Giáo DụcLà gì?

Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc về Mind là một phần kiến thức vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Cấu trúc ngữ pháp này xuất hiện rất nhiều trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Để tìm hiểu khái niệm mind là gì cũng như cách dùng mind, hãy tham khảo bài viết dưới đây của ĐH KD & CN Hà Nội nhé. Bài học này tuy đơn giản nhưng chắc chắn nó sẽ rất hữu ích cho các bạn đấy!

Định nghĩa “Mind là gì?”

– Trong tiếng Anh, mind có thể được sử dụng như một danh từ, một động từ hoặc một tính từ.

– Thông thường, người ta dùng mind với ý nghĩa nhắc nhở, chú ý, coi chừng người nào đó.

– Cấu trúc mind thường được dùng câu dạng phủ định và nghi vấn.

Khi mind là danh từ

Đóng vai trò là một danh từ trong câu, mind được định nghĩa là một phần của con người, có chức năng giúp con người cảm nhận, cảm xúc và hiểu về mọi vật.

Ex:

 • She is always on my mind. (Cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.)
 • He was one of the most brilliant minds of the last century. (Anh ấy là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của thế kỷ trước.)

Khi mind là động từ

Khi là động từ, mind có nghĩa là quan tâm, cẩn thận, chú ý về điều gì đó hoặc chăm sóc ai đó.

Ex:

 • Mind your hands! That pan is very hot. (Cẩn thận tay của bạn kìa. Chiếc chảo đó rất nóng.)

Cấu trúc mind và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: Mind (+ O) + V-ing

– Được sử dụng đẻ diễn tả cảm giác thấy phiền khi phải làm gì hoặc nhắc nhở ai về vấn đề gì.

– Ex:

 • Do you mind waiting a few minutes? (Bạn có phiền chờ vài phút không?)
 • The teacher minds me being late for school. (Giáo viên nhắc nhở tôi về việc đi học muộn.)

Cấu trúc 2: Not mind + V-ing

– Được sử dụng khi muốn nói “không cảm thấy phiền khi làm gì đó”.

– Ex:

 • I don’t mind picking her up at school. (Tôi không cảm thấy phiền khi đón cô ấy ở trường.)
 • Alan doesn’t mind helping me carrying things upstairs. (Alan không phiền khi giúp tôi mang đồ lên lầu.)

Cấu trúc 3: Would/Do you mind + V-ing

Mind là gì? Cấu trúc và cách sử dụng mind trong tiếng Anh

– Được sử dụng để yêu cầu ai đó làm việc gì một cách tế nhị, lịch sự. Thông thường, would you mind được sử dụng phổ biến hơn vì nó mang tính lịch sự hơn.

– Ex:

 • Would you mind turning the cassette speaker down a bit? (Bạn có thể vặn nhỏ loa cassette một chút được không?)

Xem thêm về cấu trúc had better mang ý nghĩa khuyên răn ai đó

Nhiều bạn hỏi sau mind là V-ing hay to V thì câu trả lời sau Mind là V-ing bạn nhé !

Cấu trúc 4: Would/Do you mind + if + mệnh đề?

– Được sử dụng để diễn đạt sự xin phép “Bạn có phiền nếu…” một cách lịch sự. Với “Would you mind”, mệnh đề sau sẽ chia ở thì quá khí đơn, còn “Do you mind” mệnh đề chia thì hiện tại đơn.

– Ex:

 • Do you mind if I use your laptop? – I’m afraid it’s about to run out of battery. (Bạn có phiền nếu tôi sử dụng máy tính xách tay của bạn không? – Tôi e rằng nó sắp hết pin.)
 • Would you mind if I opened the window? – Never mind. (Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ không? – Không sao.)

Một số cách trả lời cho cấu trúc này:

Nếu cảm thấy không phiền:

 • Please do. (Bạn cứ làm đi.)
 • Never mind/You’re welcom. (Không sao.)
 • No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền.)
 • Not at all. ( Không hề.)
 • ….

Nếu cảm thấy phiền

 • I’m afraid + mệnh đề. (Tôi e rằng…)
 • I’d rather you didn’t. (Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.)
 • I’m sorry. That is possible. (Xin lỗi. Không thể được.)

Xem thêm cấu trúc apply để đi xin việc

Kết thúc bài học

Như vậy, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về cấu trúc mind trong tiếng Anh. Tuy đơn giản, nhưng những kiến thức có thể phần nào giúp bạn “đối phó” với dạng bài về mind. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúc bạn có những giây phút học tập vui vẻ!

Theo dõi Facebook của ĐH KD & CN Hà Nội  để cập nhật thêm nhiều thông tin mới.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh

Video về Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh

Wiki về Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh

Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh

Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh -

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc về Mind là một phần kiến thức vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Cấu trúc ngữ pháp này xuất hiện rất nhiều trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Để tìm hiểu khái niệm mind là gì cũng như cách dùng mind, hãy tham khảo bài viết dưới đây của ĐH KD & CN Hà Nội nhé. Bài học này tuy đơn giản nhưng chắc chắn nó sẽ rất hữu ích cho các bạn đấy!

Định nghĩa “Mind là gì?”

– Trong tiếng Anh, mind có thể được sử dụng như một danh từ, một động từ hoặc một tính từ.

– Thông thường, người ta dùng mind với ý nghĩa nhắc nhở, chú ý, coi chừng người nào đó.

– Cấu trúc mind thường được dùng câu dạng phủ định và nghi vấn.

Khi mind là danh từ

Đóng vai trò là một danh từ trong câu, mind được định nghĩa là một phần của con người, có chức năng giúp con người cảm nhận, cảm xúc và hiểu về mọi vật.

Ex:

 • She is always on my mind. (Cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.)
 • He was one of the most brilliant minds of the last century. (Anh ấy là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của thế kỷ trước.)

Khi mind là động từ

Khi là động từ, mind có nghĩa là quan tâm, cẩn thận, chú ý về điều gì đó hoặc chăm sóc ai đó.

Ex:

 • Mind your hands! That pan is very hot. (Cẩn thận tay của bạn kìa. Chiếc chảo đó rất nóng.)

Cấu trúc mind và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: Mind (+ O) + V-ing

– Được sử dụng đẻ diễn tả cảm giác thấy phiền khi phải làm gì hoặc nhắc nhở ai về vấn đề gì.

– Ex:

 • Do you mind waiting a few minutes? (Bạn có phiền chờ vài phút không?)
 • The teacher minds me being late for school. (Giáo viên nhắc nhở tôi về việc đi học muộn.)

Cấu trúc 2: Not mind + V-ing

– Được sử dụng khi muốn nói “không cảm thấy phiền khi làm gì đó”.

– Ex:

 • I don’t mind picking her up at school. (Tôi không cảm thấy phiền khi đón cô ấy ở trường.)
 • Alan doesn’t mind helping me carrying things upstairs. (Alan không phiền khi giúp tôi mang đồ lên lầu.)

Cấu trúc 3: Would/Do you mind + V-ing

Mind là gì? Cấu trúc và cách sử dụng mind trong tiếng Anh

– Được sử dụng để yêu cầu ai đó làm việc gì một cách tế nhị, lịch sự. Thông thường, would you mind được sử dụng phổ biến hơn vì nó mang tính lịch sự hơn.

– Ex:

 • Would you mind turning the cassette speaker down a bit? (Bạn có thể vặn nhỏ loa cassette một chút được không?)

Xem thêm về cấu trúc had better mang ý nghĩa khuyên răn ai đó

Nhiều bạn hỏi sau mind là V-ing hay to V thì câu trả lời sau Mind là V-ing bạn nhé !

Cấu trúc 4: Would/Do you mind + if + mệnh đề?

– Được sử dụng để diễn đạt sự xin phép “Bạn có phiền nếu…” một cách lịch sự. Với “Would you mind”, mệnh đề sau sẽ chia ở thì quá khí đơn, còn “Do you mind” mệnh đề chia thì hiện tại đơn.

– Ex:

 • Do you mind if I use your laptop? – I’m afraid it’s about to run out of battery. (Bạn có phiền nếu tôi sử dụng máy tính xách tay của bạn không? – Tôi e rằng nó sắp hết pin.)
 • Would you mind if I opened the window? – Never mind. (Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ không? – Không sao.)

Một số cách trả lời cho cấu trúc này:

Nếu cảm thấy không phiền:

 • Please do. (Bạn cứ làm đi.)
 • Never mind/You’re welcom. (Không sao.)
 • No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền.)
 • Not at all. ( Không hề.)
 • ….

Nếu cảm thấy phiền

 • I’m afraid + mệnh đề. (Tôi e rằng…)
 • I’d rather you didn’t. (Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.)
 • I’m sorry. That is possible. (Xin lỗi. Không thể được.)

Xem thêm cấu trúc apply để đi xin việc

Kết thúc bài học

Như vậy, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về cấu trúc mind trong tiếng Anh. Tuy đơn giản, nhưng những kiến thức có thể phần nào giúp bạn “đối phó” với dạng bài về mind. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúc bạn có những giây phút học tập vui vẻ!

Theo dõi Facebook của ĐH KD & CN Hà Nội  để cập nhật thêm nhiều thông tin mới.

[rule_{ruleNumber}]

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc về Mind là một phần kiến thức vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Cấu trúc ngữ pháp này xuất hiện rất nhiều trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Để tìm hiểu khái niệm mind là gì cũng như cách dùng mind, hãy tham khảo bài viết dưới đây của ĐH KD & CN Hà Nội nhé. Bài học này tuy đơn giản nhưng chắc chắn nó sẽ rất hữu ích cho các bạn đấy!

Định nghĩa “Mind là gì?”

– Trong tiếng Anh, mind có thể được sử dụng như một danh từ, một động từ hoặc một tính từ.

– Thông thường, người ta dùng mind với ý nghĩa nhắc nhở, chú ý, coi chừng người nào đó.

– Cấu trúc mind thường được dùng câu dạng phủ định và nghi vấn.

Khi mind là danh từ

Đóng vai trò là một danh từ trong câu, mind được định nghĩa là một phần của con người, có chức năng giúp con người cảm nhận, cảm xúc và hiểu về mọi vật.

Ex:

 • She is always on my mind. (Cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.)
 • He was one of the most brilliant minds of the last century. (Anh ấy là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất của thế kỷ trước.)

Khi mind là động từ

Khi là động từ, mind có nghĩa là quan tâm, cẩn thận, chú ý về điều gì đó hoặc chăm sóc ai đó.

Ex:

 • Mind your hands! That pan is very hot. (Cẩn thận tay của bạn kìa. Chiếc chảo đó rất nóng.)

Cấu trúc mind và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc 1: Mind (+ O) + V-ing

– Được sử dụng đẻ diễn tả cảm giác thấy phiền khi phải làm gì hoặc nhắc nhở ai về vấn đề gì.

– Ex:

 • Do you mind waiting a few minutes? (Bạn có phiền chờ vài phút không?)
 • The teacher minds me being late for school. (Giáo viên nhắc nhở tôi về việc đi học muộn.)

Cấu trúc 2: Not mind + V-ing

– Được sử dụng khi muốn nói “không cảm thấy phiền khi làm gì đó”.

– Ex:

 • I don’t mind picking her up at school. (Tôi không cảm thấy phiền khi đón cô ấy ở trường.)
 • Alan doesn’t mind helping me carrying things upstairs. (Alan không phiền khi giúp tôi mang đồ lên lầu.)

Cấu trúc 3: Would/Do you mind + V-ing

Mind là gì? Cấu trúc và cách sử dụng mind trong tiếng Anh

– Được sử dụng để yêu cầu ai đó làm việc gì một cách tế nhị, lịch sự. Thông thường, would you mind được sử dụng phổ biến hơn vì nó mang tính lịch sự hơn.

– Ex:

 • Would you mind turning the cassette speaker down a bit? (Bạn có thể vặn nhỏ loa cassette một chút được không?)

Xem thêm về cấu trúc had better mang ý nghĩa khuyên răn ai đó

Nhiều bạn hỏi sau mind là V-ing hay to V thì câu trả lời sau Mind là V-ing bạn nhé !

Cấu trúc 4: Would/Do you mind + if + mệnh đề?

– Được sử dụng để diễn đạt sự xin phép “Bạn có phiền nếu…” một cách lịch sự. Với “Would you mind”, mệnh đề sau sẽ chia ở thì quá khí đơn, còn “Do you mind” mệnh đề chia thì hiện tại đơn.

– Ex:

 • Do you mind if I use your laptop? – I’m afraid it’s about to run out of battery. (Bạn có phiền nếu tôi sử dụng máy tính xách tay của bạn không? – Tôi e rằng nó sắp hết pin.)
 • Would you mind if I opened the window? – Never mind. (Bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ không? – Không sao.)

Một số cách trả lời cho cấu trúc này:

Nếu cảm thấy không phiền:

 • Please do. (Bạn cứ làm đi.)
 • Never mind/You’re welcom. (Không sao.)
 • No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền.)
 • Not at all. ( Không hề.)
 • ….

Nếu cảm thấy phiền

 • I’m afraid + mệnh đề. (Tôi e rằng…)
 • I’d rather you didn’t. (Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.)
 • I’m sorry. That is possible. (Xin lỗi. Không thể được.)

Xem thêm cấu trúc apply để đi xin việc

Kết thúc bài học

Như vậy, ĐH KD & CN Hà Nội đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về cấu trúc mind trong tiếng Anh. Tuy đơn giản, nhưng những kiến thức có thể phần nào giúp bạn “đối phó” với dạng bài về mind. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúc bạn có những giây phút học tập vui vẻ!

Theo dõi Facebook của ĐH KD & CN Hà Nội  để cập nhật thêm nhiều thông tin mới.

Bạn thấy bài viết Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mind là gì? Cấu trúc mind và cách sử dụng trong tiếng Anh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Mind #là #gì #Cấu #trúc #mind #và #cách #sử #dụng #trong #tiếng #Anh

Xem thêm bài viết hay:  Câu nào không đúng khi nói về các nguyên tố hóa học cấu tạo nên thế giới sống và thế giới không sống – Sinh 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button