Giáo Dục

Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

Bạn đang xem: Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Mẫu học bạ THCS mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ và Đào tạo. Mẫu học bạ THCS kèm theo hướng dẫn ghi học bạ, giúp quý thầy cô dễ dàng tham khảo để làm hồ sơ cho học sinh của mình.

Trong mẫu học bạ mới ghi rõ thông tin của học sinh, quá trình học tập, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Khi ghi nhận xét học bạ, thầy cô có thể tham khảo Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 26 để ghi chính xác, đúng quy định.

Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22

TRƯỜNG CẤP HAI: ……………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu Học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ THCS năm học 2021 – 2022

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………

PHIẾU THI HỌC KỲ II (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ và tên học sinh

…………………….

Số đăng ký PCGD:……………………./THCS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ HỌC BỔNG

1. Quy định chung

– Hồ sơ học sinh do nhà trường quản lý và bảo quản; Đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp ghi vào học bạ và thu sau khi hoàn thành.

– Khi lập Học bạ phải ghi đầy đủ nội dung trang 1; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên bộ môn

– Ghi điểm trung bình môn học hoặc phiếu đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kỳ, cả năm học; nhận xét những tiến bộ, ưu điểm nổi bật và hạn chế chủ yếu (nếu có) của học viên.

– Khi sửa chữa (nếu có) dùng bút mực đỏ gạch bỏ nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải chỗ đã viết nội dung cũ và ký xác nhận đã sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa chữa .

3. Giáo viên chủ nhiệm

– Nhận và bàn giao Phiếu điểm học sinh về văn phòng nhà trường.

– Đôn đốc việc ghi điểm trung bình của giáo viên bộ môn hoặc của học sinh đánh giá học lực của học sinh vào học bạ.

– Hoàn thành nội dung ở trang 1, nội dung ở đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện, học tập của học sinh trong từng năm học.

– Ghi kết quả giám định; mức độ đánh giá lại môn học hoặc học thêm trong thời gian nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học sinh phải rèn luyện thêm trong kỳ nghỉ hè (nếu có).

– Quy định có vào lớp hay không vào lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; giấy chứng nhận (nếu có), kết quả tham gia thi đấu (nếu có), phần thưởng (nếu có).

– Ghi nhận những tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và biểu hiện nổi bật của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; Những vấn đề cần quan tâm, giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng

– Xét duyệt học bạ cuối năm học của học sinh.

– Kiểm tra việc quản lý, bảo quản và ghi chép học bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________

(Ảnh 3x4cm)

SÀNG LỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên:……………………………………………………Giới tính……………………………………………………….

Ngày sinh: …………. Có thể

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………….

Đối tượng: (Con liệt sỹ, con thương bệnh binh,…)…………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha: ……………………………………………………. Công việc:………………………………

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………. Nghề nghiệp:…………………….

Họ và tên người giám hộ:…………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………..

…………. ,ngày ……. tháng……năm 20………….

HIỆU TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC

Năm học Lớp học Tên trường, tỉnh/thành phố
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….
202…. – 202….

(Dưới đây là một trang mẫu cho một lớp học)

Họ và tên:……………………Lớp học:……………….. Năm học 202… -202…..

Môn học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau khi đánh giá lại, bồi dưỡng thêm trong kỳ nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét về những tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế lớn (nếu có) và chữ ký của giáo viên bộ môn

học kỳ tôi

học kỳ II

Cả năm

Văn học

Toán học

ngoại ngữ 1

công dân

Lịch sử và địa lý

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Công nghệ thông tin

thể chất

Nghệ thuật

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nội dung giáo dục địa phương

tiếng dân tộc thiểu số

Ngoại ngữ 2….

Trong trang này, các sửa chữa được thực hiện tại ………….. địa điểm, môn học, hoạt động giáo dục:……………………

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm(Ký và ghi rõ họ tên)

Có xác nhận của hiệu trưởng (Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

>> Tải file tham khảo trọn bộ Học bạ THCS theo Thông tư 22

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Video Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

Hình Ảnh Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Tin tức Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Review Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Tham khảo Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Mới nhất Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Hướng dẫn Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

Tổng Hợp Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

Wiki về Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022

Bạn thấy bài viết Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu học bạ THCS theo Thông tư 22 Học bạ Trung học cơ sở năm 2021 – 2022 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Mẫu #học #bạ #THCS #theo #Thông #tư #Học #bạ #Trung #học #cơ #sở #năm

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button