sách Các
5 ảnh của chú Các
6 Khẩu hiệu Các
7 lớp biển Các
số 8 Khóa lớp Các
9 Quạt trần Các
mười Ổ cắm điện Các
11 Công tắc Các
thứ mười hai tường lớp m2
13 Cửa sổ hai lớp (kính + cửa chớp bằng gỗ) Bộ
14 cửa Bộ

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất phòng học được giao đúng mục đích. Nếu cơ sở vật chất của phòng học bị hư hỏng thì phải tự sửa chữa.

Kết thúc năm học, bên bàn giao có trách nhiệm bàn giao cơ sở vật chất phòng học cho nhà trường.

Hai bên đã thống nhất các nội dung nêu trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

– Việc bàn giao lưu 01 bản;

– Bên nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường…………………….

Buổi bàn giao kết thúc lúc …………. giờ…………phút……. cùng ngày.

NGƯỜI XỬ LÝ

Ký, ghi rõ họ tên)

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Video Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

Hình Ảnh Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Tin tức Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Review Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Tham khảo Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Mới nhất Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Hướng dẫn Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

Tổng Hợp Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

Wiki về Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #cơ #sở #vật #chất #lớp #học #Biên #bản #bàn #giao #vật #chất #nhà #trường #cuối #năm #học

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button