Giáo Dục

Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Xin giới thiệu đến các bạn tài liệu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở được tóm tắt chi tiết và mới nhất. Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập tại cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở. Nội dung biên bản ghi rõ nội dung cuộc họp, thành phần dự họp, thời gian họp, ý kiến ​​phát biểu của các thành viên tham dự. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Đại học …………………….

CĐCS……………………

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

………….., ngày tháng năm……

BÁO CÁO

BAN CHẤP HÀNH TỔNG CÔNG ĐOÀN LẦN ĐẦU…..

Thuật ngữ …………….

Thời gian: Vào lúc …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. năm ……..

Vị trí:……………………………………………………………………………………………………………………………

Những người tham gia: ………………………………………………………………………………………………

Ban chấp hành: Có mặt: …. ……………/……………………. – Vắng mặt: …………./……………

Họ và tên thành viên vắng mặt, lý do vắng mặt: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ….

Lãnh đạo đơn vị:……………………..,……………………………………………………………………………………………… .

Lãnh đạo CĐ cấp trên: ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG

1. Đồng chí: ……………………………………………………., triệu tập tuyên bố khai mạc hội nghị Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ…………… ………. ………… lần thứ nhất và đề nghị Ban Chấp hành cử chủ toạ, thư ký đại hội.

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, Ban điều hành thống nhất cử ra:

Đồng chí: ……………………………………………………., Chủ tịch (phiếu:…………./………….tỷ lệ: …………%)

Đồng chí: ……………………………………………………., Bí thư (biểu quyết:…………./………….tỷ lệ: …………%)

2. Đồng chí:………………………………………………………., chủ trì cuộc họp báo cáo dự kiến ​​chương trình công tác gồm các nội dung sau:

Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKT

Chỉ định Ủy viên Ban Nữ công Đảng Cộng sản Việt Nam

Trọng tâm công việc của tháng

Sau khi thảo luận và thống nhất, Ban Chấp hành đã biểu quyết số:…………./…………. tỷ lệ: …………%) thông qua chương trình kỳ họp.

3. Kết quả cụ thể:

3.1. Phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu ra các chức danh sau:

1- Ông (bà): ……………………………………………………CT. Trường cao đẳng

2- Ông (Bà): …………………………………………………….PCT.CĐCS

3- Ông (Bà): …………………………………………………PCT.CĐCS

4- Ông (Bà): ………………………………………………………… Trường nữ sinh toàn dân

5- Ông (Bà): …………………………………………………UV.BCH

6- Ông (Bà): …………………………………………………….UV.BCH

7- Ông (Bà): …………………………………………………….UV.BCH

3.2. BCH đã bầu UBKT gồm 03 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT-UB

1- Ông (Bà): …………………………………………………… Chủ nhiệm Tiểu ban Kiểm toán

2- Ông (Bà): ……………………………………………………..UV UBKT

3- Ông (Bà): ……………………………………………………..UV UBKT

Biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiệm kỳ 2012-2015 được lập vào hồi:……..giờ…….. cùng ngày sau đó đã được thư ký cuộc họp đọc lại cho toàn thể đoàn viên tham dự cuộc họp. lắng nghe và đồng ý.

chủ trì(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Video Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Hình Ảnh Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Tin tức Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Review Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Tham khảo Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Mới nhất Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Hướng dẫn Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

Tổng Hợp Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Wiki về Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mẫu #biên #bản #họp #ban #chấp #hành #công #đoàn #cơ #sở

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button